Nyhedsbreve 2010

Nyhedsbreve 2010 for ReFokusgruppen i Silkeborg.Marts 2010-2

Kære allesammen i ReFokus

Jeg vil gerne hilse jer alle med de dejlige ord, vilæste her til morgen fra 1. Thim 3 om Gudsfrygtens hemmelighed:v14 Jeg skriver dette til dig, selv om jeg håber snart at komme. v15 Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus – det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. v16 Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.

Jo - Gud give os nåde til at vi sammen"færdes ret i Guds hus – for det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold" -også selv om det "kun er ReFokus i Oasefællesskabet i Silkeborg :-)

Vi har lige et par ting på hjerte.


1. ReFokus deltager på lige fod med andre frivillige i rengøringen af Arenacentret, og vi har en plan, vi gerne vil dele med jer:


Vi samles på mandag 29. marts (samme aften hvor ReFokusflokken alligevel samles ) kl. 17.00 og tager sammen et nap med rengøringen.


Kl. 18.30 (forhåbentlig) spiser vi sammen. Jeg (Niels Peder) står for menuen.


Af praktiske grunde vil vi gerne have en tilmelding til Annalise Højrup på mob 20496886 vedr. rengøring og mad (gerne SMS) - senest søndag aften.


2. Refokus samles i ungdomslokalet samme aften kl. 19,30, og hvor bl.a Kirsten Højgård fortæller fra sit kursus blandt fulanerne i Benin nov. 2009.

Her vil vi også gerne have en tilbagemelding, hvis manikkekan (af hensyn til kaffen) på mob. 21769397 (Niels Peders mobil og gerne SMS)


3. Jeg minder om den nye hjemmesideforOasefællesskabet, (klik på det blå), hvor vi i ReFokus har fået vores egen side.

Man kan også stadig finde mange gode relevante ting på ReFokus hjemmesiden (klik på det blå), hvor bl. a. dette nyhedsbrev står, programmet for ReFokus og en nyindlagt læseværdig artikel af forfatteren Hanne Marie Svendsen.


Herfra en kærlig hilsen fra lederne i ReFokus

(Nyhedsbrevet er forfattet af NPN)

--------------------

Marts 2010-2

Kære alle sammen i ReFokus.

Så er der tid til et nyhedsbrev, og jeg har flere gode nyheder, synes jeg.

Vi er kommet godt i gang, synes vi selv, selv om der var lidt mange afbud til vores fællesmøde 1. marts, men vi fik lejlighed til at velsigne hinanden med forskellige indslag, og ikke mindst bede for hinanden.

Et af indslagene var Irenes ”referat” fra et inspirerende møde i Århus Valgmenighed med John Burke og hans pointe om at kirken er stedet, hvor ”de perfekte” ikke har lov til at komme, altså at kirken er et sted for ikke perfekte mennesker, der alle har mulighed for at møde Guds kærlighed og omsorg.

Efter kaffen var vi en ”tur i Nigeria” i tale og billeder.

1. marts var en ”starter” til det jeg nu introducerer jer for, nemlig en

Workshop om Græsrodsdiakoni i Arena Centret, Frichsvej 2, i Silkeborg lørdag d. 27. marts 2010 kl. 9.00-17.00 med Gary Sweeten fra USA og Andy Niblock fra England

Således hedder det i indbydelsen:

”Vi tror det er vigtigt både at se på diakoniens væsen og også gøre os tanker om, hvordan den kan finde en form.

Menneskers trivsel og vantrivsel berører os.

Gennem oplæg og dialog vil vi prøve at klargøre for os selv, hvor vores konkrete udfordring ligger for os hver især – hvem er jeg kaldet til at elske og tjene og prøve at afgøre hvilke handlemuligheder der byder sig til.

Dagen er for mennesker, som søger udfordring og hjælp til at vokse i deres egen og i menighedens helbredende og udrustende tjeneste”.

Og her er det, at jeg synes, det kan være fint, at vi fra ReFokus overvejer, om det er noget for os.

Jeg synes det, og indbydelsen er hermed givet videre til jer.

Lidt om hovedaktørerne

Gary Sweeten,(kendt fra et tidligere arrangement i AC sammen med norske Jens Petter Jørgensen) er kendt over store dele af verden for sit arbejde med at undervise og lede kirker og menigheder til at være helbredende fællesskaber (Teleios).

Andy Niblockfra Sheffield deltager også i workshoppen, og han er leder af det diakonale arbejde i St. Thomas' Church i Sheffield, som har et omfattende arbejde iblandt de udsatte i Sheffield, hjemløse, prostituerede, invalide mm.

Han har formået at flytte en aktivitet fra menighedens periferi til det, der nu ligger menigheden mest på hjerte, og Andy vil fortælle om, hvordan deres arbejde udfolder sig, og hvordan de derovre har ledt menigheden i den retning.

Tilmelding og praktisk information:


Tid: 27. marts 2010 kl 9.00-17.00

Sted: Arena Centret, Frichsvej 2, Silkeborg

Pris: 185 kr. pr. person incl. kaffe og frokost - betales på konto 7040 0406370 mærket ’27. marts’


Tilmelding:Senest 5. marts 2010 til Ulla Kristensen ulla@oasepost.dk eller ring til hende på 3050 1390

Jeg er med på at det vist er lige til den sene kant I får indbydelsen, men det går sikkert. Ulla er jo ganske fleksibel, og har lige fortalt at det er OK :-)

Man kan se mere på Hvedekornets


hjemmeside http://www.hvedekornet.dk/eller downloade Peter Poulsens lidt længere PDFfilher.

Det sidste, jeg lige skal gøre opmærksom på, er at det næste ReFokus arrangement er i ACmandag d. 29. marts kl. 19,30.


Kirsten Højgård fortæller fra sit kursus blandt fulanerne i Benin nov. 2009.

Med en varm ReFokushilsen

På ledergruppens vegne

Niels Peder

Februar 2010


Kære alle sammen i ReFokus.

Så er det lige før vi starter op i ReFokus igen.

Det gør vi på mandag, den 1. marts kl. 19,30, i ungdomslokalet i Arenacentret, Silkeborg.

Annelise, Irene og jeg glæder os meget til at være sammen med jer igen. Alle er hjerteligt velkomne, så tænk på, om der skulle være én, du kunne glæde med en invitation!

Vi har dog smugstartet lidt, for vi var vist en 12-13 stykker fra ReFokus i Silkeborg på Oasestævnet i Odder i sidste weekend af vinterferien sammen med ca. 65 andre, og hvor vi var sammen med den solide og dygtige norske prædikant Kurt Hjemdal, der med teologisk ekspertise og på dygtig pædagogisk vis, bl. a førte os ind i hovedpunkterne i de 7 menighedsbreve i Åbenbaringsbogen, ind i forholdet mellem det gode liv i Gud, og livet i en brudt verden, som den former sig omkring os.

På et seminar fortalte Kurt Hjemdal om den moderne verdensmissions fantastiske univers.

Festtalen lørdag, om vort himmelske håb, tror jeg også gik til hjertet hos os alle.

Helene og Mogens Svendsens undervisning om friheden i Kristus viste os, hvor stor en Gud vi har og hvor stor en omsorg han har for os i medgang og modgang.


Alt i alt en god og opbyggelig weekend.


Jeg gentager lige programmet, ifald det skulle være blevet væk for nogen af jer:

Mandag d. 1.3.En ”kuffertrunde” – siden sidst!

Under kaffen vil Irene og Niels Peder fortælle og vise billeder fra deres tur til Nigeria i jan./febr. 2010

Mandag d. 29.3. Kirsten Højgård fortæller fra sit kursus blandt fulanerne i Benin nov. 2009.

Mandag d. 26.4.Emneaften.

Mandag d. 31.5.Elsie og Poul Thomsen fortæller om deres liv som pensionister og om deres mangeårige arbejde med mission og nødhjælp i Østeuropa.

Søndag d. 20.6 - kl. 10,30.Gudstj i AC + udflugt til Laven m. båd (Niels Peder har fødselsdag og ønsker at fejre den med så mange som muligt)

17. – 23.7.SommerOase. (Se særligt program)

Mandag d. 30.8.Emne: Det har vi oplevet i sommerferien.

Dette nyhedsbrev og ReFokus programmet ses kan ses på ReFokus hjemmesiden på adressen http://www.re-fokus.dk/

Her kan man bl.a. læse om Poul Thomsen, som vi får besøg af i løbet af foråret.

De bedste hilsner

ReFokus lederne.

--------------------

Januar 2010-2

Kære allesammen med relation til ReFokus, Silkeborg.

Irene og jeg står med det ene ben i kufferterne :-) for torsdag middag tager vi afsted til Afrika og er væk i 6 uger. Vi skal undervise i PC, hjælpe afrikanerne til at hækle, undervise i efeserbrevet og introducere Lifeshapes for dem.

Men inden vi tager afsted vil jeg gerne minde om følgende:

1. ReFokus-programmet for det næste halve år ligger nu tilgængeligt for jer alle.

Kan hentes på infobordet i AC.

2. Jeg minder om Oaselejren i vinterferien på Rudehøj. Programmet kan også hentes på inforbordet i AC, eller sesHERi PDF med farver og hele svineriet, ellerHERi en lidt mere kedelig udgave.

3. Jeg minder også om en omsorg for dem, der ikke har mail, at man, når lejlighed byder sig, giver dem et program og snakker med dem.

4. Jeg minder om den mulighed, vi har fået for at komme til Israel.

(Se nedenfor) eller klip på linketHER,for at se en Wordfil med billeder osv.

Januar 2010

Kære allesammen i ReFokus

Vi vil ønske jer alle et rigt og velsignet nyt år!

Tak for fællesskabet, vi havde sammen i 2009, ikke mindst tiden med ALPHA.

For lang tid siden snakkede vi om, at en opgave vi måske kunne påtage os som seniorer, var en volontørtjeneste i Israel blandt socialt udsatte.

Nu er vi nået til et konkret udspil, idet vi har snakket med Arne Bruun, som koordinerer senior-volontørtjenesten i Ordet og Israel-regi.

Sammen med Leif Toft fra OF er vi blevet enige om at satse på en tostrenget løsning:


    En volontørtjeneste i oktober-november 2011, hvor vi pt har lovning på 8 pladser. Der er tale om 4 dages arbejde og 3 dage fri pr uge. Der skal arbejdes i suppekøkken og med vedligehold af lejligheder. Pris pr. person ca. 13.000 kr inkl. kost og logi + flybillet ca. 3.500 kr. + lommepenge for 2 mdrs. ophold i Jerusalem. Ture fælles med den evt. menighedsrejse er med i prisen. Der er mulighed for, at 2 personer deler de 2 måneder.    I oktober 2011 forsøger Leif og Hanne Toft at arrangere en menighedstur på omkr. 10 dage, hvor seniorvolontørerne kan være med en del af tiden.Da pladserne er eftertragtede, skal vi snart give besked.

Vi vil bede dig/jer svare Ja, Nej eller Måske senest tirsdag d. 12. januar, hvor vi deltager i Evangelisk Alliances Bedeuge i Arenacenteret.

Besked kan selvfølgelig også gives pr mail eller telefon/SMS til mig.(Se forsiden på hjemmesiden)

Med en kærlig nytårshilsen

Niels Peder

Her er lidt fra Ordet og Israels hjemmeside om Senior-Yad va Lev

-----------------------

Nogle af de dårligst stillede jøder i Jerusalem har brug for hjælp! Nu har DU mulighed for at hjælpe – og for at kombinere konkret og praktisk hjælp med bibelundervisning, ferie og et godt socialt fællesskab med andre seniorer!

Du giver:

• 8 uger til Senior-Yad va Lev.

• Arbejdskraft til mindre istandsættelser af lejligheder og andre opgaver i Jerusalem.

Du får:

• En spændende og meningsfyldt hverdag i Jerusalem sammen med 6-7 andre seniorer.

• 3 dage om ugen afsat til ture og undervisning.

• 1 uges undervisning og ferie på Discipelskolen i Tiberias.

Krav:Arbejdet kræver normal fysisk formåen.

Boligforholdene med 8 mennesker i en lejlighed kræver, at man er indstillet på at være en del af et meget tæt socialt fællesskab.

Kost og logi:Man deltager aktivt i madlavning og rengøring m.v.

Man indkvarteres på dobbeltværelser, og enlige skal være indstillet på at bo sammen to og to.

Pris:Prisen for 2010 er Kr. 13.000 pr. person for 8 uger! Dette dækker kost, logi, undervisning og en del ture. Herudover sørger man selv for rejse og forsikring. O&I dækker omkostningerne ved arbejdet.

Yderligere info hos koordinator Arne Bruun, Ordet og Israel.

Tlf. 48265719.