ReFokus

Præsentation af ReFokus


ReFokus ved Silkeborg Oasekirke - for folk i "den 3. alder".


Vi er en gruppe af mennesker, der kunne betegnes 50+, der indtil nu har samledes en aften om måneden i Arenacentret, Silkeborg.

De fleste kommer i Silkeborg Oasekirke, men alle er velkomne!


ReFokus er en del af Silkeborg Oasekirkes vision 2010.

Nedenstående tanker er, hvad vi selv har talt med hinanden om de sidste par år: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er "gammel" er en lettere omskrivning af 1. Timoteus 4 v.12.


Hvorfor ReFokus?

Der har gennem en del år været en tendens til i nogen sammenhænge, at fokusere på "de unge", og det har man bestemt ikke gjort forkert i.

Men en reaktion på det har måske været, at den mere modne del i menighederne har sat sig bagerst og følt sig lidt til overs.

Den holdning vil vi gerne være med til at ændre:

- vi, der ikke længere har hjemmeboende børn og derfor har

mere tid end tidligere,

- vi der måske har flere penge mellem hænderne,

- vi der har et (langt) livs erfaring,

- vi må ikke lægge ansvaret fra os og heller ikke sætte vores lys

under en spand.


Der er brug for os i menighederne. Den ressource, vi er, det vi kan og har fået givet, må vi stille til rådighed, for discipelskab hører ikke op, når man bliver 50. Tvært imod.


Lad os bruge de dyrebare år i tjeneste - for Gud, for menighederne, for vores næste, være sig vores nabo, vore børn

eller hvem Gud måtte lægge på vores vej.


Vi ønsker i ReFokus at opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud har givet os, inspirere og vise omsorg for hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, hvor der skal være stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.


ReFokus er en del af Silkeborg Oasekirkes Vision 2010 og har som sit formål:

- at kalde mennesker i den alder, hvor karriere og børn ikke længere sætter dagsordnen for livet, til nyt åndeligt og menneskeligt fokus

- at sætte fokus på Guds kald – orientering ift. Guds rige

- at sætte fokus på åndeligt liv, vækst og personlig helbredelse

- at skabe bevidsthed om en forpligtethed på den lokale kirke

- at kalde til engagement i mission – skabe og udvikle missional identitet og livsstil.

- at rejse fyrtårn og forbilleder i tro, hengivelse og modenhed for menigheden blandt den modne generation

- at (be)tjene og støtte ledere blandt de yngre generationer


I den forbindelse har Silkeborg Oasekirkes præst Ruben Dalsgaard formuleret nogle ”testspørgsmål”, der især er rettet mod ”ReFokusgenerationen”.

- oplever du dig selv som en Guds riges arbejder?


1. Din situation:

- oplever du at bære frugt i hans rige?

- er du forbundet med mennesker i vejledende relationer?

Hvorledes kan du se din historie som en forberedelse til en tjeneste der ligger foran?


2. Din historie:


3. Kald/lydighed:

- kender du Guds kald over dig?

- lever du i lydighed mod det?


4. Fællesskab/ledelse:

- hvordan bliver du ledt/vejledt?

- hvem leder og vejleder du?


Ledelsen af det lokale ReFokus arbejde har formuleret følgende strategi


Et lokalt miljø i menigheden med tre fællesskabsformer:


Firkløveret(4 pers.)

Hvor nøgleordene er: intimitet, medvandring og ansvarlighed

Ledertype: Hyrden


Cellen/discipelflokken(12 pers.)

Hvor nøgleordene er oplæring, studie og spiritualitet

Ledertype: Læreren


Festen(36+ pers)

Med klyngesamlinger (nogle måske med gudstjenesteligt præg), deltagelse i gudstjenester, lejre, stævner mm.

Ledertype: Apostel + profet

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg
26 61 10 69 (Irene)
21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75rosahojland@gmail.com