ugerefleksioner 2021

Refleksioner 2021

Opdateret 23.04.2021

Prædiken Hellig Tre Konger 2021 - 3. jan


Prædiketekst er Matt. 2,1-12


Det var et underligt år vi lige har forladt, et år med Covid 19, ensomhed, uvished, rådvildhed, død, diskutable beslutninger, nøgler, der blev drejet om, osv, men også med mange nyskabelser af forskellig slags, som på sigt nok skal føre meget godt med sig.

Foran os ligger der sikkert et godt stykke tid noget af det samme, selvom vi har påbegyndt en udrulning af en national vaccineringsproces.

Og man kan da også godt blive helt svedt, når vi sikkert fremover i det nye år skal tage stilling til Covid 19mutationer og Covid19vaccine, COudledninger, klimaforandringer, uro i verden, ulykkelige lande med borgerkrig, naturkatastrofer, terroren i Nordnigeria, flygtninge og migranter, forfulgte kristne osv osv.

Men, men - her ved det nye år, hvad er så vigtigt og hvad skal jeg/vi lægge mest energi i? for ingen af os kan være ligeglade og vi skal handle viist eftersom vi er et Guds folk, der ikke blæser hid og hid efter enhver lærdoms vind, men det store spørgsmål er om vi vil. Vil vi stå fast på det, som vi tror er rigtigt og vil vi betale prisen?

Der kom engang en ung mand til den græske vismand og filosof PPT Sokrates (død ca. 400 år f. Kr. og blandt hans lærlinge er så kendte skikkelser som Platon og Aristoteles) Den unge mand sagde til Sokrates: ”Giv mig visdom”. " Følg med", svarede Sokrates og han gik i forvejen gennem byen ned til havet og ud i vandet til de stod i vand til maven. Sokrates tog den unge mand og bukkede hans hoved ned under vandet og holdt det i 20 sekunder. Han lod den unge mand rette sig op og spurgte ham: ”Hvad var det, som du ville have?” Den unge mand svarede: ”Visdom”.
Igen bukkede Sokrates den unge mands hoved ned under vandet i 30 sekunder, og han spurgte ham: ”Hvad var det du bad om?”.
Den unge mand svarede lettere forpustet: ”Visdom”. Sidste gang holdt Sokrates mandens hoved under vandet i 40 sekunder.
Og da han spurgte: ”Hvad vil du have”? - kunne den unge mand kun fremstamme et ord: ”Luft”.

Så sagde Sokrates: ”Når du ønsker dig visdom lige så meget som du nu ønsker dig luft, så vil du have visdom”.

 

Jeg tænker at beretningen om De vise Mænd er en fortælling om en type mænd, der ”ønskede sig visdom lisså meget som luft”, men hvem var de?

De var formodentlig en rest af det jødiske folk, der ikke var kommet med tilbage efter det PPT babyloniske fangenskab (ca 500 år før Kristus på profeten Daniels tid), og de var fromme og sandhedssøgende, og de kendte jødernes hellige skrifter og granskede dem, og havde sikkert grundet over ord fra PPT (4 Mos 24,17): ”Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær ---- En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set sønnerne” -- eller: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys - for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge --” (Esaj. 9) – eller - ”Rejs dig, - for dit lys er kommet -- folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan, Efa og Saba kommer -- og de bærer guld og røgelse” (Esaj. 60)

Jo de kendte jødernes hellige skrifter, og profetierne om den kommende konge/messias, der skulle fødes, og da de ser stjernen på himlen, forstår de, at det drejer sig om et stort under og en åbenbaring fra Gud om en ny tid, der indtræffer og i tro drager de afsted på en vandring på over 1000 km, og ledet af Guds lys/stjernen finder de det barn, som er verdens frelser.  Og her er vi ved det første denne velkendte tekst kan lære os.

PPT Ledelse ud fra Guds ord er godt og nødvendigt.

Vi har hans ”guddomsord det klare” - ja, PPT Sal 1 siger: "Lykkelig den - som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov", eller "Han er - plantet ved bækken, bærer frugt til rette tid, Alt - lykkes for ham.«– eller Sl. 119,106: "Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min vej"

Her er en god vej vist os af vismændene, for de lod sig lede af et tegn og et ord fra den hellige skrift, og de fandt Jesus.

Det er også modellen for os. Rigtig godt, når vores liv og livsorientering har sit fundament i Guds ord, så vores liv i troen på Jesus kan blive udbygget, fornyet og styrket, og vi har det som Paulus anbefaler i PPT Kol. 3, 1f:  Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske, og i dette skriftsted ligger to befalinger.
Først, at vi skal søge det, og derpå, at vi skal tænke på det.
Med andre ord skal det åndelige hele tiden fange vores opmærksomhed, vores følelser, vores tanker, vores ideer og så videre.
Det erfarede De vise Mænd, og det kan vi såmænd også erfare, hvis ”vi ønsker visdom lige så meget som luft”

Godt når Guds ord er en lygte for vor fod, et lys på vore veje"

 

PPT De vise mænd kunne tage fejl men faldt ikke ud af ”nådens stand” af den grund – for det er lovligt at ”fejle”!
Da de ankom til grænsen, troede de, at nu var deres søgen forbi. De ville drage direkte til hovedstaden Jerusalem, for der måtte den nyfødte kongesøn naturligvis være blevet født, så de drog hen til PPT Kong Herodes den Store, (72 f.Kr - 4 f.Kr) som sikkert også af dem var kendt for sin grusomhed. (Herodes var på det tidspunkt her ca. 70 år gammel, så han ville sikkert være bange for en rival, en ny konge, og det fortælles om Kong Herodes, at han ikke havde mindre en 10 koner, dvs ikke samtidig, og når en døde, giftede han sig igen. Og det var ikke altid af naturlige årsager, at konen døde. Herodes havde 12 sønner, men flere af dem blev skaffet af vejen. Han led af paranoia, forfølgelsessyge, og var ikke til at stole på)

Så det er egnt lidt mærkeligt, at vismændene turde tale med ham.
Borgerne i Jerusalem kendte i hvert fald deres konge, og da vismændene fortalte om ”den nye konge” og stjernen, blev kongen forfærdet og hele Jerusalem med ham, står der, og efter en rådslagning med ypperstepræster og skriftkloge viste Herodes dem videre til Bethlehem, og ”deres” stjerne viste sig til deres store glæde igen, og Gud ledte dem sikkert til nyfødte kongesøn.

Hvor fint og skønt, at Gud i sin nåde ledte dem ud af den tankemæssige vildfarelse, de var havnet i, da deres ”forstand” overtog.

Trosstyrkende og tankevækkende, at Gud formår at lede os på rette veje, selvom vi helt tydelig ”bommer” i den igen og igen - ikke?

 

PPT De vise mænd udviste mod og beslutsomhed.

De lader sig ikke røre af noget. De følger stjernen, og selvom de vise mænd for en kort bemærkning står overfor en virkelig farlig og potentiel dødelig fjende i Herodes den Store, så bevarer Gud dem både overfor Herodes og i Betlehem, og viser dem en anden vej hjem, de 1000 km til ”østen” til Babylon.

Her har vi også en lektie at lære, for vi kan også komme ud af kurs, og glemme vores ”retning”.

 

Men en anden ting: Hvordan står det til med modet til at gå op imod uretfærdighed, materialisme, vantro osv. - de forskellige slags Herodesverdener, som bestemt i vores tid fylder meget i vores tilværelse, og hvor let lader vi ikke hænderne synke, hvor vi skulle have forsvaret den fattige, den svage, de ufødte.
Jeg blev forleden så ked af det, da det store land Argentina, som det første land (vist nok) i Sydamerika fik fri abort, og hvor jeg sad med den anklage mod mig selv: Hvor er min kampgejst og mod til at gå op i mod det, som ødelægger og vanhelliger livet?

 

PPT De vise mænd kunne se det store i det nogle anså for småt

Da de vise mænd kom til huset, måtte de bøje sig for at komme ind ad den lave dør til det fattige rum, hvor der ikke var gyldne tapeter på væggene, fine møbler eller tjenestefolk, der tog sig af Maria og det nyfødte barn.

PPT (H3K De vise mænd. Oliemaleri fra 1674 af den hollandske guldaldermaler Jan de Bray (1627 - 1697).

Men de tvivlede ikke et øjeblik på, at de havde fundet den længe ventede konge, drengen i favnen på den fattige bondepige, der ammede kongesønnen i det dunkle lys, og de faldt på knæ og tilbad ham og bragte ham deres gaver: Guld, som det sømmede sig for en konge - røgelse, som lugtede sødligt af orienten, når man brændte det og myrra, skær og fin, en slags harpiks, som duftede så dejligt, at man brugte det som parfume, men som også kunne dulme smerte (Alle tre gaver var i øvrigt profetiske – guldet/Kristi kongeværdighed – røgelsen/Kristi ”vellugt” - myrra/Kristi kors/smerten)


De var vise, de indså og forstod Guds visdom, at det var en frelser vi trængte til, og det generede dem ikke at den frelser mødte de (kun) som et barn i en krybbe.
De så hvad vi alle trængte til, en frelser, at vores største behov var og er en frelser fra synd, død og Djævel og at i det lille barn i stalden kom Gud selv til os og gav sig selv hen for os.

Har vi på samme måde evnen til at se det store i det, der ser småt ud, men som Gud viser os er stort

 

PPT Vi må give os til ham i medgang og modgang

Beretningen kalder os til at vi - i lighed med de vise mænd - giver os helt og fuldt til Jesus, og at dette ønske er ”lige så meget som du nu ønsker dig luft”


Det gælder vores liv, vore evner, vore midler, så han i dig og mig har en tjener, der er i tjeneste for kongernes konge. Og så har han lovet at lede os alle dage, ja hver dag ligesom han ledte vismændene. Og måske bliver vi på den konto en "stjerne" der ved vores liv eller gennem et ord fra Guds ord leder et andet menneske til Jesus, nu da Jesus har tændt sit ledelys for os.
Vedholdende skal vi være optaget af at vidne om Jesus Kristus, som blev menneske for vor skyld, for han er verdens lys, siger evangelisten Johannes, og lover, at "Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys" Joh.8,12).

Derfor: Lad dette lys fra Gud få lov til at skinne helt ind i hjertet! Ja, lad det være et nytårsforsæt for os alle, at vi mere og mere vil lade os lede af Guds ords lys, så vi ikke glider bort fra det, men giver agt på det, vi har hørt.

 

Og hvordan kan det ske vil du spørge?

 

Min personlige hilsen i den henseende til dig og dit ønske om visdom i den henseende, jf Sokrates ord: ”Når du ønsker dig visdom lige så meget som du nu ønsker dig luft, så vil du have visdom”.

Nåden og kraften til dette er kædet sammen med nogle ord som Irene og jeg mødt på vores læsning af 2. Kor. og hvor det slog os begge, hvilken betydning Helligåndens virke har.

Hvad tænker I om ord i kap. 3 som:  ”at I er et Kristus-brev, -skrevet med den levende Guds ånd” - eller ”Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for Åndens pagt” – eller ”hvor meget mere vil så ikke Åndens tjeneste have sin herlighed” – eller ”Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed”.  Og sluttelig: ”Og alle vi, som - skuer Herrens herlighed, forvandles - sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er”.

 

Må Gud ved sin Ånd lede os alle til kilderne med livets og Åndens vand og kraft i det nye år, og må ønsket om en åndsudgydelse være den eller de ledestjerner, der kendetegner det nye år, du ”som ønsker dig (åndelig) visdom lige så meget som du nu ønsker dig luft!” Amen