index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 18.09.2023

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Siden 1. okt. 2020 og indtil 1. juli 2021har jeg været ansat som vikarpræste i Vejle Oasekirke under Arne Lund Sørensens sygemelding. Se mere om Vejle Oasekirke HER 

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.
Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)

- en Volvo XC60 T5 fra 2018 (Dina og Morten)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Prædiken til høstgudstjenesten 2023 i Silkeborg Oasekirke

Prædikenforløb:  Det, vi ikke kan undvære.
Den kristne tro er en uvurderlig ressource, også for almindelige ikke-troende danskere. 
I denne prædikenserie vil vi kigge på nøgleelementer i kristendommen, som ikke bare er gode tilføjelser til det gode liv, men derimod uundværlige ingredienser – også i Silkeborg i år 2023.  

17-09-2023

Niels Peder Nielsen Høstgudstjeneste
Vi kan ikke undvære taknemmelighed (sl. 145;
Det vigtigste i livet er noget, der er givet.
Taknemmelighed forvandler vores perspektiv og liv

Taknemmelighed

  1. Sådan i al almindelighed – hvad taknemmelighed gør ved os
  2. Hvad det gør ved det menneskelige fællesskab
  3. Hvad det gør ved vort åndelige liv med Gud

 

 

Kollekt (foran alteret)
Himmelske Fader! Du, som er giveren af alle gode gaver, vi takker dig, fordi du har velsignet vore hænders værk, givet sol og regn over vore marker og ladet os få vor høst bjærget i fred. Vi beder dig: giv os altid at nyde vort daglige brød med taknemmelighed og under alle forhold slå vor lid til dig. Bevar og for overmod, når tiderne er gode, og fra mismod under trange kår. Hjælp os at bruge dine gaver ret, os selv og vor næste til gode og gavn, og dit hellige navn til ære. Velsign den sæd, du selv har sået i vore hjerter, at vi engang kan blive høstet til dit rige ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

 


Læsning:

Sl. 145: Lovsang af David.

Jeg vil hylde dig, min Gud og konge,

jeg vil prise dit navn for evigt og altid.

Hver dag vil jeg prise dig,

jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.

Herren er stor og højt lovprist,

ingen kan udforske hans storhed.

Slægt efter slægt lovsynger dine gerninger

og fortæller om din vælde.

Om din højheds herlige pragt taler de,

jeg vil synge om dine undere.

Om din frygtindgydende styrke fortæller de,

jeg vil berette om din storhed.

De udbreder ryet om din store godhed

og jubler over din retfærdighed.

Herren er nådig og barmhjertig,

sen til vrede og rig på troskab.

Herren er god mod alle,

hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Alle dine skabninger, Herre, takker dig,

dine fromme priser dig.

De fortæller om dit herlige kongedømme

og taler om din styrke.

De vil kundgøre hans vælde for menneskene,

hans kongedømmes prægtige herlighed.

Dit kongedømme består i al evighed,

dit herredømme i slægt efter slægt.

Herren støtter alle, der falder,

og rejser alle de nedbøjede.

Alles øjne er rettet mod dig,

og du giver dem deres føde i rette tid.

Du åbner din hånd

og mætter alle skabninger med det, de ønsker.

Herren er retfærdig på alle sine veje,

han er trofast i alle sine gerninger.

Herren er nær ved alle, der råber til ham,

alle, der råber til ham i oprigtighed.

Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker,

han hører deres råb om hjælp og frelser dem.

Herren beskytter alle dem, der elsker ham,

men alle de ugudelige udrydder han.

Min mund skal forkynde Herrens pris,

alle mennesker skal prise hans hellige navn,

for evigt og altid.

Prædiken

Vi fortsætter i dag serien om ”Det, vi ikke kan undvære”, at den kristne tro er en uvurderlig ressource, også for almindelige ikke-troende danskere, og planen med denne prædikenserie er at kigge på nøgleelementerne i kristendommen, som ikke bare er gode tilføjelser til det gode liv, men derimod uundværlige ingredienser – også her i Silkeborg i år 2023, og mit særlige fokus i dag er dette:  ”Vi kan ikke undvære taknemmelighed”  og ja for det vigtigste i livet er ofte noget, der er givet, og som kalder på vores taknemmelighed, og som kommer ret naturligt i centrum, når vi i dag fejrer høstgudstjeneste, der i den grad synligt kalder på vores taknemmelighed bl. a. over alle de fine ting, vi har placeret på bordet her.

 

Ordet taknemmelighed er måske blot en sammensætning af ordene tak og nem, at man har nemt ved at takke, at det at takke falder os nemt.

Ordet taknemmelighed er egnt et ”push-ord” et ord, der skubber til os og på os og har til formål at flytte os - på 3 områder


PPT 1. Hvad taknemmelighed gør ved os

Ifølge en artikel i PPT Harvard Mental Health Letter - (et nyhedsbrev fra Johns Hopkins University - “er taknemmelighed meget nært forbundet med større lykke. Taknemmelighed hjælper folk til at være mere positive, værdsætte gode oplevelser, forbedre deres helbred, klare problemer og skabe stærke venskaber.”

 

Ny (hjerne)forskning viser feks. at taknemmelighed ligefrem kan ændre vores hjerner og dermed vores virkelighed og livssyn.

 

Studier viser:
- at når vi er taknemmelige, falder vores stressniveau, vi sover bedre, får bedre relationer og bedre humør, mere energi og oplever større optimisme i tilværelsen.
- at taknemmelighed kan have en gavnlig effekt på krop og sind og fx. gavne mod depression.
- at det at skrive et taknemmelighedsbrev giver bedre psykologisk trivsel og at effekten er langvarig.
- at der er en sammenhæng mellem taknemmelighed og søvn og et sundere kredsløb.

- at taknemmelighed kan forandre spisevaner til det bedre.

- at taknemmelighed afleder os fra negative følelser.
- at taknemmelighed får os til at handle anderledes, når vi sætter mere pris på livet og mennesker omkring os.
- at taknemmelighed forbedrer vores sociale relationer.

- at taknemmelighed har sit udspring i opfattelsen af livet som en gave og ikke som noget, vi har ret til eller krav på.

 

PPT "Vær taknemmelig for det du har, og du vil ende med at få mere. Hvis du fokuserer på det du ikke har, ender du med aldrig nogensinde at have nok".
Oprah Winfrey (amerikansk talkshow-vært, født 1954)

 

PPT "Hvis du koncentrerer dig om at finde det gode i enhver situation, vil du opdage at dit liv pludselig bliver fyldt med taknemmelighed, en følelse der nærer sjælen", siger Harold Kushner (amerikansk jødisk rabbiner, født 1935)

 

Birgitte Sølvstein, en psykolog, der hjælper med at forvandle stress og angst – anbefaler en øvelse, der i

al sin enkelhed ud på, at man i løbet af én dag skriver en liste på minimum 100 ting, du sætter pris på, værdsætter og er taknemmelig for i dit liv, og hun pointerer vigtigheden af at skrive alle 100 ting ned og at man laver én lang liste, og for hende er det vigtigt ikke at sætte baren for højt

PPT: https://media.giphy.com/media/ciwAC8vb2YlC758Wcq/giphy.gif

Hun anbefaler at man skriver oplevelser, situationer, minder, følelser – hvad som helst – ned.

Himlens farve her til morgen

Musikken, jeg lytter til

At min datter havde en god oplevelse i går til gymnastik

At jeg har en kaffeaftale med en veninde på fredag

At jeg ikke fryser

At vi har rent vand

Frisk luft

Træet udenfor mit vindue

Den måde regnen falder i vandpytterne

Noget, jeg lykkedes godt med i går osv

 

PPT 2. Hvad det gør ved det menneskelige fællesskab
Når vi giver udtryk for oprigtig taknemmelighed – det kan være for en gave, et opmuntrende ord eller praktisk hjælp – får det giveren til at føle sig værdsat. Selv folk man ikke kender, bliver glade når man oprigtigt siger tak for en venlig gestus, for eksempel hvis man holder døren for en.

Den fælles oplevelse af taknemmelighed gør noget ved os, ja gør os lykkelige.

Jeg læste om en, der formulerede det sådan: PPT Det er ikke modgang, der gør mennesker ulykkelige, det er derimod manglende taknemmelighed, der skaber rum for modløsheden. God og sand pointe.

Taknemmeligheden gør, at vi har mere glæde og overskud i hverdagen.
Vi bliver bedre udgaver af os selv, som ægtefæller, forældre, ansatte eller ledere.

Taknemmeligheden finder vej i hverdagen og fællesskabet når vi siger: Tak for mad - tak for i dag - tak for hjælpen - tak, fordi du kom - tak for samtalen - tak for sidst og så videre.

PPT Jesus understøtter den praksis i Luk 6:38 ”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med”.


PPT 3. Hvad det gør ved vort åndelige liv med Gud

Nu kommer jeg til den absolut største grund til taknemmelighed: Frelsen ved troen på Jesus.

Hovedbudskabet i NT er - hvor barsk det end lyder -syndens og dødens magt over mennesket, men hvor Jesus ved sin død og opstandelse har befriet os fra disse vilkår.
Frelsen er tilvejebragt af Jesu alene, ja, navnet Jesus betyder, at Gud frelser eller Gud er frelse.
Frelsen er kommet nær i Jesus Kristus, og den frelse er både noget nutidigt og noget fremtidigt.
Den, der tror på Jesus Kristus som Guds søn, har allerede her og nu del i frelsen, men denne frelse er samtidig endnu ikke, for den skal først engang blive fuld synlig virkelighed i det Guds rige, som kommer.
Paulus skriver om livet i troen som et liv i to verdener: Denne verden og Guds verden, og den kristne lever i et ”grænseland”, hvor vi både er undergivet denne verdens ordninger socialt og politisk, men samtidig også borger i det evige Guds rige.
Det er Paulus' og den tidlige kristne kirkes opfattelse, at frelsen var det hele menneskes frelse, altså mennesket forstået som en helhed af ånd, sjæl og legeme.

 

Er du personligt der, at Jesus er din personlige frelser og at du er en efterfølger af Jesus.?

Hvis ikke kan du i dag overgive dig til ham, som døde og opstod for dig, og som elsker dig så inderligt og brænder efter at have fællesskab med dig

Frelsen i Jesus Kristus er det største af det største og taknemmeligheden vil på den baggrund finde vej til Gud, og kalde på en taknemmelighed, som er fyldt af  forundring, kalde på ærbødighed, lovprisning, tilbedelse og agtelse over for livets skaber, selve skaberværket og hvert enkelt menneske.

 

Hvad kommer der frem i dit hoved og i dit hjerte, når du bliver spurgt om, hvad du er taknemmelig for?
(Et øjeblik selv og del det så med din sidemand)

 

Jeg vil slutte med at hjælpe dig med nogle skriftsteder fra Bibelen, som kan hjælpe dig til at taknemmelighed bliver en vane for dig.

PPT Taknemmelighed over Guds omsorg

Salme 145, vers 10 + 14-16: ”Alle dine skabninger, Herre, takker dig, dine fromme priser dig…Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede. Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker”.

Fil 4:4-5 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. 

 

PPT Taknemmelighed og ubekymrethed

Mark 4:26-32: Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan.  Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset.

PPT Taknemmelighed og sindets forvandling

Rom 12:2 ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne”.

PPT Taknemmelighed og livets storhed

David siger det sådan i en bøn til Gud: - jeg grunder over alle dine gerninger og tænker over dine hænders værk.  (Salme 143:5)
Davids taknemmelige indstilling kom af at han livet igennem regelmæssigt tænkte over Guds egenskaber og gerninger.  Det ser vi ud fra Sal. 71:5, 17.


PPT Bibelen giver os dette fremragende råd: ”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde”
(Fil. 4:8) ”Min mund taler visdom, mit hjertes tanker er forstandige”. Sal. 49:3.

PPT Taknemmelighed og glæden

Som kristne er vi kaldet til at leve et liv i glæde og taknemmelighed. Faktisk fortæller Bibelen os:
PPT ”Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus” (1. Thes. 5:16-18).

Uden taknemmelighed bliver tilværelsen glædesløs, flad og kynisk. Tæl dine gaver: Kroppen, føden, vennerne, fuglesangen, musikken, din elskede – at du overhovedet kan trække vejret frit. Glæd dig over det

 

PPT Taknemmelighed og evigheden

PPT 1. Pet 1:3 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Taknemmeligheden for det levende håb ved Jesu Kristi opstandelse omkranser hele vort liv.
Det udtales både ved døbefonten og ved kisten, og i begge tilfælde gælder det for personer, der både er og ikke er bevidste om det.

PPT ”Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse”. Salme 50:23.

 

Vi skal ta med os i dag, at taknemmelighed bringer glæde, og en måde at dyrke glæden i vores liv på er gennem taknemmelighed.
Når vi er taknemmelige for det, Gud har gjort for os, bringer det glæde i vores hjerter.
Faktisk opfordrer salmisten os til følgende i:
PPT Sal.100:4-5: Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn! For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.

 

Amen

 

Bøn og opfordring

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden