index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 28.08.2020

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.

Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

I Silkeborg Oasekirke har vi dette efterår (2020) en gennemgang af udvalgte lignelser af Jesus, og jeg fik lejlighed til at indlede med nogle overordnede betragtninger vedr. forståelsen af Jesu lignelser, og de betragtninger deler jeg med dig.


Introduktion til lignelser

 

Vi begynder i dag en serie af prædikener med udgangspunkt i Jesu lignelser, som udgør en stor væsentlig del af Jesus forkyndelse og af dem er der en 30-40 stykker af alt efter hvordan vi regner på det.

 

Nogle af lignelserne er ret korte: Farisæernes surdej = lære - kloge som slanger - snilde som duer,

 

Andre lignelser indeholder nogle få detaljer - lignelsen om sennepskornet, surdejen, etc

 

Andre igen indeholder en hel fortælling med mange små maleriske og livlige detaljer - f.eks. den uretfærdige dommer Luk 18:1-8 - lignelsen om sædemanden Mark 4:3-9 - de betroede talenter, Mat. 25:14-30 - de ti brudejomfruer 25:1-13 - den hensynsløse medtjener, 18:23-35 - den fortabte søn Luk 15:11-32

 

Andre igen har anvisninger på, hvordan vi skal leve og indrette vores liv med Gud og vores næste på: Den barmhjertige samaritaner 10:30-37 - den rige bonde, 12:6f - den rige mand og Lazarus 16:19-31 - farisæeren og tolderen 18:9-14.

 

Hvad indeholder lignelserne så i hovedtræk?

 1. De omhandler Guds væsen, Guds natur og det han gør, og som fortæller om og forklarer at
  - Gud er god, han er en far, der giver sine børn gode gaver, Mat 7:9-11.
  - Han søger det fortabte, og en synders omvendelse bringer ham glæde, 18:12-14.
  - Den tilbagevendende synder mødes med åbne faderlige arme, Luk 15:11-32.
  - Som en ven om natten lytter Gud til sine børns bønner 11:5-8
  - De forsvarsløse, hans forfulgte, får deres ret i ham i endetiden - får det som enken, der behandles godt af den uretfærdige dommer, 18:1-8;
 2. De omhandler menneskernes natur og tilbøjeligheder
  En ligegyldig og kritisk holdning til Guds nåde og frelsetilbud sammenlignes med børns leg og forhold til deres legekammerater, Mat 11:16-19
  Ligesom tårnbyggeren og kongen i krig, skal man øve sig, når det gælder om at tage stilling til Guds rige, Luk 14:28-32.
  Klok behandling af mammons goder kan bringe stor velsignelse - også for evigheden, 16:1-13, mens en forkert, egoistisk brug fører til fortabelse, 16.19 f.

  3. De omhandler Guds riges indhold, dets oprettelse (skabelse), udvikling og fuldendelse
  Gudsriget vokser stille og fredeligt, som kornet om natten - gennem forkyndelsen af ​​Ordet, på trods af den skiftende modtagelse, Matt. 13:3 fg.
  Det udvikler sig og vokser i det skjulte, Mark 4:26-29.
  Modstand og vanskeligheder kan møde os fra fjenden, Mat 13:24-30.
  Guds rige har en meget ekspanderende kraft, - ligesom sennepskornet – og har en gennemtrængende, altomdannende magt, som surdejen, Mat. 13:31- 32,

 3. De omhandler Israel, jødernes udvælgelse, deres besøgstid og deres afvisning af Jesus.
  Jøderne blev betroet budskabet og mulighederne for Guds rige, men når Guds frelsende intentioner med og gennem Israel mislykkes, overlades missionen til et andet folk, "der bærer dets frugter." 21:33-46.
  Som en høne samler sine kyllinger under Sine vinger, vil Jesus samle folket, men de vil ikke og katastrofen kommer, ja er nært forestående, 23:37 fg.

 

Hvorfor taler Jesus i lignelser?

Den enkleste måde at forstå lignelserne på er selvfølgelig, at de er pædagogiske virkemidler, der forklarer noget svært - altså afdækker noget skjult. Det gør vi egnt alle tit i vores snak med andre, og det er da også en af Jesu hensigter, men lidt gådefuldt fortæller Jesus dog ligeud til disciplene, der spørger ham, hvorfor han bruger lignelser: - han svarede dem: ”Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse”. (Mark. 4), og det er da også vores erfaring, når vi læser lignelserne, for de både åbner op for store og vidunderlige ting i Guds rige, samtidig med at de skjuler noget for dem, der er udenfor, og som ikke vil, eller har villet, komme til Jesus som synderes frelser, og på dem virker lignelserne ofte stødende og forvirrende, fordi lignelserne ofte nægter at opfylde de krav, de jødiske rabbier har til dem selv og til dem, de har undervist, og som  de selv regner for sandhed og gode etiske regler og skikke, men som - desværre for dem - ikke deles af Jesus.

Og når så Jesus ikke understøtter dem i disse forudfattede holdninger til den åndelige gudsdyrkelse, så er fanden løs, og så bliver de vrede, fordi de ikke forstår det, eller måske nærmere netop forstår det, men ikke vil indrømme det sande i hvad Jesus fortæller dem.

 

Et par eksempler på indvendinger kunne lyde sådan:
Hvad bilder Jesus sig ind at sammenligne den sande troende med en bedragerisk godsforvalter? - Hvordan kan han sammenligne Gud med en korrupt dommer?
Hvad i alverden mener han med at sammenligne os, jøderne, Guds folk, med morderiske vingårdsmænd, der først myrder ejerens tjenere og til sidst hans søn?

 

Når vi ikke helt selv kan forstå den (fjendtlige) reaktion, så er det langt på vej fordi vi er så fortrolige med dem og har set dem i alle mulige fremstillinger i kunstværker og i prædikener, at vi i dag slet ikke er klar over, hvor stødende og umulige de har virket på tilhørerne dengang - og for den sags skyld også nu i dag.

 

Så hvis du ved at læse lignelserne oplever at noget ”rejser sig i dig, rejser en modstand i dig”, så er det tid til at tænke efter om ikke der er noget ”skjult her”, som du ikke vil give slip på.

 

Jeg har hermed ikke snydt jer for at omtale, at mange - jøder, muslimer m.fl. - desværre oplever Jesus lignelser som yderst yderst provokerende.

 

Jeg vil i  min prædiken om lidt, forudsætte, at du er indenfor, og at lignelserne åbner op for Guds riges hemmeligheder, og at du ikke oplever dem provokerende og umulige, men at de netop er med til at åbne for ”miraklerne” i Guds frelsesplan, og at du oplever, at det er til dig Jesus siger: “Himmeriget ligner ...” – og at du sætter dig til rette, lytter og tager imod og siger til dig selv igen og igen: Nu kommer der en historie, nu kommer der et billede, der kan forklare det her ubegribelige, og at du kan glæde dig over, at Jesus sammenligner Gud med en far, der bider hovedet af al skam og tager imod en fordrukken horkarl til søn, som har sviret hele arven op, og tager imod ham glad og uden bebrejdelse og overøser ham med nye gaver! – og så bebrejder den trofaste søn, som altid har gjort hans vilje!  

 

Og over hvordan det kan blive et forbillede, at man skjuler en skat, man har fundet i en anden mands mark, og så køber den uden at fortælle ejeren om skatten?

 

Men det taler jeg om - om lidt. Hej

 


 

Prædiken

 

 Matt. 13, 43-46:

”Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.

Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Lad os bede:

"Tænk, hvis du vandt!" kan vi nogle gange se på plakatsøjler, i vejsiden og i kiosken, og så tager julemanden til Hawaii, kassedamen forlader stol og kunder, fordi hun har vundet i Lotto, og det får os til at lunte hen i kiosken for at købe en lottoseddel - nu også med Jackpot - og sidde troligt kl. 17.55 mandag, onsdag eller lørdag og vente på, at vores tal kommer ud, for ”tænk, hvis vi vandt!” - en skat, en rigdom.

Men prædiketeksten får os til at spørge: “Tænkt, hvis vi fandt!”.

Heldige landarbejder, og heldige købmand i lignelsen! Landarbejderen er midt i sit hårde, dagligdags arbejde, og med sit trækdyr er han i færd med at pløje på en andens mark. Fure for fure arbejder han sig hen over stykket. Da bliver ploven pludselig hængende.  

Lidt fra min drengetid om den grå Ferguson.

Tilbage til landarbejderen. Den er stødt på noget... en sten? Ærgerligt også! Det tager tid at få ploven fri. Men det er en skatkiste, ploven har fået fat i.
En eller anden har engang begravet den der og siden taget sin hemmelighed med sig i graven, og nu har landarbejderen fundet denne skat.
Vi hører så om hans - vil nogen sige - lumske plan.
Han holder det hemmeligt, holder det skjult for ejeren, køber marken, og skatten er retmæssig hans. Waw, for et held.

Sådan siger Jesus er det, at Guds rige kan og skal opleves. Som noget vores livsplov støder på og som gør, at vi stopper op.

Vi pløjer vores ”livsfurer” dag ud og dag ind, og pludselig bliver plovskæret hængende, og det på det kostbareste nogensinde: Guds riges skat - perlen. Og den skat/perle kan blive vores.

Landarbejderen og købmanden opdager - på hver sin måde - skatten og perlen, men fælles for dem er, at de finder det største og det bedste overhovedet

Billedet gemmer i sig dette vigtige, at Gud lader sig finde, at Jesus lader sig finde, at Guds rige lader sig finde, og at det sammenlignes med en skat.

Guds rige kommer til os, ikke i fjerne og tågede begreber, men som en skat i kød og blod, manden fra Nazaret, Jesus fra Nazaret.
At finde og møde Jesus, er at finde "skatten”, “den kostbare perle”.

Hvordan går det til, spørger vi?

For landarbejderen i evangeliet sker det helt uventet.

For købmanden mere velovervejet og kalkuleret, for han ledte uafbrudt efter smukke perler – ”og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den”

Eller for kvinden, der i den bagende middagssol kommer til brønden, sådan som det hver dag er hendes lod at hente vand, og pludselig hænger hendes livs plovskær fast, for hun møder Jesus og finder skatten, den kostbare perle, og der sker en fuldstændig forandring med hendes liv.
Hun, som ingen før havde villet have med at gøre, hun bliver nu den, der bringer glædeligt budskab til hele sin by - fordi hendes plovskær ramte skatten/perlen.

Der er også Nikodemus. Denne højt anskrevne lærer og medlem af regeringen i Israel opsøger Jesus for at føre en læresamtale med ham, og i samtalens løb møder han i Jesus mere end en lærer, nemlig kongen i Guds rige, skatten perlen, og hans livs plovskær sidder godt og grundigt fast.

Eller de to unge Jakob og Johannes. De er optaget af deres daglige gøremål, som de sidder der i båden og ordner deres garn sammen med deres far.
Da kommer Jesus henimod dem og siger: ”Følg mig!” Deres livs plovskær hugger sig fast i skatten - helt uventet.

Så er der den travle forretningsmand, hvor minut er optaget.  Dagbogen styrer hans liv, og der synes ikke at være plads hverken for Gud eller mennesker.
Alt er forretning og kun forretning, indtil han en dag tilfældigt standses af det spørgsmål: ”Hvad skal der blive af alt det, du har samlet dig?”
Da hænger hans livs plovskær fast.
Han kan ikke få det ord ud af hovedet.
Til sidst må han finde stedet og læse om den rige bonde. Og straks tager hans liv en helt ny vending, for hans livs plovskær har hugget sig fast på klippen.

Hvordan og hvornår ramte dit livs plovskær på skatten, og hvad i dit liv fik dig til at søge perlen, og sælge alt hvad du har for at du kunne købe den perle? – Bare en lille refleksion.

Mit plovskær ramte skatten (og stoppede mig) i et klasseværelse på Bernstorff slot, og det førte til, at jeg - i bogstavelig forstand - måtte sælge alt for at købe perlen over alle perler - livet med Gud!

En sidste lille detalje. Vi kan løbende opleve at plovskæret rammer en skat, eller at vore spejdende øjne får kig på perlen

Men alt for ofte hænger vi fast i dagenes travle, ensformige forløb!
Og selv gør vi måske kun lidt for at ændre på tingenes tilstand, men da er det en lykke, at Gud selv uventet lader kan lade vores livs plovskær sidde fast, og der lyder et: Tøv et øjeblik - fra ham, fra skatten/perlen over alle skatte og perler – og kom fri af den gamle skure.  Læg dit liv om og pløj nye furer, så du kan ramme en skat påny!

Det er opfordringen til os i dag - dagens budskab.

En skat og en perle lader sig finde.
Gud lader sig finde. Jesus lader sig finde.
Man behøver ikke at slå sig til ro og opgive ethvert håb om at finde mening i livet. I vores jagt på livets skatte opdager vi, at skatten er lige om hjørnet - i Jesus, Guds søn.

Og finder vi den skat, så finder vi samtidig liv og fylde. I ham åbner der sig nye veje, nyt håb.

Hos landarbejderen og købmanden er der ingen tøven. Beslutsomt træffer de deres valg. "Og han gik hen og solgte alt, hvad han havde og købte marken - købte perlen".
Begge satser alt, hvad de har, til fordel for det værdifulde fund, de har gjort.

Også i dag er det muligt at pløje nye furer og få dit gamle og måske slidte plovskær hugget fast, få solgt noget fra, så perlen kan købes, så du kan få et nyt fortegn for livet her, et fortegn af en ny glæde, som vi hører af ordene: "...og af glæde over den (skatten) går han hen...".

Husk: ”Kristne kender man på glæden, glæden over at have fundet den skat, den kostbare perle, som Guds rige er”, siger Søren Ruager.

Amen

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden