Nyhedsbreve 2009

Nyhedsbreve 2009 for ReFokusgruppen i Silkeborg.Julebrev 2009


Kære allesammen i ReFokus.


Jeg har lyst til at sende jer en lille julehilsen med ønsket om en glædelig jul med stroferne fra et par salmer: “Himlens lys kom i dig til jord. Skinner til ny oplysning stor” (DDS 108), “Og lys i dit lys skal vi skue” (DDS 31) og “Jesu navn som en baun vil på vejen lyse” DDS 114.

Disse salmestrofer synes jeg på mange måder samler julens budskab i en hovedsum.

Samtidig vil jeg nævne for jer, at vi i lederskabet for ReFokus har været samlet og planlagt et ReFokusprogram dækkende tiden fra januar og til august 2010.

Når alle detaljerne ligger klar, så vil det blive mangfoldiggjort, og I vil alle få et program.

For at informationerne kan glide så let og så uhindret som muligt, har jeg oprettet både en SMS-kæde og en e-mail-kæde, som jeg efter behov vil bruge, og endelig er også den mulighed at kigge på og orientere sig på ReFokus´s hjemmeside: www.re-fokus.dk


Endnu en gang glædelig jul og et godt nytår.

Niels Peder Nielsen


Nov 2009


Kære alle sammen i ReFokus, Silkeborg.


Så er vi kommet på den anden side af et veloverstået - og godt – ALPHAkursus.


Det er vi meget taknemmelige for, og vi har taget et par initiativer som opfølgning på kurset og det gode fællesskab, der opstod under ALPHAforløbet.

Vi har ment at tiden var kommet til at oprette en ny cellegruppe og supplere en, der bestod i forvejen.

Disse cellegrupper har været samlet og får en rytme på hver 14. dag (på tirsdage).


Men vi synes alligevel, der er stor brug for en fællessamling, en klyngesamling, ca. en gang om måneden og derfor – bl. a. – dette nyhedsbrev, hvor du får en invitation til at være med til en orientering om det alm. ReFokus arbejde, som vi genoptager, og som vi er mange, der tænker tilbage på med stor glæde.


Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af det, og inviterer dig hermed til at deltage i gæstegudstjenesten på søndag (29. nov kl. 10,30).

Når vi har overstået den gode kaffesnak med alle de andre ved gudstjenesten er lederne for ReFokus værter for en lille beskeden frokost, hvorunder vi gerne vil fortælle om planerne for det næste halvår for ReFokus, samt høre lidt fra jer alle sammen om hvordan vi bedst kan gøre det, hvilke tidspunkter, der er de bedste og hvilket indhold vi skal ”fylde i”.


Så velmødt på søndag, og tag gerne nogle med, som I tror kan blive glad for at være en del af ReFokus-klyngen.


Med venlig hilsen Annalise Højrup, Irene og Niels Peder Nielsen


PS. Du er velkommen til at kigge lidt på Re-Fokus.dk hjemmesiden, som løbende er blevet suppleret med en del omtaler af, hvordan ældre bruger deres sidste gode år i tjenesten for Gud (læg især mærke til Seniorguld og Jimmy Carter)


August 2009

Kære allesammen i ReFokus.


Siden sidste nyhedsbrev (juli med lidt af hvert om ALPHA m.m.) har vi arbejdet en del med et par ting


A. ALPHAvisionsdagen den 22. aug. i Oasefællesskabets kirke.

Det blev for lidt flere end 50 (ca.10 fra vort eget fællesskab + hjælperne i køkkenet) en rigtig god dag, hvor vi for alvor fik ALPHA "ind under huden"! og hvor vi bl. a. blev ført ind i følgende punkter:

1. Alpha i praksis. Hvordan kommer man i gang med et kursus.

2. Hvordan leder man små grupper?

3. Glæder og frustrationer på et Alphakursus.

4. Alpha teamet? Gode råd og fif til, hvordan man finder og udruster sit team.

5. UngdomsALPHA. Hvordan tilpasse ALPHA til unge.

6. "ALPHA"ægteskabskurset af Nicky Gumbel

7. Alpha i en traditionel sognekirke.

8. Missionale fællesskaber: Hvad har bragt flest nye til vores kirke i Silkeborg?

En god dag i selskab med mange dejlige mennesker fra


B. Udarbejdet ALPHAprogram med talere, køkken"tanter" m.m.

Det er en god oplevelse, en god følelse i maven, at have rigtig mange ting på plads til det ALPHAkursus, som begynder tirsdag i næste uge 1. sept.

Vi har den glæde at kunne melde til jer, at der er ca. 25 tilmeldt til vores ALPHAkursus, men der er stadig plads til flere, så kender du nogle, der kunne have glæde af et ALPHAkursus, så kan det nåes endnu.

På Re-Fokus hjemmesiden er der en pressemeddelelse, som du kan læse HER, og du kan også se programmet HER


C. Strategimøde for ReFokus arbejdet i Silkeborg.

ReFokusarbejdet ledes som bekendt af Annalise Højrup, Irene og Niels Peder Nielsen, og vi har været samlet med Ruben Dalsgaard for at gennemtænke planerne og strategien for fremtiden.

Det var vi i går (27. august) og det kom der noget vældig godt ud af, synes jeg, og ved en given lejlighed skal vi nok beskrive det for jer alle, men jeg har lyst til at citere lidt fra konklusionen, fra det sted ioplægget, hvor det teologiske får plads, hvor "det teologiske billede af gamle i Bibelen" bl. a. er omtalt, og jeg citerer lidt herfra:


5. Mos 28 v1 Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. v2 Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud: v3 Velsignet --- v13 Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger --


Job 32. v6 Da sagde Barak'els søn, Elihu fra Buz: Jeg er ung, og I er gamle. Derfor holdt jeg mig frygtsomt tilbage fra at give jer del i min viden; v7 jeg tænkte: Lad alderdommen tale, lad den høje alder forkynde visdom. v8 Men det er den ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem indsigt; v9 det er ikke, fordi de er til års, at de er vise, det er ikke, fordi de er gamle, at de ved, hvad ret er.


3. Mos 19 v32 Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!


Job 14 v7 For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. v8 Selv om rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulden, v9 gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ.


Sl 92: v13 Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon; v14 de er plantet i Herrens tempel, de skyder op i vor Guds forgårde.

v15 Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne, v16 så de kan forkynde, at Herren er retskaffen; han er min klippe, der er ingen uret hos ham.


Det er altsammen nogle gode ord fra Gud om os i den 3. alder, ikke?


På glædelig gensyn med mange af jer


Niels Peder Nielsen

Juli 2009


Kære allesammen i ReFokus.


Herfra skal lyde en stor tak til alle jer, der dukkede op til besøgsdagen hos os den 28. juni.Vi synes det blev en fin fin dag.


Jeg har lige et par ting, jeg gerne vil pege på.

1. ReFokusvisionen m.m. er blevet trykt som en lille folder og ligger i kirken. Ta´ et par stykker og del ud af dem. Tag dem evnt ved gudstjenesten på søndag.

2. ALPHAprogrammet for efteråret ligger nu fast, ALPHAfolderen er trykt og ligger ligeledes i kirken. Forsyn jer rigeligt og giv det til venner og bekendte.

3. ALPHAvisionsdagen lørdag den 22. august. Her er der lavet en indbydelse, som samtidig er tilmeldingsblanket. Den ligger også i kirken og tag blot så mange I har brug for.

Skulle de slippe op, så sig til, så laver vi flere foldere, og tænk på, hvem der ikke har mail, og giv dem et program.

4. Der har været udtrykt et ønske om at samles - dem, der kan - i ReFokusgruppen, den sidste mandag i juli måned, og det vil vi gerne være med til.

Det bliver mandag den 27. juli kl. 19,30 - det sædvanlige sted i AC. Husk at melde det videre

5. Jeg har også redigeret noget på www.re-fokus.dk (Særlig på Dansk Oase siden og ALPHAsiden) og endnu en gang gør jeg opmærksom på SommerOasen - og især SeniorOasen :-) - og ikke mindst den gratis gæstedag om torsdagen, hvor man kan tage madpakke med og spise den i Oasefællesskabet fællestelt.

Her til morgen læste vi sammen nogle gode ord fra 1. Peters brev fra kap 4 (NT på hverdagsdansk):

Tjen hinanden i kærlighed

7 Verdens ende er nær. Vær derfor fornuftige og mådeholdne, så I kan bede. 8 Og vigtigst af alt: Elsk hinanden med en inderlig kærlighed, for kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet.1 9 Vær gæstfri mod hinanden uden at beklage jer. 10 Gud har givet hver enkelt af jer en nådegave, som I er ansvarlige for at bruge til gavn for de andre. 11 Er det din gave at forkynde ordet, så tal i overensstemmelse med Guds ord. Er det din gave at have en særlig hjælpetjeneste, så udfør din tjeneste med den styrke, Gud giver. I alle disse ting er det Gud, der skal have æren på grund af, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen.


Ellers vil vi ønske hinanden en fortsat god ferie

Irene og Niels Peder

Juni 2009


Kære venner i ReFokus.

Vi skriver til jer om det søndagsarrangement, som I måske allerede ved om: ReFokus-udflugten søndag den 27. juni.


Vi deltager i gudstjenesten i Oasefællesskabets kirke på Frichsvej kl. 10,30.


Derefter kører vi i privatbiler til Århus - til Irene og Niels Peder, Janus la Cours Gade 4, st, tv. ved Vesterbro Torv.


Vi håber på godt vejr, og vil grille og hygge i gårdhaven.


Bagefter går vi på sightseeingtur i det centrale Århus, ser bl.a. det nye å-projekt, og har vi tid, går vi også en tur i den botaniske have.


Når vi kommer hjem, drikker vi en kop kaffe, synger sammen og har lidt åndeligt fællesskab.


P. gr. a. indkøb til arrangementet, vil vi gerne have en tilmelding, senest torsdag den 25. juni på tlf. 86 19 31 73 eller 21 76 93 97 eller på e-mail: nielspedernielsen@mail.dk.


Pris for maden: 20 kr.


Vi har fået lavet en folder, som vil blive lagt frem i kirken. Den kan downloades her som PDFfil.


Guds fred

Irene og Niels Peder


PS: Jeg har også redigeret lidt på ReFokushjemmesiden, så den er mere informativ.

Se feks Nyhedsbrevene, ALPHAsiden, OASEsiden og undervisningerne.


Maj 2009

Kære allesammen i ReFokus.


Herfra lidt nyt, som optakt til næste samling - mandag den 25. maj kl. 19,30 i AC.

Som I sikkert ved, så har Annelise Højrup sagt ja til at være med i et lille lederforum for ReFokus, og det er vi meget glade for, for hun har god lokalkendskab og er kendt med rigtig mange af jer, mere kendt med jer end vi to (Irene og jeg er det) - endnu.

Vi har været samlet, har snakket en del sammen, drømt sammen og forsøgt os med en form for plan og retning for det gode fællesskab vi har i Refokus, og vi er alle meget glade for fællesskabet og ser nogle gode muligheder og er meget opmærksomme på følgende:


1. At der er god plads til os alle og at vi kan opleve fællesskabet som et sted, hvor der er et godt åndeligt fællesskab, et trygt og varmt sted at komme og et helende fællesskab, hvor vi kan styrke hinanden og opmuntre hinanden i troen på Jesus.


2. Vi har forsøgt at udarbejde en model for tiden fremover og næste gang vil vi løfte lidt af sløret for vore overvejelser, som vi selv synes er spændende.


3. Næste gang fortsætter Irene med endnu et bid af bogen Frodig Ørken og denne gang drejer det sig om: Fælleskabet som et helende fællesskab - et fællesskab, som giver plads for helbredelse for indre sår, åbner for Guds trøst og kalder på Guds styrke, kærlighed og vejledning.


4. Vi er opmærksomme på, at ikke alle har computer og mail, men hvis vi hjælper hinanden med at "dele" informationerne, så tror vi man skulle blive nået, så godt som alle.


5. ReFokus er stedet, hvor vi ønsker at invitere nye med, som er i ReFokus - aldergruppen, og kender I nogle, som I tror kunne være interesserede, så inviter dem med.


6. Vi er også opmærksomme på behovet for, at vi hver i sær drager omsorg for at vi "tager hinanden med" til Refokus.


7. Vi vil også arbejde på at ReFokus bliver lidt mere synlig i menighedsbilledet, men hvordan vi gør det er ikke helt klart endnu, men foreløbig er der jo Re-Fokus og den3alder, men også Oasefællesskabet hjemmeside (klik på det røde felt) skal med i PRplanen for vort arbejde.


8. Jeg med sender også oversigten over de personer, vi har mødt og været sammen med indtil i dag (Kan og skal dog ikke kunne ses her på hjemmesiden)!


Med en kærlig hilsen med ordene fra Jakob 4: Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer (v.8)

Niels Peder