Index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 15.05.2024

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Siden 1. okt. 2020 og indtil 1. juli 2021har jeg været ansat som vikarpræste i Vejle Oasekirke under Arne Lund Sørensens sygemelding. Se mere om Vejle Oasekirke HER 

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.
Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer har været:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har eller har haft i familien følgende Volvoer

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010/08 (Ruben og Hanne)

- en Volvo XC60 T5 fra 2018 (Dina og Morten)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Jeg vil gerne dele med jer nogle tanker om HÅs enhed og kraft


Tekst: Efs 4,1-6: Åndens enhed

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd:  ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.


Johs 17,22.  Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.

 

Jeg har gået i omkring 10 dage og funderet lidt over enhed og splittelse og derfor vil jeg tale om tre ting i dag ud fra temaet: Enhedens kraft - ud fra 3 vinkler:

1. Hvori består enheden?

2. Hvad truer enheden? og
3. Hvordan fremmer man enheden?

 

Men først lidt om 1. enhed og senere lidt om 2. splittelse og 3. værnet mod splittelse

 

1 Hvori består enheden?

Enheden som Jesus beder om og Paulus kalder på inden for Guds folk, Guds kirke er en styrke af flere oplagte grunde:

 

Fælles formål og mission: Når kristne samarbejder, forenes og forliges, kan de bedre arbejde sammen om at opfylde det fælles formål og mission - at udbrede evangeliet og tjene andre i kærlighed og barmhjertighed.

 

Større indflydelse og synlighed: En forenet kristenhed kan have en større indflydelse og synlighed i samfundet, hvilket gør det muligt at adressere sociale, politiske og moralske spørgsmål mere effektivt og give en mere samlet stemme til feks. kristne værdier.

 

Styrket fællesskab og støtte: Enhed fremmer et stærkere følelsesmæssigt og åndeligt fællesskab blandt troende, hvilket kan give støtte, trøst og opmuntring i vanskelige tider.

 

Bedre ressourceudnyttelse: Ved at samarbejde og dele ressourcer, både menneskelige og materielle, kan kirker og trossamfund bedre imødekomme behovene i deres fællesskab og i verden som helhed.

 

Vidnesbyrd om Kristi kærlighed: Enhed blandt kristne kan være et kraftfuldt vidnesbyrd om Kristi kærlighed og enhedens betydning for verden omkring dem.

Men udover disse praktiske markører, så er der også de teologiske markører, som feks. giver klarhed om den fælles tro og de centrale læresætninger som feks.

 

Troen på Jesus Kristus som Frelser:
Alle anerkendte kristne kirker tror på Jesus Kristus som Guds søn og frelser for menneskeheden

 

Bibelen som hellig skrift: Fælles anerkendelse af Bibelen som deres hellige skrift, selvom der kan være variationer i fortolkninger.

 

Sakramenter og praksis: Der er forskellige traditioner inden for kirkerne med hensyn til feks. dåb og nadver, men vi er fælles om at have det.

 

Teologi og lære: Der er en fælles fastholden vedr. treenigheden, frelse af nåde, opstandelse, kødets opstandelse og evigt liv, Jesus genkomst m.m..


PPT Billedet med de to cykeleger

 

Her kommer så Paulus´ tekst/dagens tekst ind, og peger på noget helt væsentlig for enhedens indre kraft

"At være kaldet til ét håb" betyder at troende deler et fælles håb baseret på troen på Jesus Kristus og hans frelse, og dette håb omfatter forventningen om evigt liv i Guds (evige) rige og opfyldelsen af alle Guds løfter.

 

"Én Herre" refererer til Jesus Kristus, som er den eneste Herre og frelser for alle troende, og at troen på Jesus som Herre er et centralt element i den kristne tro.

 

"Én tro" henviser til den fælles lære og tro, som troende deler i kristendommen, og det omfatter troen på Guds eksistens, troen på Jesus Kristus som Guds søn og frelser, samt troen på den Hellige Ånd og de centrale læresætninger i den kristne tro.

 

"Én dåb" indikerer, at troende deltager i den samme kristne dåb, som et udtryk for deres tro og forpligtelse til efterfølgelse af ham, og dåben er en handling, der markerer en persons indtræden i det kristne fællesskab og det deraf følgende fornyede åndelige liv.

 

"Én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle" henviser til troen på den ene sande Gud, som er skaberen af universet og alle ting.
Gud betragtes som faderen for alle troende og som en Gud, der er til stede i alle ting og i alle kristnes liv.

Samlet set understreger disse anbefalinger den enhed, som troende deler i deres tro på Jesus Kristus, og udlever den forpligtelse, de har til at leve i harmoni og enhed som Guds folk.

 

  1. Hvad truer enheden?

Splittelserne i den kristne kirke har spillet en central rolle i kirkehistorien og har haft forskellige virkninger afhængigt af tid, sted og kontekst, og allerede Paulus beskriver det i PPT 1. Kor. 1.10:  ”Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind.  For Kloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden.  Jeg sigter til, at I siger hver sit: Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus” osv

Splittelse er en proces eller handling, som indikerer en opdeling eller adskillelse mellem forskellige kirkesamfund, grupper eller enkeltpersoner på grund af teologiske uoverensstemmelser, konflikter om praksis eller andre årsager.
Splittelse kan have forskellige grader af alvorlighed, fra mindre meningsforskelle til fuldstændig adskillelse og dannelse af nye kirkesamfund eller trossamfund, men sådan lidt overordnet set, så har splittelserne i den kristne kirke til visse tider været med til at lamme kirken i dens mission for at udbrede evangeliet til verdens ende. Der er mange eksempler på, at splittelser har stoppet store og forvandlende vækkelser, men der er også gode eksempler på at noget nyt bæredygtigt er opstået som en PPT  fugl Fønix af asken

 

Splittelserne har to ansigter. Det ene ansigt er følgende:


A: Her er der ofte tale om gruppeuenigheder

Uenighederne, der førte til splittelserne, har typisk været følgende:

 

Teologiske doktriner: Uenigheder om teologiske doktriner som feks. spørgsmål som natur og rolle af Gud, Jesu Kristi natur (især spørgsmål om hans guddommelighed og menneskelighed), natur og betydning af sakramenterne (f.eks. dåb og nadver), skæbne og frelse, og den teologiske betydning af Skriften.

 

Kirkelige strukturer og praksis: Uenigheder om kirkelige strukturer og praksis har spillet en stor rolle i splittelserne, og har omfattet spørgsmål om autoritet i kirken (f.eks. paven i den romersk-katolske kirke), liturgiske praksiser, præsternes rolle og beføjelser, hvordan kirken bør styres, og det har ført til mange nye kirkedannelser

 

Politisk indflydelse og magtkampe: Politiske faktorer har også ofte spillet en rolle i splittelserne i kirken. Dette har inkluderet kampe om magt, kontrol over ressourcer og territoriale spørgsmål, der har ført til spaltninger indenfor kirker og eller trosretninger.

 

Kulturelle forskelle og sprogbarrierer: Kulturelle forskelle og sprogbarrierer har undertiden bidraget til splittelserne i kirken. For eksempel spillede kulturelle forskelle mellem Øst og Vest en rolle i den store skisma mellem den romersk-katolske kirke og de østlige ortodokse kirker for over 1000 år siden.

 

Sociale og økonomiske spørgsmål: Sociale og økonomiske spørgsmål har også været en faktor i nogle splittelser i kirken.
For eksempel bidrog økonomiske spørgsmål og misbrug af magt inden for den katolske kirke til baggrunden for reformationen.

Samlet set har en kompleks blanding af teologiske, kirkelige, politiske, kulturelle og sociale faktorer bidraget til uenighederne og splittelserne

 

Spørgsmål: Del med din sidemand evnt eksempler på gruppeuenigheder du kender til?

 

Det andet ansigt er følgende

  1. Personlige uenighederØverst på formulare

De enkelte kristne kan være uenige om en række forskellige emner, der spænder ca over de samme problemstillinger, som gruppeuenigheder, blot opstår de inden den samme kirke og menighed, som igen er

 

Teologiske spørgsmål: Hvordan forstår vi det profetiske, det karismatiske, tungetale, kundskabsord, lovsange/salmer, fællesbønnen, læren om de sidste tider, forholdet til Israel, sjælesorgen, nadveren, diakonien, mission og andre teologiske spørgsmål.

 

Kirkens struktur og ledelse: Uenigheder kan opstå om spørgsmål som den rette form for kirkeledelse (topstyret, en mere flad struktur, præsterolle, MR´s rolle, stabens rolle, eller kort sagt, hvordan kirken skal styres og organiseres.

 

Sociale spørgsmål: Dette omfatter emner som abort, ægteskab og skilsmisse, LGBTQ+ rettigheder, social retfærdighed, fattigdomsbekæmpelse, indvandring og andre sociale rettigheder og spørgsmål om menneskelig værdighed og retfærdighed.

 

Økumeniske spørgsmål: Selvom mange kristne arbejder hen imod enhed, er der stadig uenigheder og spændinger mellem forskellige kristne traditioner og kirkesamfund om teologi, praksis og lære og som ofte giver et lokalt aftryk.

Kulturelle og politiske spørgsmål: Dette omfatter emner som politisk engagement, rolle i samfundet, forholdet mellem tro og videnskab, miljøspørgsmål og andre spørgsmål, der kan være påvirket af kulturelle og politiske faktorer.

 

Spørgsmål: Del med din sidemand eksempler på uenigheder, som har verseret i dit eget liv og evnt i vores menighed.

 

 

  1. Hvordan fremmer man enheden?

Uddraget fra Efs 4,1-6 taler om betydningen af ​​at leve i harmoni og enhed som kristne, og Paulus opfordrer de troende til at leve i overensstemmelse med det kald, de har modtaget fra Gud, og han understreger vigtigheden af den af Ånden fødte og givne ydmyghed, mildhed og tålmodighed i deres forhold til hinanden.

Paulus fremhæver også, at troende skal stræbe efter at bevare Åndens enhed gennem fredens bånd, altså

harmoni inden for det kristne fællesskab.
At leve med ydmyghed, mildhed og tålmodighed over for andre troende indebærer at have en holdning og en adfærd, der er præget af respekt, venlighed og tålmodighed, men lad os et øjeblik se på, hvad disse egenskaber indebærer:

 

Ydmyghed: Ydmyghed handler om at have en realistisk og nøgtern opfattelse af sig selv og ens egen betydning i forhold til andre. Det indebærer at være villig til at anerkende ens egne fejl og begrænsninger og være åben for at lære og vokse. Når man lever med ydmyghed over for andre troende, er man ikke dominerende eller hovmodig, men i stedet respekterer man andre og deres bidrag til fællesskabet.

 

Mildhed: Mildhed indebærer at udvise venlighed, venligt sind og blidhed i ens opførsel og kommunikation med andre. Det handler om at være opmærksom på andres følelser og behov og handle med hensyn og høflighed.
At leve med mildhed over for andre troende betyder at behandle dem med kærlighed, venlighed og respekt, selv når der opstår uenigheder eller konflikter.

 

Tålmodighed: Tålmodighed indebærer at udvise udholdenhed, ro og selvbeherskelse, især når man står over for vanskeligheder, irritation eller forsinkelser. Det handler om at have evnen til at vente og håndtere situationer med ro og acceptere, at tingene ikke altid går som planlagt.
At leve med tålmodighed over for andre troende indebærer at være villig til at lytte, forstå og støtte dem, selv når det kræver tid og indsats.

Sammen betyder det at leve med ydmyghed, mildhed og tålmodighed i ens forhold til andre troende at være villig til at sætte egne behov til side, vise respekt og venlighed samt udvise tålmodighed og forståelse, når man interagerer med andre i det kristne fællesskab. Det er en måde at vise kærlighed og støtte til ens medkristne og bidrage til opbygningen af et sundt og harmonisk fællesskab.


Hvad betyder det at leve med ydmyghed, mildhed og tålmodighed i deres forhold til andre troende.

 

Bære over med hinanden i kærlighed.

At "bære over med hinanden i kærlighed" betyder at udvise tålmodighed, forståelse og tilgivelse over for andre, selv når de handler på en måde, der kan være udfordrende eller frustrerende. Det indebærer at være villig til at se bort fra fejl og mangler hos ens medkristne og i stedet vælge at behandle dem med kærlighed og respekt.

 

Stræbe efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd - henviser til at bestræbe sig på at bevare den åndelige enhed og harmoni inden for det kristne fællesskab ved hjælp af fredelige og kærlige midler. Dette indebærer at arbejde aktivt for at opretholde et miljø præget af fred, forsoning og gensidig forståelse blandt troende.

Sammen betyder dette udtryk at arbejde sammen med andre troende for at opretholde en atmosfære af kærlighed, forståelse og fred inden for det kristne fællesskab. Det indebærer at være villig til at løse konflikter og uenigheder på en kærlig og fredelig måde og at stræbe efter at bevare den åndelige enhed, som troende deler gennem den Hellige Ånd.


Spørgsmål: Hvad talte denne hurtige gennemgang af enhed og splittelse til dig om?

Øverst på formularen

 

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden