Nyhedsbreve 2017

Nyhedsbreve 2017 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 29.11.2017

Nyhedsbrev dec. 2017


ære allesammen i ReFokus.


Så står adventstiden og julen for døren, og jeg citerer til en begyndelse lidt fra 1. vers af Vær velkommen Herrens år, hvor der står:Julenat, da vor Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets skød., og det med mørket er der flere salmedigtere, der kredser omkring, feks den sikeborgensiske præst J. Chr. Hostrup (Ham Hostrupsgade er opkaldt efter) og han siger det sådan:

Julebudet til dem, der bygge

her i mørket og dødens skygge,

det er det lys, som, aldrig slukt,

jager det stigende mulm på flugt,


Julebudet om Jesu Kristi fødsel er vel nok det største drama i verdenshistorien og det, der har fået den største betydning for hele den skabte jord, for netop det lys, der tændtes "i mørkets skød" var begyndelsen til en total sejr "over mørket, over synden, over døden og over djævelen" som Luther har sagt det.


Men ellers - på søndag begynder vi 1. sø. i advent med en familiegudstjeneste, hvor Lis Abildtrup prædiker, og efter gudstjenesten er der fælles kirkefrokost, som vi deler med hinanden i Hjørnerummet, hvorefter der er julehygge med forskellige juleaktiviteter, som er medbragt fra forskellige fra ReFokus.


På gensyn på fredag


På ledergruppens vegne Niels Peder


ReFokus Nyhedsbrev nov. 2017


Kære allesammen.


Så falder bladene af træerne, efteråret tager over, og minder os om vores egen forgængelighed, men midt i skyggerne af forfald og tiltagende mørke er det vigtigt, at vi holder frem for vort indre blik, hvad Salmisten minder os om i Sl. 100:

v3 Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter. v4 Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn! v5 For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.


Jeg minder om et par ting for november måned


12. novemberstår ReFokus for kirkefrokosten, og det at vi både er med på rengøringshold og kirkefrokosthold er altsammen det er en del af vor kirkes værdier, og derfor bedes du melde tilbage til Lene Holm 51946038) senest onsdag den 8. nov enten ved at ringe eller SMS´e. .

Efter oprydningen er der en kop kaffe for dem, der er med.


Årsmøde 2017- 18. nov kl. 13:00 – 17:00, som er samling for kirkens medlemmer og hvor økonomien, kirkens visioner og valg til menighedsrådet er en del af programmet.


Guds fred og nåde over jer alle.


Niels Peder


Nyhedsbrev okt. 2017


Kære allesammen.


Så er vi på vej mod næste Refokussamling og det er allerede på søndag den 8. okt kl. 10,30 til ca. 14,30.


Grundet afskedsreceptionen for vores tidligere præst Ruben Dalsgaard er der ikke - som annonceret - kirkefrokost for alle på søndag, men derimod dog en særlig frokost for os i ReFokus, tilrettelagt af Lene Holm og Irene Dalsgaard Nielsen, så programmet på søndag kommer til at se sådan ud:


Vi deltager i Silkeborg Oasekirkes visionsgudstjeneste kl. 10,30, og herefter er der frokost i Hjørnerummet. Husk tilmelding til Lene Holm (51946038) senest fredag den 6. okt.


Efter frokosten drøfter vi visionen og dens betydning for ReFokusarbejdet samt andre aktuelle emner.


Vel mødt på søndag.


Med en ord fra Bibelen (Sl. 115) ønsker jeg Guds fred over jer alle:


v1 Ikke os, Herre, ikke os,

men dit navn skal du give ære,

for din godheds og troskabs skyld.

v2 Hvorfor spørger folkene:

»Hvor er deres Gud?«

v3 når vores Gud er i himlen

og gør alt, hvad han vil?

v4 Deres gudebilleder er sølv og guld,

menneskehænders værk.

v5 Nok har de mund, men de kan ikke tale,

nok har de øjne, men de kan ikke se,

v6 nok har de ører, men de kan ikke høre,

nok har de næse, men de kan ikke lugte.

v7 De har hænder, dem kan de ikke føle med,

de har fødder, dem kan de ikke gå på;

der er ikke en lyd i deres strube.

v8 Sådan bliver også de, der har lavet dem,

alle der stoler på dem.


Mkh Niels Peder Nielsen


ReFokus Nyhedsbrev sept 2017


Kære allesammen i ReFokus.


"Septembers himmel er så blå" - klinger lidt i mine tanker, mens jeg skriver denne nyhedsmail, og fortæller, at vi er på vej mod sensommer og efterår, men forinden skal vi fejre høstgudstjeneste i kirken nu på søndag kl. 10,30. og i den forbindelse tager vi en ReFokussamling efter gudstjenesten, hvor vi deltager i den fælles kirkefrokost, og så vidt muligt samles i Hjørnerummet.


Når der "falder lidt ro på" efter frokosten vil vi nyde fællesskabet og drøfte - og måske uddybe - spørgsmål i tilknytning til Rubens prædiken, og vi vil være færdig senest ved 15 tiden.


Vel mødt. Du dukker bare op.


PS. I informationsstanden ved indgangen kan du få et trykt program for vores ReFokusarrangementer i løbet af efteråret 2017, men du kan også få det onlineHEReller læse det på ReFokus hjemmesidenHER


Til slut et par vers fra C.J. Boyes salme fra 1833.(Dybt hælder året i sin gang)


5. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,

når øde mark står hvid;

hint frydekor fra Betlehem

forstummer ingen tid.


6. Jeg ved, hvor håbet grønnes da,

når alting falmer her;

min frelsers træ på Golgata

en evig krone bær'.


7. Lad synke kun med løvets fald

hver markens blomst i rad;

min tro på ham bevare skal

sit friske hjerteblad!


8. Han lover mig en evig vår,

trods vinterstorm og død;

thi livet frem af graven går,

som Kristus gennembrød.


Mkh Niels Peder


ReFokus nyhedsbrev august 2017


Kære allesammen.


Håber I alle har haft en god sommer med forhåbentlig mange gode oplevelser, og hvor hverdagen så småt indfinder sig, og derfor får du dette månedlige nyhedsbrev (for august måned).


Jeg beklager meget, at jeg/vi har været lidt sendt ude med invitationen til på søndag, hvilket jeg har sendt til jer som en særlig mail i går (for at råde lidt bod på forsømmelsen)


Jeg er nu også endelig blevet færdig med ReFokusprogrammet for hele efteråret og som jeg vedhæfter i både en Word og en PDF format.


Jeg har også plottet alle ReFokussamlingerne ind i kirkens kalender, hvor du skal se efter "skydeskiven" og ordet ReFokus. Se HER et eksempel på kalenderen.


Jeg vil også anbefale dig at orientere dig på den særlige hjemmeside, som ReFokus har.

Du kan se den HER og fra denne hjemmeside kan du i det blå felt klikke dig videre til mange ting, feks til gode tips om medvandring og smågrupper.


Vi ses forhåbentlig på søndag.


En kærlig hilsen med et ord fra 1. Thess 5:23: Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! v24 Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.


På vegne af lederne Niels Peder

ReFokus nyhedsbrev juni 2017


Kære allesammen.


Så er næste nyhedsbrev "frisk fra fad" og den indeholder følgende punkter.


1. I har sikkert allerede skrevet i kalenderen, at ReFokus afholder den årlige udflugt nu på søndag (2. juli) og her kommer så et mere præcist program!


Vi mødes kl 9,30 ved Silkeborg Oasekirke, hvor vi fylder bilerne op, og først deltager i gudstjenesten kl. 10,30 i Kronjyllands Frimenighed. Grenåvej 34, Randers.


Derefter spiser vi den medbragte frokost i havestuen eller i haven, hvor Gerda Rasmussen bor (Blegdammen 1. lejl. 44), hvorefter Gerda fortæller noget fra sit liv, og viser os klosteret/klosterkirken.


Vi slutter i Doktorparken, Viborgvej 100, og - hvis vejret er til det - drikker vi her den medbragte kaffe. Irene har kage med og Lene har frugt med.


Vi regner med at køre retur v 16-tiden (hjemme v. 17 tiden)

Tilmelding til Irene (26611069) senest fredag.


2. En del af jer er med på SommerOase ved jeg, men hvis I endnu ikke er tilmeldt kan det nås endnu HER


Jeg har dog aftalt med planlæggerne (pladsfordelerne), at vi i "ReFokusalderen" bliver placeret i nærheden af hinanden og i lighed med tidligere har "småsammenkomster" i løbet af ugen.


Herfra sluttelig et Guds ord fra Gal 3:5 Han, der giver jer Ånden og gør undergerninger iblandt jer – gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro?


Mkh Niels Peder


ReFokus nyhedsbrev maj 2017


Kære allesammen i ReFokus.


Mon ikke det så småt er ved at blive forår?


Men uanset, så er det tid til at invitere til næste samling i ReFokus og det er allerede nu på søndag (7. maj kl. 10,30), hvor der er splitgudstjeneste og hvor samlingen for de voksne er en undervisning af pastor Anders Michael Hansen fra København om nådergavernes udfoldelse i menigheden.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, men vi henter frokosten og spiser sammen i Hjørnerummet, og efter frokosten er der drøftelse af AMH´s tema.


Jeg minder også om, at ReFokus står for rengøringen i uge 21 (22 - 28. maj), men det vil du senere få en SMS om, når datoen er bestemt.


Har du fået dig tilmeldt til SommerOase? Det kan du gøreHER

SommerOase afholdes i år på Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter i Horsens, og her er gode muligheder for at booke et værelse, da der er ca. 150 værelser i forskellige størrelser med priser fra 1.899 kr. for et enkeltværelse og 2.499 kr. for et dobbeltværelse (altså prismæssigt overkommeligt) og iøvrigt med meget bedre faciliteter end i Odder, og også i år vil der være et særligt program for dem, der er i "ReFokusalderen", men orienter dig iøvrigt om Sommeroase og det nye spændende stedHER


Til slut en lille hilsen med nogle ord om nådegaverne - Rom 12:4For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, v5 således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. v6 Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; v7 den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; v8 den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.


Vi ses på søndag


Nyhedsmail marts 2017


Kære allesammen.


Så er det tid for endnu en klyngesamling i ReFokus, og det er allerede nu på søndag 12. marts, hvor vi begynder med gudstjeneste kl. 10,30 v. Ruben Dalsgaard, efterfulgt af ReFokusfrokost m. efterfølgende drøftelse af prædikenen. (Husk tilmelding til Henning Sørensen 21 55 31 66 senest fredag den 10. marts.)

Udover det håber vi denne gang at få tid til evaluering af medvandrer og smågrupper.


Jeg har til slut et ord til os alle fra Esajas 48:17 "Dette siger Herren, som løskøber dig, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner, som fører dig ad vejen, du skal vandre."


Vi ses på søndag


ReFokus nyhedsbrev april 2017


Kære allesammen i ReFokus.


Så er jeg igen på banen med april måneds nyhedsbrev, og jeg har et par punkter, jeg gerne vil minde om.


1. Indvielsesgudstjeneste og reception Palmesøndag

Velkommen allesammen til indvielsesfest i kirkens nye lokaler søndag den 9. april kl. 10.30.

Der begyndes med en festgudstjeneste med indvielse, tak og bøn for de nye lokaler, hvor Ruben Dalsgaard er prædikant og hvor de unge leder lovsangen.

Umiddelbart efter gudstjenesten er der frokost og reception, hvor der bliver mulighed for at komme med et lille indslag, sige et par ord eller sige tak.

Dagen afsluttes med kaffe og lækre kager kl. ca. 14.30


2. Påskemåltid og gudstjeneste skærtorsdag d. 13. april i Silkeborg Oasekirke..


ReFokus ønsker, ligesom sidste år, i år dog sammen med Berit og Ulrik Bagger og Fællesskabsklyngen, at være værter for alle, der har lyst at være med (børn, unge og gamle) til at fejre et jødisk påskemåltid med et kristent perspektiv.


Her vil vi smage på og få indblik i det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede den med forskellige ingredienser: lam, haroshet (en frugtsalat), maror (en blanding af bitre urter), karpas (persille), saltvand, kogt æg, usyret brød og vin.


Aftnen vil forme sig på følgende måde:


Kl. 17.30: Fællespisning i kirkens cafeteria efter et bestemt ritual, som de messianske jøder følger.


Kl. 20.00: Liturgisk gudstjenestefejring i kirkesalen med nadver v. Niels Peder Nielsen og Hanne Dalsgaard.

Her er du velkommen, også selv om du ikke har været med ved måltidet.


Vi deles om udgifterne og arbejdet, og er i omegnen af 30 kr pr næse, børn er gratis.


Tilmelding til Niels Peder Nielsen 21769397 senest mandag den 10. april.


Jeg vil slutte med et Luthercitat om den forestående påske:


Blandt os kristne er alle dage påske. Hvilke Guds undere skal vi mindes ved vor påskefest? Vi skal offentlig lovprise, forkynde og bekende det uudsigelige under, som Gud har gjort mod os i Kristus. Vi var nemlig fordømt i synden, fortabt i døden, taget til fange under Djævelen. Fra dette har han frelst os ved sit blod og sin død, og bragt os fra synden til retfærdigheden, fra døden til livet, fra Djævelen til Gud. (WA 31 I. 412)


Husk at orientere dig på reFokushjemmesiden HER og på Silkeborg Oasekirkes hjemmeside og kalender HER


På ledergruppens vegne Niels Peder


Nyhedsmail jan 2017


Kære allesammen.


Herfra et forsinket ønske om et godt nytår til jer allesammen.


Så er der et færdigt program til det næste halvår.

Du kan læse det ved at klikke HER, men du kan også åbne den vedhæftede fil, og endelig kan du få et trykt program, når eller hvis du dukker op til det næste Refokusarrangement, som er allerede næste søndag (15. jan.) med følgende program: .


Kl. 10,30: Splitgudstjeneste og voksenundervisning, hvor Niels Peder Nielsen taler over temaet - Kristne praksisser: Bøn. Der er kirkefrokost og vi henter frokosten og spiser sammen i Hjørnerummet og drøfter temaet om bøn.


Jeg gør også opmærksom på et spændende Oasearrangement, nemlig Oaselejren i Odder m. temaet: Mens vi venter på Herrens komme - med bl.a. Ole Andersen og Hans Berntsen.

Se hele programmet HER og husk at tilmelde dig inden 22. jan HER.

Du kan også på kirkens infohylder finde et færdigttrykt program for weekenden

Sidste år var vi en del fra ReFokus, der var med.


Jeg gør også opmærksom på muligheden for at få en ReFokuskalender downloaded på sin smartphone, så man kan se, hvornår der er arrangementer i ReFokus.

(Se instrukserne til det HER)


Jeg minder også om vores særlige ReFokus hjemmeside, hvor man kan orientere sig om mange forskellige forhold vedr. ReFokusarbejdet, men man kan også med held orientere sig på Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER


Jeg vil slutter denne nyhedsmail med et ord fra Bibelen: Sl. 145: v18 Herren er nær ved alle, der råber til ham, alle der råber til ham i oprigtighed. v19 Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker,

han hører deres råb om hjælp og frelser dem. v20 Herren beskytter alle dem, der elsker ham,


Mkh Niels Peder