Nyhedsbreve 2023

Nyhedsbreve 2023 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 28.11.2023

Nyhedsbrev dec. 2023


Kære allesammen


Jeg sidder og kommer i tanker om"Hjerte løft din glædes vinger"af Poul Gerhardt


Denne salme kommer vi snart til at synge, nu da der ikke engang er en måned til jul, men allerede påonsdag (6. dec)i næste uge tager vi hul på nogle af julens glade sange og salmer

Vi samles i Hjørnerummet kl 14,30og Kit Hvergel vil spille til nogle af vore kendte julesalmer og sange og Niels Peder Nielsen vil beskrive nogle af dem med små fortællinger knyttet til dem.

Du skal senestsøndag den 3. dec. tilmelde dig til Lene på tlf51946038.


Onsdag 13. dec:Onlinebøn kl. 16-17- klik påGrupperum 1


Glædelig adventstid


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev nov. 2023

reallesammen i ReFokusfællesskabet i SilkeborgOasekirke


Vi synger med rette salmenDybt hælder året i sin gangher først i november og alle bladene drysser (eller blæser) af træerne, og -

2. Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg véd den trøst,
som lige fuldt består.

7. Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad.

8. Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.


Men ellers skal du her have en måneds oversigt over aktiviteterne i ReFokusfællesskabet


November
Onsdag 15. kl. 14,30 iHjørnerummet,hvor temaet er:Hvordan fortælle til andre?
NPN indleder. Husk tilmelding til mig på tlf 21769397 senest på mandag den 13. nov.

Onsdag 29. Onlinebøn kl 16-17
-klik påGrupperum 1


December

Onsdag 6. Julearrangementi Hjørnerummet kl 14,30. Julesange og -salmer v. Kit og Niels Peder.
Tilmelding til Lene på tlf 51946038 senest mandag den 4. dec.


Så er der en henvendelse fra Katja


KæreRefokus-medlemmer


Jeg skriver til jer, for at høreom nogle af jer, kunne tænke jer at byde ind på en konkret opgave til julepakkedagen den 16. december i kirken.
En del af det der sker den dag, løfter vi i samlet flok som menighed – det bliver en skøn, travl og hektisk dag – som altid!
Men nogle af opgaverne er det rart at få sat navne på i forvejen, således at rammerne er på plads når hele menigheden kommer og giver en hånd med at pakke og uddele julepakker og gaver til 400 udsatte familier / enlige i Silkeborg.

Opgave til Refokus:
Cafeteriet Lørdag den 16. december kl. 12.30 – 16.30 (Vi uddeler julepakker i tidsrummet 13.00 – 16.00)
I cafeteriet sætter vi kaffe/the, saft og æbleskiver og småkager frem til høflig selvbetjening igennem hele eftermiddagen, så folk kan hygge mens de venter på deres pakke - vi skal regne med at traktere 750+ personer denne dag. Alt er købt ind til dagen, når I kommer herind og vi bruger engangskrus og tallerkener.

Jeg vil meget gerne, hvis I vil melde tilbage til mig, hvis I kunne tænke jer at væremed til at løfte cafeteriet denne dag. I må også gerne invitere personer udenforRefokustil at hjælpe med dette, hvis I tænker de enten plejer at kunne lide denne tjans eller måske har lyst til at prøve det i år for første gang. Send blot navne til mig hvis de skal tilmeldes opgaven. Og det er selvfølgelig helt ok, hvis nogle af jer, enten ikke kommer den dag, eller hellere vil væremed på en helt anden opgave.

Glæder mig til at hørefra jer – kontakt mig påKatja@oasekirken.dkeller sms til 21 66 51 24


ReFokusog Katjas vegne - Niels Peder


Nyhedsbrev okt 2023


Kære allesammen.


Sommeren går på hæld, og vi har sunget høstsalmen: Nu falmer skoven, og med taknemmelighed sunget vers 5, hvor der står:


Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.


Med dette taknemmelig perspektiv over vore liv vil vi frimodigt virke sammen, mens det hedder i dag, og derfor indbydes du til de aktiviteter, som ReFokus lægger frem for enhver som har lyst og interesse.


Oktober

Onsdag 4. Onlinebøn kl. 16-17 - KlikGrupperum 1

Onsdag 11.kl. 14,30 i Hjørnerummetmed temaet:Hvordan leder Gud? NPN indleder.
Tilmelding til 21769397 senest søndag den 8. okt.

Onsdag 18.Onlinebøn kl. 16-17 - KlikGrupperum 1


November

Onsdag 1.Onlinebøn kl. 16-17. KlikGrupperum 1


Jeg ønsker Guds fred og nåde over jer alle i disse "grånende dage"


Mkh Niels Peder


Udflugt til Councilcentret i Nøvling 27. august 2023


Kære allesammen.


Så er de sidste brikker faldet på plads i tilknytning til den årlige udflugt den27. augustarrangeret af ReFokus.

Her er det detaljerede program:

Vi samles i Silkeborg Oasekirke kl. 10,30 til gudstjenestenmed Ole Skærbæk Madsen.


Efter gudstjenesten spiser vi sammen den medbragte!frokostkurvi Hjørnerummet.

Derefter kører vi til Councilcentreti det antal biler, som er nødvendig.

Vi bliver vist rundt på centret og kl. 15.00 giver centret en kop kaffe.

Council Center er beliggende i udkanten af landsbyen Skibbild-Nøvling mellem Herning og Vildbjerg i Midtjylland og adressen erSkråningen 8,7480 Vildbjerg


Vi forventer at være hjemme igen ved 17/18 tiden

Det er muligt at give en gave til centrets arbejde. (Læs mereom centret her:https://ccenter.dk/)

Tilmelding til Rosa senest lørdag på tlf 40878988


På lederudvalgetvegne - Niels Pede

Nyhedsbrev august 2023


Kære allesammen.


Så er sommerensforskellige gøremål sikkert ved at være slut for jer allesammen.

Håber I har nydt og kunnet glæde jer over det i hver i sær har deltaget i.
Vi begynder en ny sæson i ReFokus med forventning i vore hjerter til fællesskabet med hinanden og med Gud.

Vedhæftet ser du hele programmet indtil jul. (Programmet ligger også fremme i kirken)


Vi har allerede væresamletonsdag 9. Onlinebøn kl 16-17 og næste onlinebøner den23. august kl 16-17 -(Ved bøn - klikGrupperum1)


Søndag den 27. augustsker der noget særligt: Udflugt til Council-centeret i Nøvling ved Vildbjerg efter gudstjenesten i Silkeborg Oasekirke med Ole Skærbæk Madsen.

Tilmelding til Rosa på 40878988 senest 25. aug.


Du kan downloade hele programmet i PDFHER


Herfra slutter jeg med et ord fra dåbsritualet:
Ham, som har begyndt sin gode gerning i dig, han fuldfører den indtil Jesu Kristi dag


Mkh Niels Peder på vegne af ledergruppen


Nyhedsbrev juni 2023


Kære allesammen.


Jeg sidder her på min pind på kontoret og skal redigere juni-nyhedsbrevet for ReFokusfællesskabet ved Silkeborg Oasekirke, og jeg kan ikke slippe for nogle strofer fra nr. 722 i Den danske salmebog:Nu blomstertiden kommer, og som i1694er skrevet afIsrael Kolmodintil en tysk folkemelodi fra1535, og hvor det bl. a. hedder:


Nu blomstertiden kommer -
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?

Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,

Du kan se hele salmenHER(klik)


Hvert år plejer vi at have en udflugt i juni måned, men i år har vi valgt at deltage i et SAT-7 arrangement i Bording Missionshusonsdag, 7. juni.

Vi samles dog forinden (kl. 17:00) og spiser sammen hosRosa og Børge Højland, Vestervang 40 i Bording.(Pris 20.00 kr.)

Tilmelding til Rosa og Børge på tlf 40878988
senest mandag den 5. juni.

Derefter deltager vi i et arrangement om SAT-7 med Hanne Myrfeldti Bording Missionshus.


Satellitkanalen SAT-7 er en kristen tv-station, der drives af lokale, kristne arabere.
SAT-7 når ud til millioner af seere i Mellemøsten og Nordafrika.
SAT-7 har vundet flere priser for sit arbejde med blandt andet bibelformidling for børn og kvinders rettigheder.

Tirsdag 13. juni:Online bedemøde 16.00 – 17.00. KlikGrupperum1

Ha det godt, ha en god sommer og Guds fred.

Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev maj 2023


Kære allesammen.


Lidt forsinket kommer her nyhedsbrevet for maj måned 2023.

Når vi er i maj måned, så rinder følgende sang af Christian Adolph Overbeck mig i hu:"Kom maj du søde milde"med Mozarts smukke melodi og hvor det i vers 4 hedder:

4. Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom!
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!


Denne sang er en god optakt til arrangementet i naturen i nærheden af Truust, hvor vores sommerhus ligger på adressen Teglgaardsparken59, 8882 Fårvang,


Tirsdag 16. maj kl 10.00 – 17.00:Retrætedag i Truust
Her er programmet for dagen med Kirsten Højgaard

Vi samles kl. 10 til en kop kaffe inden vi begynder retrætedagen.
(God ide at arrangere fælles transport)

Man tager selv en madpakke med, og vi er klar med te m.m.kl. 12

Lene bager en kage til eftermiddagskaffen.

Tilmelding senest søndag den 14. maj på tlf 21769397


Tirsdag 30. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00(Grupperum 1)

Vel mødt med ordene fra Ap.G. 2,17:

Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme


Husk at det snart er pinse.


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev april 2023

Kære allesammen


Så er det snart ved den tid, hvor vi skal synge Paul Nilssons salme: Se, vi går op til Jerusalem

og hvor det hedder:
- at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,i synderes sted må lide.
- og smager med Herren den smertens kalk,vor Fader i Himlen byder?
-for dine synder og mine.

Jeg byder også velkommen til aprilprogrammeti RerFokus

Onsdag den 5. april kl. 14.30 – 17.00:(bemærk onsdag) hos Lene Holm, Tingvejen 80, 8600 Silkeborg med temaet:Påsken og dens betydning for vores åndelige liv v. Niels Peder Nielsen

Søndag 16. aprilReFokus rydder op og vasker op efter kirkefrokost.

Tirsdag 18. april Online bedemøde 16.00 – 17.00
Ved bøn - klikGrupperum 1


Vi ses. Mkh Niels Peder

Nyhedsbrev marts 2023


Kære allesammen.


Så er foråret begyndt, og jeg tænker på Poul Dissings sang: Det er forår, alting klippes ned, og hvor der står:
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
blir jeg varm!


Ja forårssolen og sommeren er på vej, med al den håb og optimisme det medfører og med glæde sender jeg til dig programmet for marts måned, og som ser sådan ud:


Tirsdag 14. martsOnline bedemøde 16.00 – 17.00 -klikGrupperum 1

Onsdag 22. martskl. 14.30 – 17.00
Sangeftermiddag i Hjørnerummet i kirken med Kit Hvergel.


Tirsdag 28. marts Online bedemøde 16.00 – 17.00 - klikGrupperum 1


Jeg glæder mig til fællesskabet med dig i den kommende måned.


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev februar 2023


Kære allesammen.


Så er vi kommet til februar og det er tid til endnu et nyhedsbrev.

Programmet for februar ser sådan ud:


Februar -

Fredag den 5. februarkl. 15. Rengøring i kirken, og hvor vi begynder med en kop kaffe

Tirsdag 14. februarOnline bedemøde 16.00 – 17.00

Tirsdag 28. februarOnline bedemøde 16.00 – 17.00

Ved bøn - klikGrupperum 1


Det er i dagKyndelmisse, torsdag den 2. februar.
Oprindelig var kyndelmisse en katolsk lysfest for Jesusbarnets fremstilling i templet 40 dage efter fødslen, for først på det tidspunkt var Maria ifølge Det gamle testamente igen blevet ren. Kyndelmisse er placeret midt mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn og opfattes traditionelt som årets koldeste dag. Ifølge traditionen markerer kyndelmisse det tidspunkt, hvor der skulle være halvdelen af foderet tilbage til dyrene. Man tog varsler af vejret, og det blev sagt, at hvis det blæser så meget på denne dag, at atten kællinger ikke kan holde den nittende ved jorden, så er foråret snart på vej.


St. St. Blicherhavde lige rejst sig fra et langt og udmattende sygeleje. Han havde derfor den rigtige baggrund for at skildre den ubarmhjertige vinter i sangen: Det er hvidt derude, som kommer her:


1. Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

2. Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.

3. Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

4. Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer -
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

5. Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges;
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!


Kan I have det godt. Vi ses

Niels Peder


Nyhedsbrev jan 2023


Kære allesammen.


Så har vi sikkert allesammen sunget: Vær velkommen Herrens år og ønsket hinanden et godt nytår, og hverdagene er sikkert så småt indtruffet.


Jeg sender i dag til jer alle vort månedsprogram for jan. 2023, og det ser sådan ud


Januar 2023

Vi deltager i EA´sbedeuge 8. -15. jan

Se bedefolderenHEReller hent den i kirken

Tirsdag 17. jan 16.00 – 17.00 Online bøn
Uge 5. Rengøring i kirken kl. 19.00sammen med Hanne Vingborgs gruppe. Datokommer senere.

Tirsdag 31. jan 16.00 – 17.00 Online bøn
Ved bøn - klikGrupperum1

Februar -

Vi opfordrer til at man tager med på Oaseweekenden i Odder på Rudehøj 10-12. februar.
(Se program og tilmeldingHER)


Jeg vedhæfter programmet i PDF fil, som du kan downloade og printe


Du kan også se programmetpå ReFokushjemmesidenHER(Klik)


Mkh Niels Peder