Nyhedsbreve 2019

Nyhedsbreve 2019 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 20.11.2019

Nyhedsbrev nov. 2019


Kære allesammen i ReFokusfællesskabet.

Så er det tid til igen at samles i det store ReFokusfælleskab


Som du ved - og som du sikkert allerede er en del af - så har ReFokus et ønske om, at alle i ReFokussegmentet 50+ har et lille og et stort fællesskab at komme i..
De små fællesskaber kan være, at man har en medvandrer, eller er en del af en smågruppe.
Hvor ofte man samles er lidt op til de(n) enkelte.


Den månedlige Refokussamling afholdes bl. a. for at vi kan samles i et større fællesskab og dele med hinanden - af stort og småt - fra troens verden, fra vores dagligdag, fra noget let eller noget svært i vores liv -.e.lign


På søndag samles vi først til gudstjeneste kl. 10,30, hvor Henrik Kildahl er præst og deler med os nogle tanker ud fra temaet:”Med hvem vil I sammenligne Gud?”- ud fra Es 40,18-25 + Luk 7,11-17 (Læs begge tekster for at være lidt forberedt) .


Derefter er der kirkefrokost, hvortil vi trækker ind i Hjørnerummet for at dele med hinanden hvad feks. gudstjenesten har mødt os med.


Jeg glæder mig til at møde dig med ordene fra søndagens tekst: "Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde:»En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.«.(Luk 11,16)


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev okt. 2019


Kære allesammen.

Så er der et nyhedsbrev igen og som minder om visionsgudstjenesten nu på søndag (27. oktober) kl. 10,30 og fremad.

Prædikant er Frans Vestergaard Jensen, der bl.a. fremlægger tanker for kirkens nutid og fremtid, og der er frokost og fællesskab efter gudstjenesten og hvor vi i ReFokusflokken får mulighed for at tale med hinanden om, hvad det betyder for os i ReFokus.

Vel mødt, og med kærlig hilsen
Niels Peder

Nyhedsbrev sept 2019


Kære allesammen i ReFokusfællesskabet.

Så er det tid til endnu et nyhedsbrev - med flere spændende tiltag.

1. Først tiltag er nu påsøndag den29. september,hvor videltager i cafegudstjenesten, der begynder med rundstykkerkl. 10.00.
Er du mere til en stillegudstjeneste, så er det samme dagkl. 19.00i kirken


2. Næste tiltag ersøndag den 6. oktober,hvor videltager i gudstjenesten kl. 10,30 og bagefter er ReFokus vært for”en international samling”, og iden forbindelse har vi forfatteten løbeseddel, der lyder sådan:

Middag på tværs af kulturerSøndag d. 6. oktober medGudstjeneste - middag -fællesskab.
Kl 10:30 Gudstjeneste m. medvirken af en nydansker fra Kærhovedgaard.
Kl 12:00 Fælles frokost med forskellige retter fra østens -, mellemøstlige - og nordiske køkkener, og hvor alle tager lidt med, og så deler vi det hele.
Senere er der lege m.m. for store og små, og vi slutter med kaffe, saft og småkager kl. ca. 14,30.


Her er et link til enløbeseddel, men du kan også se mere på kirkens hjemmesideHER.
Du kan også finde et program/løbeseddel i kirken

Kender du en nydanskerfamilie, så giv dem et program (som ligger i kirken) og aftal med dem, at I måske hjælpes ad med at lave mad og medbringe den 6. okt.

Mangler du en kontakt, så kontakt Lene på 51 94 60 38. Hun har en liste med navne på nydanskere, som vi gerne vil invitere og lave en fest sammen med.


Mkh Niels Peder, på vegne af ledergruppen (Lene, Irene og Henning)

Nyhedsbrev august 2019


Kære allesammen.


Sommersamling.
Så er ferien vist overstået for de fleste af jer og hverdagen og fællesskabet i ReFokus og kirken begynder igen, og vi lægger ud med et kirke- og havearrangement (sommersamling) nu på søndag den 18. august - efter gudstj. kl. 10,30 i Silkeborg Oasekirke.
Vi samles derefter hos Rosa og Børge Højland Kristiansen, Vestervang 40, 7441 Bording.

Vi griller i haven, og vi tager selv mad med, men Rosa og Børge giver senere kaffe og kage.
Der bliver god tid til at dele med hinanden, hvad sommeren har givet af oplevelser.
Jeg opfordrer til at man finder sammen i bilerne, så´vi skåner miljøet :-)
Tilmelding til Rosa på 40879888senest fredag den 16. august.


Menighedslejren30. august – 1 sept. 2019 på Rudehøj Efterskole
Lejr på tværs af alle generationer. Se mere HER
Husk sidste tilmeldingsfrist 14. august 2019

ReFokusprogrammet for efteråret er færdigt

Jeg vedhæfter programmet for det næste halvår både i Wordformat og PDFformat.


Sæt arrangementerne i kalenderen allerede nu.


Jeg slutter med et ord fra Sl. 33,3-5:Syng en ny sang for ham, spil dejligt til jubelråb. Herrens ord er sandt, alt, hvad han gør, står fast. Han elsker ret og retfærdighed, Herrens godhed fylder jorden.


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev Juni 2019


Kære allesammen i ReFokus.


Så er det snart sommer og sommerferie, og nogle af os er påPlusOasei Odder 29. juni til 4. juli og andre er påSommerOasefra 13 - 20 juli.
Hvis du ikke har besluttet dig for en af DanskOases sommertilbud kan du sikkert nå det endnu.


Lederne for ReFokus har været samlet og lagt en plan for efteråret, som ser ca. sådan ud, så du kan plotte det i din kalender. Senere får du flere detaljer.


Foreløbigt program for efteråret 2019
18. august: Udflugt til Rosa og Børge Højland i Bording.
8. september: Efter gudstjeneste samling med frokost.
29/9 - 20/10 og 1/12: Vi deltager i cafegudstjenesterne.
6. oktober: Efter gudstjenesten frokost og "international" samling.
27. oktober: Vi deltager i visionsgudstjeneste, frokost og samles i ReFokus bagefter.
24. november: Gudstjeneste, frokost og ReFokussamling.
Se mere på hjemmesiden:www.ReFokus.dk.


Jeg slutter med nogle ord fra 1. Thess. 1,4-6:Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt; for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished.


God ferie og på gensyn i kirken

Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev maj 2019


Kære allesammen i ReFokus.


Så står sommeren for døren, og det kalder på lidt mere "udeliv", og det er derfor en fornøjelse at indbyde dig til den årligeReFokusudflugt søndag den 26. maj,og som i år går til Viborg med følgende program:

Fælles afgang fra Silkeborg Oasekirke kl. 9,10. (Jeg koordinerer så ring 21769397, hvis du har pladser eller mangler pladser)
Højmesse i Søndermarkskirken kl 10 v. Birgitte Thun.
Herefter ser vi Hærvejstæppet (hærvejens historie afbildet) i en sidebygning til kirken.
Næste stop Viborg Domkirke, hvor vi spiser vores medbragte frokost.
Birgit Bjørnholt viser os nogle af de historiske bygninger i centrum og fortæller om dem .
Vi drikker den medbragte kaffe på Borgvold og ser den bibelske have.

Enhver sørger selv for drikkevarer til hele dagen, men Lene eller Irene medbringer kage til kaffen, og viforventer at være i Silkeborg ca kl 17.
Du skal forvente, at der er entreafgift til domkirken på 10 kr.
Tilmelding til mig 21769397 senest onsdag den 22. maj.


Jeg minder også omHimmelske dage på Heden 30.5. – 2.6. i Herning.
Vi arrangerer ikke noget fælles, men opfordrer til at man kører sammen, hvis flere vil deltage i samme arrangement. Der er over 300 forskellige arrangementer. Se programmet her:https://www.himmelskedage.dk/eller tag en avis i kirken.


Jeg slutter med ordene fra en sommersalme:726 :Gak ud, min sjæl, betragt med flid, og hvor der står :
- Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt nu smykket har på marker og i haver!

og i vers 2:Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt end Salomon i al sin pragt på gyldne kongesæde.


Mkh Niels Peder Nielsen

Nyhedsbrev april 2019

Kære allesammen.


Hermed indbydelse til ReFokussamling nu på søndag - den 28. april - hvor vi begynder med gudstjeneste kl. 10,30 med efterfølgende frokost og samling i Hjørnerummet.

Tilmelding og koordinering Irene Dalsgaard Nielsen 26611069 senest 26. april.


Temaet for samlingen vil være gudstjenestens tema og indhold og hvor Frans Vestergaard Jensen prædiker over temaet:Til bords hos Jesus.


PS. Jeg minder om formålet for ReFokus, som du bl. a. kan læse om på ReFokushjemmesidenHER.


Fra hjemmesiden hedder det om ReFokusfolket-
1. Der er brug for os i menighederne. Den ressource, vi er, det vi kan og har fået givet, må vi stille til rådighed, for discipelskab hører ikke op, når man bliver 50. Tværtimod.

2. Lad os bruge de dyrebare år i tjeneste - for Gud, for menighederne, for vores næste, være sig vores nabo, vore børneller hvem Gud måtte lægge på vores vej.

3. Vi ønsker i ReFokus at opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud har givet os, inspirere og vise omsorg for hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, hvor der skal være stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.


Vi ses på søndag Niels Peder


PS. Kender I nogen, som I tror kan have glæde af fællesskabet i ReFokus, så giv mig et praj. Vi er ikke en lukket flok, der har nok i os selv


Nyhedsbrev marts 2019


Kære allesammen i ReFokus.


Næste arrangement i ReFokus er på søndag -17. marts - hvor vi begynder med gudstjeneste kl. 10,30 med efterfølgende frokost og møde i Hjørnerummet.

Vi medbringer selv mad til frokosten og Henning Sørensen (tlf 21553166) vil gerne - ved tilmeldingen senest 15. marts - vide, hvad I evnt medbringer.

Han medbringer selv rugbrød, smør og æblejuice.


Temaet for samlingen er:"Jesus som den gode hyrde, hvordan oplever vi det?"


Så prøver vi noget nyt i ReFokus - en retræte i Irene og Niels Peders sommerhus - ledet af Kirsten Højgaard, enten 3. april eller 9. april. Du er med til at bestemme. Skriv en SMS til Irene 26611069 eller Kirsten Højgaard 61757302 og fortæl dem om du kan og hvilken dato. (Se vedhæftet filHER).


Mkh Niels Peder


Nyhedsbrev Jan. 2019


Kære allesammen.


Håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, og gennem nyhedsbreve, program og en ReFokushjemmeside skal jeg forsøge at informere så godt som muligt om ReFokusarbejdet i vores kirke, og jeg begynder med at gøre opmærksom på


Evangelisk Alliances bedeuge7. - 13. jan. (Se særligt programHER)


20. jan.Gudstjeneste kl. 10,30 v. Morten Vartdal + kirkefrokost, som vi deltager i.

Derefter (ca. kl. 12,30) er der samling i Hjørnerummet til en drøftelse, rygsækrunde og bøn, og hvor vi slutter ca. 14,30.


Allerede nu gør jeg opmærksom på Oaseweekend8.-10. feb.på Rudehøj Efterskole i Odder m. temaet: Hvad er sandhed? med bl.a. Jens-Petter Jørgensen, Ruben Dalsgaard, Henri Nissen, Helene og Mogens Svendsen, Ulla og Steen Balle Kristensen.

Se hele programmetHER. Bemærk venligst - Tilmelding senest 10. januarHER


Lige nu arbejder jeg på at færdiggøre et særligt program for det næste halve år, og så snart det er færdigt får I besked