ReFokustips

ReFokustips

Opdateret 27. august 2015


Præsentation af ReFokus

ReFokus ved Silkeborg Oasekirke - for folk i "den 3. alder".

Vi er en gruppeaf mennesker, der kunne betegnes 50+, der indtil nu har samledes en aften om måneden i Arenacentret, Silkeborg.

De flestekommer i Silkeborg Oasekirke, men alle er velkomne!


Hvorfor ReFokus?


ReFokus er en delaf Silkeborg Oasekirkes vision 2010.

Nedenstående tanker er, hvad vi selv har talt med hinanden om de sidste par år: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er "gammel" er en lettere omskrivning af 1. Timoteus 4 v.12.

Der har gennem en del årværet en tendens til i nogen sammenhænge, at fokusere på "de unge", og det har man bestemt ikke gjort forkert i.

Men en reaktion på det har måske været, at den mere modne del i menighederne har sat sig bagerst og følt sig lidt til overs.

Den holdningvil vi gerne være med til at ændre:

- vi, der ikke længere har hjemmeboende børn og derfor har

mere tid end tidligere,

- vi der måske har flere penge mellem hænderne,

- vi der har et (langt) livs erfaring,

- vi må ikke lægge ansvaret fra os og heller ikke sætte vores lys

under en spand.

Der er brug for osi menighederne. Den ressource, vi er, det vi kan og har fået givet, må vi stille til rådighed, for discipelskab hører ikke op, når man bliver 50. Tvært imod.

Lad os brugede dyrebare år i tjeneste - for Gud, for menighederne, for vores næste, være sig vores nabo, vore børn

eller hvem Gud måtte lægge på vores vej.

Vi ønsker i ReFokusat opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver,

Gud har givet os, inspirere og vise omsorg for hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, hvor der skal være stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.

På SommerOase 2015 indbød jeg til en samling om ReFokusvisionen. Den kom ca. 20 interesserede og jeg afholdt to seminarsessioner med dem med følgende indhold.


Klik HER, for at se min power Point præsentation

På SommerOase 2010 havde Niels Peder Nielsen et indlæg om Refokus og jeg gengiver det nedenstående i telegramstil.


Indlæg på SO 2010 fredag d. 23. juli over temaet:

Indledning.

Fornyelsens udfordring til den 3. alder - om åndelig nyorientering – om Re-fokusvisionen lokalt og globalt

”Lad os værne om og elske alderdommen; for den er fuld af glæde, hvis man forstår at bruge den. Den bedste godbid er gemt til sidst.”

Gud bruger mennesker i den 3. alder (eksempler)

Abraham.

v1 Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. v2 Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.

(v4 - Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.)

Seneca (ca.4 f.Kr. – ca. 65 e.Kr.)

Moses.

Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet. 5. Mos 34 v 8

Elizabeth.

Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Luk 1,36f

Hvordan kan vi møde Guds udrustende og velsignende tiltag i den 3. alder?

Job 32. -v7 - jeg tænkte: Lad alderdommen tale, lad den høje alder forkynde visdom. v8 Men det er den ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem indsigt; v9 det er ikke, fordi de er til års, at de er vise, det er ikke, fordi de er gamle, at de ved, hvad ret er.

1. Gud ønsker for os en god, naturlig selvforståelse og selvværd

Ordspr. 2 v6For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; v7 han har forråd af fornuft til de retskafne,

han er skjold for dem, der vandrer retsindigt; v8 han beskytter de rette stier og vogter sine trofastes vej. v9 Da forstår du retfærdighed, ret og retskaffenhed, alle de gode veje, v10 for visdom fylder dit hjerte, og kundskab gør dig godt. v11 Din omtanke vogter dig, forstandigheden beskytter dig;

2. Det er Guds plan, at den 3. alder skal have en naturlig plads

3. Mos 19 v32 Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!

(En negativ vinkel ser vi i 5. Mos 28 , hvor der omtales - et folk med hårde ansigter, som ikke tager hensyn til gamle og ikke viser barmhjertighed mod unge. v51)

Job 14 v7For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. v8 Selv om rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulden, v9 gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ.

3. I Bibelen har de mennesker i den 3. alder - ”de gamle” - opgaver:

5. Mos32 v7 Tænk på fortids dage, giv agt på slægternes år; spørg din far, lad ham fortælle, lad de gamle berette for dig:

Joel 3: v1Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. v2 Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.

Sl 92: v13Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon; v14 de er plantet i Herrens tempel, de skyder op i vor Guds forgårde. v15 Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne, v16 så de kan forkynde, at Herren er retskaffen; han er min klippe, der er ingen uret hos ham.

4. Silkeborg Oasekirke og visionen om ReFokus

Udfordringen består i:

At arbejde for - i det segment – at opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver Gud allerede har givet, inspirere hinanden, vise omsorg for hinanden og i det hele taget skabe rum og plads for et dynamisk fællesskab, hvor der er stor frihed til at være dem, Gud har skabt os til at være.

ReFokus er en del af Silkeborg Oasekirkes Vision 2010 og har som sit formål:


- at kalde mennesker i den alder, hvor karriere og børn ikke længere sætter dagsordnen for livet, til nyt åndeligt og menneskeligt fokus

- at sætte fokus på Guds kald – orientering ift. Guds rige

- at sætte fokus på åndeligt liv, vækst og personlig helbredelse

- at skabe bevidsthed om en forpligtethed på den lokale kirke

- at kalde til engagement i mission – skabe og udvikle missional identitet og livsstil.

- at rejse fyrtårn og forbilleder i tro, hengivelse og modenhed for menigheden blandt den modne generation

- at (be)tjene og støtte ledere blandt de yngre generationer

5. I den forbindelse har Silkeborg Oasekirkes præst Ruben Dalsgaard formuleret nogle ”testspørgsmål”, der især er rettet mod ”ReFokusgenerationen”.

1. Din situation:

- oplever du dig selv som en Guds riges arbejder?

- oplever du at bære frugt i hans rige?

- er du forbundet med mennesker i vejledende relationer?

2. Din historie:

Hvorledes kan du se din historie som en forberedelse til en tjeneste der ligger foran?

3. Kald/lydighed:

- kender du Guds kald over dig?

- lever du i lydighed mod det?

4. Fællesskab/ledelse:

- hvordan bliver du ledt/vejledt?

- hvem leder og vejleder du?

6. Ledelsen af det lokale ReFokus arbejde har formuleret følgende strategi

Et lokalt miljø i menigheden med tre fællesskabsformer:

Firkløveret (4 pers.)

Hvor nøgleordene er: intimitet, medvandring og ansvarlighed

Ledertype: Hyrden

Cellen/discipelflokken (12 pers.)

Hvor nøgleordene er oplæring, studie og spiritualitet

Ledertype: Læreren

Festen (36+ pers)

Med klyngesamlinger (nogle måske med gudstjenesteligt præg), deltagelse i gudstjenester, lejre, stævner mm.

Ledertype: Apostel + profet