index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 30.12.2019

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Nederby Jensen er præster og hvor et embede er vacant.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

I tilknytning til den hjemmeside er der også en BLOG, som hedder den3alder 

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie. (Billedet er fra min 60 års fødselsdag for over 9 år siden)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.

Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Det har altid en pris at følge Jesus.
Jeg har reflekteret lidt over teksterne til St. Stefansdag
(2. Juledag), som godt kan virke noget provokerende for os, hvis vi ikke er villige til at spørge os selv: Hvad må det koste. Her kommer det


Jesus sagde: »Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.« Matthæusevangeliet 10,32-42

 

 

Juledagene har helt sikkert for de fleste af jer været præget af familie, fred, fest, fede retter, glæde, salmer, bibeltekster og hørt profetier om fredskongen, ”der skal brænde hver støvle, der tramper og hver kappe, der er sølet i blod.”
Vi har sunget med på englenes lovprisning ude på marken: ”Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig frelser født”.

Og det har vi sammen gjort med stor glæde i samlet flok og på den måde sammen løftet vores lovprisning og tak til Jesus, frelseren, der fødtes julenat

Og så møder vi op til gudstjeneste i dag og møder det her: ”Jeg er kommet med sværd” - ”kors og efterfølgelse” - ”splid mellem en mand, far, datter, mor, svigerdatter, svigermor, mand, husfolk”

Hva´ er nu det for tekster?

 

De er såmænd teksten fra 2. juledag 2. tekstrække

Skulle man ikke vide bedre, så tænker man, at der tale om to forskellige ”trosretninger”:

En retning med Fredsevangeliet og en retning med Stridsevangeliet, og hvordan skal vi lige forstå den dobbelthed?.

 

(Et lille forklarende indskud)
Først er det måske ikke kendt for alle, at teksterne til 2. juledag (også kaldet St. Stefansdag), var den oprindelige tekst på årets mørkeste dag/tid og da gav det god mening, at lægge Stefanus´s martyrdød (og på den måde fortælle historien om martyrerne, og den ultimative pris mange måtte betale for at tro på Jesus.
Husk på, at de første 300 år levede kirken under forskellige romerske kejseres forskellige grader af undertrykkelser.
Herefter (300 – 600) var der en fredstid med store vækkelser og udbredelser af evangeliet til stort set hele Europa, Nordafrika, Centralasien og Indien.
Men fra ca. år 600 (med Muhammeds voldelige hærgen og fremad - kulminerende med Islams storhedstid omkring 1200tallet, hvor Islam bredte sig i et bredt bælte fra Nordafrika hen over Tyrkiet Persien, Pakistan, Indien (Bangladesh) og Indonesien) blev det en meget vanskelig tid for den kristne kirke, og det er stadig billedet, at ca. 250 millioner kristne i disse lande lever under pres (hver tiende kristen!)

 

(Tilbage til emnet efter dette indskud)

Den romerske kejser Aurelian (gen)indførte fejringen af guddommen Sol Invictus i år 274 den 25. december, og det blev inspirationen for de kristne, som i 300-tallet begyndte at fejre Jesu fødselsdag på samme dato, men der lå jo i forvejen martyrfesten (St Stefansdag - 2. juledag), og det er forklaring på ”sammenstødet”. Sct Stefansdag var der først, og man har ikke villet fjerne St. Stefansdag og den effekt, året mørkeste tid har på alvoren ved at være kristen, så nu har vi koblet dem sammen de to dage, og det giver også en god og realistisk mening.

(Nå det var lidt historie)

 

Tilbage til min optakt med fredsevangeliet og stridsevangeliet, for ja, julen handler om Guds søn, der blev sendt på fredsmission med Fredsevangeliet, til en verden, der dog kun ville have fred på sine egne betingelser, og kun kort tid efter sin fødsel, var Jesus politisk og religiøs flygtning med en gal dødende Kong Herodes i hælene, eller som evangelisten Johannes skriver i sit juleevangelium: ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. (Johs 1, 11).

 

Det er uimodsigeligt, at med barnet i krybben indvarsledes verdenshistoriens største krigserklæring med et tydeligt stridsevangelium, og vi kan næsten høre Gud sige: ”Jeg har skabt verden, verden tilhører mig, verden skal ikke fortabes, men frelses – fingrene væk, Satan, død, løgn, synd og alle fordærvsmagter - fingrene væk, for jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!«. (Sal. 2)

Men der var store omkostninger ved den investering som Gud gjorde i sin søn Jesus, og Jesus blev selv efterstræbt og forfulgt som den første i den kamp, lige fra Kong Herodes forsøg til Pilatus godkendelse af hans død på korset, men inden da blev hans kærlighed gengældt med had, løgn, misundelse, tortur og en ekstremt smertefuld død, og han blev forfulgt uden grund, siger Johannes (Joh. 15,25).
Han nåede dog målet, men undervejs mistede han – ja betalte han en høj høj pris – men han fandt også de perler, han søgte, og drog dem til sig, og lovede dem, at han ville være med dem indtil verdens ende

De perler er os, Guds kongebørn, Jesu disciple, os, der tilhører Kristus, og vi er sammen sat ind i et forløb, vi som menighed og fællesskab tager sammen, et fællesskab med Jesus, der skabte og skaber en ny menneskehed, en ny (2 Kor 5, 17).

Og dette nye manifesterer sig i overbevisning, i handling og i bekendelse, som vi sammen er kaldet ind i, udrustet af ordet og fyldt af Den Hellige Ånd.

Men det fredens evangelium, som vi har fået betroet, er blot ikke altid fredsommelig, for bekendelsen af Jesu navn har aldrig vinden i ryggen, for i medvind skabes hverken martyrer eller modstandsfolk, og det er under ydre modstand, at troen vokser stærkest, og når bekendelsen bliver lavmælt og ængstelig, tager fornægtelsen let over.
Når kirken får vinden i ryggen, holder man op med at regne med den, og den troens brand og ild, den kristne modild, som lyser i mørket og varmer i kulden, vil der altid være rettet mod mange kræfter imod for at slukke, og ofte krydses der klinger ved dette lys, ved denne ild, og hvor ordets og åndens sværd, Åndens ild, Åndens modild er til stede, der trækkes ofte en skillelinje mellem sandhed og løgn, lys og mørke, fred og ufred, og på den vandring vil vi sammen se hen til Jesus, ” troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.  Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet ” Hebr. 12,1-3:

 

At gå ”Jesusvejen” troens vej, betyder at tage sit kors op og gå samme vej som Jesus, og på denne vej er der noget, man mister, og noget, man finder, og det kan ikke være anderledes, og den vandring tager vi sammen, vi gør.

 

PPT: Kaj Munk siger i en prædiken: ”Sandheden er ikke rolig og værdig og ophøjet. Den bider og river og slaar. Sandheden er ikke noget for forsigtige Folk. De skal ikke have Sandhed, men Sofa” (s. 204 i Kaj Munk mindeudgave Prædikener).
Tænk, hvis Kaj Munk havde tiet stille, da den daværende kirkeminister på vegne af tyskerne beordrede ham til at tie stille.


PPT Luther er blevet citeret for at have sagt: ”Hvis vores evangelium bliver modtaget i fred, så er det ikke det sande evangelium”.
Og man må sige, at han om nogen oplevede, hvordan evangeliet delte, for det evangelium, den sandhed, han prædikede, bragte ikke fred, men derimod skabte det den største splittelse i kirkehistorien, men også samtidig begyndelsen til den verdensomspændende mission og vækkelse vi i disse år er vidner til.
Tænk, hvis Luther havde tiet stille, bare for den gode stemnings skyld, for fredens skyld?

 

Som kristen, som Kristi menighed må vi sammen stille os det spørgsmål: Hvor meget betyder Jesus for os?
Hvor meget må det koste?
Hvad er vi villige til sammen evnt at give afkald på (økonomi, tid, bøn m.m.)?  - fordi Jesus bare er mere værd for os, end noget af det, vi har/bliver tilbudt os.
Hvad ønsker vi sammen gi´ og bringe af ”ofre” til og for den Jesus, som opgav alt og ofrede sig for os? Og som vi synger glødende og inderlige lovsange til?.


Er vi villige til ikke så meget at tænke på reaktionerne på, at vi kendes ved Jesus overfor mennesker – at vi forkynder sandheden i ord og gerninger?

Vi vil sikkert sammen møde gode reaktioner, men også ligegyldighed, fjendtlighed og tilsidesættelse.
Men så tænk på, at Jesus har mødt alle de reaktioner før os og sejret.

Vi har fået et par profetier med et kald til at gå til dem, Gud kalder os til at gå til – med frimodighed
Det hørte vi fra Betina Meldgaard 4. sø. I advent.
Dianne Kampp har delt et lignende budskab med os om, at vores næste venter på os, og at kongens ærinde har hast.

 

Sammen vil vi kalde på en ny villighed til at følge ham og så frimodigt tage med at nogle vil modarbejde os, afvise os, mens andre vil blive velsignet.

Den opgave tager vi sammen, og jeg synes også at vi som menighed er godt i gang og at der er mange i vores menighed, der ”betaler” en god pris og også ”høster” god frugt, og det giver bare så megen energi til vi andre, og tak for det forbillede I er!

Det skal helst ikke siges om vores menighed, at vi ”snød” og valgtede mange

 

At vi sammen kendes ved Jesus i vidnesbyrd, ord og gerning, er det mest afgørende spørgsmål for os, for hvis vi vil kendes ved ham, vil han nemlig også kendes ved os over for sin far i himlen, men hvis vi fornægter ham, vil han også fornægte os over sin far.

Den kamp det er ”at kendes ved ham” tager vi som menighed sammen og forventer at Gud ved sin ånd leder os.

Teksten og lektien i dag handler om hengivenhed til Jesus uanset hvad prisen så end er, og indeholder et kald til, at tjene ham på en sådan måde, at mennesker omkring os må få øjnene op, at Jesus også er deres frelser.
Må det mærkes på vores medmennesker, at  vi har gode nyheder for og til dem, at Jesus elsker dem og ønsker dem i silt følge, og her er vi så kaldet til sammen ”at dele det største vi har”.

 

Husk Kaj Munks ord: Sandheden er ikke noget for forsigtige Folk – for de skal have sofa.

 

Hva? Skal det siges om os, at vi er et ”sofafolk” i Silkeborg Oasekirke

 

Amen. Lad os bede

 

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden