Nyhedsbreve 2020

Nyhedsbreve 2020 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 05.12.2020

ReFokusnyhedsbrev dec. 2020.


Kære allesammen.


Nu er det snart jul og tiden nu er en forberedelsestid til jul, hvor vi bl. a. synger julesalmer m.m., og jeg citerer lidt fra en lokal salmedigter (den første præst i Silkeborg Kirke - Chr. Hostrup, der i 1881/1884 skrev salmen Julebudet --- (læs den og glæd dig):


1. Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

2Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

3Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

4Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

Jeg minder også om vore arrangementtirsdag d. 15. dec. kl 14,30 - 17,00hos Lene Holm, Tingvejen 80, 8600 Silkeborg, og hvor vi synger julesalmer, får en julehistorie, æbleskiver og afholder en pakkeleg, hvor alle tager en pakke med til en værdi af max 20 kr.


Tilmelding til Lene senest mandag 51 94 60 38(Coronareglerneforstårsig). Hvis nogen har behov for at hentes så nævn det for Lene.

Så finder vi ud af det.


Hvis ikke vi ses på tirsdag vil jeg ønsker jer alle en god adventstidog en glædelig jul.


Mkh Niels Peder

Du kan downloade et program i Word HER eller et program i PDF HER


ReFokusnyhedsbrev nov. 2020


Kære allesammen i ReFokusfællesskabet.


Næste fællessamling i ReFokus ertirsdag d. 27. oktober kl. 14:30-17:00iHjørnerummet

Programmet består af en kop kaffe og derefter en kort introduktion v. Niels Peder Nielsen tilLectio Divina - er særlig måde at læse bibeltekster på.
Jeg har vedhæftet en forklaring til forståelse afLectio Divina

Derudover er der lovsang, salmer og afslutning.


Også en tak til jer, der var en del af første BASIS-søndagmed rundstykker og fællesskab på Grundtvigsvej 5 inden onlineprædikenen m.m med Frans Vestergaard Jensen.
Vores plan er at gentage det ved næsteBASIS-søndagden 8. nov. kl. 09,30,hvorvi tager højde for, hvor mange vi kan være, så der erfortsat tilmelding til Irene Dalsgaard Nielsen tlf 26611069, så ser vi hvor mange, der tilmelder sig, og finder gode løsninger.

For dig, der måske knap nok har grebet ideen medBASISsøndagene,har jeg vedhæftet en forklaring. (Se denne).


Sluttelig minder jeg omtirsdag d. 24. nov. kl 19,30-22,00,hvor vi får besøg af Gunhild Gadegård, der fortæller sin livshistorie om bl. a. det at blive ramt af en alvorlig sygdom.


En kærlig hilsen med ordene fra Sl. 1:Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.


Mkh Niels Peder


ReFokusnyhedsbrev sept 2020


Hej igen alle gæve mennesker i Refokus.


Så er tiden igen kommet til etnyhedsbrev, og jeg vil begynde med at sige tak for en findag d. 29. aug. hvor vi sammen tog på en udflugt tilBølling sø/Klosterlund Museum, og hvor vi fik en fin dag med godt vejr og et godt indblik i den lokaletørvemoses historie omkring Bølling Sø.


For jer der ikke var med er der et linkHER: (klik)


Næste samling er påtirsdag (den 22. sept.) i næste uge kl. 20.00 (bemærk kl. 20.00),hvor vi samles i Hjørnerummettil lovsang, salmesang og vidnesbyrd fra os allesammen om, hvad Gud har gjort i vore liv siden vi sidst har været samlet.
Niels Peder indleder med nogle ord fra Bibelen, og vi hører nyt fra smågrupperne og de der er med i en medvandrerordning.


Herfra en hilsen med ordene fra Sef 3,16f:På den dag skal det siges til Jerusalem:»Frygt ikke, Zion,lad ikke hænderne synke!Herren din Gud er hos dig,helten, der bringer frelse,Han fryder sig i glæde over digog viser dig sin kærlighed på ny.Han jubler over dig med frydsom på festens dag.«

Med kærlig hilsen Niels Peder


ReFokusnyhedsbrev august 2020


Kære allesammen i ReFokus, Silkeborg.


Så er ferien sikkert slut for jer allesammen, og jeg håber i trods coronatruslerne har haft en god ferie.


Vi har efter de gældende reglermulighed for at samles, når vi overholder de udstukne retningslinier, og første gang, vi har behov for at samles er næstefredag den 28. aug.(uge 35) og hvor det er vores tur til at gøre rent i kirken fra kl. 10.00 og til 12.00.

Tilmelding til Lene Holm51 94 60 38 senest onsdag den 26. aug.


Allerede dagen efter -lørdag d. 29. aug. - samles vi ved v. kirken kl. 11, og tager en fælles udflugt til Bølling Sø, og Klosterlund Museum.Medbring mad og evt. kød til grill. Kaffe og kage har vi med til jer. Tilmelding til Rosa40 87 89 88 senest onsdag den 26. aug.


Jeg vedhæfter programmet for det nye år .


Herfra Guds fred og nåde over jeralle med ordene fra Esajas 43: Men nu siger Herren,han, som skabte dig, Jakob, han, som dannede dig, Israel:Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig,jeg kalder dig ved navn, du er min.

Mkh Niels Peder - på vegne af lederne

ReFokusnyhedsbrev juli 2020


Kære allesammen i ReFokus.

Først tak til jer alle, fordi I betænkte mig med en gave i anledning af min 75 års fødselsdag den 25. juni.

Jeg rundsender samtidig en invitation til i uge 29 at deltage i en lokal "SommerOase " i kirken, og jegindsætter, hvad der har været rundsendt i et nyhedsbrev fra kirken.

Ellers er der bare at ønske jer alle en god sommer og Guds fred med ordene fra 2. Mos 33,13: Hvis jeg virkelig har fundet nåde for dine øjne, så kundgør mig din vej, og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje.

Mkh Niels Peder


SommerOase i kirken uge 29


Kunne du tænke dig at ”holde” SommerOase sammen med os? Vi er nogle stykker, der mødes i kirken i uge 29 for at være sammen om at deltage i SommerOase Online. Du er velkommen til at være med!


Fra søndag d. 12. juli til onsdag d. 15. juli. samles vi i kirkens lokaler fra kl.14.00, hvor vi ser dagens online ”formiddagsmøde” sammen. Så drikker vi kaffe og har fællesskab, går tur, synger sammen, indtil vi spiser middag sammen v. 18-tiden.
Kl. 19.30 ”deltager” vi i aftenmødet online.

Man kan frit vælge til og fra i programmet, men vi har dog brug for at høre, hvem der kunne tænke sig at deltage til det meste af programmet, og hvis man vil spise med om aftenen, skal vi have en tilmelding.

Giv besked tilniels.peder@oasekirken.dkeller tlf.:2176 9397


Ønsker man kun at være med om aftenen kl. 19.30, kan man bare dukke op uden tilmelding. Vi glæder os til fællesskabet!


Se programmet fra SommerOase her.


ReFokusnyhedsbrev juni 2020


Kære allesammen i ReFokus.


Tak for samværet med de af jer, som deltog i retrætedageni TRUUST 25. maj.

Kort efter tog Irene, jeg og Birgit Bjørnholt på en "prøvekørsel" af den udflugt, som vi har annonceret i vores program 12. juni kl. 13,00 – 16,30.


Turen ledes af voreshistoriekyndigeBirgit Bjørnholdt, og vi tager til området omkring Gl. Rye, og hører om ettidligere glasværk, serGl. Rye kirke(tårn og krigergrave),Øm kloster(pris 50(30) kr.) og Gunnar Larsensflyvepladsog den tidligereflygtninglejrmed 20.000 tyske flygtninge efter 2. verdenskrig.


Medbring selv kaffe, som indtages ved Mossø.


Tilmelding til Henning Sørensen 21553166 senest 8. juni og hvor du også melder om evnt plads i bilen og vi mødes på Grundtvigsvej 5 kl. 12,50 - ti minutter før.


Mkh Lederne i ReFokus


ReFokusnyhedsbrev april II


Kære allesammen.


Så er vi kommet et lidt andet (og bedre) sted hen, for nu må vi samles med 1 meter imellem os, og det betyder, at vi har mod på at arrangere en retrætedag/pilgrimsdag i vores Irene og Niels Peders sommerhus (Teglgårdsparken59, 8882 Fårvang).


Vi har besluttet, at det bliver mandag den 25. maj kl. kl. 10.00 - senest kl. 17, og i disse coronatidertror vi det er bedst, at alle selv tager deres mad med, men kaffe og drikkelse sørger vi dog for.


Vi tænker også, at vi max kan være 12 personer (ude og inde) og derfor har vi det loft for antallet, så skynd dig at melde dig til Irene Dalsgaard Nielsen 26611069 senest 21. maj - (Vi kører princippet, - først til mølle, så ..... :-))

Retrætedagen/pilgrimsdagen ledes af Kirsten Højgård og Birgitte Vagn-Hansen.


Guds fred med ordene fra Sl. 18:Jeg elsker dig, Herre, min styrke;Herren er min klippe, min borg, min befrier,min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,mit skjold, min frelses horn og min fæstning.

Mkh ReFokus-teamet 


ReFokusnyhedsbrev maj 2020 - I


Ja vi venter sikkert alle med længsel på at coronakrisen "går over" og vi kan begynde at åbne landet og kirken, og ikke mindst ReFokus-arbejdet op


Som I sikkert alle har set på programmet, så er der planlagt en retrætedag den. 4. maj kl. 10,00 – 16 m. Kirsten Højgård og Birgitte Vagn-Hansen, og hvor stedet var: Teglgårdsparken 59, Fårvang. i vores sommerhus ved den skønne Gudenå, og hvor der er mange stier og vandreruter.

Det skulle have været tilmelding til Irene D. Nielsen på 26611069 senest 1. maj, men vi må udskyde det til et tidspunkt, hvor vi igen kan samles på lovlig vis.


Der er også en udflugt på programmet i 12. juni. Mon ikke den kan gennemføres, men det hører I nærmere om.


Hvis nogen af jer ønsker en snak pr telefon eller et besøg, så giv et praj, Ved hjæp af Messenger eller Skype kan vi også se hinanden


Jeg hilser jer med et ord fra Sl. 48Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel. Som dit navn er, Gud, sådan skal din lovsang lyde til jordens ender; din højre hånd er fuld af retfærdighed. Zions bjerg skal glæde sig, Judas døtre skal juble over dine domme Gå omkring Zion, gå rundt om den, og tæl dens tårne. Læg mærke til dens ringmur, gå gennem dens borge, så I kan fortælle den kommende slægt, at sådan er Gud, vor Gud i al evighed, han skal lede os!


Mkh Niels Peder.

ReFokusnyhedsbrev april 2020


Kære allesammen.


Det er en svær tid vi gennemgår i vort land og i menigheden.

Der sikkert mange af jer, der oplever ensomheden som lidt ekstra larmende i disse dage og timer og jeg opfordrer jer alle i ReFokus til at være ekstra opmærksom på hinanden i den påskehøjtid, som ligger foran os, og hvor vi måske har traditioner, som i år desværre ikke kan lade sig gøre.

Fra mig skal der lyde en opfordring til jer alle om en særlig omsorg for hinanden. Jeg tænker:


1. Alle jer, som har en medvandrer, og hvor I tøver lidt med at være sammen, selv om I overholder reglen med max 10. Ring til hinanden. Brug måske et videopkald(Whatappeller Messenger) og se hinanden ind i øjnene og tal sammen om det, der kan være svært, bed for hinanden og del Guds ord med hinanden.


2. Alle jer, som harsmågruppe sammen. Ring til hinanden,og gør nogenlunde det samme som jeg harnævnt for medvandrerne (se ovenfor under 1)


3. Alle jer, som er vant til at samles i ReFokusklyngen. Følg godt med på kirkens hjemmeside, og vær med på de mange onlineinitiativer, der henvises til (gudstjenester m.m.) og følg med i kirkens nyhedsmail, som også har forskellige tips til, hvordan man kan opbygge sin ånd og "få fyldt på"


Jeg vil slutte med at dele med jer en musikvideo bygget over Torben Callesens smukke sang: Zions blomst:https://forkyndelse.dk/aiovg_videos/zions-blomst/


Herfra en kærlig hilsen med ordene fra Johs 18:v36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden." v37 Pilatus sagde til ham: "Så er du altså konge?" Jesus svarede: "Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst."


Glædelig påske allesammen


Mkh Niels Peder


ReFokusnyhedsbrev marts 2020


Kære allesammen.


Så er vi klar igen med næste programpunkt i ReFokus, som er på tirsdag i næste uge -17. marts- (læg mærke til at det er en tirsdag) i Hjørnerummet kl. 14,30 – 16,30.

Vi begynder med en kop kaffe, og vi vil lovsynge sammen, dele vidnesbyrd og dele Guds ord ved hjælp af en særligbibellæsteknik, som hedder Lectio Divina.

Vi vil også dele med hinanden, hvordan det går i smågrupperne og i de medvandrerhold, som ReFokus består af, og jeg har den eftermiddag også et ReFokus halvårsprogramklar til uddeling


Så er det igen vores tur til at rengøre kirken, og det er27. martskl. 9,30 – 12,00.
Tilmelding til Lene Holm 51946038 senest 25. marts


Kærlig hilsen med et par vers fra DDS 176:Se, hvor nu Jesus træder, hvor det i de første tre vers hedder:

1Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

2Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

3Dog vil han fri i sinde
mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.


Niels Peder Nielsen


ReFokusnyhedsbrev febr. 2020


Kære allesammen.


Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, samledes 12 personer den 2. febr. kl. 13 i Hjørnerummet for at evaluere ReFokuarbejdet og se på mulige tilpasninger og ændringer, og det var værdifuldt for ledelsen at høre, hvad der rører sig internt i ReFokus.


Det er ingen hemmelighed, at der har været vigende tilslutning til søndagssamlingerne en gang om måneden, og at vi ofte kun har været en 6-10 stykker, der samles, og det synes ledelsen er for lidt, og vi har så spurgt lidt ind til grunden hertil.


Vedhæftet kan du læse dig til de svar, vi modtog, men her får du et kort resume af svarene:

1. Ofte er der andre arrangementer om søndagen.

2. Der er tale om samlet set for mange timer man er på - en søndag

3. Forslag til andre tidspunkter at samles på (hverdag)

4. Forslag til indhold

5. At man på ny gennemtænker/tilpasser medvandringerne og smågrupperne.

6. At man udvider ledelsen og arbejder med en anden klyngestruktur.


Herfra ønsker vi alt godt for dig med ordene fra Sl. 27:4 -Kun ét ønsker jeg fra Herren,

kun det længes jeg efter:At bo i Herrens hus,så længe jeg lever,så jeg kan fryde mig over Herrens herlighedog søge svar fra ham i hans tempel.


På ledergruppens vegne

Niels Peder


Nyhedsbrev jan. 2020


Kære alle i ReFokus.

Hermed indbydes du til samling i ReFokus søndag den 2. februar.
Vi begynder med gudstjeneste v. Frans Vestergaard Jensen kl. 10,30 og derefter er der frokost i Hjørnerummet med følgende program:

1. Frokost. Husk at svare Henning og Kirsten inden 31. jan enten på mailkirhen@live.dkeller pr. telefon 21 55 31 66 eller 86 81 91 25.

2. Derefter er der en drøftelse af ReFokusarbejdet med fokus på: Hvordan kan og skal ReFokusarbejdet se ud i fremtiden?
Vi oplever vigende tilslutning til vore søndagsarrangementer og vil gerne have jer med på råd om, hvad vi kan gøre ved det! Derfor kom og gør din indflydelse gældende.

Mkh Irene, Lene, Henning og Niels Peder