Opdateret 18. febr. 2013
 
 

Jeg prædikede 2. juledag i Silkeborg Oasekirke ud fra teksten om Simeon og Anna og jeg kunne ikke dy mig for at reflektere lidt over det at blive gammel og hvordan livet så er med Gud og hvordan spiritualiteten udfolder sig i den sidste tredjedel af livet.


Her er hvad jeg sagde - næsten :-)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede.

Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.

Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«

Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs.

Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret.

Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Luk 2,25-40


Prædiken for de voksne:

Det er sikkert ikke så tit I har hørt en prædiken med udgangspunkt i julesøndagens tekst om to gamle, Simeon og Anna, men der er flere grunde til at jeg har valgt den tekst blandt så mange andre, jeg kunne have valgt.

En af grundene er, at jeg synes alderdommen er udsat for et unødvendigt stort pres i negativ retning af en tid, en kultur, der er så fikseret på f.eks. ungdom og skønhed, og ikke mindst en ofte noget perspektivløs og ofte helt værdiforladt debat om flygtige begreber knyttende sig til ung, yngre yngst - stærk stærkere, stærkest - god, bedre, bedst o lign. - debatter, hvor den gamle ofte må se sig slået, fordi (værdi)debatten falder ud til fordel af den unge, den smarte, den stærke, den veluddannede, den raske, den kønneste osv.

Men dagens tekst derimod peger på en vinkel, hvor alderen ikke just er en hindring, netop fordi Åndens virke, livet med Gud, ikke nødvendigvis svinger op og ned alt efter hvor man er i livet – fordi det er helt andre parametre, der gælder.

I dagens tekst er vi så heldige at møde et par, som har deres værdier parkeret et andet sted end på de flygtige tings alter, og som kan “udfylde” den tid, den alderdom, der er deres - lige nu.
Jeg tænker også, at min egen generation har grund til at rejse sig mod den mindreværdsfornemmelse, som let kan komme, når man føler sig sat udenfor det gode selskab i mødet med ord som ældrebyrde, negativt ladede ord som seniorpolitik, seniorordning og sejlivede myter, der går på, at alderdom er lig med sygdom og forfald.

En lille parentes, jeg ikke kan dy mig for. (Miraklet på Hudson floden (januar 2009) blev det kaldt. Denne dramatiske episode, hvor piloten i en Airbus 320 (januar 2009) nødlander på Hudson floden og redder 154 menneskers liv. Piloten blev udråbt til helt.

Aldringsforsker Henning Kirk (f. 1947, bor i Værløse) siger følgende: ”Den handling kræver erfaring. Piloten var 58 år. Folk, der har forstand på det, siger, at han ikke kunne have gjort det i sine tredivere”).

En anden grund til at tage denne beretning frem, er at Guds ord, Bibelen tegner et andet billede af, hvad det vil sige at være gammel og hvordan en gammel ser ud i Guds øjne.

På PP har jeg lidt til eftertanke

”Lad os værne om og elske alderdommen; for den er fuld af glæde, hvis man forstår at bruge den. Den bedste godbid er gemt til sidst.” Seneca (ca. 4 f.Kr. – ca. 65 e.Kr.)


Abraham.

Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. 1. Mos 12:1f
(v4 - Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.)

Moses.
Moses var 120 år, da han døde, hans øjne var ikke blevet svage, hans livskraft ikke svundet. 5. Mos 34:8.

Han begyndte sin tjeneste for Gud, da han var 80. Dvs den sidste tredjedel var hans ”glansperiode”!

Kaleb.
Jeg var fyrre år, dengang Herrens tjener Moses sendte mig ud fra Kadesh-Barnea for at udspionere landet, og jeg aflagde beretning til ham, sådan som jeg fandt det rigtigt. - og nu er jeg femogfirs år. v11 Jeg er stadig lige så stærk som den dag, Moses sendte mig ud; mine kræfter er de samme som dengang, både i krig og i den daglige færden. Josva 14:6 f


Josva
Da Josva var blevet gammel, højt oppe i årene, sagde Herren til ham: »Nu er du gammel, højt oppe i årene, og der er stadig meget land tilbage at erobre. Josva 13:1

Sl 92:13 Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som cedertræet på Libanon; v14 de er plantet i Herrens tempel, de skyder op i vor Guds forgårde. v15 Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne, v16 så de kan forkynde, at Herren er retskaffen; han er min klippe, der er ingen uret hos ham.

Joel 3:1 Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. v2 Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.


Job 32:v8 Men det er den ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem indsigt; v9 det er ikke, fordi de er til års, at de er vise, det er ikke, fordi de er gamle, at de ved, hvad ret er.

En tredje grund til at fremholde denne tekst her i kirken er, at vores ReFokusflok fylder en del, og at et par af vore visionspunkter for ReFokus lyder sådan:

- at rejse fyrtårn og forbilleder i tro, hengivelse og modenhed for menigheden blandt den modne generation

- at (be)tjene og støtte ledere blandt de yngre generationer

Men tilbage til de to og den spiritualitet, vi kan udlede af teksten.

Simeon: Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede - og - tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud.

Om Anna står der at hun var en enke på 84: Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Hvad ser vi så ind i hos disse to gamle, åndelige personligheder?

1. De lever et liv ledet af Helligånden.

“Helligånden var over ham”, dejligt ikke, just som Paulus taler om i jf. Rom 8,9: ”I derimod er ikke i kødet, men i Ånden,” - og hvor det advarende, inviterende om du vil - lyder: ”om ellers Guds Ånd bor i jer. Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke ham til”.

Ca. 100 gange omtaler Skriften dette, at en kristen har Helligånden boende i sig.

Vi er som kristne ikke alene. Gud bor ved sin Ånd i vore hjerter, og derfra udgår og udvikles vort liv med Gud.

Helligånden åbnede op for Guds plan i Simeon liv, eller sagt lidt mere almindeligt: Helligånden gav besked om – at han ikke skulle dø, - ”før han havde set Herrens Salvede”.

Denne given besked direkte fra Gud kaldes for en åbenbaring, og dem er der mange af i Biblen. Et par eksempler:

Ap. G. 8,29: ”Da sagde Ånden til Filip”.

Ap. G. 2,4: ”De talte alle hvad Ånden indgød dem at tale”.

Ap. G. 10,19: ”Og mens Peter grundede over synet, sagde Ånden: Se der er to mænd som søger efter dig --.

Men det kræver en vis åndelig følsomhed at kunne, at ville (og ikke mindst turde) handle efter en indskydelse.

Vi kender ganske vist alle til at få en tilskyndelse feks. til at købe blomster på vejen hjem for at glæde lillemor, eller ta´cyklen for at besøge Jørgen og Katrine i Østergade.

Eller at ringe til tante Olga i New York.

Men anderledes sjældent er det at handle på baggrund af en tilskyndelse fra Gud.

Hos Simeon var det en tilskyndelse til at gå hen i templet. Hos Anna var det at opholde sig hele tiden i templet. De lyttede, gik - og fandt.

Her må vi også spørge hinanden. Kender vi til det som englænderne kalder promtings, tilskyndelser fra Gud?

Og er det i det hele taget en side af kristenlivet, som vi gi´r plads til, endsige søger at implementere?

De to gamle her udfordrer os, uanset alder.

Et lille tip: Noget af det bedste jeg har læst om åndelige tilskyndelser, er Bill Hybels bog: Når Gud hvisker! Vis den!

2. De levede i en profetisk dimension

Vi har foran os et par åndsfyldte mennesker, men ikke blot det - de agerer også profetisk, tjener i og med en profetisk tjeneste.

Fra GT og NT kender vi en række profeter, og deres tjeneste er kendetegnet ved at gøre nogle handlinger, som Gud beder dem om at gøre, eller sige noget videre, som de modtager fra Gud,

Hos vore to gamle udmøntede det profetiske sig på samme måde: gøre og sige

Anna tjente Gud med faste og bønner nat og dag - og fortalte det til alle.
Simeon tog Jesus i favn, og bringer også nogle ord fra Gud om Jesus og om Maria: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, og­så din egen sjæl skal et sværd gennem­trænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag."

Klar og sand profeti. Begge dele gik i opfyldelse.

Jesus er sat til fald og oprejsning for mange.

Han blev og bli´r til frelse for mennesker (oprejsning) eller til dom - fortabelse (fald).

Og Maria oplevede som mor til Jesus at opleve svære tider, som oplevedes som at få et sværd stukket gennem hjertet.


Igen må vi spørge hinanden. Har vi oplevet at have nogle ord fra Gud til nogle mennesker, eller nogle billeder fra Gud til andre mennesker, noget som bringer opmuntringer, advarsler, hjælp og vejledning?


De to gamle udfordrer os – ung som gammel – her.

Jeg tror selv det er en område, der ikke er vandret tiltrækkeligt i, og det forstærkes bestemt gennem læsning af en afDansk Oases skriftlige ressourcer: KIRKENS PROFETISKE DIMENSION fra 2005 - redigeret af Morten Munch, og jeg citerer lidt fra Morten Munchs undervisning.

Profetiens funktion

Profetien har ifølge 1. Kor.14 en række forskellige funktioner. Det drejer sig om at opbygge (v.3), formane eller opmuntre (v.3), trøste (v.3), belære (v.31) og formidle Jesu nærvær (v.24f).
Disse funktioner har profetien til fælles med forkyndelse, vidnesbyrd, nadverfællesskab, lovsang m.v.
Det særlige ved profeti er, at disse funktioner sker på baggrund af og som regel i bevidsthed om en konkret tilskyndelse af Ånden, en åbenbaring i billede, syn, ord eller et indtryk i sindet.
Dette åbenbaringsaspekt giver opbyggelsen, formaningen, trøsten og belæringen særlig mulighed for at trænge ind til modtagerne og bringe forandring, også hvor der er modløshed, apati, vantro, synd og andre forhindringer.(Så vidt Morten Munch).

Se hele artiklen på min hjemmeside nielspedernielsen.dk

3. De levede også i bøn.

Begge ser vi fyldt af en lovprisende bøn:
Hos Simeon lyder det:

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.

Om Anna: Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn.

Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Kort kan det siges, at bøn er det levende, personlige forhold mellem Gud og mennesket – og det mest intime forhold i menneskelivet, og derfor kan også den spanske mystiker fra 1500tallet, Teresa af Avila, sagde: "Bøn er venskab” – men før et venskab kan udvikles, må parterne lære hinanden at kende.

Gud kender os, men mange kender ikke ham, og bønnen lærer os med tillid at nærme os den levende Gud og bede Ham om hjælp, vejledning, helbredelse, fred, lykke osv. og vi gør det på nogle løfterige ord af Jesus: ”Bed og der skal gives jer ... for enhver som beder, får" (Luk 11.9-10).

Simeon og Anna er et par gamle tros søskende og gennem deres liv viser Gud os, at han bruger almindelige mennesker til at gøre det værk han vil have gjort, og som vi har set, så sker det for deres vedkommende gennem

1. Helligånden nærvær og kraft, 2. Guds profetiske nærvær og 3. Bønnens trosopbyggende funktion.

Lad mig slutte med nogle citater, som kan være med til at føre os selv og andre ind i en spiritualitet, som vi feks. har mødt gennem de to gamle - Simeon og Anna - og deres spiritualitet.

PP Henry Nouwen (døde september 1996) en kendt kristen forfatter og tænker, skriver i sin bog Hjertets Enkle Vej, tror jeg nok, at han anser det vigtigste vi som kristne kan foretage os i vort indre liv med Gud er: "at vi i sandhed er mænd og kvinder med et brændende ønske om at dvæle i Guds nærhed, lytte til Guds stemme, skue Guds skønhed, røre ved Guds inkarnerede ord og smage Guds uendelige godhed", og i den forbindelse anviser han en "indre vej” - en vej, som omfatter fire stationer: stilhed, bøn, eftertænksomhed og tilbedelse.

PP Jesuitten Gerard W. Hughes har på forlaget Boedal i 2005 fået udgivet en bog, der hedder: Gud i et og alt - om menneskers længsel og Guds nærvær, og i den nævner han flere spændende udfordringer til vores liv med Gud, især bønnens udfordring, og minder om,

1. - at for mange handler det om i en fortumlet verden at genvinde bønnens sprog, et sprog, som ofte er forstummet inden for vore ordrige menigheder.

2. - at vi som kirke, menighed og fællesskaber må finde tilbage til bønnens sprog og kilder og bønnens praksis.

3. - at den, som ikke har tid til at leve i bøn, har heller ikke tid til at være kristen.

PP Mike Breen, som har skrevet bogen Lifeshapes hævder og måske særligt med henblik på det profetiske:

- at mange af drivkræfterne til vores handlinger ligger i vores underbevidsthed - vi kender dem måske slet ikke, og

- at det derfor er vigtigt at bede til Gud, om han vil lade sin Ånd arbejde med os - også langt inde i vores åndelige liv - i vores åndelige underbevidsthed - vort åndelige univers, så vi bliver bedre i stand til at tyde og tolke Guds plan og vilje, og

- at når vi har optaget i os, i vor hele personlighed, hvad det er Gud vil os, så sætter det os i bevægelse, så vi selv bliver en del af løsningen på livets udfordringer, fordi vi møder Helligåndens suveræne kraft og indgreb, og her kan Fadervor (bøn) være en rettesnor for og vejviser til, at troen vokser, så Guds planer og veje virkeliggøres på en ny og vidunderlig måde.

Amen

 

Så er det vist på tide, at jeg reflekterer lidt over julens budskab, og det kommer her som jeg reflekterede over det Juledag 1995:

Johs v1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2 Han var i begyndelsen hos Gud. v3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4 I ham var liv, og livet var menneskers lys. v5 Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

v6 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. v7 Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. v8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

v9 Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. v10 Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. v11 Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. v12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; v13 de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

v14 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. v15 Johannes vidner om ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig.« v16 Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; v17 for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. v18 Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

Somme tider kan en fortælling eller en roman sige tingene på en sådan måde, at det ikke er til at glemme igen. Sådan fortæller forfatteren og præsten Jørgen Falk Rønne i sin bog "Paradishaven" om den fryd og herlighed, som hjemmet og præstegårdshaven rummede for drengen, som levede her sammen med sine forældre og søskende. I denne bog fortæller han på en levende måde, hvordan han oplevede sit "personlige syndefald". Lillesøsteren havde en dag fået nogle små, forgyldte kopper, som hun kom ud i haven for at vise ham. Han skriver om hende: "Du kom så troskyldigt og rakte din skat imod mig for at gøre mig delagtig i din glæde, og jeg bæst ‑ jeg onde dreng ‑ jeg slog til dine små kopper, så de faldt på jorden og gik itu."

70 år efter gør det stadig ondt i ham, når han ser for sig, hvordan søsteren hulkende bøjer sig ned for at samle skårene op. Det var ganske vist kun underkoppen, som var gået i stykker, men alligevel var det en katastrofe. Drengen Jørgen flygter fra haven og gemmer sig, og da han langt om længe vender tilbage, opdager han til sin rædsel, at den selv samme have så helt anderledes ud for ham efter hans grove optræden overfor søsteren. Han oplever at hans paradishave er forsvundet, og gennem denne oplevelse ser han alvoren i sit personlige fald. Det var den dag, han første gang så ned i fortabelsens afgrund, som han selv siger det. Syndefaldet havde spoleret det hele!


Hvem af os har ikke oplevet situationer, som på samme måde ændrede vor personlige paradishave til en ond verden. Jeg tror vi alle kan trække lignende episoder fra vor barn­dom eller ungdom frem, og formodentlig også skrive under på, at vi ikke ligefrem er blevet bedre med årene! Vore forsøg på i egen kraft at genskabe paradishaven mislykkes igen og igen. Hvor mislykkes det igen og igen? Fordi vi har med den virkelighed at gøre, som Bibelen kalder for mørket. Mørket fylder så meget, og mørkets kræfter arbejder så hårdt og intenst i vore hjerter. Mørkets kræfter bygger huler til at huse mærkets våben og mørkets frugt. Mørkets have får til stadighed nye frugter, og stadig flere planter finder vej til Mørkets staudebede og sæsonbede. Synligt bliver mørkets frugter, de selvskabte, som vi producerer og sælger på egoismens torv. Men synlige er også de uundgåelige og bundne mørkets kræfter som dødens mørke, sygdommens mørke, sindslidelsens mørke, selvfor­dømmelsens mørke, det dårlige selvbilledes mørke, ringe­agtens og hovmodets mørke, vredens og forstillelsens mørke, osv.

Men ind i alt dette mørke, kan en hårdt prøvet præst som Poul Gerhardt sige det på en sjælden stærk måde:

3. I, som tunge stier træde,

stands og hør:

Her er dør

til den sande glæde;

Midt i dette mørke får vi så at høre, at Gud selv tænder lys! Ordet, der siger: Der blive lys, og dette lys skinner på en sådan måde, at mørket ikke kan magte det, eller sagt med evangeliets ord: Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Se, det er jo lige netop, hvad vi trænger til at høre, når vi nu bor midt i mulmets lande, hvor der er så meget mørke! Julen står der som en stærk mindelse om, at Gud valgte at gribe ind med det største og tungeste skyts: Ordet, sin søn, det kæreste, han havde, for at frelse os !


Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.

Stærke ord, som en digter engang har omtalt således:

Det ord er ikke et ord som de andre,

det kan styrte selv dødens tyran,

det er lyset, hvorved vi skal vandre

gennem mørket til morgenens land,

dette ord blev et lyshav i tiden,

det har lyst gennem slægterne siden,

det er Gud, det er menneskets lys.


På baggrund af dette ord undfanger og føder jomfru Maria sit barn. Vi betyder så meget for Gud, at han frivillig lader sig føre ind i en jordisk begrænsethed, for derigennem at kunne frelse den, der tager imod ham. Som dette barn er en virkelighed, er Guds vilje til at frelse en virkelighed! Det er det, der er kernen i julens budskab. Ordet er kommet, og dette ord kan genskabe vor ødelagte Paradishave. Med sit ord åbner han adgangen til livets træ, og de livgivende frugter! Med sit ord tænder han lys i mørket, og med dette lys trænger Gud helt ind i vore hjerter og gør lysets gerning der, heler det brudte, gendanner det ødelagte, og leder os på lysets vej og vise os kursen fremover rundt i vor personlige paradishave.

Eller sagt med Poul Gerhardt:

4. Er I fattige og arme,

ind kun stig,

han er rig

og har hjerte‑varme!

Fyldt af forråd er hans lade,

og han huld

skifter guld,

som gør hjerter glade.

Når Ordet lyser og lyset tændes i vore hjerter, ændres vi fra en stolt mørkets Adam til et lysets barn som Johannes Døber.


Når Ordet og Lyset slippes løs får vor personlige Para­dishave sin glans tilbage, fordi han i sin kærlighed renser og forvandler, og leder fødder og hjerter ind på nådens og tilgivelsens vej, ind på omsorgens vej, ind på barnekårets vej .Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn, siger apostlen Johannes.

Som Ordet kommer han til os, der har ødelagt Paradisha­ven, og det lys, som Ordet tænder lader han skinne så stærkt og rent ind i vore hjerter, så det på en forfriskende og fornyende måde skaber tro og tillid, glæde og håb, og giver vor fremtid håb og perspektiv:

5. Nu, så lad til ham os fare,

mange, få,

store, små

i en samlet skare!

Ingen tør ved rejsen gyse,

Jesu navn

som en bavn

vil på vejen lyse.

Amen

 

Så er vi godt i gang med adventstiden, og her får du lidt refleksioner udfra

Matt 21,1-9

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
"Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl."
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: "Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!"
Matt. 21,1-9

Jeg tror, at de fleste af jer har været til fest nogen gange.
Nogen er det måske hver weekend, andre har kun været til fest nogen få gange.
Men I ved jo allesammen, uanset hvor mange gange I har været til fest, at man skal forberede sig inden.
Man kommer altså ikke til klassefest i gummistøvler eller i lyserøde bukser med en orange bluse til...og det er vist også et must, at pigerne tager lidt makeup på og sætter håret, og tøjet skal helst følge moden sådan nogenlunde, det gælder både for drenge og piger.
Man forbereder sig og tænker nøje det hele igennem, inden man går til fest.
Med andre ord: man forbereder sig!

Det er også vigtigt, at man tager gaver med, hvis man er inviteret til fødselsdagsfest, og så skal man endelig også huske gaven.
Det er altså lidt pinligt at møde op uden gave. Det ved jeg, for jeg har prøvet det selv!
Altså. Igen. Man forbereder sig!


Og man forbereder sig også den første gang, man inviterer kæresten hjem.
Det kan jo altså ikke nytte noget, at man inviterer pigen med hjem for første gang, og at man så har glemt at redde seng, det roder og vasketøjet lægger smidt rundt på gulvet. Nej. Man skal forberede sig! Det skal se ordentlig ud!


Hvorfor fortæller jeg jer nu alt det her om at forberede sig?
Det gør jeg, fordi forberedelsen hører adventstiden til.
Det er en forberedelsestid.
Vi forbereder os til julen.
Vi køber gaver, kalenderlyset tæller ned til d. 24., og I har måske allerede været til nogen af de første julemarkeder, og snart holder I måske juleafslutning på skolen.
Vi forbereder os og glæder os til julen.
Men faktisk er advent også mere end det.
Det er stadigvæk julens budskab, vi skal forberede os til, og her fejrer vi, at Gud kom til os i skikkelse af sin søn, der blev født i en stald i en krybbe; men advent er også den tid, hvor vi hører om, at Gud vil komme igen en dag og oprette sit rige for os.


Advent er altså en forberedelse til julen, hvor vi især
- ser tilbage - tilbage mod Jesu fødsel,
- ser nutiden - ser at Jesus også i dag er nær
- ser fremtiden i møde - ser fremad med frimodighed og glæder os til den tid han kommer igen for at gøre alting nyt og oprette Guds rige synligt på denne fattige og forarmede jord.


Vi skal altså forberede os, men hvordan gør vi så det?
Ved at tænke over - have focus på alt det, som fylder i julen
1. Hvorfor blev Guds søn født i en krybbe, i en stald?
2. Hvorfor så stor engleaktivitet?
3. Hvad var det hyrderne oplevede?
4. Hvorfor risikerede vismændene deres liv på en måneds lang of vanskelig rejse
5. Hvad oplevede Anna og Simon kort efter Jesu fødsel?
6. Hvorfor står hele verden på den anden ende på grund af julen, Jesu fødsel?

Forberedelsen er ikke så vanskelig, for vi skal blot lade tingene komme til os, for Gud ønsker at komme til os alle - og give os del i festen, men spørgsmålet er så blot om vi er åbne og rede til Guds store fest, festen for hans søns komme, for det er det julen handler om.

 

Nov 2012

 

AlleHelgen står for døren og i den forbindelse har jeg reflekteret lidt over lidt af hvert.


Jeg har et billede af en kendt maler. Van Gogh hedder han. Det er et billede af en tom stol.


En stol med spor af et menneske, som engang har siddet der, men hvor der nu ligger en pibe og en smule tobak.
Men lige nu er stolen tom.
Der sidder ikke nogen.


1. Der er noget mærkeligt ved sådan nogle stole.

De fleste af os har én, som vi sidder mere i end alle andre stole. Vi har en stol, som er vores.

Det kan være en stol ved bordet, som altid er den stol, vi sidder på.
Eller en bestemt stol i stuen, som nu engang er blevet den stol, vi hver dag sætter os i.
Det kan være et hjørne i en sofa, hvor ingen andre sætter sig, fordi det altid er os, der sidder lige netop dér.

At have en stol handler om at have et sted, hvor man hører til. Det handler om, at vi har en plads som er vores. Et sted og en plet, hvor det er os, der hører hjemme.


2. Det hænder at sådanne stole bliver tomme.
Ikke bare fordi, de, der plejer at sidde på dem, har rejst sig for at gå en tur. Men fordi de simpelthen ikke mere er her.


For nogle af jer er netop dét hændt, siden det sidste gang var Allehelgen.
I lever lige nu med stole, der står tomme.
Stole som ingen endnu sætter sig i, fordi det gør for ondt at sidde dér.
Fordi det ellers altid før var en anden, som sad der.

Den tomme stol river i os, dér hvor vi mærker, hvor tomt det kan være at miste og savne et menneske, der før havde sin store plads i vort liv.
Der bliver en tom plads tilbage, når nogen, vi elsker, dør væk fra os.
Det gør ondt at miste. Det smerter. Der bliver mørkt i og omkring os.

På Van Goghs stol ligger piben og tobakken tilbage.
Sådan ligger der også ting igen efter dem, der plejede at sidde på vore tomme stole.
Minder og erindringer på godt og på ondt.
Flygtige glimt af deres smil og latter og hurtige fornemmelser af, hvordan det var, når deres arme holdt om os, eller når vi kunne mærke deres hænder.
Hændelser og fortællinger, som vi bærer med os af det, som de gav, og det, som de var.
Pudsige episoder og hårde dage, som vi, der er tilbage, kan dele erindringerne om med hinanden.


AlleHelgen er en dag, hvor vi mindes dem, der ikke mere sidder på en stol hos os, men det er også en dag, hvor vi andre må tænke over, at der kommer en dag, da der igen skal sidde en på stolen, og hvor Jesus opvækker vore døde til liv og herlighed.

3. Stolene er ikke kun efterladt tomme.
Der er noget tilbage hos os noget som var en del af den, vi har måttet sige farvel til.

Det fortælles, at Van Gogh selv malede billedet af stolen netop som et billede på håb og på længsel.
Han havde ikke mange venner, Van Gogh. Han havde nærmest ingen.

Billedet af den tomme stol i hans stue var en insisteren på, at det kunne være, at der en dag ville ske det, at et menneske ville komme og sætte sig i stolen, der stod tom.
Engang ville nogen komme, sætte sig i stolen, åbne sig for ham og blive hans ven.

Allehelgen er også en dag, hvor vi særligt tænker på, at Jesus sætter sig i den tomme stol og trøster os indtil stolen bli´r fyldt op igen af en af vore kæreNåh, men I skal da også lige have en prædiken fra 2004 i Hjarup kirke

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: "I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene." Matt.5,13-16

Velkommen til Allehelgensgudstjeneste.

Vi er i dag som vi plejer kommet til kirke ved at gå hen over kirkegården, men det er som om denne vandring over kirkegården en Allehelgens dag er anderledes end ellers.
Det er en vandring gennem mindernes have. Vi mindes de mennesker, vi fik lov at leve sammen med, men som nu er døde, og hvor noget uopretteligt, en adskillelsens smerte har ramt os, men hvor de stadig er gemt i vor erindring.
I adskillelsens smerte og over dette dyrebare og kostbare, skrøbelige og sårbare liv er Guds nåde og fred.
Derfor skriver salmedigteren Svein Ellingsen i sin i sin Allehelgenssalme salme, som Holger Lisner har oversat i salmens form en bøn til Gud: DDS 575

1. Din fred skal aldrig vige,
din nåde varer ved.
Han ved, at døden er som en storm, der ryster os, og som efterlader ensomhed og savn hos os, derfor fortsætter han:
Når stormvejr slår imod os,
du værner mod fortræd.
I ensomhedens timer,
i savnets tunge stund
forblir du hos os, Herre,
hvert smertefyldt sekund.

2 Vær fortsat ved vor side,
når stormen stilner af.
Vær hos os, når vi søger
til vore kæres grav.
Giv, at vi aldrig mister
velsignelsen fra dem,
men altid bærer med os
det gode, de bar frem.

3 Snart går vi ud af tiden,
og hvert et navn blir glemt,
men, Gud, i din erindring
er vi for evigt gemt.
Det liv, der blir til intet,
er i din skaberhånd,
og trygt vi overgiver
til dig, o Gud, vor ånd.

Det er Allehelgen, og efter anden tekstrække hører vi de gamle ord om verdens lys og jordens salt.
Vi er jordens salt og verdens lys. Sådan må vi læse og forstå det, for det der dengang blev sagt til tilhørerne på bjerget, siges nu til os.
På et af vore to fakulteter for præsteuddannelse blev der forleden afholdt et forkynderkursus, hvor betydningen af at bruge billeder i prædikenen blev understreget. "Du har ikke et punkt i din prædiken, før du også har et billede", sagde en deltager.
Men i dag skal vi ikke lede eefter et billede, for de er på mesterlig vis gi´et os af Jesus selv. Lyset og saltet, enkle, men virkningsfulde billeder.

1. Lyset
Lyset får tingene til at træde frem. Om dagen, når lyset er der, bliver verden til, mens den omvendt nærmest forsvinder med lyset.
Lyset er ikke noget i sig selv, men det viser os virkeligheden. Uden lyset bliver vi væk. Uden lyset bliver det hele væk. Det er jo ikke for ingen ting, at vi taler om at få en lys ide. Den træder netop frem på baggrund af de formørkede tåger, hvor man intet kan skimte.
Lyset giver overblik, vi forstår hvor vi er og hvad vi er.

2. Saltet
Og saltet kan gøre det ved verden, som det også gør ved maden, bevare det så det ikke rådner, give det karakter, så alle smagsnuancer træder frem. Jordens salt får virkeligheden til at træde frem i al sin mangfoldighed og gør den holdbar.

3. Dagens lys og salt
I dag lytter vi til tankerne om lyset og saltet på en særlig måde. Den handler ikke bare, som vi måske er tilbøjelige til at mene, om dem, der har været lys og salt for os i deres liv. Den henvender sig i endnu højere grad til alle, som nu sidder med sorgen og savnet, med opfordringen til at være lys og salt stadigvæk - og på trods af det, der er sket. Vi må ikke glemme, at det var de sørgende, de bange og nedslåede mennesker, der fik at vide: I er verdens lys, I er jordens salt. Det er os, der tales til. På trods af alt andet.

Det handler om vidnesbyrd. Handler om, at det nye, som Jesus Kristus giver og skænker til den, som hungrer og tørster efter det, ikke kan forblive noget isoleret og skjult og virkningsløst i verden. Det skriger efter at blive levet ud og bevidnet i menneskers konkrete liv på jorden.
Ved hjælp af disse to metaforer - salt og lys - skildrer han, hvordan de, som kender det rige liv hos Gud, vil sætte deres præg på en verden, der står i radikal modsætning til Himmerigets normer. To vidt forskellige verdener og normsæt står over for hinanden. Det fører uvægerligt til konflikt og sammenstød.
Salt og lys er vi er i os selv, men vi er det det kun fordi vi hører Jesus til. Al saltet og alt lyset findes udelukkende i ham. Derfor gælder det om at leve i hans nærhed, styrkes og bevares i troen på ham - ved gudstjenesten - ved nadveren - ved læsning i Bibelen - ved bønnen - ved lovsangen - ved fællesskabet med andre kristne.
Vor tro på Jesus, vort liv med Jesus er forsyningslinierne til saltet og lyset og delagtigheden i hans kraft og værk.
Vi er saltet og lyset i kraft af Guds gave, en foræring fra Gud."I er jordens salt", siger Jesus.
Uden de kristne vil verden blive mere og mere rådden, mere og mere selvhævdende og egoistisk og krigerisk og ond, så der bliver mindre og mindre af barmhjertighed, glæde og fred. "I er verdens lys” siger Jesus.
At lyset er der, gør det lettere at bære mørket. Vores tilstedeværelse er vidnesbyrd om, at Gud selv har tændt sit lys i denne verden.

Jeg vil slutte med at citere Don Carsons “lærebog”: "Men jeg siger jer" som indeholder en særdeles - måske for konkret vil nogen sige - konkret inspiration til med sit liv at være salt og lys i den verden, som omgi´r os.

Han skriver ret så konkret:
"Himmerigets normer virkeliggjort i Himmerigets arvingers livsførelse udgør Himmerigets vidnesbyrd. Sådanne kristne nægter at bestjæle deres arbejdsgiver ved at være dovne, når de er på arbejde, eller at bestjæle deres ansatte ved at give efter for grådighed og nærighed. De er de første til at hjælpe kolleger i vanskeligheder, de sidste til at gengælde en sårende bemærkning. De ønsker ærligt at fremme næstens interesser, og afskyr vulgær humor. Ærlige, uden bagtanke og ægte i deres omsorg afviser de både den dogmatiske politikers nemme svar og det egoistiske verdslige menneskes laden stå til. Om end de er sagtmodige i deres adfærd, er de dristige i deres stræben efter retfærdighed." (Citat slut)

Har vi forstået budskabet til os på Alle helgens Dag? Om mennesker, der tilhører et rige, som ikke er af denne verden... men som endnu lever midt i denne verden, og som der må lade saltet virke og lyset skinne fra ham, som selv er lyset. Indtil det hele end dag skal gå op i et forklaret lys og freden og glæden blive fuldkommen.
Amen

Efter prædikenen.
I dag er det allehelgens søndag. Søndagen hvor vi i særlig grad mindes vore døde, dem vi mistede, i det forgangne år eller i andre af de år, der er gået. På vor vej hen over kirkegården i dag har mange sikkert søgt til de kæres grave, for at mindes, men derved også særlig følt smerten og savnet af den eller dem, der engang var en del af vore liv, men som ikke er her mere, og som var salt og lys for os.
Og mange har sikkert også ladet tankerne gå tilbage til dem i vor slægt, som har levet og vandret livsvejen før os. En tid kort eller lang gik vi sammen med dem på vor livsvej, men nu er de døde.
Vi har i det forløbne år lagt en del i grave, holdt mindesamvær en del gange, og vi har grædt og sørget over det smertefulde savn, men også glædet os over, hvad vore døde har betydet for os, så sorg og glæde sikkert har kunnet vandre sammen, og til at stimulere denne glæde har vi Guds ord, der siger, at En dag vil Gud tørre hver tårer af vore øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Se, jeg gør alting nyt - og det nye, han ønsker at række os er det evige liv.
Præsten og forfatteren Johannes Møllehave siger et sted: "Selv i vore mørkeste øjeblikke kan vi ikke benægte, at livet har lyst for os: i det, vi holdt af; og i mennesker, som vi måske har mistet, som blev lys og salt for os"

Således har deres liv, som vi i dag mindes lyst for os, for jer.
Jeg har tændt et stearinlys her på prædikestolen, et lys, som skal minde os om, at vore kære har lyst for os.
Lyset skal også minde os om, at “dåbens lys er tændt, når livet slukkes,” sådan som vi ofte synger det i en dåbssalme her i Hjarup kirke.

Oplæsning af navnene

+ en bøn af Bente Chemnitz:
Kære Gud!
Vi overgiver til himlen, hvad der tilhører dig.
Alle vore døde er dine, og vi beder omat du vil give dem evigt liv hos dig at du vil give dem kærlighed og nåde
og tilgive dem alt, hvad de gjorde forkert.
Bevar dem hos dig og hjælp os på jorden til at leve uden dem.
Hjælp os til at undvære, det de kunne og det de gav os
og hjælp os til at stole på at de får alt hos dig.
Vær med os når vi sørger og savner.
Giv os tro på, at der er mere liv til os og giv os tillid til
at fremtiden er i din hånd.
Amen.

Eller Bøn.

Lad os bede: Herre, vor Gud, almægtige Far i Himlen, vi kommer frem for dit åsyn på denne alle helgens dag for at takke dig ! Herre, vor Gud, tag imod vor ydmyge tak for alt, hvad du har givet os gennem dem, der er gået bort her i vort sogn, - alle dem, hvis navne også er kendt af dig. Tak, fordi du i din godhed berigede os ved fællesskabet med dem, der nu ikke mere er iblandt os. Vi beder om, at du vil lade mindet leve mellem os, - lad det leve for den enkelte og for os alle, - og vi beder dig om, at du vil trøste, ja, lindre savnet, for dem, der mistede én, de holdt af. Vi lægger alt i dine gode og stærke hænder, både de bortgangne og os, der endnu lever og kan høre dit ord. Lad opstandelsens lys lyse over gravene, og lad det lyse og brænde i vore hjerter. Det beder vi om i vor Herres Jesu Kristi navn, - han, som er vort liv og vor eneste håb.

Kirkebøn:
Vi takker og lover dig almægtige Gud, fordi du i din godhed har talt til os gennem dit ord. Vi takker dig for din menighed her i dette sogn og for din kirke ud over jorden. Giv du os alle at være lys og salt i den verden som du har sat os i, for at folk gennem os må se dig som deres Herre og frelser.
Vi takker dig i stilhed for alle dem der er gået forud for os ......
(stilhed) Tak for alle som med deres liv har været vidner om dig, og som nu lever i herlighed sammen med dig.
Vi beder dig for alle som sørger. Vær du nær hos dem med din fred og styrk dem i savnet. Kom du til alle som er syge; du ved hvem vi hver især tænker på .... giv dem sundhed og helbredelse eller giv dem styrke til i tro at bære sygdommen.
Vær med dem der er rejst ud til fjerne egne med budskabet om din frelse. Giv du dem udholdenhed og frimodighed i deres arbejde.
(Anne Karin og Poul Friis i Tanzania).
Vi takker dig for alle familier. Lad dem fyldes af din kærlighed.
Vær nær hos både forældre, børn, unge og ældre, at de alle må leve deres liv i tro på dig og i indbyrdes kærlighed.
Vi takker dig fordi vi lever i et land, hvor dit ord frit kan forkyndes. Vi beder dig om at vi ikke må sløves af medgang, men giv os kraft fra det høje, så vi kan være lys og salt, også når der kommer prøvelser.
Vær nær hos dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Velsign du regering og folketing og alle der har fået magt og myndighed betroet i vort land. Hjælp du dem til at lede os efter din vilje.
Styrk os i troen på at vi, og vore kære som er gået bort, er i samme menighed. Bevar os alle i en sand tro på dig, så at vi med alle dine hellige må opleve den nye himmel og den nye jord, hvor din bolig skal være blandt menneskene. Amen.

 

Sept 2012
Vi afholdt sidste søndag høstgudstjeneste og i den forbindelse prædikede jeg over et lidt fremmed begreb: Hedonisme
Jeg bringer her hele min prædiken

Kollekt:

Himmelske Fader! Du, som er giveren af alle gode gaver, vi takker dig, fordi du har velsignet vore hænders værk, givet sol og regn over vore marker og ladet os få vor høst bjærget i fred. Vi beder dig: giv os altid at nyde vort daglige brød med taknemmelighed og under alle forhold slå vor lid til dig. Bevar os for overmod, når tiderne er gode, og fra mismod under trange kår. Hjælp os at bruge dine gaver ret, os selv og vor næste til gode og gavn, og dit hellige navn til ære. Velsign den sæd, du selv har sået i vore hjerter, at vi engang kan blive høstet til dit rige ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!


Prædiketekst: Lignelsen om den rige bonde

Luk. 12 v13 En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« v14 Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« v15 Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« v16 Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt.

v17 Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. v18 Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. v19 Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! v20 Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? v21 Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«


Prædiken

På sådan en dag, hvor vi synligt oplever smuler af Guds store og fantastiske generøsitet overfor sin skabning, kan jeg ikke dy mig for at reflektere lidt over det, der sker i vort land, ja i hele den vestlige verden.

Se klippet fra filmen her:
(Key Largo filmens sekvens fra 1948- No Johnny Rocco Scene – med Humphrey Bogart & Edward G. Robinson, der spiller gangsteren Johnny Rocco)

Kort forklaring: Johnny Rocco, en grådig gangster, hvis liv er fyldt med vold og bedrag, har aget en familie som gidsler.

Han bliver spurgt, hvad der har drevet ham til at leve sådan et liv - hvad er det, han vil opnå? Han er ikke en reflekteret mand, og han ved ikke, hvordan han skal besvare spørgsmålet.
Et af gidslerne, spillet af Humphrey Bogart, foreslår et svar: "Jeg ved, hvad du vil have. Du vil have mere." Roccos ansigt lyser op. "Ja, det er det. Det er det, jeg vil have. Jeg vil have mere."

Hans karakter - og mange med ham - tror på myten om mere, myten om at mere en dag vil være nok.

Når vi tror på denne myte, bruger vi vores liv på at holde udkig efter den næste ting.

Vi bliver ved med at håbe på, at Den Næste Ting er TINGEN - kilden til sand tilfredsstillelse for vores sjæl.

Og i et par minutter, eller måske dage, oplever vi sand tilfredsstillelse af sjælen. Så forsvinder den, for den forsvinder altid.

Lad os lige se et øjeblik på Kongen af mere, kong Salomo og hans bog, Prædikerens Bog, som lidt groft og uteologisk kunne kaldes for bogen om den næste ting, bogen om det at ville have mere.

Salomo var i en unik position til at foretage denne søgen. Han havde rigdom, magt og evner, der overgik alle andres. Igen og igen møder vi sætningen: "Jeg havde til hensigt ... og hvad han havde til hensigt opnåede han - vel at mærke,

Salomo holdt så overdådige fester, at en dags madforbrug på slottet bestod af 30 stykker kvæg, 100 får, 500 skæpper mel - foruden hjorte, gazeller og eksotisk fjerkræ. Han omgav sig med skønhed: parker, haver, vingårde og huse. Han byggede et slot så smukt, at det trodsede enhver beskrivelse.

Det tog 150.000 arbejdere tretten år at bygge. Det var virkelig et flot hus.
Han kunne godt lide musik, og han samlede et orkester med alle kendte instrumenter og udvalgte de bedste sangere til at spille og synge for sig under måltiderne.

Han tog sig 1000 hustruer og medhustruer.

Han var efter sigende den klogeste fyr i verden, men alligevel tog han 1000 koner.

Han gav efter for ethvert begær. "Jeg sagde ikke nej til noget af det, mine øjne begærede; jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde." Præd 2,10

Han forsøgte at være mere succesfuld end alle andre. Han byggede sit land op til det højeste niveau nogensinde, og han tjente mere end 25 tons guld om året.
Men hans dom er klar: Det er alt sammen blot ”jagen efter vind”, kap1v18 – og ”endeløs tomhed.”

(Jeg minder om - som en parentes - at Salomon i sin jagen og tragten endte med at leve med en svækket åndelighed, måske var der slet ikke nogen bæredygtig åndelighed tilbage, på trods af hans fantastiske start – tankevækkende!!!)

---

Vi springer frem til vores tid.
Hvordan skal man egnt beskrive den ”nysalomoniske” tilbøjelighed i vores rige vesten?
Det kan et gammelt, delvist forsvundet ord – hedonisme - beskrive ret godt.
Ordet er afledt af det græske ord ηδονή hedone, der betyder "lyst", og hedonismen er læren/dogmet om, at nydelsen er det højeste gode, og at mennesket i sidste ende kun handler for at opnå nydelse, og derfor jagter en livsførelse, som udelukkende går ud på at lade nydelse og tilfredsstillelse af lysterne være det højeste gode.

Og når vi så hele tiden forsøger at blive glade ved at anskaffe os flere ting, og lever i det, nogen kalder "den hedonistiske trædemølle", så vænner vi os hurtigt til at tage nyanskaffelser og forbrug for givet i vores liv, og når vi køber det, vi vil have, føler vi en lille rus af tilfredsstillelse, og før vi får det, føler vi en mangel, og vi tror, at anskaffelsen vil få følelsen af mangel til at forsvinde, men utilfredsheden kommer altid ”hjem” igen som en boomerang.

Det eneste "mere", vi får ud af det, er mere begær, og derfor lider vi her i vesten af en tilsyneladende ubegrænset evne til at skabe behov, og vænner os til at leve med det, som en sociolog (Greg Easterbrook) kalder en "overflodsbenægtelse", som blænder vore øjne for, at vi er i gang med et kollektivt forbrugsselvmål, som langsomt med sikkert kvæler troen, livet, kærligheden, menneskeligheden og derved dybest set ødelægger os selv, naturen og naturens ressourcer.

-------

Men tilbage til vores lille klip fra Key Largofilmens sekvens fra 1948 med gangsteren Johnny Rocco.

Hvad var det gidslet, spillet af Humphrey Bogart svarede på gangsterens spørgsmål om, hvad han den kidnappede ønskede?
Ja netop: En verden uden Johnny Rocco - en verden uden gangsterens begær efter mere – eller sagt med

Jesu i dagens tekst: » Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« - eller »Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«

Tillad mig et lille ikke særlig reflekteret filosofisk ekskurs.
Måske er vores higen og tragten efter mere ikke andet end et djævelsk snedigt anlagt strategi, for at få os til at glemme vores dybeste hunger og sult, som i virkeligheden er åndelig – en hunger efter mening, en hunger efter kærlighed, en hunger efter frelse, en længsel efter Gud, og efter at skabelsen bliver genoprettet af Gud, begyndende med det lille stykke skabning, der er min krop og sjæl?
Men vore længsler og vores hunger bliver på en ukontrollabel og djævelsk vis totalt forvrængede, og i dagens lignelse beskriver Jesus den rige tåbes tåbelighed, der består i, at han tror, at hans kornopbevaring - hans pensionsopsparing - hans behagelige pensionisttilværelse - løser hans problem med den menneskelige eksistens, og derfor tilbeder ved den bugnende lades helligdom. (Indskud slut)

Gangsteren skal dø – gangsteren skal væk - ham, der vil have mere, og her er der godt nyt. Jesus vil sætte os fri. Han vil lede os ind i friheden fra gangsteren.

Natten til tirsdag 18.09.12 fik jeg nogle ord givet: ”Hvor din skat er, vil også dit hjerte være” -

Jeg læste om morgenen sammenhængen fra Matt kap 6, v19f: ”Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. v20 Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. v21 For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.”

Desværre ligner vi den rige bonde rigtig meget, og vores åndelige frihed lider under det, så vi ofte oplever, at vores jordiske gods, vores ejendomme og rigdomme, alt det vi ejer og bruger tid på, kvæler eller i hvert fald hæmmer vort åndelige liv og det store spørgsmål er, om vi har mod til – og kan - formulere et simpelt spørgsmål til os selv, som lyder sådan: Hvordan kan vi i stedet, med vores velstand, vores rigdomme, få vort - og andres - åndelige liv til at vækste, til at vokse - hos os selv - hos andre - og i samfundet?

Som svar på det spørgsmål, tror jeg, at vor indre gangster, vor indre Johnny Rocco må dø.

Egnt er det rigtig gode nyheder, for Jesus kan sætte os fri fra den grådige gangster, så vi kan blive til overmåde stor velsignelse i Guds rige med vores rigdom, med vores økonomiske ressourcer og med vores kompetencer.

Inden jeg måske nævner lidt om det har jeg et personligt vidnesbyrd, som jeg synes taler ind i vort emne i dag

Og det er et profetisk ord fra en morgenandagt 11. maj 2011 ( i forbindelse med evnt salg af lejlighed i Århus og køb af hus i Silkeborg:

Hvorfor er I bange? Igen siger jeg: Er min arm for kort? Mit er guldet og sølvet, og det blev skabt for at ære mig, ja alt det skabte ærer mig. Jeg har skabt alt underfuldt for jeres skyld, for menneskene, og jeg har givet jer frihed, den svære frihed, men giv agt på friheden og nåden. I trives bedst i nåden og i friheden. Alle trives bedst i nåden og i friheden, så skab rammer for nåden og friheden i mig, lyder det fra Herren.


Jeg har tænkt på en lille plan, som vi alle kan afprøve

1. Mentalt

Mit er guldet og sølvet, og det blev skabt for at ære mig, ja alt det skabte ærer mig. Jeg har skabt alt underfuldt for jeres skyld, for menneskene, og jeg har givet jer frihed, den svære frihed, men giv agt på friheden og nåden

Sølvet og guldet har jeg til låns!!!!!!!!!

Tag pungen op. Den ser ud som et stykke læder.

Men det er i virkeligheden det 21. århundredes tempel. De fleste mennesker tror nu til dags, at deres evne til at erfare lykke er direkte forbundet med indholdet i denne lille beholder. Det er der, guden Mammon bor. Vi giver dette lille stykke læder magten til at gøre os trygge, succesfulde og værdifulde.
Føl på den og sig til den: Dig har jeg kun til låns, og jeg ønsker med dig som kompagnon at gøre en forskel i Guds rige.

Og derved vokser Guds rige i stedet for bankbogen

Når du går ud på parkeringspladsen, så sig til din bil: Dig har jeg kun til låns, og jeg ønsker med dig som kompagnon at gøre en forskel i Guds rige.

 

2. Jesu udfordringer

Tag nogle modige skridt ud fra nogle udfordringer, som Jesus giver i feks bjergprædikenen: Matt 5 v40: Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. v41 Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.

Luk 6: v38 Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«

Paulus: Rom 12: v20 Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.«

 

3. Øv dig i taknemmelighed

Tilfredshed kan tillæres - er min påstand!

Vi er kaldet til at være tilfredse. Tilfredshed kommer ikke, når vi har anskaffet nok ting. Det er et produkt af den måde, vi tænker på.

Nuser sidder oven på sit hundehus et år på taksigelsesdag og surmuler over at måtte nøjes med hundemad, når menneskene er indenfor og får kalkun og sovs og tranebær og græskartærte. "Det kunne selvfølgelig have været værre," reflekterer han til sidst. "Jeg kunne have været en kalkun."

At sige sætningen: "Det kunne være værre," er en god øvelse til at træne vores tilfredshed.

Når du sætter dig ind i din halvgamle bil, så sig med stor indlevelse (måske messe): "Det kunne have været værre."

Når du ser på din kone/mand (om morgenen), så den samme melodi: ”Det kunne have været værre”.

Eller når du ser dig i spejlet. Samme messen: ”Det kunne have været værre”.
Eller det samme med hjemmet, børnene, haven, naboerne, cyklen: ”Det kunne have været værre”.
Tilfredshed er iflg. Paulus, en tilegnet færdighed. "Jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har." Fil 4,11

Philip Yancey sætter det lidt på spidsen og skriver om en åndeligt søgende mand, der afbrød sit travle, begærlige liv for at bruge et par dage i et kloster. "Jeg håber, du får et velsignet ophold," sagde munken, der viste ham til hans enkle celle. "Hvis du har brug for noget så sig til, så vil vi lære dig, hvordan du kan leve uden det."

Fik du lidt input til: Hvordan kan vi i stedet, med vores velstand, vores rigdomme, få vort åndelige liv- og andres - til at vækste, til at vokse, hos os selv, hos andre og i samfundet?

Så lad os da tage en beslutning i dag på denne taknemmelighedens dag, høstfestens dag, at jeg/vi vil søge en anden og bedre slags rigdom end de evindelige midlertidige anskaffelser.

Og sæt en ring om denne dag i din kalender, og sig til dig selv: Fra denne dag er mit kapløb med familien Jensen forbi. Familien Jensen vinder! Amen

Efter en ide af John Ortbergs bog: Når spillet slutter.

Afsnit 17 om hedonisme

Kirkebøn

 
Forleden var vi samlet i ReFokusklyngen og iden forbindelse sluttede vi dagen af med en minigudstjeneste med ugangspunkt i søndagens tekst.


Jeg gengiver andagten nedenfor

Andagt 13. sø. e trin.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: "Hvad vil du?" Hun sagde til ham: "Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd." Jesus svarede: "I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?" "Ja, det kan vi," svarede de. Han sagde til dem: "Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for."
Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: "I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange."
Matt.20,20-28

Alle vil være noget - i stedet for bare at være.
OL, skønhedskonkurrence, virksomhedskonkurrence, håndbold, eksamen, Le Mans, Tour de France, MGP, Vild med dans, Test Nationen osv, - altsammen gi´r det på en eller anden måde mulighed for at blive set og ad den vej blive til noget.
Det gi´r magt, en vis myndighed og taleret ind i andres liv på godt og ondt.
Vi kan li mennesker, der udstråler beslutsomhed og handlekraft, og det er sikkert det, der skaber politikere, ledere, stjerner, men også psykopater, plattenslagere, ja og sågar terrorister.
Trangen til at være noget, at have magt, at kunne bestemme, ligger dybt i generne på os alle helt fra tidernes morgen, og driver måske også tordensønnernes mor, fru Zebedæus, når hun ønsker sine sønner tættest på Jesus, tættest ved magtens tinde, så de af ham måske kunne få tildelt position og særlige beføjelser.

Men Jesus bevæger sig her på et andet niveau, og afstikker for os et helt andet livsprincip. Et bærende princip, et gangbart og forvandlende princip. Det kan vi sikkert alle godt se og udlede af ordene: Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl og Menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange
Det er sikkert lidt overraskende for os, at Jesus her ikke ønsker at blive kaldt leder, men blive kaldt tjener, men det er opfyldelsen af den tjenerskikkelse, som mange gange er omtalt i GT og feks. tolket i Matt 12,15 2, hvor der står: Se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne.
Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr; folkene håber på hans navn.
Jesus kalder sin kirke til fortsat at gøre, ja fuldføre det værk, som han med sit eget liv som eksempel kalder os til.

Og Gud kan kun handle gennem den, der følger ham på det som den svenske præst Peter Haldorff kalder "den nedre vej" - ydmyghedens og kærlighedens vej.

Den nedre vejs modsætning er ikke overraskende den "den øvre vej", magtens vej, hvor magtens stemme gøres gældende i verden, og hvor det at blive set, lagt mærke til, imponere og manifestere skriver dagsordenen.
Men den “øvre vej” vil aldrig komme til at føre ret og retfærdighed til sejr, for der hvor overgreb og vold hersker, er der modløshed og opgivenhed, og det er ganske fjernt fra det tjenersind, som “fører retten til sejr”
Jesus beskriver med sit liv, og sit kald til os, vejen til at skabe en ny verden, et nyt klima i samfundet.
Men det er en helt anden vej, end den de fleste går. En anderledes vej. Men prøv at vurdere, “hvilken vej” du helst vil gå på, eller helst vil møde personer på!
“Den nedre vej" er måske ikke en vej vi spontant ville vælge, for det kræver at vi lægger vort liv om, for vi har en natur der helst vælger "den øvre vej", for den føles mere naturlig for os, mere fornuftig, mere effektiv.
Men tænk lige på forskellen!
På den “øvre vej” hæver man stemmen, kæmper indtil man får ret.
På den “nedre vej” råber og skriger man ikke for at bevise, at man har ret.
På den “øvre vej” råber man på markedspladsen, - i moderne tid ved hjælp af mediernes megafoner.
På den nedre vej lader man ikke sin røst lyde i gaderne.
På den øvre vej farer man så hurtigt frem, at nogle blive kvæstet og mister deres selvrespekt og tillid.
På den nedre vej råder den varsomhed og lydhørhed, der ikke sønderbryder det knækkede rør, og ikke slukker den osende væge.
På den øvre vej vinder man debatter.
På den nedre vej vinder man hjerter.
To veje. To måder at forholde sig på.
Jesus kalder os til på “den nedre vej” - med den nedre vejs livsbekræftende form - at gå ud i verden, til at forandre samfundet, for det er på den nedre vej, at de største mirakler sker, for Jesus selv vandrer der og ønsker at hans folk skal vandre der.
Det er så kaldet til os alle i dag til at gennemtænke hvilken vej vi ønsker at gå med vort liv. 

Lidt MagnusMalm inspiration


Vi har lige haft en miniferie ved Vejres i Vestjylland, og her benyttede vi bl. a. lejligheden til sammen at læse nogle afsnit af Magnus malms bog Bag Billedet og jeg vil i denne reflektionsspalte bringe et afsnit fra bogen om falske gudsbilleder

PS længere nede på siden kan du læse om fædre- og mødrebilledernes betydning for vort gudsbillede-

En frodig have

Men er det altid forkert at danne sig billeder af Gud? Hvis vi aldrig må bruge billeder, havner vi så ikke til sidst i gnostikernes syn på Gud som den utilgængelige, der er hinsides mennesker? Jo, netop. Forsøger vi at støvsuge sindet for alt, hvad der hedder billeder og forestillinger for at skabe åbenhed for Gud, vil vi før eller senere ende i en blindgyde. Resultatet bliver ikke åbenhed, men tomhed - fordi jeg så må afvise alt, der ligner det menneskelige. Og den tomhed vil kunne føre til hvad som helst. Det går som med det tomme, rengjorte hus, Jesus fortæller om:

"Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første."6o
Målet er ikke et koldt og renskuret hus, men et hus, der er indrettet til en relation, der fungerer. Hvilke billeder hjælper mig i mit forhold til Gud, og hvilke billeder dækker for ham? Fra Guds side synes der ikke at være indvendinger imod, at vi bruger billeder, når vi beder til ham og taler om ham. Bibelen er som en frodig have af billeder. Gud sammenlignes med en kærlig far, en varm moderfavn, en hvirvlende storm, et vældigt bjerg, vingerne på en fugl, en borg at søge tilflugt i, et træ at hvile under, en kilde i ørkenen og så videre.

Undertiden kan billederne være så malende, at vi har svært ved at sluge dem. Bibelen kan ikke ligefrem kaldes fintfølende, når den f.eks. sammenligner Gud med en soldat med tømmermænd: "Da vågnede Herren som en, der har sovet, som krigeren, der er overvældet af vin. Han slog sine fjender tilbage..."61 Eller med en kvinde i barselssengen: "Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage; nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret."62 Problemet kommer først, når jeg bliver låst af et bestemt billede, og det stivner til en afgud. Og endnu værre: Når jeg dogmatiserer mine personlige billeder og begynder at forkynde for andre mennesker, at Gud er som mine billeder. Der er på den ene side et generøst og barmhjertigt spillerum for, hvilke billeder af Gud jeg lige nu orker at tage til mig - billederne må undertiden være meget begrænsede og subjektivt farvede for at kunne hjælpe mig. På den anden side er der en fast grænse for disse billeder: De må ikke ændre den tro, som den kristne kirke overalt og til alle tider har bekendt som det kristne evangelium. Dette "pastorale spillerum" mellem det enkelte menneskes livtag med sine gudsbilleder og den kristne kirkes fælles bekendelse er livsvigtig. Kirkehistorien viser, at vores gudsforhold tager alvorligt skade, hvis vi rendyrker den ene side på bekostning af den anden.

Hvordan ved jeg så, om mine gudsbilleder står i vejen for mit gudsforhold? Hvornår bliver billedet en afgud? Her er et portræt, som vi møder flere gange i Det Gamle Testamente:

"Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem."b.>


1. Falske billeder ser menneskelige ud, men mangler liv.

De har alle de menneskelige træk med øjne, ører og så videre, men er livløse. Denne livløshed kendetegner alle de gudsbilleder, der mere er en projektion af menneskers egne ønsker og projekter end en genspejling af Guds herlighed. Det gælder f.eks. den beklumrede indelukkethed i stivnede vækkelsesformer, som en stadig mindre flok desperat klamrer sig fast til. Det gælder også den akademiske livløshed, hvor velformulerede gudstolkninger gør op med gamle, primitive gudsforestillinger. Det lyder så rigtigt, men ingen bliver berørt, ingen liv forvandles. Salarno sætter ord på paradokset:

"Det er jo et menneske, der har skabt dem, en, der selv har åndedraget til låns, der har formet dem, for det står ikke i noget menneskes magt at forme en gud i sit eget billede; afgudsdyrkeren er hjemfalden til døden, men det, han frembringer med sine syndige hænder, er helt uden liv. Han er jo mere værd end de afguder, han dyrker: Han har fået livet, det har de aldrig."64

2. Falske billeder er det mig, der må bære - den levende Gud bærer mig.
Profeten Esajas skildrer kontrasten: "Gudebillederne læsses på lastdyr og okser. De, der blev båret af jer, løftes op på trætte dyr; men de synker sammen og går i knæ, de kan ikke bringe deres byrde i sikkerhed, guderne selv må gå i fangenskab. Hør mig, Jakobs hus, alle, der er tilbage af Israels hus: Lige fra fødslen blev I løftet op, I blev båret fra moders liv. Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed."65 Når jeg mærker den langvarige træthed i mit bønsliv, fattigdommen i mine intellektuelle overvejelser, ulysten til altid at skulle kæmpe for Gud i kirke og hverdagsliv - så er der god grund til at granske gudsbillederne. Hvis byrderne tynger skuldrene ned, så må jeg forsøge at finde ud af, hvad der hindrer mig i at blive båret af en større hånd. Paulus taler om det tvangsmæssige ved de falske guder: "I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger."66 Og han taler om friheden hos den levende Gud: "Herren er Anden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed."t>7

3. Falske billeder kan man muligvis meditere over, men ikke samtale med.
De er døve og stumme. Når min bøn bliver mødt med et forudsigeligt og indestængt ekko af mine egne ord og tanker, tyder det på, at jeg egentlig sidder og taler med mig selv. "At bede er for mig som at tale ned i en kaffedåse," som en mand udtrykte det. Det, jeg ånder ind, er min egen dårlige ånde, ikke den livgivende Ånd fra verdens skaber. Esajas giver os endnu engang en drastisk skildring af de gudsbilleder, jeg har formet som en del af min egen verden, som den "åndelige dimension" ved en tryghed, der uhjælpeligt kredser omkring mine egne behov:

"Halvdelen brænder han op, og på halvdelen steger han kød, spiser det og bliver mæt. Han varmer sig og siger: ' Ah, jeg bliver varm, jeg ser ilden: Af resten fremstiller han en gud som sit gudebillede. Han tilbeder det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger: 'Red mig, for du er min Gud!' "DB .


4. Falske billeder kan man ikke elske.
De kan vække mine nostalgiske følelser, de kan give mig ideologiske holdninger, de kan imponere med deres intellektuelle skarphed, de kan give mig den trygge fornemmelse af noget velkendt og hjemmevant. Men de kan ikke sætte mit hjerte i brand med en virkelig kærlighed på liv og død. Profeten Elias udfordrede engang Ba'al-gudens profeter ved at bygge et offeralter på Karmeis bjerg. Ba'al-profeteme byggede også et offeralter, men ingen af dem måtte selv tænde ilden. Det er det, der er kriteriet på den levende Gud, siger Elias: "I skal påkalde jeres guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn; den gud, som svarer med ild, han er Gud."69 Den, som svarer med ild... Den, som kan berøre mit hjerte. Den, som kan nå ind til min dybeste længsel. Den, som vækker min kærlighed, lokker mig ud af mig selv og drager mig ind til sig i en stadig dybere kærlighedsrelation. Dybest set er det sådan, jeg kan genkende den levende Gud. Jeg kan nok være bundet til falske billeder, ligesom til andre ejendele jeg sætter pris på. Men jeg kan kun elske den, der lever.

Læg mærke tit at disse falske billeder slet ikke behøver at betyde, at jeg er helt afskåret fra fællesskab med den levende Gud. Det er snarere sådan, at billederne er med i gudsrelationen, men er en hindring for, at den udvikler sig., og som alt andet ubevidst i mit liv dukker gudsbillederne ofte op i forbindelse med kriser af forskellig slags. Jeg bliver ældre, jeg oplever at miste, rammes af sygdom, jeg bliver udbrændt, jeg møder nye mennesker og nye sammenhænge.

Hvad der tidligere var helt ubevidst og selvfølgeligt for mig, får pludselig en fremtoning, jeg viger tilbage for: "Hvordan har jeg nogensinde kunnet tro på sådan noget... ?" Så er løsningen ikke at forsøge at ræsonnere sig frem til et "bedre" gudsbillede - hvad enten det måtte være et mere oplyst, moderne, konservativt, feministisk, bibeltro eller liberalt. Vi må gå den samme vej som de kristne i Thessalonika, som Paulus minder om, "hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud."7u For en gnostiker er menneskets problem intellektuelt: Vi mangler kundskab om Gud. Og for gnostikeren er det menneskets egen åndelige indsigt, der fører til denne kundskab.

Ifølge Bibelen er menneskets problem først og fremmest moralsk: Vi vil selv være Gud. For en kristen er det derfor omvendelsen, der fører til kundskab om Gud. Denne omvendese sker mange gange i løbet af livet, for vi støder til stadighed på hjemmelavede gudsbilleder, der står i vejen for Gud.

Forsøger vi så at løse problemet ved at lave os et bedre billede, vil vi blot gøre problemet større. Billedet må opgives, ikke bygges om.

På vores ferie sammen med Inger og Poul Martin Nielsen til Spanien i maj/juni 2012 begyndte vi sammen læsningen af en spændende bog af Magnus Malm: Bag billedet

Jeg bringer her - i uddrag - fra afsnittet om forældrebillederne og menighedsbillederne og deres betydning for vort Gudsbillede

S. 94 - 105

Som mor eller far

Hvis vi begynder med mor og far, for det gør livet jo - på hvilken måde bliver vores gudsbillede påvirket af dem? Et svar er, at det sker på lige så mange måder, som der er mødre og fædre i verden. Et andet svar er, at der er genkendelige mønstre, der går igen.
Nogle af dem kan måske tegnes sådan:


Den autoritære far.
Det synes at være her, vi finder det klassiske onde gudsbillede på vore breddegrader.
Ingmar Bergmans styrkeprøve med præstefaderen og Gud i en - mildest talt - sammenblandet person kan stå som et typisk eksempel på dette gudsbillede.
Faderens strenghed tvinger barnet til at krybe sammen, til at gemme sine virkelige følelser og tanker.
Når et barn på den måde blander Gud og far sammen, skyldes det sandsynligvis, at far også har gjort det!
Så bliver Gud en sort, kvælende skygge: en, man må beskytte sig imod, formilde eller rive sig løs fra.


Den overbærende mor.
Terapeuten og teologen Margareta Kiefer taler om to gudsbilleder "en dømmende overjegsgud og en overbærende modergud", og hun mener ikke, at vor tids stressede forældre har tid eller kræfter til at stille krav til deres børn: "For mennesker med denne baggrund vil gudsbilledet blive domineret af godmodighed. Gud elsker mennesker, uanset hvordan vi opfører os, og stiller ingen krav, en ganske harmløs figur, som det er godt at søge tilflugt til, når livet gør ondt, men som aldrig kalder mennesker til omvendelse."47


Den fraværende.
Dette er på mange måder det vanskeligste af alle gudsbilleder. De negative ting, som mor eller far har gjort, kan jeg forholde mig til ved at blive vred, gøre oprør, bearbejde og til sidst tilgive.
Men hvordan forholder man sig til noget, som aldrig har været der, eller som forsvandt alt for tidligt?
Et sort hul af savn kan diffust brede sig ud i følelseslivet, og længslen famler uden noget holdepunkt i erfaringer og minder.
Alligevel har mange smagt erfaringen bag ordene i Salmernes Bog (27,10): "Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig."48


Den altid arbejdende.
Far var kun hjemme i weekenden.
Han var altid på rejse. Mor havde aldrig tid til mig, for hun arbejdede hele tiden. Hun var altid stresset, for hus og hjem skulle være så perfekt. Billedet af mor og far er billedet af nogen i stadig bevægelse, konstant arbejdende. Måske var den eneste chance for at få kontakt med dem som lille at tage med dem på arbejde, og som større selv at gøre sig synlig for dem på deres måde: ved virkelig at præstere noget.
Så bliver Gud også en, der hele tiden er på vej et andet sted hen, som hele tiden har sit ansigt vendt mod arbejdet - ikke mod mig.
Den eneste måde at blive synlig over for ham på er ved at udrette noget, den eneste måde at omgås ham på er at arbejde for ham.


Den kontrollerede.
Følelser var ikke noget, man viste, og endnu mindre talte om.
Far var altid tavs og forsvandt, når han var utilfreds med noget eller havde det dårligt.
Mors følelsesliv var lige så velordnet som hendes dagligstue, i hvert fald på overfladen.
Det blev aldrig sagt lige ud, men det blev kommunikeret desto mere effektivt: følelser er som støv, og det skal holdes væk. Sår og konflikter blev fejet ind under gulvtæppet: "Rod ikke op i det, der allerede er sket, nu skal vi videre."
Når mennesker med en sådan baggrund skal begynde at forholde sig til Gud, har de en dybt rodfæstet modstand mod at vise deres sande ansigt over for ham.
Det bliver de fromme ord, de rigtige formuleringer - så Gud bliver tilfreds.


Den uberegnelige.
Børn udvikler hurtigt en sikker intuition, når det gælder forældrenes sindstilstand. Hvis mor eller far uden nogen synlig grund svinger i pludselige skift mellem vrede og venlighed, skaber det en dyb utryghed hos børnene, som aldrig rigtig kan vide, om de er velkomne.
I stedet vokser følehornene: "Hvilket humør er mor i i dag?"
Er der alkohol med i billedet, bliver forældrenes omslag ekstra dramatiske, og en stor del af barnets energi bruges på at navigere sådan, at svingningerne ikke bliver endnu værre.
Uberegnelige forældre kan påvirke relationen til Gud med en utryghed, som hindrer virkelig tillid: Man ved aldrig, hvad han kan finde på.


Den grænseløse.
Grænserne er identitetens konturer.
Når de er blevet trampet ned af omgivelserne, bliver vi utydelige og svage i vores selvopfattelse.
Og når vi ikke er i kontakt med vore egne grænser, kan vi heller ikke respektere andres.
En sådan mor eller far kommer ubevidst til at trampe omkring i barnets liv uden at kunne aflæse, hvor grænsen går mellem jeg og du.
Dermed udviskes også barnets egne signaler og egen vilje og bliver utydelige.
Er det mig, som vil det her, eller er det far?
Så får jeg også problemer, når jeg skal begynde at forholde mig til Gud. Er det her min vilje, eller er det Guds?
Er det i det hele taget i orden at have en egen vilje over for Gud?


Den skrøbelige.
Børn, der er vokset op med fysisk eller psykisk svage eller syge forældre, har ofte tidligt lært at tage mere hensyn til forældrenes behov end deres egne. "Hvordan har du det i dag, Mor? Har du ondt nu, Far?"
Måske var man tvunget til at hjælpe til og tage ansvar for søskende og andet derhjemme. Der var ikke nogen hjælp eller trøst til en selv, det måtte man selv sørge for. På den måde lærer barnet at "blive mor for sin mor", og må måske som teenager opleve at blive betroet noget, som egentlig skulle være sagt til faderen.
Og måske endnu dybere: at blive mor/far for sig selv.
Har jeg på den måde båret både forældre, søskende og mig selv, sidder det dybt i mig, når jeg møder Gud: Jeg har ikke megen tro på, at han faktisk fuldt ud er i stand til at bære mig, men føler i stedet, at jeg må bære ham.


Den overbeskyttende.
Mor og far kunne aldrig sige nej, måske for at kompensere for alle de nej'er, de selv var blevet mødt med som børn. "Mit barn skal i hvert fald ikke behøve at..."
Med til rollen hører også, at man hele tiden går en meter foran barnet for at anbringe velegnede stødpuder mod livets hårde slag.
Forældreopgaven tolkes som kunsten at gøre livet så let som muligt for barnet.
At udfordringer og modstand lige så vel som ømhed kunne være udtryk for omsorg, er ikke en del af verdensbilledet.
Mennesker med den baggrund kan let føle sig forladt af Gud, når prøvelserne kommer. Fordi de så savner de erfaringer, der kan hjælpe dem til at se, at der kan ligge en dybere omsorg i et nej.

Vi kunne fortsætte listen, men dette må være nok som en antydning af, hvordan mønstre der bliver grundlagt i barndommen siden ubevidst overføres på Gud.


Men ligesom når det gælder selvbilledet, er forældrene langt fra alene om at danne gudsbilledet.

Det religiøse miljø af kirkelige traditioner og teologi, åndelige ledere og forbilleder, venner og litteratur kan naturligvis også have stor betydning.
Og ligesom på alle andre områder er det også her den ubevidste påvirkning, der går dybest og er vanskeligst at værge sig imod.
Det uudsagte bliver ofte det uimodsagte.
Udtalte overbevisninger kan man lettere drage i tvivl og gøre modstand imod.

Helene
er vokset op i en menighedstradition med stærke følelsesmæssige elementer. At blive kristen var at opleve Gud med sine følelser, gudstjenesten var sprudlende med personlige vidnesbyrd og inderlige opfordringer til at overgive sig til Gud. Intellektuel refleksion over budskabet blev betragtet som uåndeligt, og man var mistænksom over for studier og kritiske spørgsmål.
For Helene bliver Gud først og fremmest en følelse, eller måske et helt bundt af positive og negative følelser, mens hendes forstand lukkes ude fra gudsforholdet.

Jakob har sin baggrund i en helt anden tradition, hvor det var bibeludlægningen og den rette lære, der var i centrum. Følelsesudslag blev der set med stor skepsis på, både i det personlige liv og i gudstjenesten - det blev opfattet som noget sværmerisk, der ville føre mennesker på afveje.
"Hold dig til Ordet!" var den stående formaning, når følelserne rørte på sig.
Jakobs gudsbillede får derfor et teoretisk præg: Gud bliver et læresystem. Følelseslivet lukkes ude fra gudsforholdet.

Trods de ydre forskelle har Helene og Jakob i virkeligheden det samme problem. Deres gudsbilleder er stærkt begrænsede til et nøje godkendt område - og dermed begrænses også deres selvbillede til dette område.
Et forkrøblet gudsbillede skaber forkrøblede mennesker.
Gudsbilledet bliver som en seng, der er for kort.
Den er ubekvem at ligge i og giver alt andet end hvile.
Bliver man liggende i den, kan man få skader. En stor del af mit liv får jo ikke plads!

Når Jesus bliver spurgt om det vigtigste i livet, citerer han fra Det Gamle Testamente: "Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke."49-(5 Mos. 6,4-5)
Her mødes Gud og menneske i den rigtige relation: Det er først, når Gud bliver en, at mennesket kan blive helt.
Så længe vores gudsbillede er forkrøblet og splittet, vil vores gensvar til Gud uhjælpeligt blive delt og begrænset. Først når Gud får lov til at være alt det, han er for mig, kan jeg elske ham med alt, som er i mig.
Det behøver på ingen måde at betyde, at Helene og Jakob må forlade de sammenhænge, de står i, men de har brug for at blive beriget af andre traditioner for at kunne forlade deres indsnævrede gudsbilleder.
De, der har en tjeneste i kirken, befinder sig i en særlig risikozone for problemer med gudsbilledet. I dette erhverv (som også er mit eget) har Gud og arbejdet en tendens til at flyde sammen.
Skal mit indre liv bliver en kilde til mit arbejde, i stedet for at arbejdet kvæler mit indre liv, må jeg kunne holde mit eget gudsforhold adskilt fra jobbet. Det kræver virkelig god disciplin, når det gælder personlig bøn, retræte og sjælesorg.
Når gudsbilledet farves af arbejdet, varer det ikke længe, før det ansvar, jeg har i mit job, begynder at præge mit forhold til Gud.
Gud bliver mindre og mindre, mens jeg selv påtager mig en stadig større rolle.
Gud bliver mere og mere tavs, for i kirken er det mig, der taler.
Gud bliver mere og mere passiv, for i menigheden er det mig, der arbejder.
Det at søge Gud for hans egen skyld, bliver mere og mere en erfaring af tomhed.
Jeg sidder med en arbejdsgud, en ynkelig projektion af mine egne ambitioner.
Og når kilden på den måde stoppes til, må jeg gå andre steder hen for at drikke.
Det er ikke Gud, jeg kan trøste mig hos, når jeg bliver udmattet, for han er jo blevet en del af jobbet!


Et andet eksempel på, at selve åndeligheden kan tynge mit gudsbillede er, hvad der sker efter en ægte åndelig erfaring.
Kirkens åndelige vejledere lægger vægt på, at man da skal rengøre sjælen særdeles grundigt.
Det er nemlig de tilbageblevne rester af den nåde, vi har erfaret, som umærkeligt forvandles til stivnede billeder af, hvordan Gud er og handler.
Sådanne "vækkelsesruiner" kan man støde på i kirker og menigheder, og i vores eget liv.
Energien rettes imod at få liv i de gamle billeder - jeg forsøger at få Gud til at gentage nåden på samme måde, så jeg kommer til at opleve det samme, som jeg gjorde dengang.
Virkningen bliver altid den samme: Glæden forsvinder, og man bliver træt og indelukket.
Billederne skiller os fra den levende Gud.
Som den jødiske religionsfilosof Martin Buber siger: "Intet tilslører Guds ansigt som religion."
Fordi Gud kun findes i virkeligheden, er alle former for uvirkelighed en hindring for at lære ham at kende.
Særlig den form for uvirkelighed, der bærer Guds navn - den giver sig jo netop ud for at pege på Gud, og derfor bliver den sværere at afsløre. "Mennesket kan ikke udholde særlig meget af virkeligheden/' skriver den engelske forfatter T.S. Eliot med henvisning til vores stærke tilbøjelighed til at fortrænge den virkelighed, som vi ikke kan eller vil håndtere.
Af en eller anden grund er netop dette med Gud et område, hvor vore fortrængninger er specielt stærke, hvor vi med en særlig stædighed klamrer os fast til de billeder, der holder virkeligheden på afstand.
Jeg medvirkede engang sammen med en kollega ved en menighedsweekend. Min gode ven holdt et dybtgående bibelforedrag, og i madkøen bagefter henvendte en af menighedens ledere sig til ham og sagde med slet skjult irritation:
"Ja, for mig er det med Gud noget meget enkelt og barnligt." Underforstået: Gør det ikke for indviklet. Samme person arbejdede til daglig som virksomhedsleder, og der fik han rig lejlighed til at bruge hovedet for at kunne møde udfordringerne på en voksen og professionel måde.
Tanken om at Gud skulle være en mindst lige så voksen virkelighed, oplevede han tydeligvis som forstyrrende.
Måske var det, han kaldte en barnlig og enkel tro, i virkeligheden et naivt, ubearbejdet gudsbillede, som holdt den levende Gud på bekvem afstand, så han sikrede sig mod radikale omvæltninger i sit liv.
Det handler ikke mindst om sproget.
Ind imellem halter vores åndelige sprog bagefter, særligt vores sprog i bønnen.
Det holder ikke trit med vores udvikling til voksne mennesker på andre områder. Bønnen lever måske stadigvæk på en fem-årigs niveau og kredser hele tiden omkring behovet for at føle tryghed, blive set og bekræftet.
Ikke sådan at forstå at vi nogensinde vokser fra disse behov, men al anden voksen erfaring fortæller os, at noget er gået galt, hvis vi vedblivende ikke udvider synsfeltet.
Når gudsforholdet lever videre under barnets fortegn, bliver vores voksne jeg nødt til at dreje af og vende sig til anden side for at udvikle sig: virksomheden, studierne, familien, terapien og så videre. Gud bliver da mere og mere uvirkelig.
Det naive gudsbillede får Gud til mere og mere at fremstå som et tilbagelagt stadium af livet. Forsøgene på at holde" den barnlige tro" i live ved at gentage gamle sange og elskede bibelord vil ikke føre til meget andet, end at afstanden mellem Gud og det voksne menneske udvides yderligere. Et virkeligt gennembrud til den levende Gud er først muligt, når mennesket begynder at tale med ham i sit eget ægte, voksne sprog.

Når Martin bliver voksen

Ser vi nærmere på vore gudsbilleder, træder et mønster frem, som vi genkender fra selvbilledet:
A: Gud som jeg dybest set opfatter ham
B: Den Gud jeg gerne vil tro på
C: Mit billede af andres Gud

Jeg har indtil nu talt om A-billedet. Det er, ligesom når det gælder selvbilledet ofte ubevidst. Som sagt: Man tænker ikke på brillerne, før der sker et eller andet...
B-billedet kan på forskellige måder vokse frem af A-billedet og bliver det syn på Gud, som jeg offentligt vedkender mig og måske argumenterer for.
Når man har" dobbelt husholdning" i de to selvbilledhuse, giver det dobbelte budskaber. På samme måde sender også afstanden og spændingen mellem vores inderste gudsbillede og det gudsbillede, vi offentligt bekender os til, dobbelte signaler til omverdenen. Jeg kan i hver anden sætning tale om, at Gud elsker os, som vi er. Men er min inderste fornemmelse samtidig, at Gud ikke er nævneværdigt interesseret i mig (men muligvis i mit arbejde for ham), vil mine ord fungere som en besværgelse mod mit egentlige gudsbillede og drukne i det.
Lad os forestille os, at Martin er vokset op i skyggen af en meget autoritær far, som har ført sin søn ind i den kristne tro ved hjælp af strenge regler og hård afstraffelse. Som voksen har Martin da i princippet fire mulige veje at gå, når det gælder gudsbillede.
Det skal naturligvis ikke forstås sådan, at det er et bevidst valg mellem forskellige alternativer.
Det sker i det ubevidste, i et komplekst samspil mellem en række faktorer.
Det kan sammenlignes med, hvordan vi beviser og modbeviser de selvbilleder, vi har fået med os (se kapitlet "Om at bo i to huse").

1. Han tiltrækkes af et autoritært gudsbillede.
Dels fordi han ikke orker et virkeligt oprør mod sin far, dels fordi dette gudsbillede passer sammen med hans selvbillede.
Hans underbevidsthed fortæller ham, at den autoritære Gud behandler ham korrekt, nemlig som hans selvbillede (uduelig og værdiløs) fortjener.
Smerterne i såret dæmper han ved at gøre dem til en dyd: "Jeg fik tæv som lille, og det har jeg bare haft godt af."
Alle antydninger af, at Gud kunne være anderledes end det autoritære billede, affærdiges som svaghed og feje læremæssige kompromis ser.
C-billedet bliver et trusselsbillede af liberale fjender af den sande tro. I en sum: Martins tro bliver et gudsbillede, der er en forlængelse af faderbilledet. I Visdommens Bog finder vi et beslægtet eksempel på, hvordan magtudøvelse kan ske gennem gudsbilleder:
"Og gudebillederne blev dyrket på magthavernes befaling.
Da mennesker ikke kunne vise magthaverne ære ansigt til ansigt, fordi de boede langt fra dem, så dannede de sig en forestilling om den fjerne skikkelse og fremstillede et synligt billede af den konge, de ærede, så de satte al deres iver ind på at smigre herskeren, som om han var til stede, skønt han ikke var det."50 (14,16-17)


2. Han tiltrækkes af det modsatte billede af Gud.
Hans Bbillede fyldes af alt det, som faderen ikke var: mild, forstående, trøstende, kærlig. Samtidig reagerer Martin voldsomt mod alle antydninger af grænser, krav og strenghed i gudsbilledet, der kunne minde om hans far.
C-billedet bliver et trusselsbillede af fundamentalister, der vil kvæle den levende tro. På den måde vokser Martins gudsbillede ud af et savn, snarere end ud af erfaringer. Visdommens Bog giver et andet eksempel på, hvordan vore gudsbilleder undertiden bliver et fortvivlet forsøg på at dække over et savn i livet:
"En far, der fortæredes af sorg over et alt for tidligt tab, fik lavet et billede af det barn, der pludselig var taget fra ham, og det, som før var et dødt menneske, gav han sig nu til at ære som en gud, og han gav hemmelige ceremonier og ritualer videre til sine undergivne. Efterhånden fæstnede den ugudelige vane sig og blev overholdt som en lov."51 (14,15-16)
Men det ønskede gudsbillede er magtesløs over for det inderste, smertefulde billede af Gud. Den hårdt tilkæmpede tro på en tilladende og kærlig Gud har i virkeligheden meget begrænset indflydelse på de konturer af Gud, som Martins far mejslede ind i hans sjæleliv.
Den teologiske belæsthed og evnen til at argumentere kan være imponerende, men når det ønskede gudsbillede kritiseres, udløser det et aggressivt forsvar, der antyder en helt anden virkelighed under overfladen.
Dette viser, at det handler om et billede, som Martin må understøtte med sine tolkninger, mere end en levende Gud, som han har en personlig relation til.


3. Han gør oprør mod sin far, og da han ikke kan skelne mellem far og Gud, betyder det, at han også fornægter Gud.
Hans billede af Gud er så kvælende og så forbundet med faderens undertrykkelse, at det føles umuligt at forene det med et liv i frihed.
Når der så senere i livet dukker ord og tanker op om Gud, måske af velmenende venner og slægtninge, som vil hjælpe ham tilbage til troen, får Martin nærmest fysiske fornemmelser af ufrihed. Det føles næsten, som er han ved at blive kvalt: "Det er som at havne på fars skød igen."
Selvom længslen skulle nægte at forsvinde, har han modstridende følelser: "Jeg ville egentlig gerne komme til Gud, men det er som om, at far bevogter ham."
Når Martin fornægter, forholder han sig hele tiden til faderens gudsbillede. Undertiden fortrængt til det ubevidste. Undertiden i et aggressivt opgør. Undertiden med en tilkæmpet saglighed ("det her har jeg lagt bag mig"). Men under overfladen er sårene der stadigvæk, og Martin er alt andet end frigjort fra sin baggrund.


4. Han går ind i en helbredelsesproces, hvor voksne og ucensurerede samtaler med både Gud og en sjælesørger/terapeut/åndelig vejleder får barndommens erfaringer frem i lyset. Det er bestemt ikke nogen enkel og smertefri vej (hvilken vej er det?). Men den hjælper Martin til lidt efter lidt at slippe af med de destruktive forestillinger om sit eget jeg og om Gud, de forestillinger, der så længe har hindret ham i at løfte hovedet og udvikle et frit og åbent forhold til den levende Gud.
På de tre første veje er Martin bundet til sin far og hans gudsbillede. Han bruger ubevidst megen energi på - i forskellige variationer - at formilde, modsige eller fornægte dette gudsbillede. Ingen af disse veje fører til den frihed, hvor Martin virkelig kan lytte til, hvad Gud siger om sig selv. For alle signaler hældes igennem et finmasket filter af selvbillede og faderbillede. Først når dette filter fjernes lidt efter lidt, kan relationen genoprettes.

Maj 2012

I min tid som præst (nu over 32 år) har det altid været en glæde at arbejde med Guds ord, at lave og holde prædikener.
Det har jeg aldrig oplevet som trættende og et uoverstigeligt bjerg.
Og en af de værktøjer, der har været ganske nyttige, har været mulighederne for at skele hen over andres skuldre, og der set, hvad de har fået ud af teksten - og det var i mange år prædikensamlingerne i mit bibliotek, som blev til stor hjælp. Jeg havde på den tid en helt lidenskab, som fyldte meget på mine reoler, og det var gamle og nye prædikensbøger, og en af dem, jeg oplevede godt at konsultere, var en kollegapræst I Hald og Kærby sogne - Søren Ruager - og jeg bringer (ganske vist uden hans tilladelse :-)) hans prædiken til Kr. Himmelfartsdag 1992.

God læsning

----------------------

Lukas' fortælling om himmelfarten er et eksempel på, hvad vi kunne kalde "det umuliges kunst". Evangelisten har jo her forsøgt at udtrykke i ord, hvad der næppe er ord for, og at beskrive, hvad der går ud over enhver beskrivelse. Derfor bliver det også ved denne fine, nænsomme skildring: "og det skete, mens Jesus velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til himlen.

Netop sådan måtte det ske.
Først ved at skilles fra sine disciple kunne Jesus tiltræde den stilling, som for alle tider gør ham til deres og vores Herre og frelser. Det er jo dog som den, der er ophøjet til sædet ved Guds højre hånd, at Jesus kan være os nær og række os sin hjælp.


Og i dag hører vi, hvor langt Hans gerning rækker, når det hedder, at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse "for alle folkeslagene".
Det vil sige, at alle mennesker skal have budskabet om Jesus Kristus forkyndt. Dette budskab var aldrig bestemt til at standse på halvvejen. Det ser vi af fortællingen om Kristi himmelfart.


Vi hører, at Jesus "skiltes fra" sine disciple. Baggrunden er den, at han siden sin opstandelse ved forskellige lejligheder havde vist sig for dem. Lidt efter lidt var deres frygt og ængstelighed veget bort frem til det øjeblik, hvor han kunne sige til dem: "I skal være mine vidner" ‑ og det til verdens ende.


Der var altså en klar mening med de åbenbaringer af den Opstandne, som blev apostlene til del i de fyrretyve dage, der gik mellem opstandelsen og himmelfarten.
Men vi forstår også, at der netop måtte komme en dag af et indhold som det, der samler os i dag, en dag, som satte skel mellem den jordiske Jesus og den himmelske Herre Jesus Kristus.


Mens Jesus levede her på jorden, var han underkastet jordelivets begrænsninger, sådan som vi selv er det. Det gjaldt allerede rent geografisk, hvor hans virkefelt ikke strakte sig ud over Palæstinas grænser. Anderledes med den Herre, som er ophøjet til himlen! Han er ude over de begrænsninger, som vi lever under. Fra sit sæde ved Faderens højre hånd er han i stand til at indfri de løfter, han havde givet: "Jeg vil ikke efterlade jer faderløse...Men når sandhedens Ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden" (Joh. 14,16; 16,13).


Inden Jesus skilles fra sine disciple, har han dog endnu én ting at sige dem. De skal nemlig være fortrolige med det vilkår, som gælder for modtagelsen af hans løfter: "I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje”


Der er lejligheder, hvor kristne i udenforståendes øjne synes at spilde tiden. Det er de tider, hvor vi søger Gud i bønnen. Men det er nu kun, ikke bare udenforstående, men overfladiske mennesker, som anser det for tidsspilde.
Selv ved vi, at det er de tider, hvor vi henter styrke til de opgaver, dagligdagen er fuld af.
Vel må vi en kort tid lade andre ting ligge, men vi vender jo blot tilbage med endnu mere styrke til at klare dem.
Det måtte apostlene sande, og det kan vi Iære af de ord: "men I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje".

Men det er evangeliets sidste vers, som bringer bud om dagens egentlige emne, det, der ikke kan beskrives og dog er så afgørende: Kristi himmelfart. Der er ikke tale om, at Jesus bliver borte, nej, han bliver usynlig. Han forsvinder ikke, men han ophøjes. Og det er denne ophøjede Herre, disciplene tilbeder på deres vej tilbage.


Så er der da tre ting, vi lærer af himmelfartsberetningen:

Først, at det er en afslutning.

Nu er den tid forbi, hvor disciplene har Jesus legemligt hos sig.
Nu er de forbundet med en, som for altid er uafhængig af tid og rum. Det har været en overgang for disciplene.


Desto mere grund er der til for det andet
‑ at fæstne sig ved ordene om, at "de vendte tilbage til byen med stor glæde".
Nok var der tale om en afslutning, men det, der var sket, var først og fremmest udtryk for noget afgørende nyt.
Disciplene vendte netop ikke tilbage med mismodige miner og tunge om hjertet, men glade og med lovsang i deres hjerter; for nu vidste de, at de havde en Herre, som kunne være med dem "alle dage". Han, som var blevet oprejst fra de døde og gennem sin opstandelse havde vundet sejr over synden, døden og djævelen ‑ han havde nu taget plads på det sejrssæde, Faderen havde beredt ham.

Det er på denne baggrund, at apostlen kan udtale de stærke og trøsterige ord: "Jeg er vis på, at hverken liv eller død...kan skille os fra Guds kærlighed

i Kristus Jesus, vor Herre" (Rom. 8,38f.).


Denne trosvished fører os til det tredje og sidste punkt:
Det var himmelfarten, som gav disciplene den vished, at de i Jesus havde en ven, ikke blot på jorden, men i himlen.
Hvilken glæde og hvilken trøst er der ikke i troen på, at i himlen venter os den selv samme Herre Jesus, som evangeliet stiller os for øje! og som vi her er kommet til tro på. Så er det at dø ikke længere ensbetydende med at synke hen i et ukendt mørke, men ensbetydende med at gå til ham og forenes med ham i himlen.

Mennesker kan umuligt vide, hvad de gør, når de tankeløst viser denne Herre og hans ord fra sig! Hvad har de, der kan fylde deres sind som hans ord? Og hvor hjælpeløse må de ikke stå i det gieblik, de rammes af modgang og ulykke?!


Derfor skal der også fra den kristne kirke gå bud ud til dem, som nok har hørt om Kristus, men ikke mødt ham i vidnesbyrdets overbevisende form. "I skal være vidner om dette", siger Jesus.
Evangeliet søger hele tiden vidner, mennesker, som glad og gerne bringer bud til andre om det, som de selv har fået i hans navn: forladelse af deres synder og evigt liv.


Hvem har heller kunnet være uberørt af den glæde, som har kendetegnet disse første vidner! "De var stadig i helligdommen og priste Gud".
Derved har de været et eksempel for andre, ja, et vidnesbyrd for andre om den glæde, som er i troen på Guds Søn.

En sådan glæde er også gemt til os, som det er en glæde at have en levende og ophøjet Herre Jesus, én, som er med sin menighed "alle dage indtil verdens ende". Når vi blot vil holde os til ham, vente og bede, så vil han også selv udruste os til at være hans vidner: "og se, jeg vil sende over jer, hvad min Fader har forjættet.

Nu kan vi synge med Grundtvig:


Da på dit ord skal det

gladeste budrkab udbredes, også ved os skal der

vej for dit åsyn beredes,

så overalt

Jesus, som frelser påkaldt,

du skal med knæfald tilbedes. (D.S. 276,4).


Søren Ruager, Hald‑Kærby 1992

Tanker om det at vandre med Gud

Vi har mange beretninger fra kristnes liv med Gud.
Peter Haldorff har som bekendt for en del af jer særlig studeret de gamle fromme kristne, der ofte søgte Gud i ensomhed og stilhed, og fra mange af dem er der vidnesbyrd om, hvad denne hengivenhed til Gud gør ved et menneske.
I en fortælling fra 300 tallet kommer en af ørkenfædrene til Rom på en pilgrimsvandring.
Her hører han om en kvinde, der aldrig forlader sit værelse.
Hun lever i uafbrudt bøn, siges det. Manden undrede sig over det og besluttede sig for at opsøge kvinden.
Hvorfor sidder du her? spørger han, da de mødes, og får svaret:
Jeg sidder ikke. Jeg er på rejse! .
----------------
Det er en tankevækkende måde at sige det på, og hvem vil ikke gerne have det som en overskrift over sit kristne liv: "Jeg sidder ikke. Jeg er på rejse," - på en åndelig rejse efter noget mere, noget bedre og smukkere, og at man følger en åndelig tørst, der driver og bevæger ud på denne vandring med mesteren, men Jesus selv.

Man sagde om de første kristne, at de tilhørte Vejen. Det var ikke så underligt, for de fulgte som bekendt ham, der sagde om sig selv: "Jeg er vejen - ."

Troen som en vandringens vej og Jesus selv som en, der følger sine på den vej, udgør en vigtig del af Jesu undervisning af sine disciple, og målet med den tale er ikke blot at få mennesker til at komme til Jesus, men også at få dem til at vandre sammen med ham.
-------------------
Kirkens og menighedens særlige gave er dette dobbelte:

1. - at føre mennesker til Jesus, men undertiden er vi stoppet der.
Vi har ikke altid været lige gode til at føre dem, der er kommet til tro, kommet til Jesus ind i

2. - den videre vandring med Gud, hvorved den unge, skrøbelige tro er blevet som et siv, der svajer for vinden.
------------
Det er en ting at være vejviser til troen.
En anden, mindst lige så vigtig er, at være vejleder for vandringen med Gud, hvor Jesus som vejen får lov til at føre os til et rigere og sandere liv.
Når vi slår følge med ham - er på vej - så er vi i gang med to ting, der hænger sammen som fod og hose.

1. Den stadige vandring med ham, som så samtidig betyder, at man

2. - er nået til "stedet, hvor Gud er", hvorved vi erfarer, at betingelserne for en sand og sund vandring er nået, målet er nået, målet for vor åndelige vandring med Jesus.
----------
Netop denne spænding mellem vejen og målet skal vi hele tiden holde os for øje.
En vandrer, en kristen vandrer, er en, der igen og igen bryder op og vandrer mod et (“nyt”) helligt sted, for denne brydenop vidner om, at man “bor” et sted, samtidig med at man er på vandring.

Både det at "bo" glæden ved det, tilfredsheden ved det, og opbruddet mod det nye - noget nyt - er en måde at måle en kristen vandrers “sundhedstilstand”.
Både opbruddet og det at bo trygt kan virke som et paradoks.
Kan man både være på vandring og “bo” fast?
-----
Peter Haldorff skriver i sin bog: Der brænder en ild - følgende:
DE to idealer står igennem kirkehistorien i et spændingsforhold, og sådan må det også være i enhver kristens liv.
I pilgrimstraditionen sammenfattes det i udtrykket Peregrinatio pro Christo og Stabilis loci.
Det første står for opbruddet mod det ukendte, en vejløs vandring i Kristi efterfølgelse. Det andet står for troskab mod det givne, et liv, der er rodfæstet på den plads, som jeg har fået tildelt.
Så vidt Peter Haldorff
------
Spændingen mellem de to poler skaber dynamik, og at forsøge at slippe uden om de to poler, to dynamikker, fører enten til rastløshed eller forstening, for vandreren kan ende med at strejfe omkring, mens den rodfæstede kan gro fast på sin plads.

Eller sagt på en anden måde. For den åndelige flakker bliver hans søgen og rastløshed til noget, der har nok i sig selv, (man vandrer for vandringens skyld) og der kommer noget usundt over det, for det drejer sig absolut ikke kun om en vandring for vandringens skyld, vel?.

På den anden side oplever den, der har tømret sine teltpæle fast i denne verden, at enhver antydning af forandring hurtigt opfattet som en trussel, og så graver man teltpløkkene dybere ned eller gør den større og kraftigere.

Summa summarum
FOR en kristen vandringsmand er Jesus den, i hvem alting sammenfattes og forenes.


1. Jesus er Vejen. Den, der vandrer sammen med ham, har det samme sted at hvile sit hoved, som Jesus hvilede på, og det var jo som kendt ikke eksisterende.
På samme måde som Jesus er og var fremmed i denne verden, sådan skal enhver kristen også i sig have en dyb følelse af at være fremmed, for vi ved, at vi hører hjemme et andet sted, og hele vores liv er rettet mod "byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud" (Hebr. 11,10).

2. Jesus er også målet. Hvis vi lader vores liv blive flettet sammen med Jesu liv, hører vi hjemme overalt og behøver ikke andet. Et sådant menneske har sit hjem, så at sige i sit hjerte - og så er man nået frem, selvom man stadig er på vej.


Når vi gør vandringen med Gud til vores livsholdning, er det ikke længere vigtigt, hvor langt vi er nået. Bare det at være på vej, er at være nået et godt stykke, for med en sådan indsigt følger hvile. Godt at vide, for “åndeligt” stress og utålmodighed nedbryder troen, og de er symptomer på, at vi vil fremad på egen hånd og endnu ikke har lært at overgive os selv til ham, der er Vejen.

Hvordan ved man, at man bliver på Vejen?
Der er et enkelt tegn: Vi mærker det ved, at vi bliver i hvilen. Gennem troen er vi allerede "kommet ind til hans hvile" (Hebr 4,10), og der bor den dybe, stille glæde, som tager imod hvilen og livet af Guds hånd.

Amen

Påsken 2012

Påsken står for døren og forleden fandt jeg i mine gemmer en lidt længere redegørelse for påsken indhold og betydning.
Den er skrevet af Olav Valen Sendstad - en af de gamle drenge i norsk kirkeliv.

Den er måske lidt lang, men den er god, for den giver nogle gode klassiske oplynger om, hvad påsken betyder

Påskens budskab af Olav Valen Sendstad

Påskens budskab er at Jesus Kristus, Guds enbårne søn, har sonet alle vore synder for Gud ved sin lidelse, død og opstandelse. Derfor kan vi nu som syndere, ved troen på ham og hans frelsergerning for os, stå rene og retfærdige for Guds ansigt, uden plet og lyde, og have et levende håb for evigheden. Dette glade budskab gælder hele menneskeslægten.

At han, Guds evige og enbårne søn, kom til os, tog kød og blod på sig og under vore vilkår her i verden bar vor syndebyrde og gjorde fyldest for den og opstod på tredjedagen for os, det er budskabet i Bibelen og i den kristne tro, det er centrum og nerven i alt. Uden dette påskens budskab er vi i mørket uden Gud ‑ der er ingen frelse, ingen kristen tro og intet håb for evigheden for nogen af os.

Den fred og forsoning mellem Gud og os syndere som Jesus har bragt i stand, har va3ret Guds plan fra evighed af, siger Bibelen. Jesu død og opstandelse for os viser Guds kærlighed til os, lige fra vi blev dannet i hans tanke og blev skabt. Forsoningen var en frelses‑hemmelighed i hans hjerte som han åbenbarede for hele verden da tiden var inde. Men denne frelse kunne ikke ske på anden måde end at Gud ofrede sin egen søn til soning for synden. Så alvorligt og skæbnesvangert er vort fald og oprør mod Gud.

Syndens alvor og gru

Ingen af os kan forstå dette på egen hånd. Derfor tager så mange mennesker anstød af det. De vil omstøde og erstatte Kristi kors og Guds visdom med deres egne tanker om hvad frelse er. For vor forstand er blevet formørket, og vor natur er blevet forvrænget på grund af synden. Derfor protesterer mennesket i sin visdom imod Jesu Kristi soningsoffer, for mennesket mangler kundskab både om Gud og om sig selv. Vi ser ikke at synden er så alvorlig at vi ikke selv kan gøre noget ved den ‑ hverken på den ene eller den anden måde ‑ så vi kan mildne Guds åsyn og tækkes ham. Men sådan har det religiøse menneske altid tænkt i sin selvklogskab.

Kun Gud kan gennemskue syndens mørke, alvor og gru og konsekvenserne af den. Kun han ser dybet i vort oprør, al vor vankundighed og ulykke. Kun han ser hvad der er nødvendigt for vor frelse. Intet syndigt menneske kan se det af sig selv. For synden er fjendskab mod alt det Gud er, og kan kun forstås i lyset af det Gud er i sig selv. Og hvad Gud er i sin hellighed og herlighed, kender han kun selv. Derfor kan heller ingen af vi syndere forstå rækkevidden af vor synd og syndens dybeste væsen uden at Gud selv åbenbarer det for os i sit ord og ved sin ånd.


I lyset af Guds eget ord kan vi forstå alvoren. Jesu død for os viser alvoren. At mennesket reagerer mod Jesu soningsdød, mod at Gud selv må bære vor synd, det afslører at vi inderst inde og med hele mennesket, med sjæl og legeme, står Gud imod. Vi skaber os et billede af os selv og skaber en Gud i vort eget billede og vil have ham sådan som vi ønsker at han skal være. Det som Gud siger om os og vor synd, vil vi ikke høre. Vi søger ikke sandhedens Gud, siger Bibelen (Rom 3,11). Sådan er ethvert menneske i sin natur. Det er syndefaldets bitre og hårde konsekvens.

Den nye situation

Men påskens budskab om Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse for os forkynder at der midt i dette mørke og ind i vor håbløshed er en befrielse, en glæde og fred som er lige så ufattelig som syndens mørke og fjendskab mod Gud. Dette budskab overskygger syndens gru og vor elendighed med en himmelsk velsignelse. Det er det budskab som siger at Kristus døde for os mens vi endnu var fjender af Gud, mens vi endnu var syndere (Rom 5,8), at Jesus døde for den ugudelige (Rom 5,6). Han har bragt forsoning og fred med Gud i stand, for den som står Gud imod!

Dette glade budskab i Jesus Kristus er så stort og så gennemgribende at det har forandret situationen for hele menneskeslægten. For frelsen er en gave som Gud rækker os i sin nåde, gratis, »for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv« (Joh 3,16). Gaven er Jesus Kristus og hans lidelse, død og opstandelse for vor skyld. Han er vor fred med Gud (Ef 2,14). Han har sonet vor synd. Derfor er han lyset, sandheden, frelsesvejen, døren ind til himlen og den gode hyrde, som apostlen Johannes taler om. Hvis vi sætter vor lid til ham, kan ingen magt i verden skille os fra Gud og tage frelsen fra os (Rom 8,38‑39). Det er påskens glade budskab.

Evangeliets lys over mit liv

Dette glade budskab, denne gave, denne uforståelige godhed som Gud viser mig og giver mig gratis, sætter alt det jeg selv er i et helt nyt lys. Guds ord om Jesu Kristi velgerninger mod mig er som et gennemtrængende lys der gennemlyser mig helt. Det afslører og viser mig hvad jeg selv er i forhold til Gud. Guds ord »trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger« (Hebr 4,12).

Dette lys fra himlen i Jesus Kristus afdækker mit kolde og ugudelige hjerte, min manglende kærlighed, mit manglende offersind, alle mine dårlige tilbøjeligheder, min egoisme og mine onde og urene tanker ‑ ja, alt det som Guds lov så klart taler om som synd og oprør mod Gud. I lyset af Jesu Kristi kærlighed til mig, i lyset af det han er, må jeg tie og bøje mig i skam og vanære. For her står jeg ansigt til ansigt med den levende Gud selv sådan som han er.

Men derved gør budskabet om Kristi forsoning sin gerning i mig, så det bliver grundvolden for alt det jeg tænker og gør. På dette grundlag ved jeg at jeg i mig selv er en fortabt synder. Hvis det ikke var sådan, så ville Jesus, Guds egen søn, ikke være kommet og have givet sig selv for mig. Jeg ved at uden Jesus er jeg uden håb. For Guds ord siger at det er det som Jesus har gjort for mig der giver mig håb. Derfor sætter jeg nu al min lid til evangeliet om at Jesus har sonet og borttaget min syndeskyld. Det er det Jesus siger vi må gøre når han formaner os til omvendelse og tro på evangeliet (Mark 1,15).

Helligåndens gerning og forsoningen

Når jeg tænker sådan, og det gælder også selv om mine følelser ikke altid kan følge med, da er det Helligånden som arbejder med mig. Han tager af det Jesus har sagt og gjort, og giver det til os (Joh 16,14). Han advarer os og tugter os med det som Bibelen siger om Guds dom og straf på grund af synden, og så viser han samtidig den eneste vej vi kan gå for at kunne stå for Gud og blive frelst. Det er Helligåndens opgave og gerning. Han vil at Gud skal æres for det han‑ har gjort til vor frelse, at vi skal kende denne hans kærlighed i Jesus Kristus, så vort sind, hjerte og legeme får en anden og ny måde at tænke og leve på.

Når der i dag tales så meget om Helligånden, er det vigtigt at være klar over at han altid arbejder med det hovedformål at vise os vor synd og vejen til frelse ved Jesu Kristi forsoning (Joh 16,8). Alt afhænger af det, både for tiden og for evigheden.

Det betyder at alt det i vor tænkning, tro og gerning som fremmer Guds ære i Jesu Kristi korsdød og opstandelse, er Helligåndens gerning i os og ved os. Og modsat: Alt det som fremmer vor egen selvlavede religiøsitet, ære, selvoptagethed, selvgodhed, egoisme, egenrådighed og gerningsretfærdighed for Gud, er fra os selv og vort syndige og ugudelige hjerte. Og det holder ikke for Gud. Det fører os tværtimod ind i et åndeligt mørke, borte fra Gud.

Påskens budskab lærer os altså også Helligånden og hans gerning at kende. Kristi gerning for os er selve kendemærket på Helligåndens gerning for os og i os. Guds ånd følger ordet om korset og alt det som kan tjene til at Kristi korsdød bliver forkyndt ret og taget til hjertet i tro.

Forsoningen i forkyndelsen og vort kristenliv

Den som ikke forkynder Kristi korsdød ret som fundament, centrum og frelsesgrund, har ikke Guds ånd. Den som forkynder kristendom uden at alt det han siger er forankret i det Jesus har gjort for os i sin lidelse, død og opstandelse, forkynder tomme ord uden Guds kraft til frelse. Han står ikke i forligelsens tjeneste (2 Kor 5,1820). Hos Gud er han afsat som forkynder, selv om han aldrig prædiker så meget. Guds ord siger at evangeliet om Jesu korsdød er kraften til frelse. Og den formidles fra den som tror evangeliet, til en anden, så også han kan komme til tro. »Af tro til tro« som Bibelen siger (Rom 1,17).

Det samme gælder for dig og mig. Hvis vi ikke i vort kristenliv har Jesu soningsdød og opstandelse for os som fundament og orienteringsgrund for vor tænkning, tro og bekendelse, kan vi nok siges at være religiøse, men vi er ikke kristne sådan som Bibelen forkynder. Vor religiøse fromhed er selvlavet. Det er hø og halm (1 Kor 3,11 flg.). Vi er ikke lys og salt, sådan som Jesus har sagt vi skal være (Matt 5,1316). Vi har ikke Guds ånd.

Det er Jesu korsdød som er Guds visdom, og som åbenbarer hvad hans frelse er (1 Kor 1,18‑24). Hans lidelse, død og opstandelse åbenbarer for os hvordan Gud er, så vi kan kende hans visdom og hjerte, og det åbenbarer hvordan vi selv er, så vi kan se vor skrøbelighed og flygte til Kristus og den tilgivelse for synd som hans korsdød giver os ved troen.

Den afgørende grundvold

Kristi soningsdød og opstandelse giver troen og kristenlivet det rette indhold. Her skal kun nævnes et par eksempler på hvordan Jesu Kristi soningsdød og opstandelse er helt afgørende for vor tro og vort kristenliv:

Apostlen Paulus taler om at Guds lov er en opdrager/tugtemester til Kristus, og at vi ikke Iængere er under denne opdrager og tugtemester når vi er kommet til tro (Gal 3,24‑25). Nu er det Kristus som er Herre. Dermed har apostlen sagt at alt det som Guds lov fordrer af os af hellighed. kærlighed, hengivenhed, tillid og renhed for Gud i tanke, ord og handling, ikke har det formål at vi skal gøre alt dette for at gøre os fortjent til noget hos Gud. Det kan vi ikke. Ingen kan gøre sig fortjent til noget hos Gud eller mildne hans åsyn ved egne pra3stationer. Ikke engang den fromme Abraham, Guds store profet, havde nogle fortjenstfulde gerninger at vise frem (Rom 4,2). Derimod bruger Gud sin lov til at vise os at vi er skyldige og fortabte og behøver Kristus og hans forsoning (Rom 3, 19). Det er vor eneste frelsesgrund.

Med sin lov vil Gud tugte os til at tage vores tilflugt til Jesus. Men dermed har han sat Jesu Kristi gerning for os i centrum af hele kristenlivet ikke loven. Alle vore gode gerninger får deres lys fra denne sandhed, hvilket betyder at de gode gerninger nu bliver taknemlighedsfrugter af troen på evangeliet og ikke fortjenstfulde gerninger.

Vi forstår at denne tale om loven sætter os fri under Kristus som Herre til at tjene ham. Loven står fast, den forpligter os på grund af Guds godhed og kærlighed til os, men den kan aldrig tage vores skat i evangeliet fra os eller berøve os frelsen som Kristus har bragt.

Mange andre steder taler den samme apostel om at Jesu Kristi opstandelse er for os. Jesus er førstegrøden af de hensovede og den førstefødte blandt de døde, siger han (1 Kor 15,20, Kol 1,18). Dermed har han sat Jesu Kristi opstandelse i centrum af vort håb. Det er ikke længere nogen hemmelighed hvordan det skal gå med os. For ved sin opstandelse har Jesus helliggjort os, som tror på hans forsoning, for himlen med ånd, sjæl og legeme. Og det betyder at det som skete med Jesus Kristus i hans opstandelse, skal ske med os.

Så hvis vi vil vide noget om vort håb, skal vi læse det som evangelierne fortæller om Jesu legemlige opstandelse og himmelfart. Det samme skal ske med os som tror på ham. Apostlen siger: »Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme« (dvs. hans opstandelseslegeme) (Fil 3,21). Så ved vi som kristne hvad der skal ske efter død og grav. Kristus har åbenbaret det for os i påskens evangelium.

Tillid til Kristi hors giver os barnekår hos Gud

Dette lys som Jesu Kristi soningsdød for synden og hans opstandelse fra de døde er, omstråler og oplyser hele livet i alle dets situationer og faser. Ikke således at vi altid bevidst tænker på det, men sådan at troen på og bekendelsen til Jesus og hans forsonergerning er blevet lagt ned i os ‑ ligesom det er naturligt for et barn at være tryg hos sin far. Det er det billede Bibelen bruger.

Barnet tænker ikke altid bevidst på sin tillid til far. Det tænker heller ikke på om det har tilstrækkelig tillid til sin far. Barnet er barn af fødsel og natur. Derfor er tilliden til far noget som er givet i fødslen. På samme måde med os. Som kristne er vi »født på ny« ved dåben og troen på Kristus og er blevet hans elskede børn. Vi er »i Kristus« som Bibelen siger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom 8,16‑17). Som kristne har vi fået denne tillid i den nye fødsel. Genfødslen kalder Bibelen det (Joh 3,3 ff). Grundlaget for denne tillid er det Jesus har gjort for os da han døde og opstod.

Derfor farer vi ikke rundt i alle tankens og hjertets afkroge for at undersøge hvilken kvalitet vor tro og tillid til Jesus Kristus har, om den er stærk nok osv. Derimod skal vi tænke og leve sådan som barnet tænker og lever: at jeg er helt afhængig af Guds frelse, og at han har sonet mine synder og givet mig barnekår. Det er troen. Og den frelser os.

Det er Guds egen ånd som skaber denne tillid i os, og det er ham alene som opretholder os i denne tro til det evige liv. Det er Guds ånd som gør at troen på Kristus og hans død for synden bliver ét med os. Det gør han ved Guds ord når vi hører, Iærer og husker det. Således helliggør Guds ånd os. Han knytter os hver dag mere og mere til Kristus. Vi kan ikke leve uden hans nåde og det håb som følger med nåden. Dagens bøn

Jeg har redigeret vores fastefolder fra 2009, og den er hermed også på min hjemmeside, som inspiration for dig i den fastetid, vi er begyndt på.

Vil du hellere læse den som den folder, der ligger i Silkeborg Oasekirke, så klik
HER


Fasten 2012
v. hjælpepræst Niels Peder Nielsen, Silkeborg

 

Fakta om fastetiden
Kirkeårets faste er en optakt til påsken og varer i 40 dage, fra askeonsdag til lørdag før påske. Askeonsdag er onsdagen efter fastelavnssøndag. Navnet askeonsdag stammer fra udtrykket i sæk og aske. Udtrykket kender vi fra flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har klædt sig i sæk og aske som tegn på deres sorg. Fastetiden er en påmindelse om Jesu 40 dage i ørkenen. Søndagene i løbet af fastetiden tæller ikke med i de 40 dage.

Allerede i 300-tallet kom den særlige tid på året som vi kalder fastetiden, til at tage sin form. I vores kirkeår indledes den med askeonsdag seks uger før påske.
Muslimernes ramadan har sit udspring i denne faste som havde en selvfølgelig plads hos de kristne da islam opstod i 600_tallet. Forbilledet for fastetiden er Jesu fyrre dage lange kamp i ørkenen, men også Israels fyrre år lange vandring gennem ørkenen. Grunden til at den indledes en onsdag, er at søndagene er fritaget for faste;
de er altid »opstandelsesdage«. Og for at seks uger skal blive til fyrre dage, skal der lægges fire dage til.
Askeonsdag har fået sit navn efter den praksis der var allerede i Det gamle Testamentes tid, når folket fastede i »sæk og aske«. Asken er et billede på boden, et synligt tegn på hjertets sønderknuselse hos den der er nået frem til at indse at hans egen »retfærdighed« kun er aske over for Gud. Asken vidner om »syndens løn«: død og forgængelig hed. Under fasten bekender vi vores delagtighed i verdens ondskab og omvender os til den Gud som alene kan give liv hvor alt håb er ude.

Fastetiden i kirkeåret er samtidig et billede på de vilkår der gælder alt kristent liv: Intet kan vindes uden forberedelse og kamp. Nåden er gratis, men den sæd Gud lader gro i vores liv, har brug for beskyttelse og omsorg for at modnes. Letsindighed og overmod kvæler den frugt der er i vente.

I kirkeårets vandring i Kristi efterfølgelse findes en vekslen mellem smerte og glæde, mellem kamp og triumf Det afspejler livets realitet. Man behøver ikke kunne give udtryk for alt det der hører til den kristne tro, på en gang. Alt har sin tid.

Uden renselse, ingen oplysning. Uden tårer, ingen lovsang. Uden faste, ingen fest.

Her er en af »pointerne« både for menigheder og for den enkelte kristne - ved at følge kirkeårets rytme: Den giver mig konkret støtte til at fordybe mig i forskellige sider af det kristne liv i forskellige perioder.
Prædikanterne får hjælp til at komme ud af vanen med at vende bunken og tvinges til at trænge ind i andre bibeltekster end deres favoritter. Den enkelte kristne kan meditere over og blive udfordret af hele rigdommen i Guds plan for verden og mennesket.

l løbet af fastetiden støtter vi hinanden i mådehold, vi skærper blikket og får værktøjer til at arbejde med både krop og sjæl. Fastetiden kalder mig til at tage fat på arbejdet i den del af Guds vingård som er mit liv, med større intensitet.

Således skriver Peter Halldorf i sin lille bog: Vejledning om fasten og vil man læse mere fra bogen er man velkommen til at klikke sig ind på Niels Peder Nielsens hjemmeside på adressen: http://www.nielspedernielsen.dk
/PeterHaldorff.html

Faste i Bibelen
Det Gamle Testamente læser vi ofte om faste i forbindelse med ulykker og modgang. Israelitterne fastede for at bevæge Gud til at gribe ind og give bedre tider til folket. Også i forbindelse med sorg, blev der fastet, som for eksempel da Saul døde.
Der er dog også andre typer af faste. Da Moses modtager de 10 bud fra Gud faster han, ligesom Jesus senere gør det, i 40 dage. Da Moses efter fasten kommer ned fra bjerget, ser israelitterne, at han er forandret. Det stråler fra hans ansigt. Fasten havde gjort noget ved ham. Og netop det, fasten gør, er vigtigt. For fasten er at skabe et tættere fællesskab med Gud.
Profeten Esajas omtaler igen en anden slags faste. Han kalder nemlig til en social faste.
Her er faste det aktivt at hjælpe den, der er i nød. Social faste er at handle og praktisk udvise næstekærlighed og barmhjertighed. Fastens resultat er her både til gavn for næsten som hjælpes, men giver også den fastende lys over livet, lægedom og Guds nærvær.
l Det Nye Testamente læser vi, at Jesus fastede 40 dage i ørkenen. Her handler fasten om at modtage ånden og få kræfter til at tage afstand fra det onde. l denne faste tager man afstand fra forbrug og arbejder for at modtage Ånden og hvile i Guds nærvær.

Misbrug af fasten.
Fasten kan også misbruges. l Det Nye Testamente anklager Jesus i bjergprædikenen farisæerne for at faste, kun for deres egen skyld. Det er et show off.
Farisæerne bruger fasten til at vise omverdenen, hvor troende, de er. Jesus kalder dem hyklere. Her er han meget hård og gør op med den udadvendte faste. Fasten skal være opbyggelig, ikke til sorg, men til glæde.


Fastetiden - en tid til fordybelse
Fasten er ikke en gerning, som i sig selv bringer mennesket tættere på Gud. Men man kommer tættere på sit eget hjerte, og hjertet bliver stille for, hvad Gud vil sige.
Fasten skal bruges til fordybelse i troen, og det mest nærliggende er at afsætte mere tid til bøn og bibellæsning. Det centrale for al kristen fordybelse er at opleve sig elsket af Gud. Tekster om Guds kærlighed, nåde og barmhjertighed kan derfor ikke læses og mediteres ofte nok.
l Bjergprædikenen i Det Nye Testamente, siger Jesus "Når I faster... ".1 denne tale præsenterer Jesus det, som kendetegner faste: en enkel livsstil med mådehold på menuen. Bøn og opprioritering af det åndelige liv. Fokus på gode gerninger og forholdet til næsten. Selvom Jesus fremhæver det at faste, så giver Bibelen ikke nogen anvisning på, hvordan man skal spise i fastetiden. Faste er grundlæggende afholdenhed og at lægge noget til side for et større formål. Den ekstra tid, kan bruges til at fokusere på bøn.
"Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert mennesker hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også muligheden for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl... Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave. Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os, der vælger, hvordan vi vil forvalte dem. Det er her, fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave, det er at være menneske. " (Peter Halldorf i Vejledning om fasten)


Hvordan kan jeg faste?
Før du begynder, er det vigtigt, du finder ud af dit formål med fasten. Samtidig er det vigtigt at finde ud af, hvad du har lyst til at gøre, og hvad du synes, giver mening.
Fasten skal ikke være udvendig og hyklerisk.
Når du skal vælge, hvad du vil faste fra, er der mange muligheder:
Afstå i en periode fra for eksempel mad eller specifikke madvarer - f.eks kød.
Afstå fra for eksempel vin, slik, kaffe eller chokolade altså et nydelsesmiddel.
Vælg TVet fra eller nedsæt forbruget i fasten Afsæt en fast aften i ugen gennem fasten til at læse i Bibelen eller anden opbyggelig litteratur.
Gør hver fredag i fasten til langfredag, og fast eller spis mindre, og gør hver søndag til påskedag, og marker dagen med festmad og vin.
Vælg en energifaste, hvor du skære ned for dit forbrug af el og elektriske maskiner, vask op i hånden, sluk for lyset, cykel i stedet for at tage bilen osv.
Gå alle dine ejendele igennem og smid det ud (eller aflever det i en genbrugsbutik), som du ikke har brugt i det forløbne år.

Forslag til fastemeditation ud fra Es 55,6 - 13:
Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.
Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.
For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund;
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.
I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres af sted.
Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer, alle markens træer klapper i hænderne.
I stedet for tjørnekrat vokser enebær og myrter i stedet for nælder.
Det skal blive til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes.

1. DAG - 22. februar Meditation: Søg Herren, når han er at finde.
Bøn: Herre, lær mig at søge dig.
2. DAG - 23. februar Meditation: Søg Herren, når han er at finde.
Bøn: Herre, vis mig, hvor du er at finde.
3. DAG - 24. februar Meditation: Kald på Herren, når han er nær.
Bøn: Herren, lær mig at se, at jeg har brug for dig.
4. DAG - 25. februar Meditation: Kald på Herren, når han er nær.
Bøn: Herre, fortæl mig igen, at du altid er nær.
26. februar - søndag Meditation: Vend om til Herren.
Bøn: Herre, vis mig barmhjertighed og nåde.
5. DAG - 27. februar Meditation: Vend om til Herren.
Bøn: Herre, tilgiv mig min synd.
6. DAG - 28. februar Meditation: Herren er fuld af barmhjertighed.
Bøn: Herren, lad din nåde komme over mig.
7. DAG - 29. februar Meditation: Herren er rig på tilgivelse.
Bøn: Herren, lad din godhed komme over mig.
8. DAG - 1. marts Meditation: Herrens planer er højere!
Bøn: Herre, lad mig se fremtiden med dine øjne.
9. DAG - 2. marts Meditation: Herrens veje er bedre!
Bøn: Herre, led mig af dine veje.
10. DAG - 3. marts Meditation: Herren leder af rette veje for sit navns skyld.
Bøn: Herre, lad mig gå i dine fodspor.
4. februar – søndag Meditation: Himmelen fortæller Guds ære.
Bøn: Herren, jeg ære, priser og lovsynger dig.
11. DAG - 5. marts Meditation: Naturen synger Herrens pris.
Bøn: Herren, du er højt ophøjet!
12. DAG - 6. marts Meditation: Herres nåde er som regnen der vander jorden.
Bøn: Herre send din nådes regn over mig
13. DAG - 7. marts Meditation: Selv i "vinterens tid" sender Gud nåde.
Bøn: Herre, hold mig fast hos dig.
14. DAG - 8. marts Meditation: Herren er skabelsens Gud
Bøn: Herre, tak for skabelsens under.
15. DAG - 9. marts Meditation: Herren lader kornet gro og føder jorden.
Bøn: Herre, tak for mad og næring. Mæt din jord!
16. DAG - 10. marts Meditation: Herren giver rigeligt nok til mig og til min næste gennem mig - både brød og udsæd.
Bøn: Tak Herre for overflod.
11. marts - søndag Meditation: Gud er livets Herre, hvor han er, spirer og gror det.
Bøn: Herre, skab liv i mit indre.
17. DAG - 12. marts Meditation: Herrens ord vender ikke tomt tilbage.
Bøn: Herre, tak fordi du insisterer på at nå mig.
18. DAG - 12. marts Meditation: Herrens ord skaber, hvad det nævner.
Bøn: Herre, tak fordi du ikke giver op overfor mig.
19. DAG - 14. marts Meditation: Guds ord er levende.
Bøn: Herre, lad mig leve i dit ord.
30. DAG - 15. marts 20. DAG - 11. marts Meditation: Herren skaber nyt!
Meditation: Herrens ord er virkende. Bøn: Kom Helligånd, forny din kirke.
Bøn: Herre, lad mig leve af dit ord.
21. DAG - 16. marts Meditation: Herren glæder sig over sine børn.
Bøn: Herren, fyld mig med din glæde.
22. DAG - 17. marts Meditation: Herren glæder sig over de retfærdige.
Bøn: Herre, mæt mig med din glæde.
18. marts - søndag Meditation: Herren vender sorg til glæde.
Bøn: Herre, klæd mig i din glæde.
23. DAG - 19. marts Meditation: Herren er værdig al tak og lov og ære.
Bøn: Herre, lær mig at fryde mig foran dit ansigt.
24. DAG - 20. marts Meditation: Herren kalder sit folk til at drage ud.
Bøn: Herre, lad mig altid følge din vej.
25. DAG - 21. marts Meditation: Herren er fredens Gud.
Bøn: Send din fred over mig, Gud.
26. DAG - 22. marts Meditation: Herren virker fred som verden ikke forstår.
Bøn: Send din fred over mig, Gud.
27. DAG - 23. marts Meditation: Herren leder med fred.
Bøn: Herre, i fred lad mig blive ført af sted.
28. DAG - 24. marts Meditation: Naturen jubler over Guds værk.
Bøn: Herre, tak for din trofasthed og indgriben.
25. marts - søndag Meditation: Herren forvandler!
Bøn: Kom Helligånd, og forny mit hjerte.
29. DAG - 26. marts Meditation: Herren forandrer!
Bøn: Kom Helligånd, form mig efter din vilje.
30. DAG - 27. marts Meditation: Herren skaber nyt!
Bøn: Kom Helligånd, forny din kirke.
31. DAG - 28. marts Meditation: Herren vender folkets skæbne.
Bøn: Kom Helligånd, velsign det danske folk.
32. DAG - 25. marts Meditation: Herrens ry går foran ham.
Bøn: Herre, lad dit rige komme.
33. DAG - 30. marts Meditation: Hvert knæ skal bøje sig for Herren.
Bøn: Herre, lad din vilje ske.
34. DAG - 31. marts Meditation: Herren er almægtig!
Bøn: Herre, dit er riget, og magten, og æren.
1. april - Palmesøndag Meditation: Jesus kommer, sagtmodig, ridende på et æsel.
Bøn: Herre, tak at du opsøger mig.
35. DAG – 2. april Meditation: Jesus kommer for at frelse.
Bøn: Herren, tak for din frelse.
36. DAG – 3. april Meditation: Jesus kommer for at genoprette
Bøn: Herre, tak for din genoprettelse.
37. DAG – 4. april Meditation: Jesus kommer for at give liv og håb
Bøn: Herre, tak for håb for fremtiden
38. DAG - 5. april Skærtorsdag Meditation: Jesus deler ud af sig selv.
Bøn: Herre, lær mig at ligne dig.
39. DAG - 6. april Langfredag Meditation: Jesus giver afkald.
Bøn: Herre, tak for din død og opstandelse.
40. DAG - 7. april Meditation: Jesus giver alt.
Bøn: Herre, tak for det evige liv.

Silkeborg Oasekirke • Frichsvej 2 • 8600 Silkeborg
• Tlf. 8681 6835 • info@oasepost.dkwww.silkeborgoasekirke.dk


Vi er på vej ind i fastetiden.
På søndag er det fastelavnssøndag og et af temaerne i fastetiden er konfrontationerne med det onde - den onde og de onde åndsmagter
Jeg sætter det lidt i relief ud fra en af fasteteksterne:

Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: "Hvad er det, I diskuterer med dem?" Og en fra skaren svarede ham: "Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke." Da udbrød Jesus: "Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!"
Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: "Hvor længe har han haft det sådan?" Han svarede "Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os." Jesus sagde til ham: "Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror." Straks råbte drengens far: "Jeg tror, hjælp min vantro!"
Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: "Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!" Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: "Han er død." Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.
Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: "Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?" Han svarede dem: "Den slags kan kun drives ud ved bøn."
Mark. 9,14 29

1. Det ondes univers

Der er sikkert ikke mange, der er uenige med mig i, at vi lever i en ond og uregerlig verden med terror, krige, forurening, sårende ord og handlinger, fjendskaber mellem mennesker på grund af politiske, religiøse og økonomiske forskelle - for det meste forårsaget af en ukontrolleret ondskab indefra os selv

Så er der alle de ting, vi ikke er herrer over: Naturkatastrofer - jordskælv, oversvømmelser, orkaner, sygdomme, og ikke mindst, døden.

Alle disse ting har vi lært at leve med, men jeg vil mene, at vi lukker øjnene for virkeligheden, hvis vi nægter eksistensen af forskellige usynlige åndelige kræfter, der huserer og rumsterer i tilværelsen.

Jeg har mødt mennesker, har besøgt hjem og har læst om steder, hvor mange ukontrollerede ting, som man ikke kan forklare sig ud af, sker i form underlige ting: En båndoptager, der begynder at spille midt om natten. Banken på vinduerne i 1. sals højde, lyden af trin på trapper, døre der åbner og lukker af sig selv, uforklarlige dufte, fornemmelsen af spøgelser og dæmoner og mange andre ting, som fortæller os, at vi lever i en verden, hvor det ikke nødvendigvis bare er os selv, fornuften, det rationelle, der sætter dagsordenen, og hvor det overnaturlige kæmper om vores opmærksomhed, men hvor der ofte skal ret stærke ting til, før vi indrømmer det.


2. Fastetiden har focus på det onde

Fastetiden er i kirkeåret den tid, hvor der er særligt focus

på ondskaben, og hvor vi gennem Bibelens beretninger ser ondskaben ta´ livtag med livet og teksterne indeholder grove eksempler på det ondes magt, kraft og vildskab.

I dag har vi så hørt om det dæmoniske, det som til enhver tid pludselig kan tage magten fra os og kaste os hid og did og være ved at gøre det af med os ---------

A . Som nu denne dreng: Et værgeløst og hjælpeløst offer for alt det dæmoniske, vi kan forestille os tage bolig i et menneske. Han havde mistet kontakten med sin omverden endda med sin egen far. Helt opslugt af dæmonien, af en dæmon, der totalt beherskede ham, som boede i ham og som fuldstændig havde taget magten over ham.

Jesus sætter ord på det altsammen. Han er ikke i tvivl. Han viser, at vi befinder os i en verden, hvor de onde kræfter er til steder i en for menensker overlegen styrke: Dæmonerne - dæmonernes fyrste og leder Satan selv - er på banen og vores verden og vi selv er den arena, hvor det store slag mellem det onde og det gode udkæmper de drabeligste kampe, og hvor vi gør klogt i at tage tanken om Satan - om Djævelen - ganske alvorlig, og ligeså dæmonerne , som de kræfter vi selv og ikke mindst Jesus er oppe imod.

I det bibelske univers er det onde en konkret virkelighed og der er sat navne på - og måden den onde - Satan -virker på er defineret - Satans funktioner er defineret - Snart lokkende med gods, ære og guld, snart på færde som som en forskrækkelig brølende løve - snart i form af en dæmon, der, som her, har fat i drengen, så han bliver kastet hid og did af dæmonen, den onde ånd, kastet i ild, kastet i vandet i brønden, og hvor drengen virkelig for alvor er helt i den ondes vold.

----

B. Men faderen er på sin vis også i det ondes vold med sin “vantro”, for også faderen ligger under for noget, der er alvorligt og har en ond hensigt, ja som næsten også er dæmonisk, for også han kastes også hid og did af en magt, han ikke er herre over. Desperat bliver han “kastet” hen til de “forkerte” - i det her tilfælde disciplene, for han har nok hørt, at de måske kunne gøre et eller andet. Men skuffet fortæller han, at de kunne ingenting, og så “kastes” han heldigvis videre til Jesus og siger: "Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os."

Hvis du kan gøre noget¼. Vi kan tydelig høre tvivlen, ikke sandt?

Egentlig er det ganske forfærdeligt at være kastet ind i den farlige halv- eller heldæmoniske tanke, der er så dybt forankret i vores verden en tanke der er langt borte fra Guds univers - tanken om, hvorvidt Gud kan gøre noget?

-----

3. Men det kan Gud ...

En gang imellem sker det at folk bliver raske, uden at det er lægevidenskaben, der har helbredt dem, men det tjener den til ære, at den ikke benægter, at det sker.

Om vi kan forstå det eller ej, så findes der mennesker, der bliver helbredt, fordi der faktisk er en udefra kommende (uforklarlig) "magt" der helbreder dem, og for mig ingen tvivl: Det er Gud, der griber ind og viser os sider af Guds rige - som tegn for os. Dog kan jeg ikke forklare, hvorfor nogen bli´r helbredt og andre ikke, men det skal ikke overskygge, at Gud faktisk ret så tit griber ind, som her, hvor drengen oplever udfrielse fra den onde dæmon

----------------

4. Men vi skal tro det!

At Jesus helbreder sønnen skyldes faderens tillid til Jesus - faderens tro - troen på og tilliden til Jesus, at Jesus kunne gøre og gør en forskel.

Hvor meget vi mennesker end ønsker at blive skånet for sygdom og modgang og vanskeligheder, når det gælder os selv og vore kære, så ville denne far aldrig være kommet i forbindelse med Jesus, hvis ikke hans søn havde været syg. Mange har oplevet, at selv det onde (som Gud ikke vil) og som Jesus kæmper imod af alle kræfter, kan der komme noget godt ud af. Selv det onde kan Gud bruge i sin tjeneste.

Guds folks historie siden skabelsens morgen fortæller blandt meget andet også om mennesker, som Gud fandt gennem lidelsen, eller som selv fandt Gud gennem lidelsen, det meningsløse, det uforståelige. Sådan går det ikke altid, men sådan går det tit. Også i dagens evangelium var det nøden, der bragte denne far til Jesus, og som frembragte underet: Hans søn blev rask. Han fik en oplevelse, han aldrig glemte, og som knyttede ham nærmere til Gud.


5. Gennem sygdom og nød lærer vi noget om os selv!

Gennem sønnens sygdom havde han lært meget om sig selv og om sin afmagt. Da han mødte Jesus, lærte han meget om Gud og om Guds almagt - lærte, at hvad ingen anden i verden kunne, det både ville og kunne han.

Han søgte Gud, fordi han havde en syg søn.

Den blinde søgte Gud, fordi han var blind. Den lamme, fordi han var lam. Den spedalske, fordi han var spedalsk. Og sådan gælder det stadig i vor evige søgen efter mening og frelse. Vi kommer med det, som er vort. Vi kommer til ham, som aldrig vender sit ansigt bort fra noget menneske.

Og ham er vi godt tjent med at møde. Også i dag.

Når man som mig en gang imellem har lidt tid til unødvendige ting, så finder jeg af og til på de særeste ting. Denne formiddag syens jeg det kunne være interessant at se, hvordan jeg tænkte, når jeg skulle lave en nytårsprædiken, og jeg sætter hermed en prædiken fra 1997 på min ugereflektion, fordi det kan være interessant at se, hvordan jeg tænkte dengang. God læselyst


Nytårsdag 1997 i Hjarup kirke.

1. Navnet Jesus blegner aldrig
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus, det er evigt,
aldrig det udslettes kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadig friske skud.
Det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud.
Omkv: Navnet Jesus må jeg elske
det har sat min sjæl i brand.
Ved det navn min sjæl fandt frelse,
intet andet frelse kan.


2. Jesu navn, hvor skønt det klinger,
lad det runge over jord.
Intet andet verden bringer
håb og trøst som dette ord.
For det navn må hadet vige,
ved det navn må ondskab fly.
Ved det naven skal retfærds rige
skyde friske skud påny.


3. Midt i nattens mørke blinker
klart som fyret Jesu navn.
Og hver nødstedt sejler vinker
ind i frelsens trygge havn.
Og når solen mer ej skinner
Jesusnavnet lyser end.
Da den frelste skare synger
højt det pris i himmelen.


Ved et årsskifte befìnder vi os ved en milesten. Nu kom vi så langt. Hvor langt er der mon tilbage af den tid, der er tilmålt os mennesker? Vi ved det heldigvis ikke. Tiden er en underlig størrelse. For nogen går den langsom, for de gamle, de syge, de ensomme. For andre går den hurtig, alt for hurtig.


Der var en gang en konge, der sad og rådførte sig med sine mænd. Det var i Ansgars dage, da kristendommen kom til landet. De drøftede, om de skulle tage imod den eller ej. En ældre mand rejste sig og sagde:
,,Om vinteren, Herre konge, når du sidder her i hallen, sker det, at en spurv forvilder sig herind for at søge ly mod kulde og mørke. Et øjeblik er den her; så flyver den tilbage til kulden og mørket, hvorfra den kom. Således er det med tiden, Herre konge. Et øjeblik er den hos os, så forsvinder den tilbage til det ubekendte, hvorfra den kom. Hvis disse fremmede er i stand til at give os oplysning om tiden, da var det nok værd at lytte til deres tale."

Og det er netop det fantastiske ved kristendom. Den siger noget om tiden. Tiden forud, tiden nu og tiden fremo­ver, og den siger noget om evigheden. Tiden er kædet sammen med en person Jesus. Jesu har tiden under kontrol.


Derfor kan der godt komme mange tanker i vort sind, når vi nytårsdag sidder et øjeblik på milestenen ved vejen. Hvor­dan vil året blive? Kommer der ro i det ulykkelige Afrika? I SNG? Får vi lov at leve i frihed og fred? Hvad gemmer det nye år til os og vore kære? Og spørgsmålet tilspidser sig gennem et personligt spørgsmål: Hvordan med os selv? I hvilken retning går vi?

Er vi på fast grund? Husker vi, at vi skal aflægge regnskab en dag, og at fodsporene røber vor livsretning? Har du fred med os selv? Er der lys over vejen? Kan vi se hjem? osv


Før i tiden brugte man tit vendingen i Jesu navn, som feks.: Vi vil begynde vort møde i Jesu navn. I Jesu navn går vi til bords. I Jesu navn - Amen osv. Som en rød tråd ønsker jeg at Jesu navn skal være navnet over alle navne og det navn vi i liv og død holder og til og at vi i alle forhold ønsker at leve i hans nærhed og kærlighed. Denne grundtanke er baggrunden for de refleksioner, jeg vil på denne årets første dag komme med.


1. Hvad skal vor ånd leve af i det nye år?

Hvad vil vi fylde vort hjerte med i det nye år? I Jesu navn vil vi fylde vore hjerter og vore sind med alt, hvad der er sandt, ædelt, rigtigt, rent, kærligt, beundringsværdigt og alt, hvad der er udmærket eller prisværdigt. I Jesu navn vil vi bede, tilbede, tilegne os Guds ord og leve og ånde i det kristne fællesskab. Eller sagt med Paulus i Kolossenserbre­vet 3, 1‑2: Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.

I dette skriftsted ligger to befalinger. Først, at vi skal søge det, som er i Himlen, og derpå, at vi skal tænke på det. Med andre ord skal det, som er i Himlen, fange vor opmærksom­hed, vore følelser, tanker, ideer og så videre.

De fleste af os anser ikke denne befaling for så nødvendig som andre befalinger i Bibelen. Men det er den! Når vi tænker på, at det første og største bud er at elske Herren af hele vort hjerte og hele vort sind, følger det naturligt, at vi skal søge det, som er i Himlen, "hvor Knstus sidder ved Guds højre hånd".

C.H. Spurgeon sagde engang: "Der er nogle af jer, der i dette øjeblik ikke ville blive glade for at få lov at komme i Himlen. Skal jeg sige jer hvorfor! Fordi Himlen er et åndeligt rige, og I har forsømt jeres ånd."
Der var krudt i de gamles ord

I Jesu navn vil vi søge og tænke på det, som er i Himlen. I Jesu navn vil vi leve i Ånden, vandre i Ånden, hvile i Ånden og bede i Ånden, for da kan vi ikke undgå at få en dyb og inderlig længsel efter den himmelske herlighed.


2. Hvad med vor personlige åndelige vækst i det nye år?
I Jesu navn vil vi bede om kraft til at vokse i det nye år! Ang. dette har vi et andet ord af Paulus i 2. Korintherbrev 3,18: Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlig­hed til herlighed ...

Biskop J.C. Ryle udtrykker det sådan her: "Når jeg taler om vækst i nåden, mener jeg en forøgelse af graden, styrken og kraften af den nåde, Ånden planter i vore hjerter. Når jeg taler om, at et menneske vokser i nåden, mener jeg simpelt hen, at vedkommendes syndserkendelse bliver dybere, troen stærkere, håbet mere strålende, kærligheden mere omfat­tende og åndeligheden mere udpræget. Den pågældende føler mere af gudfrygtighedens kraft i sit hjerte og lægger mere af den for dagen i sit liv. Han eller hun går fra kraft til kraft, fra tro til tro og fra nåde til nåde."


3. Hvad vil vi i det nye år bruge tiden til og arbejde på?

I Jesu navn skal vi personligt tage stilling til, hvad vi vil bruge vor tid til, og definere og modellere de mål vi søger osv.

Jeg vil gerne til slut citere en af mine venner, der for det nye år udtrykker et ønske for sig selv og den tjeneste han står i. Han siger følgende, som jeg tror vi alle kan tage med os og lade blive til inspiration for vore bønner og vort liv i Jesu navn for 1997:


Mit håb for kirken i Danmark i 1997 er mange nye kristne og et virkeligt gennembrud i forhold til isolation og indad­vendthed. Jeg ønsker at se initiativer blive taget til mange flere menigheder med profetisk slagkraft i lokalsamfundet gennem kærlighedsgerning og socialt engagement, megen bøn, åbenhed for Guds Ånd og kulturelt tilpasset evangeli­sation. Vi må forberede os på vækkelse og høst. Mange er åbne og søgende, men der er brug for en synliggørelse af kirken, dristighed til at gå nye veje, frigørelse af hindrende strukturer, opfindsomhed og initiativ, der afspejler tro på Guds muligheder.

Vi har også brug for mere af det profetiske ords kraft i 1997 til at ruste os med Guds virkelighed, så hele Guds folk mobiliseres, prioriterer med evigheden for øje, modnes og viser ansvar ved at give til Guds rige og udvikle sine nådegaver maksimalt. I Åndens kraft må vi give Gud vort bedste, ikke vort næstbedste eller femtebedste. Det forløser muligheder og ressourcer i menighedsfællesskabet, således at det bliver spændende, udfordrende, sjovt, engagerende og udviklende at være med. Vi må som kristne få grundigere fat i de mål og visioner, som rækker langt udover hverda­gens små ligegyldigheder.

Mit håb --(for Dansk Oase) er, at vi må erfare Guds friske vind så stærkt, at vi drives ud i frugtbærende tjeneste og mission, får opbygget og udrustet mange dynamiske menigheder udover landet og får visdom til at lede og handle ret i forhold til folkekirkens udvikling. Det er også min bøn, at kristen enhed og samarbejde må udbygges på tværs af kirkeretninger, så vi stå med fælles front overfor tidens udfordringer.

Morten Munch hedder han og han er landsleder for Dansk Oase.


Med disse tre spørgsmål, opfordringer og udfordringer om man vil, vil vi ønske hinanden et nyt og godt år i Jesu navn. Amen

Jeg har fået en lille opgave fra Dansk Oases redaktionsudvalg, som har bedt mig om mine refleksioner over forholdet mellem diakoni og mission.
I det følgende kan du læse, hvad jeg har sendt til redaktionsudvalget.
Og nedenunder igen kan du læse en noget længere artikel af biskop Niels Henrik Arendt


 

Missionen i /og gennem diakonien.


Af Niels Peder Nielsen, hjælpepræst i Silkeborg Oasekirke

”Dansk Oase vil derfor arbejde for at Kirkens forkyndelse understøttes af diakoni og at menighederne engagerer sig i en genoprettelse af den enkelte, familien, samfundet og hele skaberværket. ”

Sådan hedder det i Dansk Oases Visions- og strategidokument fra 2001, og i et år, hvor temaet i Dansk Oase er Mission - i Åndens kraft, er det helt på sin plads at koble de to begreber, mission og diakoni, sammen.

Lidt forenklet kan man hævde, at på samme måde som en god stol har fire ben, sådan har kirken også ”fire ben” den hviler på: Forkyndelsen (proklamationen), undervisningen (tydeliggørelsen), missionen (kaldet) og diakonien (hånden og hjertet).


Jeg har haft den oplevelse sammen med min kone, Irene, at gennemlæse hele Bibelen på et år, og da blev det tydeligt, at der går en rød tråd gennem Bibelen, som handler om ansvaret for sin næste, f.eks. Es. 58,6f: ”den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker, og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; v7 ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.”

I særdeleshed tegnes der et diakonalt billede gennem hele NT, gennem Jesu særlige omsorg for de underprivilegerede, de syge, de svage, de udstødte m.m.


Den første menighed systematiserede diakonien, og gav den et særligt ”embede” , som udviklede sig fra at ”gøre tjeneste ved bordene” til at betegne al form for tjeneste for næsten, og ret hurtigt blev det i oldkirken en meget vigtig og stor tjeneste.

Hjarup kirke, hvor jeg var præst, var oprindelig en katolsk kirke indviet til diakonen (og helgenen) Laurentius, der døde martyrdøden i år 258. Han var skatmester og en af syv diakoner i Rom. En legende fortæller, at han, efter at pave Sixtus II blev henrettet, fordelte kirkens skatte til de fattige, og da kejser Valerian 1. hørte det, krævede han kirkens skatte udleveret, og Laurentius åbnede kirkens dør og med en håndbevægelse hen over de mange fattige, syge og hjælpeløse sagde han disse berømte ord: ”Disse er kirkens skatte”. Det ophidsede kejseren så meget, at han forlangte Laurentius henrettet ved stegning på en rist, på lignende måde, som når man griller en Langelænder.


Kirken har altid i en eller anden form vist ansvar for det omgivende samfund, og tjenesten har været mere eller mindre intens og mere eller mindre institutionel, men den har altid været der som uomgængelig for det kristne fællesskab, fordi vi altid »har haft de fattige hos os«, som Jesus siger i Johs. 12,8.

Verdens første internationale nødhjælpsindsamling blev iværksat af apostlen Paulus som en hjælp til den nødlidende menighed i Jerusalem, og videreført af den katolske kirkes munkevæsen gennem klostre, skoler og hospitaler, og ikke mindst den verdensmission, som trådte på speederen fra 1700, har om nogen haft held til at kombinere mission og diakoni. Læs blot missionsselskabernes historie, og man bliver overbevist om diakoniens betydning for missionen, ja jeg vil endog gå så vidt at sige, at den ikke havde været mulig uden diakonien som utrættelig følgesvend.

Men også her i Danmark har vi en perlerække af diakonale kirkelige tjenester fra midten af 1800 tallet til i dag (Stiftelser med forskelligt sigte, Kirkens korshær, Blå kors, Frelsens Hær m. fl.),og som har dannet grundlaget for det moderne velfærdssamfund, men ikke det alene - det har også været en virkningsfuld del for kirkens mission, vækkelse og vækst.


Men har velfærdssamfundet ikke overtaget ”diakonien”?


Biskop Niels Henrik Arendt har skrevet en veloplagt artikel om Diakoni og mission anno 2010.

Heri reviderer og nyformulerer biskoppen kirkens diakoni og kommer med nogle spændende forslag.

- at diakonien rettes mod dem, der er ramt af sygdom, dem, der har mistet.

- at diakonien rettes mod nogle af de mange børn i skolealderen, der har problemer. En fjerdedel af alle børn modtager specialundervisning, talrige får psykolog-hjælp, adskillige må fjernes og sættes i familie-pleje. En del er så skadede, at de må på special-institutioner. Kunne man forestille sig en kirkelig besøgstjeneste, hvor sådanne udsatte børn kunne få lov at gå på besøg hos en erfaren voksen?

- at diakonien rettes mod det indlysende behov for støtte og opmærksomhed ved skilsmisse, både i forhold til børnene men også de voksne.

- at diakonien rettes mod de mange flygtningefamilier, bl.a. ved gæstfrihed overfor ikke mindst de mange kristne blandt de nye borgere.

- at diakonien rettes mod de marginaliserede, de moderne udstødte, misbrugere, psykisk syge, HIV/Aids-smittede, hjemløse, tidligere fængslede, posedamer.
Så vidt tanker af Niels Henrik Arendt.


Til slut et K. E. Løgstrupcitat: »Man har ansvar så langt, som man har magt« - og det har kirken. Den har sine tider og sin kraft fra den almægtige Gud, og det skal vi udnytte i diakonien.

Diakoni og mission anno 2010

Foredrag af biskop Niels Henrik Arendt
Ellebæk Kirke den 19. september 2010

De fire ben: forkyndelse – undervisning – mission – diakoni.
Igennem næsten 2000 år har det uadskilleligt hørt med til den kristne menigheds liv at tage samfunds-ansvar, at vise omsorg for de svage, de hjælpeløse og de udstødte. Diakoni betegnede oprindelig det at gøre tjeneste ved et måltid, men som siden kom til at betegne al form for tjeneste for den næste, som havde brug for det. Mig bekendt har der ikke været noget tidspunkt, hvor der ikke i tilknytning til kirken har været udført en tjeneste for den nødlidende næste. Kirken har altid i en eller anden form vist ansvar for det omgivende samfund. Tjenesten har været organiseret på forskellig vis, den har været mere eller mindre intens og mere eller mindre institutionel; der har været ført diskussioner om, hvem den burde omfatte, og hvorledes den skulle forstå sig selv. Men den har altid været der – ikke uomstridt, men til gengæld uomgængelig for det kristne fællesskab, fordi vi altid »har haft de fattige hos os« (Johs 12,8). Verdens første internationale nødhjælpsindsamling blev iværksat af apostlen Paulus som en hjælp til den nødlidende menighed i Jerusalem.
Tjenesten i samfundet har altid både være en tjeneste for det menneske, der havde brug for det, og en tjeneste for samfundet. Det nye testamente rummer masser af opfordringer til at handle ved imod mennesker, først mod ens egne, men også videre ud blandt alle, der trængte dertil. Der udtrykkes ikke kun et ansvar i samfundet for det andet menneske, men også et ansvar for samfundet. Det kommer til udtryk i kravet om at ære magthaverne, dvs. ære den tjeneste, de udøver. I praksis blev dette ansvar bl.a. udøvet ved, at der blev bedt for myndighederne. Bønnen for myndighederne er et tegn på kirkens vedkendelse af sit samfundsansvar. Den er tillige et udtryk for, at kirkens budskab hører hjemme i det fælles rum, at det så at sige er en offentlig sandhed.
Just hvad denne forståelse angår, har de seneste årtier rummet en kirkelig tilbagetrækning, som jeg finder dybt betænkelig. Religion, tilværelsestydning i det hele taget, henvises i stigende grad til privat-sfæren. Der er alt det, vi er fælles om, demokratiet, velfærdsstaten osv., og det skal helst holdes så religionsfrit som muligt, og så er der den private sfære, hvor den religiøse tydning hører hjemme. Kristendommen betragtes som en særinteresse, som man kan have eller ikke have. Men det er i virkeligheden en form for kætteri. Mennesket kommer til at leve i to virkeligheder, kristendommen bliver en indre åndelig viden, isoleret fra den verden, hvori mennesket opholder sig.
Hvordan kan kirken varetage et samfundsansvar? Efter min mening kun ved at insistere på det kristne budskab som en offentlig sandhed, hvormed jeg selvfølgelig ikke mener en alment eller af magthaverne accepteret sandhed. Vi kan ikke kræve at kristendommen så at sige skal regere. Kristendommen kan kun gøres gældende i dagens samfund på meget mere ydmyge vilkår – den må komme til orde sammen med alle mulige andre budskaber.
Uden diakoni mister samfundet den refleksion over dets dybere betydning og forpligtelse, som er nødvendig, hvis ikke samfundet skal begynde at komme i tvivl og gå op i sømmene og prøve selv at finde på en begrundelse for sig selv.
Vi kommer altså ikke uden om at genoverveje forholdet mellem kirke og samfund. Kirken må insistere på væsentligheden af sit budskab også i en samfundsmæssig sammenhæng, insistere på opfattelsen af evangeliet som offentlig sandhed. Og det kan kirken netop gøre i dag, hvor risikoen for at blive beskyldt for overgreb eller kirkelig styring ikke længere giver synderlig mening.
Vi, der i 60’erne og 70’erne blev lidt forlegne ved talen om kirkens diakoni og i hvert fald foretrak en meget minimalistisk udgave deraf, kommer til at tage den tråd op igen. Det er afgørende, at kirken i Danmark vedkender sig dette ansvar for det fælles, og at vi erkender, at der også i et velstands-samfund er meget at gøre. For 100 år siden kaldte man det menigheds-pleje; nu må vi genoplive dette ord som noget, der hører til i ethvert lokalsamfund, selvfølgelig formet efter vor tids behov. Der bliver allerede gjort en del, men der kan sagtens gives nogle bud på konkrete behov, der kunne kræve en indsats mange flere steder. En ”pleje” af samfundets svage medlemmer ud fra en opfattelse af deres umistelige værdi, også i deres øjeblikkelige svaghed.

Jeg er ofte vendt tilbage til en formulering af K.E. Løgstrup: »Man har ansvar så langt som man har magt«. Sætningen faldt i en diskussion om kirken som politisk subjekt – Løgstrups tanke var at kirken allerede som folkelig organisation har indflydelse og handlemuligheder, og dem kan den ikke unddrage sig. Også af den grund er det konkrete samfunds-ansvar en indlysende forpligtelse for kirken. At sidde med hænderne i skødet, når man rent faktisk kan gøre noget, er at svigte, kristeligt og folkeligt. Vi kan ikke overse behovet for en indsats, og fordi vi har mulighederne, både ressourcemæssigt og med hensyn til at skabe opmærksomhed om behovet, kan vi ikke løbe fra ansvaret.
Jeg hører til dem, der er godt tilfreds med den måde, hvorpå folkekirken varetager har varetaget sit samfunds-ansvar – gennem græsrods-organisationer som Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og de mange andre, sommetider mere lokalt tilknyttede organisationer. Det arbejde, der udføres af de forskellige diakonale organisationer, er et fuldgyldigt folkekirkeligt arbejde – organisationerne er »ægte børn af huset«, med hjemstedsret, men også barnets ret til at kritisere ophavet. Organisations-tjenesten er langt mere fleksibel og bedre i stand til at reagere her og nu på aktuelle udfordringer end et institutionaliseret folkekirkeligt diakonalt apparat ville være. Hvortil kommer, at organisationerne ved engang imellem at være »forud for« kirke-institutionen yder den et nødvendigt modspil.
Jeg synes heller ikke det er en katastrofe, at den lokale kirkelige ”samfunds-tjeneste” har haft en periode »på vågeblus«. Nu ser det ud til, at den kommer igen. Dertil er der en ikke særligt glædelig årsag, nemlig at hullerne i velfærds-apparatet bliver større og større og solidariteten mindre og mindre. Velfærdsstaten, der havde solidariteten som forudsætning, kom desværre til samtidig at aflive solidariteten og forpligtetheden. Tilværelsen er i dag i utrolig grad blevet et individuelt projekt. »Hvis fanden tager de bagerste, så dem om det!« Men det betyder, at menighedspleje på ny er ved at blive en uomgængelig og selvfølgelig del af sognenes liv.
Der blev i forbindelse med biskoppernes diakoni-rapport lavet en undersøgelse af diakoniens plads i de enkelte sogne. Den viser, at der allerede er langt flere initiativer i gang, end de fleste måske umiddelbart ville antage. Ikke nødvendigvis den rene skære fattig-hjælp (skønt også den). Elendigheden er så mange slags. Der er besøgstjenester for de gamle, ensomme. Der er væresteder for børn i belastede områder, og der er de mange genbrugsbutikker, som rummer adskillige dimensioner af lokal samfunds-omsorg – både i forhold til kunder og til personale. Eksistens-diakoni kan man kalde det – mens organisationernes arbejde er ”katastrofe-diakoni”, der kræver særlige forudsætninger.

Sig noget konkret om opgaver for kirken i det 21. århundrede!
1. For en tid siden sagde en efterladt til mig: »Hvorfor er det kun efterladte til kræftdøde, der får hjælp?« Bemærkningen afspejler den positive kendsgerning, at Kræftens Bekæmpelse har etableret en enestående pårørende-tjeneste med sorg-grupper, samtaler med frivillige, som måske selv har været igennem et kræftdødsfald, og også professionel bistand. Men naturligvis er andre dødsfald nøjagtig lige så traumatiske for de efterladte, enten det nu er en blodprop i hjertet, en hjerneblødning, en trafikulykke eller noget helt fjerde, som er årsagen.
Kirken er naturligvis i kontakt med familien i forbindelse med begravelsen og måske en enkelt gang efter denne. Men en varig opfølgning og et tilbud om at kunne komme til at tale med mennesker i samme situation findes ikke. Det kan være en af grundene til, at der findes internet-sider, hvor efterladte kan fortælle deres historie og måske finde en tilhører. Men enhver hårdt ramt burde have mulighed for at finde, ja, have tilbudt en tilhører, som havde tålmodighed til at lytte til historien flere gange, måske fordi den pågældende af egen erfaring vidste, hvor stort behovet er for at få lov at give sine erfaringer og følelser ord.
Man kunne i alle sogne sagtens tage ved lære af Kræftens Bekæmpelses måde at gøre tingene på og organisere og tilbyde de små og lidt større samtale-netværk, som efterladte i disse år alt for tit mangler.
2. Man skal ikke følge meget med for at være klar over, at alt for mange børn i skolealderen har problemer. En fjerdedel af alle børn modtager specialundervisning, talrige får psykolog-hjælp, adskillige må fjernes og sættes i familie-pleje. En del er så skadede, at de må på special-institutioner. Alt for mange familier har ikke de tidsmæssige eller menneskelige ressourcer, der skal til, for at deres børn kan få en ganske almindelig barndom.
Kirkeligt familiearbejde er en vældig god ting, men i sandhedens interesse må det siges, at det mest er de i forvejen ressourcestærke familier, der deltager. For få årtier siden kunne en del børn få lov at gå nogle timer på et værksted eller en gård; det lader sig ikke gøre mere, men lektiehjælp og fornuftig snak er der bunker af børn, der kunne hjælpes af. Hvorfor er der ikke en kirkelig besøgstjeneste for børn, hvor sådanne udsatte børn kunne få lov at gå på besøg hos en erfaren voksen?
3. Alt for mange ægteskaber opløses – med en masse elendighed til følge, specielt for børn. Skal vi bare affinde os med det og opfatte det som en livsstilsbetinget uundgåelighed? Der findes professionel familie-rådgivning, men måske var det langt bedre med rådgivning fra par til par. Dertil kommer, at der er et indlysende behov for at træde til med opmærksomhed, når først skilsmissen er en realitet. Vel er der tale om et meget privat område, men kunne vi alligevel ikke blive bedre til at redde familier?
4. Der er et stort behov for besøgsfamilier for flygtningefamilier. Ikke desto mindre hører man, at det er meget få, der melder sig. Jeg vil i det hele taget nævne gæstfriheden overfor ikke mindst de mange kristne blandt de nye borgere i sognene som en klar diakonal opgave for menighederne.

Er alt dette nu kirkelige opgaver, som kirken skulle føle sig forpligtet på? Dertil er at sige, at der ikke er noget specielt kirkeligt ved det, der skal gøres. Men det handler om naboer og sognebørn, og den lokale menighed kan hverken lade, som om den ikke kan se behovet eller ikke har muligheder. Der kan sagtens være andre, der lokalt yder et fortræffeligt arbejde på disse områder, f.eks. selvhjælpsgrupper eller Røde Kors-besøgstjenester. Det er så fint, som det kan være – men der er stadig meget, som ikke bliver gjort.
Undertiden rejses også den indvending, at vi overalt møder kravet om engagere os – kan vi ikke i det mindste i kirken blive fri for at få revet vores samfundsansvar i næsen? Skal kirken også være et sted, hvor vi skal fyldes med dårlig samvittighed ? Der stilles krav til os overalt –heroverfor kunne kirkens styrke netop bestå i, at i den kunne man nøjes med bare at være, ikke at skulle gøre noget.
Indvendingen er opmærksomhed værd. Det er vigtigt at kirkerummet og gudstjenesten ikke overdynges med henstillinger og opfordringer. Vi er nok under tiltale i kirken, men dens budskab rummer tillige en godkendelse af os som dem, vi er – det budskab har mennesket lov at hvile i.
Alligevel er der noget at tilføje. Kirkegængeren sendes af det befriende budskab i kirken, som han/hun ikke skal gøre noget for at fortjene, ud og tilbage til en hverdag, hvor naboens nød venter på ens indsats. Her kunne det enkelte sogn godt som fællesskab tage opgaven op. Det er ikke opgaver, som skal opfindes – de ligger lige for næsen. Og om stort set alle kirker findes et større eller mindre netværk. Kirken bør simpelthen gøre sig mere synlig som en af civil-samfundets aktører.
Men hvem har tid, kræfter og overskud til at påtage sig sådanne opgaver? Herpå er svaret, at det burde vi have alle sammen, naturligvis afpasset efter vore livsomstændigheder. De, der har erfaringer hermed, kan fortælle, at langt flere, end man tror, siger ja, hvis der rettes en konkret forespørgsel til folk om en overskuelig, håndgribelig håndsrækning.
Derudover vil jeg nævne to - meget forskellige - grupper, som kunne stå til rådighed for en menighedspleje. Den ene er efterlønnere og ressourcestærke ældre. Deres huseren på landets golfbaner er dem vel undt. Men det er en ansvarsforflygtigelse at sige, at man i deres alder kan nøjes med kun at tænke på sig selv, på familie og børnebørn. Vi får ikke på noget tidspunkt fri i forhold til vor næstes behov. Man taler sommetider om ”ældre-byrden”; man burde hellere taler om ældre-ressourcerne – og altså udfordre de ældre til at stille op. Mange har noget at byde på.
Den anden gruppe er faktisk dem, der selv har brug for hjælpen. Hvordan drager man de udstødte ind i fællesskabet igen? Ved at bede dem gøre noget for fællesskabet. Hvordan trøster man en sørgende? Ved, når han eller hun er kommet sig over det værste chok, at bede den pågældende dele sin erfaring med andre, som er ramt. Det er så elementært, at vi er tilbøjelige til at overse det. Det er jo filosofien bag selvhjælpsgrupperne, at man hjælper sig selv ved at hjælpe andre. Men sommetider skal man udfordres dertil.

Ordets diakoni
Jeg har ovenfor talt om konkrete handlinger for at afbøde nød og elendighed som et område, hvor kirken må varetage et samfunds-ansvar. Men en afgørende opgave for kirken i de kommende år er, udover at afhjælpe konkret nød, at afbilde og udtrykke og fastholde det menneskesyn, at ethvert menneske har en værdi på forhånd, uanset enhver kvalifikation. Det kan ske, ved at kirken f.eks. går op imod enhver udstødelse – af misbrugere, psykisk syge, HIV/Aids-smittede, hjemløse, tidligere fængslede, posedamer. Men også ved at kirken mere overordnet kommer på banen i menneskesyns-debatten.
Hvilket menneskesyn præger vores samfund? Hvilket menneskesyn ligger bag lovgivningen? Findes der overhovedet et fælles dansk menneskesyn? Er der ved at gå skred i det? Kan man tale om, at der ligger et bestemt menneskesyn bagved den moderne forskning?
I de her år ser jeg en bevægelse fra det, man kunne kalde det samaritanke menneskesyn, der går ud på, at det menneske, som har behov for hjælp, skal hjælpes her og nu uden hensyn til dets status eller egenskaber til det, man kunne kalde det elitære menneskesyn, hvor det stærke, vellykkede, harmoniske, velfungerende og socialt tilpassede individ tilkendes særlige rettigheder. Svaghed, utilpassethed, funktionsmangler hos det enkelte menneske opfattes i stigende grad som noget uønskværdigt, og dermed opfattes også det menneske, der har det sådan, sommindre værdifuldt, mindre nødvendigt for fællesskabet, mere undværligt.
Jeg vil anse det for en del af kirkens samfundsansvar at fastholde det samaritanske princip, som tager udgangspunkt i en forståelse af ethvert menneske som enestående,værdifuldt i sig selv, uundværligt for fællesskabet - på forhånd, uanset enhver kvalifikation.
I kirkens forståelse er mennesket en synder. Netop deri, i det at mennesket holdes op mod en guddommelig mening med det, ligger begrundelsen for menneskets singularitet og værdi. Ethvert menneske er her, fordi det er villet af Gud. Og denne værdisættelse potenseres i kristendommens forkyndelse af Guds redning af synderen ved, at han giver sig selv. Mennesket er åbenbart Gud værd. Uanset tro finder jeg det svært at undvære den opfattelse af mennesket, hvis ikke samfundet skal ende med umenneskelighed. I hvert fald er der så nogle mennesker, der kommer til at betale for andres lykke, sundhed og styrke.

Agtelsen for mennesket
Ethvert menneskeliv har en betydning, mening, ja er nødvendigt for fællesskabet, selv det elendigste og mindst produktive. Om ikke andet har det den mening at kalde på medfølelsen, omsorgen, tilstedeværelsen. Derfor kan vi heller ikke undvære svage mennesker iblandt os. Vores fællesskab ville blive endimensionalt og koldt uden dem.
Det elitære menneskesyn - denne opfattelse af, at det utilpassede, svage individ altså menneskeligt set har en ringere værdi end det sociale tilpassede menneske – fører desuden ofte til, at man ophører med at betragte et menneske som subjekt i dets egen historie; man klientgøres. Mennesket er med Søren Kierkegaards ord “sit eget livs ansvarshavende redaktør” – og det skal det have lov at være, også der hvor andre er nødt til at hjælpe det med at skrive teksten. Til ethvert menneske i dette samfund kan stilles de samme krav og de samme forventninger.
I vores samfund er der mennesker, der så at sige er taget ud af cirkulation, er berøvet deres plads i samfundet. Set i relation til spørgsmålet om mening er det umådelig risikabelt. Det er jo i realiteten et signal til den pågældende om, at han eller hun er overflødig i en samfundsmæssig sammenhæng.
Hvad er et menneske, at du tager dig af det? spørges der i Salmernes Bog i Gamle Testamente. Det ligger i luften, at svaret på dette spørgsmål er et ufatteligt mysterium. Men når talen er om de mennesker, som ikke falder indenfor samfundets normal-begreber, er svaret på spørgsmålet: hvad er dette menneske? ofte meget enkelt: han er en bums, eller hun er en misbruger, eller han er en bedrager. Som i kriminalvæsnet, sådan er det i det hele taget i bunden af samfundet ofte sådan, at mennesket defineres ved én enkelt ting. Det er en meget endimensional definition af den pågældende: man er defineret alene ved sin afvigelse. Enhver kan prøve at forestille sig, hvis han eller hun skulle defineres kun ved det absolut værste eller tåbeligste, man har gjort, under bortseen fra alt, hvad man i øvrigt var og kunne.
Kirken hævder, at Gud har agtet ethvert menneske værdigt i en så ekstrem grad, at Han endda har sat det højere end sig selv. Den agtelse af mennesket er det en afgørende forpligtelse at lade komme til orde i samfundet. Uden gensidig agtelse bliver livet blandt mennesker et helvede af mistænksomhed, misundelse og nedrighed, for at citere Dostojevksij.

Mission
Jeg har sommetider haft den tanke: Tænk, hvis apostlene på pinsedagen, efter at have oplevet åndens nærvær, havde indledt en diskussion: ”Skal vi gå ud og fortælle, hvad vi har set og hørt, eller skal vi hellere lade folk være i fred?” Tænk, hvis munkene i England, hvis Ansgar havde rejst spørgsmålet: ”Er det mon overhovedet vores opgave at give evangeliet videre?” Tænk, hvis Martin Luther – da han i sit tårnværelse havde oplevet evangeliets fornyende kraft – havde besluttet: ”Jeg beholder det for mig selv!”
Hvordan man end vender og drejer det, så er det dybest set ufatteligt, at en kirke og dens medlemmer, der står i dén tradition, kan spørge sig selv: ”Kan mission være vores opgave?” For det er det samme som at sige: ”Dette budskab er ikke længere relevant for andre end dem, som har fået det.” Det er at placere en gnavende orm helt inde ved roden af træet: har evangeliet overhovedet noget at betyde ind i vores tid? Det er at udsende et signal om, at kirken er en forening af mennesker, der har nogle bestemte fælles traditioner, dyrker nogle bestemte ritualer, og hvor man da godt kan søge optagelse, men hvor verden udenom foreningen egentlig ikke har nogen betydning for den. Det er dybest set en meddelelse til omgivelserne: ”Vi kører videre efter bogen, men vi er dybt i tvivl, om grundlaget overhovedet kan bære. Så lad jer ikke anfægte af, hvad vi har gang i.” Hvor troværdig er sådan en forening lige?!

Indvendinger mod mission
Nu er det imidlertid en kendsgerning, at flertallet af Europas befolkning ikke mener, at der skal drives mission i det 21. århundrede. Hverken af kirken eller af nogen som helst anden religion. Hvad folk vil tro, må de dybest set selv om – og selv gå ud og opsøge. Ingen skal bilde sig ind, at det budskab, man selv har tilsluttet sig, behøver at have betydning for andre. Mission er udtryk for bedreviden, basta! Og ingen ved bedre end jeg, hvad jeg har brug for, når det drejer sig om tro.
Opgøret med mission følges pænt med det oprør mod autoriteter og faglig dygtighed, som også kendetegner vor tid. Halvfordøjet viden og hjemmeavlet skråsikkerhed præger mange debatter – dog: lad det være. Men situationen er nu den, at en kirke, der føler sig forpligtet på mission, må ud og forsvare det.
Selvfølgelig kan der være grund til lytte til indvendingerne. Der er selvklart grund til at værge sig mod anmassende mennesker, der foragter almindelige menneskers tillid til deres dåbs betydning og mener, at det gælder om at redde dem ud af den vildfarelse. Som giver til kende, at kun ved at blive som dem er man en rigtig kristen. Den form for forkyndelse, der utilstedeligt bedrevidende vil gøre sig til dommer over intensiteten eller graden af folks tro og sætte skel mellem de fromme og de mindre fromme, har ikke noget med mission at gøre.
På den anden side må al forkyndelse af evangeliet rumme et kald til at vende sig fra sine egne veje. Omvendelse er ikke knyttet til særlige følelser eller sinds-oplevelser; omvendelse er at lade sig standse af det kristne budskab. At blive vendt om mod Gud. Den omvendelse har hver eneste dagligt brug for. Og den har man altså ikke frikøbt sig fra ved at være døbt og betale sin kirkeskat.
Det er en misforståelse, at mission er noget andet end den proklamation eller præsentation af evangeliet, som er selve åndedraget i enhver kirke og enhver gudstjeneste. Det åbne vidnesbyrd sætter netop ikke skel, ikke skel iblandt de døbte, ja, ikke engang mellem døbte og ikke-døbte, for så vidt angår behovet for at blive vendt om mod den sande Gud. At sige, at omvendelsen er vores fælles menneskelige behov, er at stille kristne og ikke-kristne basalt ens overfor Gud. Men det er også i en meget grundlæggende forstand at anse alle døbte for ens stillede i forhold til Gud.

Kirkens ændrede status i Europa
Overordnet set er kristendommen nødlidende i Vesteuropa. I Danmark mærkes det ikke voldsomt i form af udmeldelser af folkekirken. Men kirkerne i landene omkring os skrumper markant. Den engelske kirke regner med flere tusinde kirke-lukninger i løbet af nogle få tiår. Tilsvarende i Holland, Tyskland, Frankrig. ”Institutionen kirke” er i tilbagegang, medlemstallene falder – uanset at den religiøse interesse er betydelig. Der er ingen grund til at forvente, at det skulle gå væsentlig anderledes i Danmark, selvom udviklingen øjensynligt går lidt langsommere her.
Kristendommen flytter mod syd og øst. Der sker en utrolig vækst i Afrika og Asien. På et besøg i Kina for nylig hørte jeg om, hvorledes præster mange steder påskedag havde døbt mennesker fra morgen til aften (idet påskedag som i urkirken er den store dåbsdag).
Hos os i Danmark, som i hele Vesteuropa, falder dåbsprocenten. Situationen kunne give anledning til kirkelig bekymring, og betænkelige ansigter ses da også her og der. Men bekymring er en meget lidt konstruktiv tilgang til kristendommens ændrede situation – hvortil kommer, at bekymring på Vor Herres vegne er en meningsløshed. Og kirkens fremtid er vel først og fremmest Hans sag.
Mig forekommer det mere frugtbart, dels at være realistiske omkring de reelle forhold, dels at besinde sig på, hvad der er kirkens opgave. Det har hidtil i stort omfang været betragtet som hovedopgaven for de europæiske folkekirker (og det er de fleste af dem) at betjene deres medlemmer. Det kan vel give mening i en situation, hvor den altovervejende befolkning betragter sig som kristne. Men fastholder man det i dag som folkekirkens første og måske endda eneste opgave, er det udtryk for en statisk indadvendt tænkning om kirken, som hverken svarer til dens kald eller de aktuelle udfordringer – og som desuden afskærer den fra en livsvigtig inspiration fra andre kirker og deres teologi. Institutionstænkningen ligger som en dyne over folkekirken.

Kirkens grundlæggende mandat
Selvsagt skal kirkens medlemmer betjenes. Men et anliggende, det afgørende, kommer dermed ikke til udtryk: at kirkens grundlæggende mandat er at aflægge et klart, offentligt vidnesbyrd om evangeliet, det gode budskab om befrielsen i Kristus. Hvad der kommer ud af dette vidnesbyrd er mindre vores sag, end at vi aflægger det.
Det anliggende forsvandt aldrig af syne i kristendommens første vanskelige århundreder, og det har tilbagevendende – før tankegangen blev fokuseret på det institutionelle – været anset som den primære opgave for og det afgørende kendetegn på den kristne kirke. Sådan er det også hos Martin Luther. Kirken findes, hvor evangeliet forkyndes og sakramenterne forvaltes. Og sakramenterne er lige så meget vidnesbyrd for verden, som de er tjeneste for kirkens medlemmer. Det kunne være på tide for alvor at få blik for denne grundlæggende forpligtelse igen.
Det er just, hvad det handler om, når der tales om mission. Ordet betyder sendelse. Kirken er før noget andet sendt ud i verden for at proklamere budskabet om Guds barmhjertighedsgerning, da han i Jesus befriede sin skabning fra de onde kræfters magt. Og fra afguder og tyranniske ideer. Mission er ikke en tillægs-opgave, som visse kristne kan påtage sig; den er en betegnelse for det vidnesbyrd, som kirken lever for og af.
Mission har, som det fremgår ovenfor, ikke haft ”den bedste presse”, end ikke i kirkelige endsige folkekirkelige kredse. Det skyldes netop, at ordet har været anvendt som udtryk for en specialopgave, udbredelse af kristendom og grundlæggelse af kirker blandt ikke-kristne folkeslag. Hvortil kommer, at denne særlige opgave ikke altid har været varetaget med den ydmyghed og skønsomhed, som svarer til budskabet.
Mon dog alligevel ikke mission er på vej tilbage som en forpligtelse, langt de fleste vedkender sig. Det er primært ændringen i befolkningssammensætningen med en betydelig tilgang af mennesker af ikke-kristen tro, der har kaldt denne erkendelse frem. Den burde efter min mening give anledning til helt grundlæggende at betone det åbne vidnesbyrd som kirkens sag frem for nogen, just i lyset af kristendommens ændrede status i vores del af verden.
Men er mission nu ikke først og fremmest en opgave i den ikke-kristne del af verden? Til dette spørgsmål er at sige, at en opdeling af verden i en kristen og en ikke-kristen del ikke længere giver mening. Den kristne kirke findes på alle kontinenter. I mange lande, som vi traditionelt opfatter som ikke-kristne, har kirken langt større tilslutning end hos os. Og de ikke-kristne religioner findes hos os. En geografisk afgrænsning af missionsopgaven giver ingen mening; den er her og der og alle vegne – verden er ”missionsmarken”.

Mission og respekt
Mission, dvs. forkyndelse af et budskab for en, som tilslutter sig et andet budskab, må i sagens natur opleves som modsigelse og kritik i et eller andet omfang. Kristen mission er ingen undtagelse. Er den ikke udtryk for mangel på respekt for den andens tro eller opfattelse? Den andens tro kan være dyrt tilkæmpet, der kan være ydet betydelige ofre for den. Skylder man så ikke at lade den anden have den uden at blive modsagt?
Jeg mener, der er en misforståelse her. Mission har desværre historisk set i sin form ikke sjældent rummet en respektløshed overfor andre mennesker. Men mission er efter sit indhold ikke udtryk for mangel på respekt, tværtimod. Den er en anerkendelse af, at den anden person og dennes opfattelse er så vigtig, at diskussionen, undertiden endda konfrontationen må voves.
Respekt for et andet menneske er at tage dets opfattelse alvorligt; forudsætningen herfor er, at man tager sit eget udgangspunkt alvorligt. At sige den anden imod kan derfor også være en måde at ære ham på. Erklærer man alle opfattelser for lige gyldige, må man nødvendigvis hæve sig over dem - og dermed hæve sig over den anden. Men bliver jeg på vejen, hvor jeg er, og altså fortsat vidner om min opfattelse som den jeg opfatter som den gyldige, så bliver jeg også på niveau med den anden. Så er vi i øjenhøjde, og så har den anden mulighed for at sige mig imod. Først sådan kan den andens opfattelse virkelig udfordre, anfægte mig.
At kristne og ikke-kristne er stillet lige overfor Gud, betyder ikke, at enhver opfattelse af Gud er lige gyldig. Mission er respekt for den anden, mission uden respekt for den anden er ikke mission.
Kendetegnende for kristen mission bør være respekt for den anden i yderligere to betydninger. For det første derved, at forkyndelsen af det kristne budskab altid må stille den anden frit – når sandheden ikke er et dogme eller en teori, men en begivenhed, noget der overgår en, så må det kristne budskab virkelig holdes fri af enhver tvang eller manipulation. For det andet derved, at det kristne budskab stiller os alle lige. Intet menneske er i udgangspunktet længere fra Gud end et andet; positivt må ethvert menneskes kultur og sprog derfor også tages i brug, når kristendommen forkyndes.
Kristendommen rummer i sig en respekt for det andet menneske og det andet menneskes kultur, ja, endda religion, som netop har at gøre med, at han og jeg er ens stillet over for Gud. Kristendommen rummer i sig uddrivelsen af enhver overlegenhedsfølelse i forhold til den anden; lidt på hovedet kan man sige, at dens store fortrin er, at den ikke tildeler sine tilhængere nogen fortrinsstilling i forhold til Gud.

Mission og frihed
Et meningsfuldt møde med en person af anden religion forudsætter kendskab til og refleksion over den andens religion og situation og den risiko, som den anden person udsætter sig for i mødet. En villighed til at placere sig selv i den samme risikofyldte situation er en forudsætning for at gøre evangeliet gældende som den virkelighed, der forlanger afgørelse.
Man kan ikke respektere andre mennesker uden at have et punkt, hvorudfra man gør det. Den store fare i dag er, at man mister det punkt, hvorfra vi kan anskue andre religioner, og hvorfra vi kan møde dem, men også imødegå dem.
Som sagt: Mission og frihed hører sammen. At der i historiens løb ofte nok er gået på kompromis i denne sag, fordi magten fristede, ændrer ikke ved, at det kristne budskab, hvis mening det er at skabe frihed, også må lyde i frihed. Den kristne kirke har ligefrem pligt til at værne om trosfriheden.
Hvor der er trosfrihed, har den kristne kirke ret til at forkynde det kristne budskab for ikke-kristne: at missionere iblandt dem. Hvis ikke der fandtes frihed også for de ikke-kristne, måtte vi anstændigvis holde os tilbage. Men fordi de har deres ret til at forblive, hvad de er, og at dyrke deres religion på den måde, de finder rigtigt, kan kirken tillade sig at gå dem på klingen, sige dem imod, aflægge et kristent vidnesbyrd.
Trosfriheden legitimerer den åndskamp, som vi ikke kan unddrage os. Men trosfrihed er ikke at slippe for det åndelige slagsmål, der altid må være, hvor spørgsmålet om sandhed og løgn er livet om at gøre. Det er tværtimod at give rum for den. Havde de ikke-kristne ikke fuld trosfrihed, så måtte den kristne kirke lade dem være i fred. Men i trosfrihedens rum har kirken efter sin selvforståelse både ret og pligt til at gå i clinch med dem.
Ethvert ægte tros-skifte indebærer noget, som mennesker ikke har magt over. Det er ikke mig, der omvender et andet menneske. Hvis omvendelse finder sted, er det budskabet, der bevirker det. Jeg kan præsentere budskabet, men derefter må det gå sine egne veje, eller måske snarere: gå Guds veje.

Mission og sandhed
Den store optagethed af religion i dag præges af en betydelig fokusering på den religiøse tros nytteværdi. Jeg vælger mig en tro, som jeg kan bruge til noget. For det menneske, der har valgt en bestemt tro, er den tro bedst for ham eller hende. Der går en lige linje derfra til det relativistiske: »Din religion er god for dig, og jeg har den religion, som er bedst for mig«.
Ud fra sådan en opfattelse giver mission ikke meget mening. Men en overbevisning er jo ikke først god eller dårlig. Den er sand eller falsk. Hvis den er sand, så er den også forpligtende. Man kan ikke holde noget for sandt og så være ligeglad med, at alle mulige andre opfattelser florerer. Så må man stå ved, hvad man selv er overbevist om, og så må man sige imod, hvad man tror er forkert. Der er i mine øjne ingen vej udenom.
At erklære alle trosudsagn for lige gyldige i tolerancens og åbenhedens navn, er ikke at åbne sig for den andens tro, men at lukke sig for den; den andens tro bliver ufarlig (sådan som ens egen i øvrigt også er det i den form for tolerance). Risikoen ved mødet med den anden er minimeret til det overkommelige.
Relativismen er ikke tolerant, men den er imperialistisk. Jeg kolonialiserer den andens tros-rum ved at erklære hans religion for et blandt mange, lige gyldige budskaber. At jeg gør det samme med min egen opfattelse, gør ikke min invasion mere acceptabel.

Mission og opgør
Kristendommen er åben. Dens vidnesbyrd hører til i det offentlige rum. Mission er ikke kun at lade kristendommen få stemme midt i kakofonien af åndelige og religiøse budskaber. Det er også at lade kristendommen lyde op imod tyranniske ideer og forestillinger i vores samfund, som uden kristendommens tilstedeværelse måske forblev uimodsagte. Holder folkekirken budskabet ”indenfor murene”, lader den faktisk samfundet og dets medlemmer i stikken, fordi der findes masser af budskaber, som tiltager sig en absolut betydning, selvom vi ikke lægger mærke til det. Materialisme og forbrugerisme er en form for mammon-dyrkelse, og den har ofte mange af religionens kendetegn.
Kirkens opgave kunne i den sammenhæng være at tale klarere om forbrugerismen som en »alternativ religion«, der får os til at glemme Gud, og som vi derfor må vende os fra. Som forfatteren Fay Weldon sagde i et interview: vi er kommet til at se vores liv som forbrug, og ”gør man ikke bevidst modstand, så gør en sådan livsform os alle til ateister.”
Jeg ville ønske, at vi i folkekirken kunne vinde eller genvinde en selvfølgelig, frimodig udadvendt omgang med kristendommen At vi kunne komme over vores forsagte, tøvende, tvivlende, indimellem ligefrem valne omgang med den, og i stedet se det som det naturligste af alt at give andre mennesker mulighed for at møde den.

© 2008 HansenWeb & It | Design by HWI

Niels Peder Nielsen © 2008 • Politik • Måden man bruger hjemmesiden

Niels Peder Nielsen.dk