index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 13.10.2021

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Henrik Kilddahl og Frans Vestergaard Jensen er præster og hvor Ruben igen blev ledende præst i 2020.)

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

Dansk Europamission
Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Europamission, og som har et omfattende arbejde blandt forfulgte kristne, og hvor formålet er:

At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;


At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;


At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;


At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i bestemte områder med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, så de kan blive opmuntrede i troen, advokathjælp og hjælp til selvhjælp


Dansk Europamissions givere sikrer, at forfulgte kristne får bibler, de kan give til åndeligt søgende mennesker, og de sættes i stand til at række ud til mennesker i nød i deres lokalsamfund gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter 


Se mere på hjemmesiden HER
Du kan også møde DE på Facebook HER

Dansk Balkan Mission

Jeg har også i en årrække siddet i bestyrelsen for Dansk Balkan Mission, et arbejde der har har næsten 30 år bag sig, og er startet af Gerda og Niels Arne Skov fra Brændstrup:


Dansk Balkan Mission er

... en hjælpeorganisation baseret på kristentro, der fungerer ved frivilligt arbejde, og som primært arbejder i Rumænien.

... en hjælpeorganisation som yder diakonal udviklingshjælp og formidler budskabet om Jesus Kristus som frelser og livsforandrer blandt fattige og især blandt romaer i det centrale Rumænien.

Det sker ved
– formidling af hospitalsudstyr, medicin, tøj/sko, fødevarer mm. til fattige og ældre;
– støtte til mange skoler med møbler og udstyr.
– etablering af el- og vandforsyning (hidtil 24 steder) og byggeri af multihuse med lægeklinik, skolestue og mødesal til roma-landsbyer omkring Câmpulung i Arges amt i det centrale Rumænien.

PS: Romafolket er kommet til at fylde meget i Dansk Balkan Missions arbejde. Det er et folkeslag uden land og end ikke FN-anerkendt, forhadt af mange, påhæftet en lang række fordomme er det værd at oplyse om dem. De er også et folkeslag uden generel adgang til uddannelse (kun 42% gennemfører grundskolen), sundhed, arbejde og bolig.


Se mere HER eller på Facebook HER

Mahabba

Jeg er nu også medlem af styregruppen for Mahabba.dk.


Mahabba - hvad?

Jo, Mahabba er arabisk og betyder kærlighed, og silkeborgdrengen Patrick McDonald har med afsæt i erfaringer fra ca. 50 lokalgrupper i  www.mahabbanetwork.com, England, rykket i ærmerne på nogle danske kirkeledere med henblik på at påbegynde et Mahabbaarbejde i DK, og det er efter nogen tids forberedelse lige på trapperne (se vedhæftet indbydelse HER)

Formålet med http://www.mahabba.dk er at hjælpe kristne til at forholde sig positivt til muslimer, øge forståelsen for muslimer og islam, udstyre troende til at dele Jesus med muslimer lokalt ved feks. at oprette lokalgrupper på tværs af kirkeskel i områder med muslimer og opmuntre disse lokalgrupper til regelmæssig bøn for muslimer, fremme kærligheden til muslimer og  fremme forståelsen for islam og dens kultur.


Mahabbas formål er:
At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.

At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.

At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.

At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.

At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.


Du er velkommen til at blive medlem af en lukket Facebookgruppe HER.

Se også Mahabbas hjemmeside HER 
Du kan også tilmelde dig en lukket Facebookgruppe HER

Siden 1. okt. 2020 og indtil 1. juli 2021har jeg været ansat som vikarpræste i Vejle Oasekirke under Arne Lund Sørensens sygemelding. Se mere om Vejle Oasekirke HER 

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. SE HER

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER !

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie.
(Billedet er fra min 60 års fødselsdag i 2005)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.
Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)

- en Volvo XC40 hybrid 2021 (Dina og Morten)


BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

Refleksioner

Den 12. oktober 2021 undervister jeg i ReFokus Silkeborg om hvile - - om hvilen i Gud - at hvile i sig selv og hvile i Gud i en tid, hvor travlhed, stress og jag skriver en ikke altid velkommen dagsorden.

 

Sl. 23 Salme af David.

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,

han lader mig ligge i grønne enge,

han leder mig til det stille vand.

Han giver mig kraft på ny,

han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

 

Matt 11,28-30

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.  Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.  For mit åg er godt, og min byrde er let.«

 

Bladene begynder at falde, og en hviletid ligger foran bl. a. skovens mange træer, og ved selvsyn kan vi alle i disse dage se tegnene på en hviletid, der bliver en del af naturens orden i den kommende tid.

Jeg husker lidt tilbage i tiden en lektie jeg en dag fik i mit gamle embede, hvor jeg en mørk og kold efterårsdag dag stod og kiggede ud over engen ved Hjarup præstegård, og så på de store fine gamle træer  der omgav præstegården fra 1659, og jeg tænkte: De står bare der og “hviler” i sig selv - er som de er - og venter på foråret, hvor livet bryder frem – igen - og derved talte træerne sit eget stærke sprog ind i Jesu ord: ” - og jeg vil give jer hvile”  Tak til træerne, der viste mig en vej.

Træerne hvilede en nødvendig, genbetinget, og - dybest set - en Gudskabt og Gudvillet hvile, for at kunne levere næste års blade og frugt.  (Gentag det sidste.)

 

Og hermed er mit anliggende i dag antydet i to overskrifter - den fysiske hvile, godt for krop, sjæl og ånd, kombineret med den åndelige hvile, der tilsammen skaber grobund for nye tanker, visioner og fornemmelser for Guds planer og visdom.

 

Men først lidt om den fysiske hvile, godt for krop, sjæl og ånd.

Den fysiske hvile er påbudt allerede i 5. Mosebog 5,14-15: Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen.

 

Og sabbatten var forbundet med glæde.

Esajas 58,13-14: Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren.

 

Fagforeningernes krav:

For ca. 100 år siden var den symbolske tredeling af døgnet en af arbejderklassens store drømme. Man ville gøre op med trællelivet med den ofte 60 timer lange arbejdsuge. Drømmen var at have tid til sig selv, sin familie og kultur for både krop og sjæl.

Efter næsten 30 års intens kamp, ført af håndværkere, fagforeninger og politikere blev der sat underskrift på en aftale om det gode arbejdsliv – en overenskomst med 8-timers arbejdsdag, der trådte i kraft for alle fag minus landbrug og søfart 1. januar 1920. Inden da havde arbejdsdagen varet op til 10-12 timer, seks dage om ugen.

 

Forskningen siger

Omfattende forskning har bekræftet det, vi oplever i hverdagen: Det er nemmere at fungere, når man er udhvilet. Det er fx vist, at det har stor betydning for, hvordan man klarer sig i skolen. Mangel på søvn øger risikoen for overvægt. Alvorlige langvarige søvnproblemer øger risikoen for sygdom.

 

Vi har et ”biologisk ur” inde i hjernen, som påvirker din opmærksomhed i løbet af dagen. Med cirka 2 timers mellemrum vender din opmærksomhed ”blikket indad” – du falder i staver, dagdrømmer lidt og bliver måske træt.

 

Disse stille stunder har betydning for hukommelsen og for heling af slid og skader i krop og sind. Når du mærker trang til hvile, så skal du derfor tage det alvorligt – det bliver nemmere at passe på helbredet, undgå stress og fejl, bevare humøret og huske.
Du behøver ikke hvile dig eller sove – det er ofte nok at få lov at være lidt stille og indadvendt i nogle få minutter, så er du klar igen til at gå i gang.

 

Ekskurs om - kroppen og stress

For at forstå hvordan kroppen reagerer under stress, er det nødvendigt at huske, hvilken funktion stress har; nemlig at gøre os i stand til at møde trusler og farer i vores omgivelser. Generelt sker der i alle stress sammenhænge dét, at kroppen forsøger at reagere bedst muligt på at være beredt i en truende eller belastende situation.

 

Når stenaldermennesket blev angrebet af et vildt dyr, spændtes hans krop så den var i alarmberedskab. Vi moderne mennesker reagerer på samme måde: Vores krop går i alarmberedskab når den står over for arbejdets- og hjemmets “nutidsfarer”.

 

Hjernen mobiliserer kroppen til aktivitet

Åndedrættets hyppighed øges, Blodtrykket stiger, Blodgennemstrømningen øges i hjerne og muskler og sænkes i fordøjelsessystemet, Pupillerne udvides, Munden bliver tør, Stresshormoner udløses, Muskler, især i nakke og skuldre, spændes

Leveren udsender glukose som energi til musklerne, Blodets koagulationsevne øges, således at eventuelle blødninger fra dybere sår bliver mindre risikable

 

Stress forskningen peger i den sammenhæng på at lang tids stress, dvs. perioder hvor kroppen igennem længere tid (uger, måneder, år) har reageret sådan og måske har vanskeligt ved at slå reaktionerne fra, forøger muligheden for kropslige forandringer, psykosomatisk ubalance og kan føre til egentlig sygdom.

 

For at stress ikke skal føre til egentlig sygdom er det derfor vigtigt, at vi inden det bliver aktuelt eller det går galt, lærer vores eget stressmønster at kende. Stressmønsteret omfatter de symptomer/advarselssignaler som vi får ved kortere og længere tids stress. Herved bliver vi i stand til at identificere og stoppe op, inden stressen begynder at få alvorlige konsekvenser.

 

Hvordan opstår stress?

Hvis fx vi ikke kan betale vores regninger eller hvis chefens krav er for høje. Ved stress reagerer kroppen, som om den bliver udsat for en fysisk trussel eller fare. Den forbereder sig på at flygte, kæmpe eller på at spille død.

Kroppen kan ikke tåle at være i fuldt beredskab uden hvilepauser. Samtidig er det i vore dage normalt med flere stresssituationer dagligt. Og det er når vi aldrig kobler af, at det bliver farligt.

 

---------------------------

 

Hvilen har fra den allerførste begyndelse været en del af Guds skaberværk, og altid haft den førnævnte dobbelte funktion, og på Bibelens første sider har hvilen en vigtig plads i to vigtige historier:

 

Verdens skabelse, hvor Gud på de seks dage skabte alt fra lyset, jorden, planterne, sol, måne, stjerner, fisk, fugle, dyr og mennesket, men på den syvende dag ”skabte” Gud hviledagen, dagen for den helt særlige (og længerevarende) hvile og hvor selv Gud hvilede sig.

 

Evas skabelse.

Gud lod tilsyneladende efter denne hans egen hviledag, en hvile falde over Adam og ud af den hvile opstod noget nyt og enestående - Gud lader den fantastiske skønne Eva blive til, og begge historier fortæller os, at selv for Gud er hvile en vigtig forudsætning for at nye ideer kan opstå, nye tanker tænkes, nye ting blive til! (Gentages)

 

Men hvordan kan jeg lige i denne tid forholde mig til al den tale om hvile, når bladene hvirvler rundt på terrassen og burde fejes sammen, telefonen ringer og en veninde læsser problemer af, men jeg orker ikke at involvere mig, for jeg er træt, børnene er syge, min mand er irritabel, en gråspurv flyver mod ruden og slår sig bevidstløs, det regner og min cykel er flad: Jeg er træt, og jeg kan ikke overskue alt det jeg skal, bør og vil.

 

Pyh. Suk. Er det det, man kalder livet, hvor jeg er fanget af Travlhed (stort T), og knap nok har 10 minutter om dagen til lige at geare ned, gøre én ting ad gangen, mærke mig selv, se min mand i øjnene, lytte til mine børn og ikke mindst se mig selv i spejlet.

 

Hvis ikke jeg lige har de 10 minutter, så er jeg fanget af travlhed, denne mærkelige, nogle gange umærkelige fornemmelse af blive tromlet over af fænomenet og uhyret Travlhed, fordi den har kapret mit indre, så jeg oplever Travlhed er som en snebold, der ruller - som et hamsterhjul der tilsyneladende kører rundt af sig selv - som en cykel uden bremser.

 

Travlhed er derfor ikke bare dit og mit problem, men et stort fælles folkeproblem, også for kirken, og som toneangivende sociologer skriver store tykke og vægtige værker om, og som handler om samfundets hastighed og om, hvordan Travlhed - som en tilstand - har kapret og fanget os, og meget let kan føre til stress.

 

Pia Hauge – (ledelsesrådgiver med fokus på fordybelse) siger, ”at op mod 20 gange i timen bliver vi afbrudt eller afbryder os selv, og at fysisk støj forhøjer kroppens alarmberedskab”

 

Michael Danielsen chefpsykolog i Psykiatrifonden hævder ”at 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress – stort set hver dag”.

 

Og så er det kun salt i såret, at Søren Kierkegaard siger: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt”

Fra bogen Enten - Eller - men han levede jo også i hestevognenes tidsalder uden telefoner, biler, fly, Facebook, Tvitter og Tik Tok.

 

Og midt i at jeg er omgivet af uhyret Travlhed, så skal jeg nu også høre Jesu ord: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” – og så bliver jeg egnt. lidt flov, for hvad har andre ikke at slås med? Sygdom hos min nabo, dødsfald hos en af vores venner, Covid 19, Afrin i Nordsyrien, Libanon, Eritrea, Nigeria, Sri Lanka, afviste asylansøgere på Kærshovedgaard, kristne i Iran og Irak, de fattige i Indien og Bangladesh, flygtningefamilierne i Jordan og Libanon.

 

En lille pausestation.

På en skala på 1-10, hvor ligger du på travlhedsskalaen? Og hvad vejer tungest? Tal med din sidemand.

 

Så jo - Jesu ord er balsam i oktobermørket til vores indre ” trætte og tyngede af byrder” tilstand, og det er og bliver gode nyheder: ”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.  For mit åg er godt, og min byrde er let.” 

Og jo, jeg ved jo egnt. godt, at byrder kan og skal deles, for så kan de bæres, og i virkeligheden er det måske der, vanskeligheden tit ligger - ikke i at jeg ikke orker at høre om min venindes problemer, eller at jeg ikke altid tør dele mine byrder, og bare helst vil bære det selv, al den stund, at jeg jo er flasket op med, at i vores verden er det vigtigt at kunne klare sig selv - at være stærk og selvstændig og turde kaste sig ud i alt muligt, men hvor vi næsten altid erfarer det samme som Jeremias: ”De strejfede om, over bjerg og høj, og glemte deres hvileplads" (Jer. 50,6b). (gentag)

Der sker noget, når vi glemmer vores hvileplads, og når sædet på den hvileplads ikke slides.

 

I har sikkert alle hørt om superklovnen Casper Christensen, der fortalte sin terapeut, at han ”længtes sådan efter ro og hvile” - efter at han var begyndt at overveje, hvor hans indre uro kom fra.

Det blev han klar over og har fundet den ro og den hvile hos Jesus - og er blevet døbt.

 

Den hvile og det hjælpende åg, som Jesus tilbyder os kan opdeles i to helt nødvendige tilstande,


At hvile ud fysisk og samle nye kræfter.

Gud kalder på os midt i vores travlhed, til at hvile og påbyder det, for hvile er vigtigt for et menneske, og heldigvis er en del af det at hvile helt naturligt for os - med aftenens hvile, søvnens hvile, pauserne fra studierne osv., og vi ved det fra vores egen verden, at det ikke er godt med underskud af hvile - både den fysiske, men også underskud af den mentale hvile.

At mangle hvile, griber ind i hele vores væren og er ødelæggende for livet, vort selvværd og for glæden, som når man i en periode har alt for meget at lave og alt for lidt tid til at lave det i, og hele tiden er i gang med noget og aldrig får hvilet, og forsøger man endelig at hvile sig, så er det i hvert fald komplet umuligt for tankerne at finde ro, for de farer hektisk frem og tilbage fra det ene til det andet af alt det meget, man også skal nå, og må sande med Jeremias: ”Vi strejfer om, over bjerg og høj, og glemmer vores hvileplads" (Jer 50,6b)

Vi er ikke skabt til at gå i stykker af stress og mangel på hvile. Vi er skabt til at skulle leve, elske, være og virke, og for at det skal lykkes, skal vi hvile os, hvile i os selv, som et elsket Gudsbarn og ikke mindst hvile i Gud og hans værk.

 

Anden lille pausestation

Hvor har du din hvileplads, nu da du strejfer om, ”over bjerg og høj” i din hverdag? (tal lidt herom)

 

Jeg fik nogle ord engang (25. nov. 2018): ”Jeg vil give jer den skabende hvile, lyder det fra Herren”.

 

I hvilen, stilheden og fordybelsen at kunne tage Guds visdom ind.

Føromtalte Pia Hauge gør opmærksom på, at ordet fordybelse betyder: ”en indtrængende beskæftigelse med et stof”, og at erfaringen af fordybelse opleves som ren velvære.

Hun sætter fordybelse på en formel:  ”Tid + ro + gnist”, = fordybelse”. Hørte du det? Fangede du den?

Venner i Guds familie. Det er da lige til højrebenet for os, der har Guds ånd, kender visdommens skatte og kilder i Guds ord, og hvor Gud ved sin Ånd skaber noget godt og nyt i os.

 

Lad os fordybe os her og lytte til Guds kald og tilbud: ”- han leder mig til hvilens vande, giver mig kraft på ny, (Sl. 23) - ”Ny kraft får de, der bier på Herren, de får nye svingfjer som ørnen” (Esajas 40:28-31).

Og ja her – ved hvilens vande - kvæger han vore sjæle, som det hed i den gamle oversættelse, og netop ordet ”kvæge” betyder: at mætte og at forfriske, men det oprindelige hebraiske ord tilføjer yderligere betydninger til: ”genoplive, restaurere og forvandle”.

Her ved ”hvilen vande” hos Jesus får vi ny inspiration, nye ideer og nye visioner.

 

”Tid + ro + gnist” eller lidt omskrevet: tid, hvile og Helligåndens nærvær er den ”gnist” som Paulus taler om i 1. Kor 2, når han taler om den fornyelse, den visdom, som kommer, når vi hviler i sig selv, som elsket, som værdifuld, og når vi hviler i Gud, og får del i en ikkemenneskelig visdom -  Guds skjulte visdom -  Guds hemmelige visdom -  som åbenbares os ved Ånden, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os, og kende hvad Ånden vil lære os, så vi kan tolke det åndelige for  hinanden, fordi vi har Kristi tanker.

 

Jeg slutter med en lille selvrefleksion (medbring Thorvaldsens Kristus)

 

Kom til mig i bøn i tillid til, at jeg lytter.

Kom til mig i nadveren med alle de byrder, du bærer med dig – synd, skyld, skam og sorg – og rejs dig så igen med min fred, med syndernes forladelse og en ny begyndelse.

Kom til mig med alt, hvad du bærer på af egne og andres byrder.

Kom til mig med alt det, du skammer dig over og sørger over og tvivler på – og tror på.

Kom til mig som I er.

Kom og se, ”at jeg er med dig alle dage indtil verdens ende”.

Det må du tro, og I det må du finde hvile.

 

Vi må hvile i Gud, for hans ånd bor i os, og vi er hans tempel, og derfor er hvilen i Gud Guds gode gave til os, fra skabelsens begyndelse og indtil nu, og derfor skal vi passe på os selv og på hinanden, hvile os og unde hinanden hvile, og være bevidste om, at vi husker at hvile i Gud, både den fysiske hvile og den skabende hvile, som giver åndelig visdom

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere. 

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden