Nyhedsbreve 2012

Nyhedsbreve 2012 for ReFokusgruppen i Silkeborg.Nyhedsbrev dec. 2012

Julen står for døren, og med al den sne, ja så indfinder julestemningen sig med stormskridt.

Som de fleste sikkert ved, så hed den første præst ved Silkeborg kirke J. Chr. Hostrup (1818-1892) - derfor har vi en Hostrupsgade her i byen!!! (På ReFokus hjemmesiden kan du læse mere om denne navnkundige præst.)


Han digtede i to omgange (i 1881 og 1884) en julesalme, som er blevet optaget i salmebogen som nr 129 og i den står der: (og tag dig blot tid til at læse salmen langsomt igennem og find "forundringsknappen" frem, for i sandhed kalder salmen på vores forundring over Guds gode værk/frelse i julebudskabet)

1. Julebudet til dem, der bygge

her i mørket og dødens skygge,

det er det lys, som, aldrig slukt,

jager det stigende mulm på flugt,

åbner udsigten fra det lave,

trøster mildelig mellem grave.

2. Julebudet i vinterens vånde,

det er Gud Faders varme ånde,

menneskefaldet til frelse vendt,

menneskets adel på ny erkendt,

hjertets ret til at kæmpe og vinde

evig fastslået, trods hver en fjende.

3. Julebud under storm og torden

melder og giver fred på jorden,

fred til at stride vor strid med mod,

fred til at vente på enden god,

højt under medbør og dybt i sorgen,

fred for både i går og i morgen.

4. Julebudet til dem, der græde,

det er vældet til evig glæde.

Glæd dig da kun, du menneskesjæl,

stinger end ormen endnu din hæl!

Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,

løft dit hoved, og tak for livet!


Juleevent 9. dec kl. 14.00.


December måned er også tiden, hvor vi hygger os sammen, og det vil vi også i år særlig gøre med et juleeventsøndag den 9. dec. fra kl. 14.00 - 17.00i vores kirke på Frichsvej 2 (Arenacentret), og her vil vi sammen med Smileyklyngen (nogle, der er lidt yngre end os) og så forhåbentlig også en del af dem, som kommer til fællespisning, som vi jævnligt afholder i vores kirke,

Programmet vil være alsidigt med bl. a. julebanko, stjerneløb (hvor vi lærer huset at kende) og jeg vil fortælle juleevangeliet ved hjælp af Legoklodser.

Der vil også være gløgg og æbleskiver og vi vil synge nogle af vore kendte julesalmer og sange.

Håber meget I alle kan komme, så vi sammen kan få en rigtig hyggelig eftermiddag.


Med kærlig julehilsen fra Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev nov. 2012


Kære allesammen i ReFokus.


Vi har just passeret Allehelgensdag, og i den forbindelse slog det mig, hvad Jesus siger i Matt. 5: (v13):Ierjordens saltog(v14)Ierverdens lys.

Han siger ikke: Iskal værejordens salt/verdens lys, ellerarbejd på at blivejordens salt/verdens lys - eller hvordan vi nogle gange med vore "skæve" ører kan høre det.

Og sikke et privilegium. Jesus inkluderer os i sit rige og regner med os, og det er så det store og fantastiske kald, der også ligger over os som ReFokus-fællesskab: - viernoget - vibetydernoget, og derfor træder vi også - med frimodighed - ind i det kald -sammen.

Og det vi gør -sammen- tror vi får stor betydning for os selv og andre, og jeg indbyder hermed til:


1. Klyngesøndag

Fordi visammener salt og lys, samler vi den aldersgruppe, som vi kalder ReFokus (50+) på dagen, som er beregnet til det, nemlig:

Klyngesøndagen - 11. november - kl. 9.30 - 12.00 i ungdomslokalet i vores kirke i Arena Centret, Frichsvej 2


- hvor vi begynder med rundstykker, og efter nogle lovsange vil Niels Peder Nielsen dele nogle tanker udfra bogen afStephen W. Smith: Lazaruslivet, og i særdeleshed kap 8, hvor temaet er:”Ligklædernes fjernes – at modtage hjælp fra et kærligt fællesskab”,og ved bordene vil vi tale med hinanden om det at være et kærligt fællesskab.

Karsten Holm informerer på et tidspunkt om et ALPHAprojekt på Arendalsvej, og vi slutter dagen med skriftemål og altergang i kirkesalen.

Tilmelding til Lene Holm tlf51946038senest fredag 9. nov.


2. Rengøring

Vi skal holde vores kirke i ren og pæn stand, og den opgave deler vi mellem de forskellige klynger, og i uge 46 er den opgave blevet tildelt ReFokus, og det blivertirsdag d. 13. november kl. 16.00 - 18.00og vi begynder med en kop kaffe, og jeg (Niels Peder) tager boller med

Tilmelding til Niels Peder Nielsen tlf21769397senest søndag den 11. nov.

På vegne af ReFokuslederskabet sender jeg en kærlig hilsen samt ønsket om et på gensyn på søndag og på tirsdag.


Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev okt. 2012

Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt et møde i Ydre Missions regi - et møde med Ingelise og Regin Benner den 18. sept., hvor de fortalte om deres tjeneste og vilkårene for de kristne og missionærerne i et muslimsk domineret område i Nordnigeria. Der blev indsamlet godt 800 kr til deres arbejde.


Siden sidste nyhedsbrev er nogen ReFokuser påbegyndt 12trinskurset, og vi hører at det er rigtig godt.


Vores næste arrangement er Efterårsstævnet lørdag og søndag den 20./21. okt. med følgende spændende program:


09.00 Velkomst – lovsang

09.30 Undervisning ved Hanne og Sam Lowell

11.00 Tid til samtale og bøn

11.40 Frokost

13.15 Floden – tur på Gudenåen – medbragt kaffe, sodavand og skærekage

16.00 Undervisning v/ Hanne og Sam

17.45 Spisning

19.00 Lovsang (ca. 45min) og undervisning v/Hanne og Sam. Mulighed for forbøn

21.30 Kaffe

Tilmelding: senest d. 11. oktober - klikHERfor tilmelding.


Pris: Voksne: 125 kr.

Unge fra 13 - 17 år: 75 kr.

Børn 0 - 11 år: gratis

Betal stævneafgiftHER.

Sted: Arena Centret, Frichsvej 2, 8600 Silkeborg

Husk tilmelding til Irene på tlf26611069senest torsdag 18. okt.

Søndag fortsætter stævnet med engudstjeneste for alle kl. 10,30, men forinden samles ReFokus til morgenkaffe i ungdomslokalet i AC kl. 9,30.

Næste arrangement er i nov i forbindelse med en 16-gudstjeneste 25. nov.

Jeg vil slutte med nogle ord fra Sl. 18:v29 Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke.v30 Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

Mkh Niels Peder

Nyhedsbrev sept 2012


Kære allesammen i ReFokus.

Det er nu på tirsdag den 18. september kl. 19.30, hvor ReFokus på vegne af Silkeborg Oasekirke inviterer til et møde med Ingelise og Regin Benner, som ud fra temaet Indtryk fra Afrika vil fortælle om deres missionsarbejde i Nigeria og Cameroun.

Ingelise og Regin var oprindelig præstepar på Bornholm, men forlod øen for at rejse til Afrika, hvor de først var missionærer i otte år i Nigeria, og efter et kort sprogophold i Paris tilbragte fire år i Cameroun. Sygdom satte midlertidigt en stopper for deres afrikanske tilværelse, men for syv år siden vendte de atter tilbage til Nigeria, hvor de har arbejdet siden.

De vil fortælle om deres oplevelser i et uroplaget Afrika, og om hvorfor de har valgt at tilbringe så mange år af deres liv på missionsmarken.

Alle er velkomne, og deltagelse er gratis og finder stede i cafeteriet, en af Silkeborg Oasekirkes lokaler på Frichsvej 2.


Hvis du har lyst til at se mere om deres arbejde er der HER er link til Mission Afrikas hjemmeside.

Der bliver optaget en gave til deres arbejde i Afrika og vi er værter for en kop kaffe og et stykke kage.

Inviter andre med til denne aften.

Læs mere om Silkeborg Oasekirke og arbejdet i kirken påwww.silkeborgoasekirke.dk

Med kærlig hilsen Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev2 August 2012

Kære allesammen i ReFokus.


Så har jeg den glæde på ReFokus-lederteamets vegne at kunne udsende dette Nyhedsbrev2 for august 2012, og gennem dette kunne invitere jer til to forskellige arrangementer, som jeg tror kan blive til glæde og opmuntring for os alle.

A. En invitation til næste klyngesøndag den 2. sept. fra kl. 9,30 til 12 i ungdomslokalet i vores kirke, Frichsvej 2 i Silkeborg.

1. Vi begynder med morgenkaffe og det fællesskab det giver, hvor vi kan sludre om løst og fast fra vores liv og hvad, der rører sig i vores verdener.

Dernæst får vi alle en lille bunden opgave - at fortælle de andre ved bordet, hvad du, siden sidste gang vi mødtes, har oplevet, og som ligger øverst i dit hjerte. (Det er dog frivilligt) :-)

2. På et tidspunkt vil jeg redegøre for de planer, der arbejdes med det næste halvår.

3. Vi vil afslutte samværet med en kort andagt, hvorefter vi deler nadver med hinanden.

Af praktiske grunde vil vi gerne have en tilmelding senest torsdag den 30. august til Lene Holm på tlf 51946038.

B. Jeg har også fornøjelsen at indbyde jer til et arrangement, som vi afholder på foranledning af Gerda Rasmussen fra vores ReFokusarbejde, og som bliver en aften i selskab med Ingelise og Regin Benner, der til daglig arbejder i Nigeria i et af de farlige brændpunkter (Jos). De er udsendt af Mission Afrika, og er PT på hjemmeophold.


Det bliver tirsdag aften d. 18. sept kl. 19,30 og afholdes i Cafeteriet i Silkeborg Oasekirke. Inviter endelig andre med. Det er ikke forbeholdt ReFokus.

Jeg vil slutte med et godt ord fra Es. 58, v.11:Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. v.12 Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt.

På lederskabets vegne Niels Peder Nielsen

Nyhedsbrev August1 2012

Kære alle i ReFokus.

Så er ferien så småt ved at være slut kan jeg fornemme, og tiden er inde til at høre lidt nyt fra ReFokus, og jeg har lidt på hjerte, som jeg gerne på vegne af ReFokus vil dele med jer.

1. Vi var en god flok fra ReFokus på SommerOase i Odder i uge 29, og det blev en rigtig god oplevelse for os, og skulle du have lyst til at (gen)høre/se noget fra SO, så kan jeg anbefale, at du benytter følgende link:http://oaseplay.dk/(Klik på linket) og tryk igen på: Se arkivet og vælg så det, du gerne vil se. God fornøjelse. Andre igen har haft gode oplevelser andre steder. Dejligt, når ferietiden også kan være ferie med indhold.

2. Måske skulle du overveje at deltage i 'Velkommen til virkeligheden' - et 12-trinsprogram, som til efteråret løber af stabelen i Silkeborg Oasekirke.

Det er et mønsterbrydningskursus, som tilbydes alle, som har lyst til at slippe ud af negative tanke- og handlevaner.

Programmet forløber over 12 aftner startende først i september, men torsdag den 16. august kl. 19.00 er der introduktionsaften i Silkeborg Oasekirke, hvor man helt uforpligtende kan komme og høre mere om konceptet. Læs mere om tilbuddet her eller kontakt Mette Baldwin på tlf: 8724 7007.

3, ReFokus tager som bekendt sin del af rengøringsjobbet i kirken, og i denne uge er det vores tur og det bliver nu på torsdag den 9. august kl. 15, hvor vi begynder med en kop kaffe og friske boller, og jeg foreslår, at alle, der kan og har tid og lyst, melder sig til hos Irene Dalsgaard Nielsen på tlf. 2661 1069. Det gælder ikke Karsten og Lenes cellegruppe, som har deres egen uge.

4. Næste ReFokusklyngesøndag 2. sept. 2012. Program senere.

Herfra sendes de kærligste hilsener med ordene fra Ordspr. 18,9:Den, der er forsømmelig i sit arbejde, er broder til ham, der ødelægger alt. :-)

Med kærlig hilsen fra Niels Peder

Nyhedsbrev juli 2012


Kære allesammen i ReFokus.


I skrivende stund skinner solen og for en stund fornemmer man, at "sommeren er på vej" :-) og jeg tænker i den forbindelse på Paul Gerhardts salme fra 1653: Gak ud, min sjæl, betragt med flid, hvor der i vers 5 står:Ak, tænker jeg, er der så stor en skønhed på den faldne jord for syndere at finde,hvor skal vi da vel frydes vedal glansen af Guds herlighed,som er i Himlen inde!


Siden sidste nyhedsbrev har vi været samlet til en eftermiddag i Lunden 10. juni med efterfølgende 16 gudstjeneste i Silkeborg Oasekirke og kunne en eller anden være interesseret i lidt af det jeg talte om - om Guds berøring af Silkeborg fra ca. 1850 og frem - så er det tilgænglig på ReFokus hjemmesiden HER. (Tryk på det blå felt). Man kan også (gen)høre Ruben Dalsgaards prædikenHERom frimodighed og trusler.


I lighed med sidste år er vi en del fra ReFokus, der tager på SommerOase 14 - 21 juli i Odder, men jeg har i skrivende stund ikke overblikket over, hvem, der kommer med, men skulle du gå med tanker om at tage med, så kan det nås endnu, og HER kan du se programmet, og hvordan du tilmelder dig m.m.

Skulle du måske kun have mulighed for at deltage en enkelt dag, så er torsdag en gratis gæstedag, og i Silkeborg Oasekirkes område er vi klar til at modtage dig og inkludere dig, så du har en "station" for dit ophold.


Skulle du mod forventning småkede dig i denne næsten samlingsfri sommertid, så vil jeg gerne invitere dig til at læse lidt fra Magnus Malms bog: Bag billedet, og som handler om forældrebillederne og menighedsbillederne og deres betydning for vort Gudsbillede.


Du kan læse fra side 94 - 105 fra Magnus Malms bog HER.


PS: Næste nyhedsbrev kommer ca. 1. august og her skulle vi være klar med nogle tanker om, hvad vi vil bruge det næste halve år til.


PSPS: Undgå ikke at konsultere

ReFokushjemmesiden HER eller Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER


Jeg vil slutte med at ønske dig en god sommertid med ordene fra Sl. 1: v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3 Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Mkh Niels Peder Nielsen


Nyhedsbrev juni 2012

Kære allesammen i ReFokus.

Så ser vi frem til næste ReFokus(klynge)samling10. juni 2012, som vil indeholde følgende to punkter:

Vi samles v.Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg kl. 13.

Vi håber på godt vejr - og så er vi udenfor i parkområdet. Hvis det er dårligt vejr, er vi indenfor. (Vi har for en sikkerheds skyld booket et lokale)

Vidste du, at Silkeborg, trods det at byen kun er små to hundrede år gammel, egnt har en meget spændende historie med bl. a. en personlighed som Michael Drewsen (Ham, der står på torvet)?

Men også digterpræsten Jens Kristian Hostrup (Silkeborgs 1. præst) er en spændende person med en god historie.

Men vidste du, at Silkeborg også har en meget spændende kirkelig og åndelig historie med baggrund i nogle store åndelige vækkelser på egnen (bl. a. Indre Mission og den Grundtvigske vækkelse)

Niels Peder Nielsen har lovet af føre os ind i nogle hovedlinier i disse kulturhistoriske og kirkehistoriske universer, og vi ser i den forbindelse Drewsens gravplads (i nærheden) og hører lidt om ham, og vi ser Hostrups præstegård (som også er i nærheden) og hører lidt om ham.

På et tidspunkt drikker vi kaffe sammen, som man selv medbringer (NB!!!!!)

Efter kaffen tager de, der har lyst og mulighed for det, med til Silkeborg Oasekirke, hvor vi deltager i kl 16 gudstjenesten, hvor kirkens præst Ruben Dalsgaard prædiker.

Jeg vil slutte med at citere lidt fra Peters vidunderlige pinseprædiken:

Apg. kap 2v15Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen.v16Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:v17Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme.v18Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere.

Hvilken fantatisk (pinse)tid at leve i, ikke? Der er noget for os alle! (Lagde du mærke til, hvad de gamle skulle?)