Smågrupper og medvandring

Præsentation af ReFokus


ReFokus ved Silkeborg Oasekirke - for folk i "den 3. alder".


Vi er en gruppe af mennesker, der kunne betegnes 50+, der indtil nu har samledes en aften om måneden i Arenacentret, Silkeborg.

De fleste kommer i Silkeborg Oasekirke, men alle er velkomne!


ReFokus er en del af Silkeborg Oasekirkes vision 2010.

Nedenstående tanker er, hvad vi selv har talt med hinanden om de sidste par år: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er "gammel" er en lettere omskrivning af 1. Timoteus 4 v.12.


Hvorfor ReFokus?

Der har gennem en del år været en tendens til i nogen sammenhænge, at fokusere på "de unge", og det har man bestemt ikke gjort forkert i.

Men en reaktion på det har måske været, at den mere modne del i menighederne har sat sig bagerst og følt sig lidt til overs.

Den holdning vil vi gerne være med til at ændre:

- vi, der ikke længere har hjemmeboende børn og derfor har

mere tid end tidligere,

- vi der måske har flere penge mellem hænderne,

- vi der har et (langt) livs erfaring,

- vi må ikke lægge ansvaret fra os og heller ikke sætte vores lys

under en spand.


Der er brug for os i menighederne. Den ressource, vi er, det vi kan og har fået givet, må vi stille til rådighed, for discipelskab hører ikke op, når man bliver 50. Tvært imod.


Lad os bruge de dyrebare år i tjeneste - for Gud, for menighederne, for vores næste, være sig vores nabo, vore børn

eller hvem Gud måtte lægge på vores vej.


Vi ønsker i ReFokus at opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver,

Gud har givet os, inspirere og vise omsorg for hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, hvor der skal være stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

ReFokus er en del af Silkeborg Oasekirkes Vision 2010 og har som sit formål:

- at kalde mennesker i den alder, hvor karriere og børn ikke længere sætter dagsordnen for livet, til nyt åndeligt og menneskeligt fokus

- at sætte fokus på Guds kald – orientering ift. Guds rige

- at sætte fokus på åndeligt liv, vækst og personlig helbredelse

- at skabe bevidsthed om en forpligtethed på den lokale kirke

- at kalde til engagement i mission – skabe og udvikle missional identitet og livsstil.

- at rejse fyrtårn og forbilleder i tro, hengivelse og modenhed for menigheden blandt den modne generation

- at (be)tjene og støtte ledere blandt de yngre generationer


I den forbindelse har Silkeborg Oasekirkes præst Ruben Dalsgaard formuleret nogle ”testspørgsmål”, der især er rettet mod ”ReFokusgenerationen”.

- oplever du dig selv som en Guds riges arbejder?


1. Din situation:

- oplever du at bære frugt i hans rige?

- er du forbundet med mennesker i vejledende relationer?

Hvorledes kan du se din historie som en forberedelse til en tjeneste der ligger foran?


2. Din historie:


3. Kald/lydighed:

- kender du Guds kald over dig?

- lever du i lydighed mod det?


4. Fællesskab/ledelse:

- hvordan bliver du ledt/vejledt?

- hvem leder og vejleder du?


Ledelsen af det lokale ReFokus arbejde har formuleret følgende strategi


Et lokalt miljø i menigheden med tre fællesskabsformer:


Firkløveret(4 pers.)

Hvor nøgleordene er: intimitet, medvandring og ansvarlighed

Ledertype: Hyrden


Cellen/discipelflokken(12 pers.)

Hvor nøgleordene er oplæring, studie og spiritualitet

Ledertype: Læreren


Festen(36+ pers)

Med klyngesamlinger (nogle måske med gudstjenesteligt præg), deltagelse i gudstjenester, lejre, stævner mm.

Ledertype: Apostel + profet