Medvandring

Medvandring

Opdateret 25. nov 2015


Smågrupper og medvandrere


Tegn på en sund gruppe:


Når vi sætter pris på at være forskellige. Når vi ser indbyrdes brydninger som en fordel, og sorg som noget nødvendig.

Når vi undgår at presse hinanden til forandring, men ærlig og redeligt inspirere hinanden.

Når vi giver og tager imod med åben hånd.

Når vi kan bede hinanden om det vi har mest brug for, og værdsætter det den anden har at give.

Når kærligheden hverken er en plan eller en forpligtigelse, men alene en konsekvens af, hvem vi er over for hinanden.


Gruppe normer:

Udforske og klargøre forskelligheder, i stedet for at ensrette . At det er værdsat at vise usikkerhed og uvidenhed.


At det er værdsat at tilføre viden.

At ledelse og initiativer et fælles ansvar . At meninger begrundes . At være personlig, direkte og konkret . At komme med jeg-udsagn frem for du-udsagn . At undersøge om ens udsagn ønskes, før man afleverer det.


At vise sin omsorg og interesse, f.eks. ved at invitere frem for at kræve reaktioner.

At lytte til, overveje og bruge det, man kan, at de andres respons.

At man kan sige nej til hjælp, selvom kan har brug for den.


Gruppe indhold:

Hvad det er man vil bruge tiden sammen til. Lovsang, dele Guds ord, bede omsorg for hinanden.


Gruppestatus:

Det er vigtigt at man med hævne mellemrum gør status over hvordan man har det i gruppen. Det kan f.eks. være ved en runde hvor alle svarer på følgende spørgsmål.

Hvad synes jeg at jeg bidrager med og hvad får jeg fra gruppen?

Hvordan er jeg tilfreds med min funktion i gruppen?

Hvilke ideer har jeg, som kunne forbedre gruppens arbejde?

Gruppe hjælp:

Hvis en i gruppen mistrives, har hele gruppen brug for hjælp.

www.familiefremme.dk

Peter Laugesen

Ideer til, hvad man Kan foretage sig som medvandrer og i smågrupperne


Medvandringsprojektet består af:


1. Bibellæsning(et stykke om dagen): Markusevangeliet (se planen)


2. Medvandringsprojektetgår foreløbigt frem til sommeren 2015.


Hvor ofte mødes man?

Det bestemmer man selv.

Ledelsen lægger op til mindst en gang om måneden. Bedst måske med hvert 14. dag.


Hvornår og hvor mødes man?

Et forslag er, at gå en tur sammen, eller mødes skiftevis i hinandens hjem.


Vandringens varighed

Vandringen bør vare mindst 1 time.

Det aftales mellem de to medvandrere, hvad man finder passende.


Samtaleguide

Først en rygsækrunde – hvordan har du det og hvad har du oplevet siden sidste gang?


Følgende spørgsmål danner grundlag for samtale (brug 10-15 min. på hvert spørgsmål):


Spørgsmål 1:Hvad fylder mest i dit liv lige nu?

Man skiftes til at fortælle og til at lytte. Afbryd ikke, når den anden fortæller.


Spørgsmål 2:Hvad har du fået ud af at læse bibelteksterne, og hvad har talt til dig på det personlige og åndelige plan?


Spørgsmål 3:Hvilke drømme og tanker gør du dig for din tjeneste fremover, og hvor tror du, Gud vil bruge dig?


Så beder man for hinanden og de behov, der opstår i forbindelse med vandringen.


Før I skilles: Husk at aftale tid og sted for jeres næste vandring.


Smågruppefællesskaberne


1. Bibellæsning(et stykke om dagen): Markusevangeliet (se planen)


Hvor ofte mødes man?

Det bestemmer man selv.

Ledelsen lægger op til mindst en gang om måneden. Bedst måske med hvert 14. dag.


Hvornår og hvor mødes man?

Man mødes skiftevis i hinandens hjem.


Samtaleguide

Først en rygsækrunde – hvordan har du det og hvad har du oplevet siden sidste gang?


Følgende spørgsmål danner grundlag for samtale :


Spørgsmål 1:Hvad fylder mest i dit liv lige nu?

Man skiftes til at fortælle og til at lytte. Afbryd ikke, når den anden fortæller.


Spørgsmål 2:Hvad har du fået ud af at læse bibelteksterne, og hvad har talt til dig på det personlige og åndelige plan?


Så beder man for hinanden og for de behov, der opstår i forbindelse med samlingen.


Før I skilles: Husk at aftale tid og sted for jeres næste samling.