Nyhedsbreve 2015

Nyhedsbreve 2015 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 25.11.2015

Nyhedsbrev nov 2015


Kære alle sammen.


Så er det et stykke tid siden jeg har skrevet et nyhedsbrev til jer, og derfor samler jeg lidt op siden sidste nyhedsbrev.


Vi har været samlet den 20. sept, hvor vi samledes efter gudstjenesten til frokost og blev undervist lidt af Niels Peder Nielsen ud fra emnet: Medfølelse som åndelig disciplin ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge – At tjene i verden i dag.


Måske kunne en eller anden være interesseret i de tanker som Henri J. M. Nouwen gør sig, og derfor medhæfter jeg en fil, som nogenlunde gengiver hans tanker og ligeledes de spørgsmål, vi delte med hinanden.


Vi har også været samlet den 25. okt til en splitgudstjeneste efter samme læst som sept, og hvor vi efter frokosten fik en snak ud fra spørgsmål, som Merete Esmarch stillede i tilknytning til hendes undervisning om Trøst: (Spørgsmålene kan du også se på en vedhæftet fil)


Den 15. nov var vi en flok fra ReFokus, der fik oplevelsen af være sammen med alle børnene i Roderiet til en "Bedsteforældre-dag" .


Det var en fornøjelig dag for os, der var med - med optrin med: Som en søndagsskole forløb , da morfar og mormor var søndagsskoleleder, børnesange fra den tid, da vi selv "holdt søndagsskole"


Pitstopperne var med på en moderne udgave af "Arbejderne i vingården", og ikke mindst "kluddermutter" gjorde lykke.


Næste arrangement i ReFokus er torsdag aften den 3. december kl. 19,30, hvor du har mulighed for at møde et par erfarne kristne fra en af vore kollegakirker i Silkeborg (Silkeborg frikirke) og det er pastor Sven-Aage Kristensen og hans kone Ebba, der vil dele med os oplevelser fra deres liv ud fra emnet er: Højdepunkter og lavpunkter i vores liv.


Bemærk: Det er et åbent arrangement, der afholdes i Cafeteriet, og hvor ReFokus indbyder alle, der har lyst at være med, så kender du en, du gerne vil invitere med, så er anledningen her.


Der serveres en kop kaffe undervejs.


Jeg slutter dette brev med nogle ord fra Sl.131v1 Valfartssang. Af David.

Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt,

mine øjne er ikke stolte.

Jeg omgås ikke med store planer,

der er for underfulde for mig.

v2 Nej, jeg bringer min sjæl

til hvile og ro;

som barnet hos sin mor,

som barnet er min sjæl i mig.

v3 Israel, vent på Herren

fra nu af og til evig tid!


Med disse ord ønsker jeg jer alle en god adventstid


Niels Peder NielsenNyhedsbrev august 2015


Kære allesammen


Så er ferien sikkert overstået for de fleste af jer, og hverdagen begyndt at indfinde sig.


Håber I har nydt tiden indtil nu.


Vi har lavet et halvårsprogram, som jeg medsender som vedhæftet fil.


Jeg inviterer jer alle til at være med til det første arrangement, som kommer søndag den 30. august, hvor vi begynder i kirken, og efter gudstjenesten kl. 10,30 i Silkeborg Oasekirke, griller vi hos Rosa og Børge Højland Kristiansen, Vestervang 40, 7441 Bording.


Vi tager selv mad med, Rosa og Børge giver kaffe.


Tilmelding til Rosa på tlf 40878988 senest fredag den 28. august.


Vi har i foråret lavet bibellæseplaner for medvandrere og smågrupper, som nu er "udløbet".


Her i efteråret anbefaler vi, at vi følger kirkens læseplan fra Mattæus-evangeliet, som også er prædiketekster.


Teksterne er vedhæftet, ligesom vi også vil lægge nogle stykker i kirken.Jeg minder om de mange informationer, som er på vores tilknyttede hjemmeside http://www.re-fokus.dk . På den beskedent udseende forside kan man guide sig frem til mange spændende ting, og jeg minder også om Silkeborg Oasekirkes hjemmeside http://silkeborgoasekirke.dk/


Jeg slutter med ordene fra Sl. 100:Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! v2 Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel! v3 Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter. v4 Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn! v5 For Herren er god,

hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.Mvh Niels PederNyhedsbrev juli 2015


Kære allesammen.


Så står ferien for alvor for døren, men inden da har jeg et par ting på hjerte.


1. Jeg synes vi har haft et godt forår 2015, og en del ting er lykkedes. Jeg tænker på vore smågrupper i ReFokus, bibellæseplanerne, medvandrerprojektet og søndagssamlingerne.


Og det synes jeg, at vi - Irene og jeg - vil kvittere for ved at invitere jer alle - umiddelbart efter gudstjenesten (søndag 5. juli) - til frokost og kaffe på vores skønne plet, Grundtvigsvej 5.


(Det virker til at blive en varm dag, så du er velkommen til at tage bagetøj med - poolen er virkelig fin lige nu - )


Dog har vi behov for - af praktiske grunde (mad mm.) - at få en tilbagemelding fra jer om, hvorvidt I kan komme.


Den tilmelding kan du SMSé til Irene på 26611069 eller ved at svare på denne mail.


2. Det er også snart SommerOasetid, og til jer, der kommer med (vi er i alt over 300 fra Silkeborg Oasekirke), vil jeg fortælle, at der bliver særlige arrangementer for os fra ReFokus-Silkeborg, og at jeg har et par seminarsamlinger om hvorvidt ReFokus er en ide, der kan sprede sig til hele landet :-)


Til slut ønsker jeg Guds fred med ordene fra Sl. 79:13 Vi er dit folk og de får, du vogter, vi vil takke dig til evig tid, i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris.


Mkh Niels Peder


PS. Jeg medsender en ny læseplan, som Irene har udarbejdet
Nyhedsbrev maj 2015


Kære allesammen.


Så har jeg fornøjelsen af, at præsentere jer for vort næste event, som er vores årlige ReFokusudflugt søndag den 17. maj (og ikke - som der står i kirkens kalender - 10. maj)


Planen ser sådan ud:


Fælles afgang fra Silkeborg Oasekirke kl. 09,00, hvor vi fylder bilerne op.


(Du behøver ikke at have egen bil, for vi har sikkert biler nok)


Vi deltager i gudstjenesten kl. 10,00 i Horsens Valgmenighed, Vestergade 7B, 8700 Horsens.


Se kirkens hjemmeside:http://www.horsensvm.dk/


Derefter ville vi gerne have set det gamle Horsens Statsfængsel - Fængslet, men den er lukket indtil den 20. maj, og derfor besøger vi i stedet Danmarks Industrimuseum. Pris 40 kr


Se linket til museet:http://www.industrimuseet.dk/defaultdk.asp?o=1


Vi slutter med kaffe og vender næsen hjemad ved 16 tiden.


Vi vil opfordre til at man inviterer en ven eller en familie med.


Seneste tilmelding fredag den 15. maj til Niels Peder Nielsen 21769397


Mkh Niels Peder Nielsen


PS: Husk frokostpakke og kaffe


Nyhedsbrev april 2015


Kære allesammen i ReFokus.


Så er der lidt nyt fra mig igen på vegne af Refokus.


Siden sidste nyhedsmail har vi været en god flok på over 40 samlet til påskemåltid skærtorsdag.


Næste programpunkter, som jeg vil gøre opmærksom på er:


1. Seminar om Irak og Syrien d. 24. april i Silkeborg Oasekirke


Islamisk Stats brutalitet får mange muslimer til at reflektere over deres tro.


Mange tænker: Hvis Islamisk Stats tolkning af islam er korrekt – hvad er det så vi tror på?


Desuden ser mange muslimer, hvordan kristne ikke kun giver nødhjælp til kristne, men også deler nødhjælp ud til mennesker med ikke-kristen baggrund – og det får dem til at opsøge kristne kirker og spørge hvad den kristne tro går ud på.


Vi har i Silkeborg fået en mulighed for at lytte til et af de mennesker i verden, der ved mest om hvad der sker i Irak og Syrien netop nu.


Det drejer sig om Dr. Raymond Schultz, (af sikkerhedsgrunde ikke hans rigtige navn), international projektleder i HMK - (Hilfe für Mensch und Kirche), Schweiz, og Dansk Europamissions partner i forbindelse med projekter for forfulgte kristne i Syrien og Irak.


Han er tysker, bosat i Schweiz, taler flydende arabisk og har blandt andet været missionær i Yemen.


Han er netop hjemvendt fra Syrien og Irak og er samtidig projektleder for Dansk Europamissions nødhjælpsprojekter i Syrien og Irak.


Desuden er han rådgiver for europæiske toppolitikere, heriblandt forbundskansler Angela Merkel.


Hør ham fredag den 24. april 2015 klokken 19.30 – 21.30 i Silkeborg Oasekirke, Frichsvej 2, 8600 Silkeborg.


Der er gratis adgang og der serveres en kop kaffe.


Tilmelding nødvendig på info@forfulgtekristne.dk eller 4444 1313, eller til Niels Peder Nielsen nielspedernielsen@mail.dk eller 21769397 – inden den 20. april 2015.


Arrangør: Dansk Europamission i samarbejde med Silkeborg Oasekirke.


Se evt. mere her eller her.


2. Søndag den 26. april er ReFokus værter ved kirkefrokost efter gudstjenesten.


Kan du være med? - så kontakt Lene Holm 51946038


Herfra en hilsen med ordene fra Sl. 46:v2 Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.Mkh Niels Peder Nielsen

Nyhedsbrev-2 marts 2015


Kære allesammen i ReFokus.


Så har jeg fornøjelsen af at kunne invitere jer til:


1. Påskemåltid og gudstjeneste skærtorsdag d. 2. april i Silkeborg Oasekirke.


ReFokus ønsker, ligesom sidste år, sammen med Leif og Hanne Toft at være værter for alle, der har lyst at være med (børn, unge og gamle) til at fejre et jødisk påskemåltid med et kristent perspektiv.


Her vil vi smage på og få indblik i det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede den med forskellige ingredienser: lam, haroshet (en frugtsalat), maror (en blanding af bitre urter), karpas (persille), saltvand, kogt æg, usyret brød og vin.


Aftnen vil forme sig på følgende måde:


Kl. 17.00: Fællespisning i kirkens cafeteria efter et bestemt ritual, som de messianske jøder følger, under ledelse af Leif Toft.


Kl. 20.00: Gudstjenestefejring i kirkesalen med nadver v. Niels Peder Nielsen. Her er du velkommen, også selv om du ikke har været med ved måltidet.Vi deles om udgifterne og arbejdet, så vi kan holde prisen på omkring 30 kr pr næse, børn er gratis.


Tilmelding senest mandag d. 30. marts til Irene Nielsen på irenedalsgaardnielsen@gmail.com eller tlf 26611069.


2. Og så en lille ting mere:


Vi har hver søndag gudstjenesteværter, som byder velkommen og fortæller om kirkens forskellige aktiviteter. I lang tid har der kun været en, men med de mange, der kommer til vores gudstjenester er vi nødt til at sætte to på hver søndag.


Skulle der være nogen af jer i ReFokus, der kunne tænke sig at deltage i det team, som gudstjenesteværterne er, så send en besked tilbage til mig, så vil jeg sørge for at du kommer på efter en bestemt turnus.


3. Reserver allerede nu følgende dato: 24. april kl. 19,30 - 21,30 og hør hvordan kristne i Syrien og Irak, på flugt fra Islamisk Stat, får nødhjælp – og giver nødhjælp til deres landsmænd i nød


Dr. Raymond Schultz, som er mellemøstekspert, rådgiver for statsledere i EU og international projektleder i Dansk Europamissions nødhjælpsarbejde, taler.Herfra Guds fred med ordene fra Indtoget i Jerusalem (Johs 12)


Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. v13 De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge! v14 Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet: v15 Frygt ikke, Zions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl.


Niels Peder Nielsen

Nyhedsbrev marts 2015Kære allesammen i ReFokusklyngen


Siden sidst har vi været samlet søndag d. 22. febr. til kaffe og rundstykker inden gudstjenesten, og det var en god oplevelse at se, hvordan smågrupper er begyndt og at næsten alle har fået en medvandrer, og vi delte erfaringer med hinanden. Alt i alt en rigtig god oplevelse.


Vi samles i ReFokusklyngen igen nu på søndag (15. marts kl. 10,30 – 15) med følgende program:


Vi mødes til gudstjenesten kl. 10,30, og bagefter er der frokost med fokus på smågruppearbejdet og de tekster i Markusevangeliet, som vi alle gennemgår v. Niels Peder Nielsen.


Vi opfordrer jer til at samle sammen på evnt spørgsmål til teksterne og tage dem med.


Tilmelding til frokosten senest fredag den 13. marts til Lene Holm 51946038


På vegne af ReFokus Niels Peder Nielsen


PS: Du kan se program for halvåret HER eller downloade et program i PDF HER


Du er også velkommen til at se den redesignede ReFokushjemmeside HER og hvor du kan orientere dig om mangt og meget.


Jeg slutter med et ord fra vore læsetekster i Markusevangeliet (kap 12) om det første bud i loven


v28 En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham: »Hvilket er det første af alle bud?« v29 Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, v30 og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹ v31 Dernæst kommer: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er større end disse.«

Nyhedsbrev 18. feb. 2015Kære alle i ReFokus.


Du får lige en "mailhusker" til vort ReFokusarrangement nu på søndag - den. 22. feb. kl. 9.00 i Silkeborg Oasekirke (Hjørnerummet)


Grunden til at jeg sender denne ekstra mail er, fordi jeg vil fortælle dig, at vi får besøg af nogle fra Odder, som har et arbejde, der lidt ligner vores (De kalder det dog 45+)


De kommer og er med fra kl. 9, og vi vil her dele vore tanker og vore erfaringer fra vort ReFokusarbejde og ligeledes høre, hvilke tanker de gør sig om fremtiden.


Kom og vær med og giv dit bidrag til en god dialog og snak om det at være menneske og kristen i den gyldne alder, vi er nået ind i :-)


Husk tilmelding til Henning Sørensen tlf 21553166 senest fredag 20. februar. vedr. morgenkaffen.


På gensyn på søndag
ReFokusnyhedsbrev feb. 2015


Kære allesammen.


Så har jeg den glæde at kunne fortælle jer alle, at de overvejelser og den undervisning der har været i ReFokus vedr. medvandrerskab og smågrupper er blevet rigtig godt modtaget.


Ca 20 har enten fået en personlig medvandrer, eller er placeret i en smågruppe. Nogle endda både og, så man både har en medvandrer og er i en smågruppe.


Ideen med det alt sammen er at give alle en mulighed for et tættere fællesskab med andre på samme alder.


Vi har udarbejdet en læseplan, som alle anbefales at følge, og det er en gennemgang af Markusevangeliet, der går fra 1. februar til 22. marts. (Derefter kommer der en ny bibellæseplan)


De fleste har fået den, og ellers kan den ses på hjemmesiden HER (tryk på det blå felt 2 gange) eller du kan downloade den HER


Vi har så også lavet en lille vejledning til, hvad man kan foretage sig som medvandrer og i smågrupperne. Den kan ses HER


Man kan læse Peter Laugesens tegn på en sund gruppe HER


Du kan også se den nye forside til ReFokus hjemmesiden HER og herfra kan du klikke dig frem til mange forskellige ting, feks. hele forårsprogrammet for ReFokus.


En del af os tager sammen på Oaselejr i Odder 6.-8. feb., men søndag den 22. febr. kl 9. samles vi igen i ReFokus til kaffe og rundstykker før gudstjenesten.


Herunder opfølgning på grupperne v. Niels Peder Nielsen.


Husk tilmelding til Henning Sørensen 21553166 senest fredag 20. februar.


Hvis nogle af læserne har et ønske om at være en del af en af de nævnte grupper, så sig endelig til.


Herfra Guds fred og nåde med ordene fra Markusevangeliet kap 1: v14 Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium v15 og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«


Mkh Niels Peder Nielsen
Nyhedsbrev jan. 2015


Kære alle i ReFokus.


Herfra ønsker jeg jer alle et godt nytår med nogle gode ord fra Esajas 63,7-9:


v7 Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens glorværdige gerninger, alt, hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus,som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab. v8 Han sagde: De er jo mit folk, børn, der ikke svigter.Og han blev en frelser for dem v9 i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem; han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage.


Gode og forjættende ord at starte et nyt år på.


Så begynder vi på en ny sæson, og vi samles allerede nu på søndag med følgende program:


Gudstjeneste 10,30 efterfulgt af frokost i Hjørnerummet m. introduktion til de påtænkte smågruppeinddelinger i stil med ReFokus Odense, og som vi har talt om et stykke tid - efterhånden v. Niels Peder Nielsen.


Tilmelding til frokosten til Irene Nielsen på tlf 26611069 - senest fredag den 9. jan.


Jeg vedhæfter et ReFokusprogram (i to formater), så du allerede nu kan notere datoerne for det næste halvår. Kan du ikke åbne dem, så gi´mig et praj.


Jeg gør også opmærksom på den økumeniske bedeuge i næste uge, og jeg vedhæfter også et mere detaljeret program


Du kan også se meget godt på ReFokushjemmesiden HER (klik på det blå) og især vil jeg bede dig om at læse min nylig opdaterede side om smågrupper: Tips til grupper HER (klik på det blå) hvor du får nogle tips til din cellegruppe, din smågruppe eller din klynge.


Mkh Niels Peder Nielsen.


PS. Jeg vedhæfter også et program for gudstjenester m.m. for Silkeborg Oasekirke.