index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 08.10.2020

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Siden 1. okt. 2020 har jeg været ansat som vikarpræste i Vejele Oasekirke under Arne Lund Sørensens sygemelding. Se mere om Vejle Oasekirke HER 

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.
Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Bøn er en stor og omfattende ting i den kristne tro, og jeg underviste og prædikede  søndag den 4. okt 2020 om bøn i Vejle Oasekirke.


Du får her mine tip om bønPrædiken

En lørdag morgen, inden jeg stod op, fik jeg engang - før en prædiken disse ord: Fortæl dem, at jeg hører bøn, og at bøn forvandler og forandrer lyder det fra Herren - og det samme skete i forbindelse med min prædiken her i dag, og hvor det lød: ”Fortæl dem noget om bøn” og det er jeg så egnt lidt bundet af forstår I nok, men hvordan er det så muligt at berøre så stort et emne på så kort tid?


Tjah, på den katolske kirkes hjemmeside kan man finde en vejledning om bøn, og her kan man bl.a. læse følgende: PP ”at bede Gud om noget er som at dykke ned i et hav af kærlighed.” 

 

Tjah, og hvad skal jeg lige sige, når gode kristne lederkendisser virkelig udfordrer:

PP "Bed som om alt afhænger af Gud, men arbejd som om alt afhænger af dig."  Augustin (354-430) kirkefader og filosof

 

Eller – PP "Bøn handler ikke om at overvinde Guds modvilje, men i stedet om at gribe fat i hans enorme villighed." Og "Den der har bedt godt, har studeret godt!"
Martin Luther (1483-1546) tysk munk, reformator og teolog

 

Eller – PP ”Det, at Guds vilje er det mulige, gør, at jeg kan bede; er den blot det nødvendige, er mennesket væsentligen lige så umælende som dyret.” Søren Kierkegaard (1813-1855) dansk filosof og forfatter

 

Eller - "PP Jeg har mange gange været nødt til at gå på knæ og bede, fordi jeg har været helt overbevist om, at der ikke var andre steder at henvende sig." Abraham Lincoln (1809-1865) amerikansk præsident:

 

Eller – PP "Gud taler, når vore hjerter er stille. At lytte er begyndelsen på en bøn."  Moder Teresa (1910-1997) albansk-indisk nonne og ordensstifter

 

Eller – PP "Gud gør intet, undtagen som svar på bøn!" John Wesley - stifteren af Metodistkirken. (Han bad 2 timer hver dag)

 

Tjah, hvad siger man så? Hvad er nøglerne til forståelsen af bønnens væsen og kraft.

 

Den første nøgle til den forståelse ligger gemt i den spanske mystiker fra 1500tallet, Teresa af Avila ord, hvor hun siger: "Bøn er venskab” og jeg føjer så til - men før et venskab kan udvikles, må parterne lære hinanden at kende, og Teresa af Avilas ord er en god starter på emnet i dag om bøn - at bøn er venskab -  for netop i venskabet/venskaberne ligger der mulighederne for at parterne lærer hinanden bedre og bedre at kende, og vokser i intimitet indbyrdes, for vort bønsliv er vel nok det mest intime i vort liv med Gud, og i den sammenhæng er det tankevækkende, at der om Adam står, at han ”kendte sin hustru” og at det i 1. Krøn. 28 hedder: ”Kend din fars Gud”, og ”at kende” - er det samme ord for den seksuelle forening og fællesskabet med Gud.
Topintimt ikke? Jo, vel det mest intime sted, vi kan mødes, mand/hustru ---- os/Gud.

Et lille drilsk spørgsmål: Hvem er så den aktive i dette intime forhold mellem mand og kvinde? Nogen gange hun, andre gange han – mellem Gud og os: Nogen gange Gud, andre gange os!
I Zak 12,10 står der: ”men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd”, men Jesus kalder til aktiv medvirken: ”Bed og der skal gives jer ... for enhver som beder, får" (Luk 11.9-10).

Et venskabsforhold udbygges som tiden går, og bønnen er midlet til at udvikle dette venskab med den treenige Fader, Søn og Helligånd

Når vi beder kommer vi i kontakt med, at Gud er kærlighed, og at vi med bønnen dykker ned i ”et hav af kærlighed”, som katolikkerne siger og vi erfarer, hvad der står i Esajas 33 v6: Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab, frygt for Herren bliver din skat.

Bemærk at Jesus kalder sine disciple venner – Johs 15,15: --jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer, og Jesus har udrustet sine disciple med dette bønnens våben, dette bønnens arbejdsredskab, som i virkeligheden gør dem uovervindelige: »Intet vil være umuligt for jer.« siger Jesus i Matt 17,21.


En anden nøgle til forståelse af, hvad bøn er, er at dykke ned i Jesu egen bønpraksis, Jesu egen intime fællesskab med sin himmelske far, og dem er der (måske) 7 af:
PP 1) Jesu lovprisning, Mat. 11,25-26. (Jeg priser dig -- fordi du  -- har åbenbaret det for umyndige)
PP 2) Jesu taksigelse, Joh. 11,41-42. (Fader jeg takker dig, fordi du har hørt mig)
PP 3) Jesu forfærdelse, Joh. 12,27-28. ( - min sjæl er i oprør – frels mig fra denne time --)
PP 4) Jesu ypperstepræstelige (for)bøn, som omhandler 3 ting: Joh. 17. (– for Jesus selv, for disciplene og dem, der kommer til tro, som følge af disciplenes tjeneste)
PP 5) Jesu ”Getsemanekamp”, Mat. 26,39-42. (– lad dette bæger gå mig forbi, men skal jeg drikke det, så ske din vilje)
PP 6) Jesu tilgivelse, Luk. 23,34. (Fader tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør)
PP 7) Jesu død, Luk. 23,46. (– i dine hænder betror jeg min ånd)


Jesu form varierer lidt.

Han kunne gå op i bjergene for at bede.

I Getsemane have knæler han.

Han havde også sædvaner:
”Når I beder --” sikkert med henblik på den jødiske praksis med bøn tre gange om dagen, som også Daniel havde: ”I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; sådan havde han altid gjort”. (Dan. 6,11)

En tredje nøgle til forståelse af bønnens væsen hænger sammen med - så at sige - kroppens ”(bønne)sprog:
PP Løfte øjnene. Sal. 121,1,
Løfte sjælen. Sal. 25,1,
Løfte hjertet. Klag. 3,41,
Udøse hjertet. Sal. 62,9,
Træde frem for Gud. Sal. 27,7;
Råbe til himmelen. 2. Kr. 32,20,
Søge Gud. Joh 8,15.
Søge Herrens ansigt. Sal. 27,8
Bønfalde Gud. 2. Mos. 32,11.

Falde på sit ansigt/kaste sig ned. 4. Mos. 16,22 (Datan folk havde syndet)

Knæle ned. Apg. 20,36 (Paulus´s afsked i Efesus)
Stående. Mrk 11.25 (Når I står og beder ..).     

Med udrakte hænder. Es. 1.15 ( .. række hænder frem.)

Med løftede hænder. Sal. 28.2; (.. når jeg løfter mine hænder mod dit tempels allerhelligste)


Og ja, kroppen og dens holdning taler sit eget sprog 


At knæle udtrykker fra gamle dage, at man giver sig i en andens tjeneste. ”Herre Jesus Kristus, jeg er parat til at tjene dig”

Hænder, som rækkes frem som en tom skål, kan udtrykke denne bøn: "Herre, jeg giver dig, hvad jeg er, og jeg modtager dine gaver."

Oprakte hænder er udtryk for lovprisning af Gud med hele kroppen. "Herre, jeg lovpriser dig og tilbeder dig."

En stående stilling udtrykker, at den bedende er beredt:  ”Herre jeg er parat til at lytte, og har en indre årvågenhed”.

At ligge udstrakt på gulvet udtrykker total afhængighed af Gud. ”Herre, du er min Herre, min klippe og styrke, du har min kærlighed og tilbedelse”

At sidde udtrykker måske egnt dovenskab. Den er ganske vist mest brugt, men ikke omtalt i Bibelen.

Foldede hænder er heller ikke omtalt i Bibelen

 

En fjerde nøgle til forståelsen af bønnens betydning ligger gem i de forskellige former for bøn


PP Lovprisningsbøn

Lovprisning foregår på forskellig måde, enten ved at synge en lovsang eller også ved frit at lovprise Gud for hans storhed og vældige gerninger. Sl 89: v16 Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig, Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de; v17 de jubler over dit navn hele dagen og ophøjes ved din retfærdighed. v18 Din styrke er deres smykke,

PP Takkebøn

Ved takkebønnen takker man Jesus for alt det, han har gjort for os mennesker ved at hengive sig selv, fordi han stadigvæk er nær, og virker i vore liv.  
Man takker også for de gode ting, man har i sit liv, ens familie, venner, udfordringer på arbejdet eller i skolen.

 

PP Samtalebønnen

Denne bøn er god, når man ikke behøver at være superkoncentreret, f.eks. når man cykler eller kører i bus. Her lukker man ikke sine øjne eller folder hænderne, men taler med Jesus. Bliver man afbrudt, holder man en pause, indtil der er lejlighed til at tale sammen med Jesus igen.


PP Bøn om hjælp

I bønnen kan vi sige alt til Jesus, og derfor vil vi også ofte bede Jesus helt konkret om at hjælpe os med noget.
En bøn om hjælp skal altid være meget konkret.
F.eks. kan det være, at jeg beder om at kunne være tålmodig over for et menneske, som irriterer mig.
Eller jeg beder om hjælp til at klare en opgave, jeg skal løse.

 

PP Klagebøn

Vi kan sige alt til Gud. Derfor kan vi også klage over for ham og skælde ud eller spørge, hvorfor bestemte ting i vort liv er sket, og når vi er "sure" på Gud, er det vigtigt, at vi siger det til ham. Bibelen kender klagen, ja der er endda særlige klagesalmer.
Det vigtigste er fortsat at tale med Gud, at være helt ærlig, for så kan Gud hjælpe os igennem en svær tid.

 

PP Skudbønner

Paulus siger i brevet til Thessalonikerne: "Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus" (1 Thess 5,16).
Det er svært at bede uophørligt, når man skal arbejde og koncentrere sig.
Men der findes en gammel skik, som kaldes for skudbønner.
Skudbønner er nogle korte bønner, f.eks. et bibelvers eller bare navnet Jesus eller en kort bøn som "Jesus, jeg stoler på dig", "Jesus jeg tror på dig", som man gentager i dagens løb, når man husker på det.
De bliver ”skudt af” som pile og hjælper os til at leve i venskab med Jesus, fordi ved at bede dem, husker vi på Jesus. 

 

PP Liturgiske/faste bønner

Mange er ret så glade for den fastlagte bøn, der især er egnet til fælles bøn i en gruppe.
Det er især kendt fra den liturgiske bøn, som kommer til udtryk i løbet af en gudstjeneste.
I salmebogen findes der 114 fine bønner
Faste bønner er en hjælp, hvis man selv har svært ved at sætte ord på bøn, f.eks. i en periode, hvor det er svært at fastholde troen.

Andre fastlagte bønner er feks Fader Vor.

 

PP Forbøn

Ved forbønnen beder man for andre mennesker, som har behov for hjælp. Det kan være mennesker, der er syge, har et problem, er ensomme, arbejdsløse, er blevet mobbet, og som alle på en eller anden måde har brug for Jesu hjælp. Ved forbønnen kan man, hvis man er sammen med personen, man vil bede for, lægge hænderne på vedkommendes hoved, skuldre eller ryg og så bede for vedkommende.
Er vedkommende ikke til stede, er det nok at bede Jesus om at røre ved dette menneske og hjælpe det i dets behov.


Bibelen giver klare anvisninger her ang vores forbøn: Det skal være for konger, alle i høje stillinger, alle med høj værdighed. Lærere. Menigheden.  De hellige. Alle mennesker. Tjenere. Børn.  Venner. Landsmænd. Syge. Forfølgere. Fjender. Den som misunder os. Den som forlader os. Den som knurrer mod Gud. For dem som ønsker det. For hinanden.  For dem som gør synd.

 

PP Bordbønner

Før og/eller efter maden er det en god ide at sige tak for maden, for dem, der har tilberedt den, og til Gud, som lod os høste frugterne og forarbejde dem. F.eks.: "Herre. Velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din gavmildhed. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen."
Efter måltidet kan man bede: "Vi takker dig, almægtige Gud, for alle dine velgerninger. Du, som lever og råder i al evighed. Amen."

 

PP En, to eller flerebøn/fællesbøn

Matt 6,6:  Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Matt 18,19: Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. v20 For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.«

 

PP Nådegavebaseret bøn

Tungetale, sang i ånden, profeti

 

PP Kampbøn.

Irene og jeg er en del af de profetteams, som SOK har, og før en gudstjeneste en søndag gav Gud mig et ord, der lød ca. sådan: ”Bed for forbederne, for de er under angreb”
For en tid side talte jeg med en i vores menighed, som har helbredelsens nådegave, og han var blevet så kraftig angrebet en nat, men kunne i Jesu navn byde det væk, og blev befriet i et nu.
Jakob 4,7:  - og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

1 Pet5 v8:  Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; v9 stå ham imod, faste i troen,

 

PP Påtrængende bøn
Luk 18 v7  Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? v8 Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen (den tro) på jorden?«

 

Ole Hallesby siger det sådan i sin bog Fra Bønnens verden: ”Intet gør os så frimodige i bøn, som når vi kan se Gud ind i øjnene og sige til ham: Du ved, at nu beder jeg dig ikke om egen fordel, egen lettelse, ikke om at min vilje i nogen henseende skal ske, men blot om dette, at dit navn må blive forherliget i denne sag.

Hallesby nævner i den forbindelse Luthers bøn for sin gode ven Frederik Myconius, der i året 1540 var dødssyg.
Han selv og de andre ventede, at døden snart ville indtræde, og en nat skrev han med skælvende hånd et hjerteligt farvel til Luther, som han elskede så inderligt. Da Luther fik brevet, skrev han øjeblikkelig tilbage:

»Jeg befaler dig i Guds navn at leve, fordi jeg endnu har så hårdt brug for dig til kirkeforbedringen. - Herren lade mig ikke høre, mens jeg lever, at du er død; Herren gøre, at du overlever mig! Dette beder jeg om. Dette vil jeg! Og min vilje ske, fordi den kun søger Guds navns ære! «
Myconius havde allerede mistet tungens brug, da Luthers brev kom, men han blev i løbet af kort tid helt rask og overlevede ganske rigtig Luther - i to måneder!

 

Vores personlige bøn

 

En femte nøgle til forståelse af bønnens kraft får vi ved virkelig at sætte os grundigt ind i de stærke gudsbilleder, som Bibelen er fuld af:

Kavalkaden af gudsbilleder er lang, og hvor Gud sammenlignes med PP en kærlig far, en varm moderfavn, en hvirvlende storm, et vældigt bjerg, stilhed, vingerne på en fugl, en borg at søge tilflugt i, et træ at hvile under, en kilde i ørkenen, en fårehyrde, en ypperstepræst, en dommer og så videre, - eller de lidt mere uortodokse gudsbilleder, der undertiden kan være så malende, at vi har svært ved at sluge dem.

Bibelen kan ikke ligefrem kaldes fintfølende, når den f.eks. sammenligner Gud med en soldat med tømmermænd:

PP "Da vågnede Herren som en, der har sovet, som krigeren, der er overvældet af vin. Han slog sine fjender tilbage..." Salme 78,65f
Eller med en kvinde i barselssengen:
PP "Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage; nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret." Esajas 42,14

 

Jeg vil slutte med en sjette nøgle til forståelsen af bønnens kald og opgave, og som jeg har hentet fra to kristne forfatteres ord om, hvad bøn er og kan

 

Henry Nouwen - en kendt kristen tænker – udtrykker som det vigtigtige, PP ”At vi i sandhed er mænd og kvinder med et brændende ønske om at dvæle i Guds nærhed, lytte til Guds stemme, skue Guds skønhed, røre ved Guds inkarnerede ord og smage Guds uendelige godhed".
Og han anviser i den forbindelse en "indre vej” en vej, som omfatter fire stationer: stilhed, bøn, eftertænksomhed og tilbedelse.

 

Jesuitten Gerard Hughes har skrevet en lille bog om spiritualitet, som hedder "Gud i alt", og han siger, at bønnen er stedet, hvor PP ”Gud kan lære os, hvem Gud er”,

For mange af os handler det i vor fortumlede verden om at genvinde bønnens sprog, et sprog, som ofte er forstummet inden for vore ordrige menigheder.

Vi må som kirke, menighed og fællesskaber finde tilbage til bønnens sprog og kilder og bønnens praksis.

”Den, som ikke har tid til at leve i bøn, har heller ikke tid til at være kristen”, siger Hughes, og hævder, med rette, at PP ”når kristne holder op med at bede, er alt håb for kirkens liv og fornyelse bogstaveligt talt ude”.


Synet: En søndag morgen så jeg et fyldt auditorium med mennesker, der sad tæt og sagde med en mund: ”Det vil vi”

 

Evnt. bede for hinanden om at nådens og bønnens ånd må blive udgydt, evnt som bøn under nadveren

 

Amen


PS. Du kan også downloade min PPT serie om bøn HER

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden