index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 16.06.2021

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Siden 1. okt. 2020 har jeg været ansat som vikarpræste i Vejle Oasekirke under Arne Lund Sørensens sygemelding. Se mere om Vejle Oasekirke HER 

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.
Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)

- en Volvo XC40 hybrid 2021 (Dina og Morten)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Den 6, juni 2021 prædikede jeg i Vejle Oasekirke over et emne som næsten optager alle: Rigdom og fattigdom og det der har med penge at gøre, materialisme og velfærd, og som ikke mange af os ikke er hævet over - nemlig drømmen om at rigdom og velfærd er det vigtigste af alt. Men er det en "god" drøm?

 


Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.« Luk. 16,19-31


 

Prædiken

  1. Rigdom og fattigdom.

Penge, materialisme og velfærd optager os utrolig meget, og ikke mange af os er hævet over drømmen om at rigdom og velfærd er det vigtigste af alt.
Ej heller er vi hævet over at rigdommen er den kraft, vi helst vil være bundet af i stedet for at bygge på Guds kraft, omsorg og kærlighed.
Vi er alle overfaldet af en slags kollektiv neurose, at bare vi er rige og smukke, og helst unge, så er vi midt i livet, der hvor det foregår, der hvor livet leves.
Vi ser dem i Tv, vi møder dem i glitrende reklamer - perfekte, omgivet af lykke og luksus, af rigdom.
Vi tror at der er liv gemt i døde ting, i penge og ejendom, men er det netop ikke i de rige områder af verden, at mange mennesker går til bunds i umoral, kriminalitet, livslede osv, og er det alligevel lykken, når alt kommer til alt.
Så er det når alt kommer til alt lykken med den rigdom vi kender? eller er det direkte forkert af os, at leve i den velfærd, vi kender og bare se på den enorme globale fattigdom, der trodser enhver beskrivelse?

Vi er i vor tid vidner til disse to verdner: 20% lever i overflodssamfundet med alle dens urimeligheder af ressourcemisbrug og ødselhed, og 80% i underflodssamfundet med alle dens urimeligheder og uretfærdigheder og en enorm fattigdom, der overgår vores forestillingevne.  .
Hvordan skal vi forholde os til det? Kan vi forsvare vores livsform?

 

Når rigdom og fattigdom er er på tale set i et bibelsk perspektiv, så efterlader Bibelen os ikke med et klart billede, for selv Guds store mænd lever forskelligt, nogle meget rige (Abraham, Job, Salomon) og Gud gav dem selv disse enorme rigdomme, og andre havde ikke noget gods som feks. de fleste profeter og måske især Johannes Døber, så vi får vi ikke et klart billede, men teksten rejser dog et par spørgsmål

 

PPT A. Er rigdommen udelukkende af det onde og er det i virkeligheden den største forbandelse, og fører den automatisk til fortabelsen som den rige mand oplever det?

 

PPT B. Er fattigdommen og elendigheden sagen og når man det evige liv hos Gud når bare man er elendig nok som Lazarus?

 

Sådan kan man nok ikke stille det op. I sig selv kan både rigdom og fattigdom være en forbandelse, og hvilken der er værst lader sig ikke altid opklare, men det er tankevækkende hvad en af verdens rigeste mænd har sagt: PPT "Hvem er den fattigste i verden? Det skal jeg sige jer. Den fattigste, jeg kender, er den, som intet har, undtagen penge."

Disse ord er sagt af PPT John D. Rockefeller, der grundlagde det amerikanske rockefellerdynasti.

Han døde i 1937 97 år gammel. Han brugte ikke penge på luksus, var kendt for at være sparsommelig, og brugte store summer til velgørenhed.

Om han fortælles det, at han ikke blot hørte til de trofaste kirkegængere, han tog også regelmæssigt ordet i bibeltimerne. Han var rig, materielt og åndeligt.


Hvis vi kun er rige materielt, har vi et problem, men lægger vi både vor rigdom og vort liv i Guds hænder, så har vi et "rigt" liv.

 

Omvendt kan man også pege på fattige, der forbliver ensidig fattige, selvom de intet ejer ud over lommeulden, og da er den rige og den fattige i samme båd.

 

Men vi rige står i en stor fare for en åndelig blokering. Hør hvad Paulus siger PPT 1.Tim 6:  - for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

 

  1. Livet efter døden.

Debatten om rigdom og fattigdom blegner, når vi møder det, som er tekstens pointe: Livet efter livet - placeringen efter livet!

 

Det var ikke fattigdommen, der sendte Lazarus i Abrahams skød, og heller ikke den riges rigdom, der sendte ham i helvede, hvor der var varmt.

Det, der afgjorde det var deres hjerters forhold til den verden, der var deres og deres hjerters forhold til Gud.

Det er muligt at Rockefeller i dag sidder i Abrahams skød, selv om han i rigdom langt langt overgår den rige mand i teksten  og Abrahams.

Det er muligt at ved siden af Rockefeller sidder en ludfattig landarbejder fra Peru.

 

Hvorfor sidder nogle i Abrahams skød, mens andre sveder og lider i fortabelsens afgrund, i Helvede?

Jo hjertets forhold til Gud, til Jesus Kristus og hans frelse afgør det, og derfor vil fortabelsens huler være fyldt af både rige og fattige og Himmelen være fyldt af både rige og fattige.

 

  1. Det, der udgør forskellen på den rige mand og den fattige Lazarus.

 

  1. Den rige mand.

 Hans horisont var indskrænket og snæver: I sine marker og sit spisekammers bugnen troede han at se, hvordan Gud var hans hjælper, men da hans livs facit skulle gøres op efter det regnestykke, som Gud stiller op, da vægtede guldet, rigdommen ikke noget, for det eneste, der kom på den riges vægt var medgang, rigdom, sus og dus, som desværre tæller for lidt på Guds guldvægt på dommens dag og han blev han vejet og fundet for let.

På dommens dag blev han klædt af, og dommens brændende kræfter løsnet, men da var det for sent og om end han gerne ville advare sine brødre, da var det for sent, og mange råber sikkert i dag fra fortabelsens huler om den elendighed de er havnet i, men ordene, skrigene og afmagten når ikke frem til vore ører, for der er lagt en afgrund mellem de dødes rige og de levendes rige, desværre, og vi fristes til at tænke, at det kunne være en stærk forkyndelse at få et par tusind fra helvede til at advare mod den gru, elendighed og græmmelse, der venter enhver, som ikke har lyttet til Moses og profeterne og gennem Guds ord har fået givet sig selv en ny livsretning i troen på Jesus. På den anden side kunne det også være godt med et par tusinde, der for en tid kom retur fra Abrahams skød for at berette om herlighederne i Guds nærhed, men det er også en lukket vej.
Her har vi også "kun" Guds ord at holde os til, men det er til gengæld også nok, og enhver, der hører denne lignelse med et ærligt hjerte bør vælge som Lazarus.

 

  1. Lazarus.

Hans navn betyder Gud hjælper, og det var overskriften for hans liv. Hans rigdom bestod i at søge sin tilflugt til Gud, og på ham går Grundtvigs gendigtning af Sl 84 i opfyldelse. Salmen er DDS 411 Hyggelig, rolig, og hvor der i vers 7 står:

Ej vil jeg bytte,
Gud, i din hytte
tiggerens plads
bort for det sæde,
stolte beklæde
højt i palads.
Godt ikke fattes, hvem du haver kær,
lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær.

 

  1. Kaldet til os i dag

Gennem Lazarus lyder der en opfordring til at vi søger vor rigdom i Gud, og tænker igennem, at den sande rigdom ikke består i, hvad vi ejer af jordisk gods, men i hvad Gud har givet os:

At vi i dåben blev hans børn, at Jesus er med os alle dage og sørger for os.

At han hører vor bøn og selv går i forbøn for os.

Når man opdager det, er man på vej til at blive rig i Gud.

 

Dernæst kan vi lære af dagens tekst uanset om vi er rige eller ej, at drage Gud ind i det altsammen.

Vi skal lære at forvalte vore rigdomme ret, for der kommer en dommens dag, og skal vi undgå at havne som den rige, så lad os i tide leve vort liv med Gud og i tro på ham.

Måske er det i dag den beslutning skal tages at Gud skal være den vigtigste i vore liv og at vi overgiver til ham roret for vort liv.

 

Amen

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden