index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 28.06.2020

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Nederby Jensen er præster og hvor et embede er vacant.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

I tilknytning til den hjemmeside er der også en BLOG, som hedder den3alder 

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie. (Billedet er fra min 60 års fødselsdag for over 9 år siden)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.

Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Ved gudstjenesten den 28. juni 2020 i Silkeborg Oasekirke fik jeg lejlighed til at reflektere over forvalterskab, det at forvalte.At forvalte er et gammel og måske lidt støvet ord, men betyder det samme som at administrere, at bestyre, at tage vare på/eller tage hånd om - ofte med tanke på fremtiden og en positiv og fornuftig udvikling, - siger ordbogen, og i overført betydning er det et ord, der bruges om at bruge de evner og muligheder man har, udnytte sine evner...

 

Hvad tænker vi - sådan lidt bredere - om vores egen plads på et forvalterhold? - Om vores forvaltning af f.eks. ressourcer, penge, evner, nådegaver osv.?  Tjah

Vi er forvaltere af Guds ressourcer.
“Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.” (1. Mos. 2,15), og det betyder, at vi - dybest set - ikke ejer noget, Gud ejer alt - som Sal 24:1 siger det:  Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren -

Af og til siges det - med rette - om det kristne menneskesyn, at det bl. a. bygger på en ”forvaltertanke”, og at vi kollektivt er forpligtet på at forvalte denne verdens mangfoldige rigdomme af forskellig slags og at den sandhed gælder alle mennesker - uanset tro og kultur.
Så vi alle er sat til sammen at forvalte verdens rigdomme, og hvordan vi så gør det skal vi også - i en fremtidig prædikenserie - komme lidt ind på, så den lader jeg ligge her i dag.

 

Vi er forvaltere af økonomi.

Jesus talte mere om penge end noget andet emne bortset fra Guds rige.
11 ud af 39 lignelser omhandler penge og hvert syvende vers i Lukasevangeliet omhandler penge, og Jesu ord fortæller samtidig noget om vores forskellige reaktioner på det at forvalte penge, nemlig --
- at nogen vælger rigdom frem for discipelskab (Matt 19,16-22 - Den rige unge mand)

- at nogen giver (lunkent) af sin overflod (Luk 21,1-4 - de rige)

- at nogen gerne deler med andre (Joh 6,1-15 – drengen og bespisningsunderet)

- at nogen giver af sin fattigdom (Luk 21,1-4 – den fattige enke)

 

En videnskabelig undersøgelse bekræfter en sammenhæng mellem giversind og lykke.

I det amerikanske magasin Science skriver den canadiske social psykolog Elizabeth Dunn, hvordan hun gennem en del undersøgelser har fundet det bevist, at der er en sammenhæng mellem personlig lykke og det at give (feks. penge) til andre.

I sine studier har Dunn bl. a. givet nogle studerende nogle penge og sagt, hvad de skulle gøre med dem.  Nogle skulle bruge dem på sig selv, og andre fik til opgave at give pengene videre til andre.

Undersøgelsen viste så - ikke overraskende - at dem, der gav pengene til andre følte sig lykkeligere, end dem, som brugte pengene på sig selv, og at lykkefølelsen blev større, jo større beløb forsøgspersonen skulle give videre.

 

Vi er forvaltere af Guds mangfoldige (nådegaver)

Jesus nævner i lignelsen om de betroede talenter (Matt 25,14-30), at vi har fået rigdomme at forvalte. Ikke blot skabelsens rigdomme, men også frelsens rigdomme, og som Peter siger det: ”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal - enhver af jer tjene de andre (1Pet 4:10)

Så vi er dobbelt privilegerede, og det forpligter.
Gud prøver vores forvalterskab for at se, om Han kan betro os mere (Luk 16:10f) ”Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. v11 Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?”

Igennem den forløbne uge, hvor jeg har gået i det her ”forvalter prædikenmode” er der et ord, der har rumsteret i mit hoved og som kom igen og igen, og det var ordet ”tiende”, og det har jeg så læst lidt om.

 

Om tiende (og det at betale tiende) omtales omkring 500 gange i Bibelen. Det hedder i en lovtekst (3. Mos. 27,30): ”Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Med hensyn til tiende af køer og får, af alt som passes under hyrdestaven, skal hver tiende dyr være helliget Herren”.

Det betød, at den tids landmænd skulle betale 10 % af sin høst, af korn, vin og oliven til templet i Jerusalem og 10 % af dyreholdet, og det kunne for nogens vedkommende godt løbe op til omkring 23,3 procent (har jeg læst).
Hvem sagde billigt sluppet, jf dagens skattetryk?

Og det var der så nogen, der snød med, så skattesnyd er altså ikke en ny foreteelse.
I Malakias´s bog (kap. 3) stiller Gud det retoriske spørgsmål: ”Kan et menneske bedrage Gud, siden I vil bedrage mig? Og folket svarer: »Hvordan bedrager vi dig?« og hertil er Guds svar: ”Med tiende og afgifter.

Men så giver Gud et bemærkelsesværdigt løfte: ”Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.

 

Hvorfor inddrager jeg nu det her med tiende i min prædiken  om forvalterskab?

 

Jo, som en slags opfølgning på det, at vi var mange, måske en 80 stykker, der deltog online i et UNIK-forløb over 4 aftner, hvor vi begyndte med en test, der afdækkede noget af vores personlighed, og jeg fandt ud af, at jeg er en ”ENFP´er - aktivist”, og er blandt de 7%,  som er -  (citat) ”- en fri sjæl, der glæder sig over de sociale og emotionelle forbindelser, de skaber til andre”.

 

Hvad var du og hvordan vil du forvalte det - betale ”tiende” så at sige af det - dele ud af det - lade andre mærke det - til glæde for din omverden, venner og menighed?

 

 1. aften handlede om vores personlige vandring med spørgsmålet: ”Hvad har ledt dig hertil og hvem har hjulpet dig hertil”, og det var en aften, der var med til at skabe klarhed over, hvordan vi som enkeltpersoner er nået ”hertil” i vores liv.

 

Hvad er din historie og hvordan vil du forvalte det - betale ”tiende” af det - til glæde for din omverden, venner og menighed?

 

 1. aften handlede om de femfoldige tjenester, apostel, lærer, profet, hyrde, evangelisten og aftnen bestod bl. a. af en test på 80 spørgsmål, som gav os alle en fornemmelse af, hvor vi var i forhold til disse veldefinerede åndelige og bibelske tjenester (Efes. 4)

 

Hvad kunne du genkende i dit liv af disse tjenester, og hvordan vil du forvalte det - betale ”tiende” af det - til glæde for din omverden, venner og menighed?

 

 1. aften var der så en opfølgning, hvor vi havde mulighed for - i grupperne - at følge op på de foregående aftner og måske lægge en plan for, hvordan jeg/vi ville og/eller kunne forvalte de ”pund”, der blev mig givet, og som vi sang om i indledningssalmen.

 

En dyb indånding

 

Måske undrer nogen af jer sikkert over den tekst, jeg har valgt til at belyse forvalterskab, men jeg synes den indeholder nogle gode hints om forvalterskab. Lad os læse om Abrahams tjener Eliezer (Navnet er omtalt i 1. Mos 15):

 

Læn dig tilbage og lyt: (1. Mos 24,1-27)
Abraham var blevet gammel, højt oppe i årene, og Herren havde velsignet ham på alle måder.  Nu sagde Abraham til sin træl, den ældste i hans hus, ham, som stod for alt, hvad han ejede: »Læg din hånd under min lænd, så vil jeg tage dig i ed ved Herren, himlens og jordens Gud, på, at du ikke må tage en kone til min søn blandt de kana'anæiske kvinder her, hvor jeg bor.  Men du skal rejse til mit land og min slægt og hente en kone til min søn Isak.«  Trællen sagde til ham: »Måske vil kvinden ikke følge med til landet her; skal jeg så bringe din søn tilbage til det land, du forlod?«  Men Abraham svarede: »Vogt dig for at bringe min søn tilbage dertil!  Herren, himlens Gud, som tog mig fra min fars hus og fra mit fædreland, og som talte til mig og tilsvor mig, at han ville give dette land til mine efterkommere, han vil sende sin engel foran dig, så du kan hente en kone til min søn derfra.  Hvis kvinden ikke vil følge med, er du løst fra din ed til mig. Men du må ikke bringe min søn tilbage dertil!«  Så lagde trællen hånden under sin herre Abrahams lænd og gav ham sin ed på det.

Trællen tog nu ti af sin herres kameler, og han tog alt godt med fra sin herre. Så begav han sig på vej til Nakors by i Aram-Naharajim.  Ved brønden uden for byen lod han kamelerne lægge sig; det var hen imod aften, ved den tid kvinderne går ud for at hente vand.  Så bad han: »Herre, min herre Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag.  Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand.  Når jeg nu siger til en pige: Ræk mig krukken, så jeg kan få noget at drikke, og hun svarer: Drik bare! Jeg vil også give dine kameler vand, så er det hende, du har bestemt til din tjener Isak. På den måde kan jeg vide, at du viser godhed mod min herre.«

Næppe havde han sagt det, før Rebekka kom gående med sin krukke på skulderen. Hun var datter af Betuel, som var søn af Milka, der var gift med Abrahams bror Nakor.  Pigen var meget smuk. Hun var jomfru og havde aldrig været sammen med en mand. Hun gik ned til kilden, fyldte sin krukke og gik op igen.  Trællen løb hende i møde og sagde: »Giv mig noget at drikke af krukken.«  Hun svarede: »Drik, herre!« og tog hurtigt krukken ned i hånden og lod ham drikke.  Da han havde slukket sin tørst, sagde hun: »Jeg vil også øse vand op til dine kameler, så de kan få slukket deres tørst.«  Hurtigt tømte hun krukken i truget og løb tilbage til brønden og øste vand op til alle hans kameler.  Manden stod tavs og betragtede hende for at se, om Herren havde ladet hans ærinde lykkes eller ej.  Da kamelerne havde slukket deres tørst, tog manden en næsering af guld, der vejede en beka, og to armringe af guld, der vejede ti sekel; dem satte han på hendes arme.  Så sagde han til hende: »Sig mig, hvem du er datter af! Er der plads til, at vi kan overnatte i din fars hus?«  Hun svarede: »Jeg er datter af Betuel, som Milka fødte Nakor.«  Og hun fortsatte: »Vi har rigeligt strå og foder, og der er også plads til at overnatte.«  Da bøjede manden sig dybt for Herren og sagde: »Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, fordi han ikke har svigtet sin godhed og trofasthed mod min herre. Herren har ført mig ad vejen til min herres brors hus.«

 

Jeg sad og tudede, da jeg læste denne fantastiske beretning om en forbilledlig forvalters liv og tjeneste

 

Og hvad var det så han kunne, og som er et forbillede for os som forvaltere i dag?

 

 1. Eliezer administrer, hvad hans herre ejer

v2 ”Nu sagde Abraham til sin træl, den ældste i hans hus, ham som stod for alt, hvad han ejede”:
Det fortæller os noget om den dybe respekt vi skal have i forhold til det, som Gud i sin kærlighed og ved sin ånd overlader til os og betror os.

 

”Hvad oplever du, at Gud har overladt til dig og betroet dig? Det være sig ejendom(me), virksomhed, uddannnelse, økonomi m.m. og som han har sat dig til at forvalte?”

 1. Eliezer er rede, villig og klar, da hans herre har brug for ham.
  v10 ”Så begav han sig på vej til Nakors by i Aram-Naharajim”.

 

Er du klar til at handle på det kald Gud måske har vist dig gennem det forløbne UNIKforløb har givet dig?

 1. Eliezer kender helt sin herres vilje

v4 Men du skal rejse til mit land og min slægt og hente en kone til min søn Isak.«

Eliezer var stålsat på at kende og løse opgaven, og er på den måde et godt forbillede på det ønske, der også skal leve i os i forhold til Guds plan og vilje med vores liv.

 

Hvad tænker du om din egen evne og vilje til at kende Guds plan og vilje med dit liv, og hvor meget vil du sætte ind på at få klarhed over det, så du kan ”forvalte” Guds vilje i dit liv?


 1. Eliezer ”binder” sig selv med et løfte

v9 Så lagde trællen hånden under sin herre Abrahams lænd og gav ham sin ed på det.

Han holder hvad han lover i forhold til Abraham.
Jeg tænker, at her er en side af vores gudsliv, som vi ikke helt er fortrolige med, selv om Præd. 5,3 siger: ”Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber!  – så er der mange, der har svaret på Guds kald og indgået så at sige en pagt med ham i tro, en pagt som mærkede dem og andre for livet!

 

Hvad har Gud evnt kaldet dig til, og hvordan forvalter du det kald og evnt. det løfte du måske har givet Gud på den baggrund?

 1. Eliezer bøjer sig under sin herres vilje og omgiver og styrker den med sin egen personlige bøn.

v12 Så bad han: »Herre, min herre Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag --  

Han kendte betydningen af, at hans bøn var hans herres bøn, og det giver os en fornemmelse af, hvor vigtig det er, at vores bønner er afledt af de bønner, der ligger på Guds hjerte, og at vi forvalter vores liv ud fra disse bønner?

 

Kender du til den side af din bøn, at Guds bøn bliver din bøn?

 1. Eliezer lever et liv i lovprisning

v26 Da bøjede manden sig dybt for Herren v27 og sagde: »Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, fordi han ikke har svigtet sin godhed og trofasthed mod min herre -- ”
Eliezer er en lovprisende tjener, og det fortæller os meget om betydningen af, at vi lever vort liv med den lovsang i vore hjerter, at Gud er den første og største, og at han fortjener at blive tilbedt, og er der nogen bedre måde at gøre det på end gennem lovsang!
Her er hyrdedrengen og senere kongen, David, et klart forbillede for os på, hvordan et liv i lovsang kan se ud, og hvordan vores forståelse af Gud kommer til udtryk gennem vores lovsang jf. Sl. 33,1: ”Bryd ud i jubel for Herren I retfærdige, lovsang er dejlig for de retskafne”.

Kender du til det, at lovsangen fylder i dit liv og at du ”forvalter” lovsangen i dit liv?

Alt sammen fører Eliezers tjeneste og kald til det vidunderlige resultat: v. 60: De velsignede Rebekka og sagde til hende: »Måtte du, vor søster, blive til titusinders tusinder og dine efterkommere erobre deres fjenders porte!«

v67: - ”og Isak førte Rebekka ind i sin mor Saras telt og tog hende til kone. Isak elskede hende og kom over sin mors død.”


Hvad har du oplevet som en frugt af din tjeneste, din forvaltertjeneste? Hvad er der sket i dit ”Saras telt”?

 

Amen

 

 

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden