Opdateret 18. jan. 2012
 
Ugereflektioner - 2010

Ugereflektioner -2011


Ny praksis
Jeg begynder en anden praksis med ugereflektionerne.
Før har jeg blot puttet den bagerst i køen, men nu har jeg delt dem ind i år, sådan at jeg har reflektonerne samlet i  -08, -09 -10, og nu -11.
Ovenfor kan man klikke på de to tidligere års ugereflektioner og så  se dem.
Noget andet jeg også gør nu er, at de nyeste reflektioner ligger forrest, sådan at de nu faktisk ligger "baglæns" Hvis du synes det er en dårlig ide, så lad mig det vide.
Fordelen ved det, er at man lige hurtigt kan se de nyeste

Den 11. sept. 2001 og en høstgudstjeneste i 2001.

Jeg har bladret lidt tilbage i min samling af prædikener, for bl. a. at se, hvordan store begivenheder indvirkede på min forkyndelse

Jeg afholdt i 2001 - 12 dage efter World Trade katastrofen - en høstgudstjeneste, og jeg gengiver her hvilke tanker jeg gjorde mig om bekymringer m.m.

Dette hellige evangelium til 15. søndag efter trinitatis står skrevet hos evangelisten Mattæus
Jesus sagde: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mam¬mon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvor¬dan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i mor¬gen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen.

Prædiken
Det er høstgudstjeneste i dag! Årets dag, hvor vi samles for at sige tak! Sige Gud tak for kundskaber til at kunne dyrke jorden og få en høst! Sige Gud tak for føden og klæderne! Vi er midt i en takkegudstjeneste, hvor vi kan henvende os til Gud med vor tak, men også med vore bekymringer. Og i disse sære september regnvejrsdage som vi har haft, da har det været nærliggende at tænke på landmændene, når man er kørt forbi marker med korn, der drypper af vand. Hvornår mon de får det ind, det sidste af høsten. Spørger man dem, så prøver de at se rolige ud, erfaringen lærer vel en noget om tålmodighed, men mon ikke de bekymrer sig lidt. Det er vigtigt at få brød på bordet.
Teksten til i dag, som også er 15. sø. e. trin lytter vi til Jesus ord om, at vi ikke skal bekymre os, og når vi hører de ord, så skal de bl. a. holdes op mod de voldsomme begivenheder i USA for 12 dage siden, og som vendte vort blik andre steder hen end til at kunne sige tak, og vi føler måske at bekymringerne vokser og lever af alt det man læser, hører og tænker, om fortsættelsen, med rumlen af rygter om gengældelse og troppebevægelser på flere kon¬tinenter.
Hvad er det for en verden vi lever i? Tør vi sætte børn ind denne verden? Står vi over for en krig, der får uoverskue¬lige konsekvenser for verden? Hvad betyder det for mit liv??? Jeg tror, at mange har gjort sig den slags overvejel¬ser.

Men netop i ly af disse begivenheder har vi brug for at høre, at vi ikke skal bekymre os, og netop se på himlens fugle og markens liljer og være ubekymrede som de, og som taler sit tydelige sprog om at stole på at Gud har omsorg for os, og han ønsker en - ubekymrethed - en stilhed i vore hjerter til bedste for os selv.
Moderne samtidsforskere hævder at bekymringer og stress er sundhedsskadelige, fordi de:
(1) kan skade vort helbred,
(2) gør vore tanker helt optaget med det, som vi bekymrer os for,
(3) nedsætter vor energi,
(4) får os til at behandle andre mennesker dårligere og
(5) gør, at vi har mindre tillid andre (og til Gud)

Jesus ønsker med sine ord, at løsne os fra en sygelige binding til det dennesidige ved at henvise til skabervær¬kets naturlove, der indeholder Guds omsorg og en ro, balance og en egen orden, og vi er forpligtede på at give hinanden det middel, der er det bedste middel mod al verdens bekymringer, og det er henvisningen til Guds rige, som er her midt iblandt os, der hvor mennesker sam¬les, møder evangeliet og rammes af Guds kærlighed, og at vort liv får et større perspektiv og inkluderer evigheden, hvor al sorg er slukket, hvor døden er væk, sygdom tilin¬tetgjort – og den onde ikke blot forsaget, men afsat. Det får os til at leve nu og her – fordi livet har en fremtid fra Gud. Også selvom verdens fremtid er mørk og dyster, så ved vi, at vi, som en del af skaberværket er elsket af Gud så højt, at vi er hans hjertebørn. Han er vor himmelske Far siger Jesus, og som Far kender han alt til at bekymre sig om sine elskede. Og Han, som elsker os fuldendt vil, at vi skal kende og erfare hans kærlighed og leve i en natur¬lig ubekymrethed, og med en god portion hjertero. Han vil at vi skal leve ubekymrede i tillid til at Hans kærlighed vil bære os, også i sorgens mørke og i angstens dyb. Komme hvad der komme vil.
Vi længes efter at mærke en vished om, at det er sådan. Vi længes efter den tillid til Gud og den kærlighed der her er tale om, og som kan modtages i tro. Derfor er det, at man går i kirke, for at høre et ord fra Gud, mærke et glimt af Hans nærvær og fred ind i det liv der er givet os at leve, og erfare at troen og glæden er større end sorgen, livet større end døden. Vær ikke bekymrede siger Jesus, og der må vi hvile tanken.
Men hvordan nu det den ubekymrethed giver sig ud¬tryk i hverdagen?

Skal vi bare leve i nuet, spise god mad med vennerne, mens høsten får lov at rådne på markerne. Jyllandsposten har i fredags omtalt en praksis, som danskerne på det sidste er begyndt på, nemlig at sende hinanden post på internettet om at huske at leve i nuet. Jeg har selv modtaget en sådan mail fra nogle af vore venner. På baggrund af billeder af skyhimle, solnedgange, og sneklædte bjergtinder kan man læse beskeder som "Livet er en kæde af glæ¬desmomenter, det er ikke kun overlevelse" "Fortæl din familie og venner hvor højt du elsker dem" og "derfor skal du ikke udskyde noget der bringer glæde og latter i dit liv"
Det andet man kan gøre, og som vi de sidste dage har kunnet se og måle en del steder. Det beretter bl. a Roskil-debispen om, med baggrund i et rundspørge i sit stift. Det er forståeligt, at man søger til Kirken for at opleve den tryghed, der ligger i, at kende den almægtige, kende ham, som har omsorg for os, og som giver os troens hvile i Jesus Kristus, som det der sætter livet og dens bekymringer i relief. Amen

Reflektioner i forbindelse med en tur til Rumænien.

Et vidnesbyrd om en Gud, der stadig handler

Jeg har siddet her til morgen og læst, hvad jeg selv har skrevet i Dansk Balkanmissions Blad, og jeg har lyst til at dele det med jer, fordi det fortæller noget stort om den Gud vi tror på, om den Jesus, der elsker og vil, at alle skal komme til sandhedserkendelse

DRYP fra en tur til Rumænien i juni 2011

Niels Peder Nielsen, næstformand for DBMs bestyrelse.

Jeg sidder her den 17. aug. og reflekterer over nogle ord, som jeg blev mindet om i morges. Det er ordene fra Prædikerens bog kap. 11, v.1: "Kast dit brød på vandet, du finder det igen efter lang tid. "

For at forstå den sammenhæng læste jeg hele kap. 11 igennem og det slog mig, hvad der står i v. 3: Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden.

Netop det synes jeg, at jeg oplevede under en tur, som det faldt i min lod at være med på: - en "følge-op-rejse" til Rumænien fra 17.-23. juni 2011 sammen med den daglige leder Niels Arne Skov. Selvom jeg også, sammen med min kone Irene, for et års tid siden (aug. 2010) var i Rumænien, så gav denne tur mig en helt særlig forståelse af ordene "Kast dit brød på vandet, du finder det igen efter lang tid. "

Det var en stærk oplevelse af, at de mange års "kasten brød på vandet" pludselig for DBM er ved at give et meget stort "afkast" i form af en åndelig vækkelse blandt sigøjnerne.

Sigøjnernes åbenhed for evangeliet
Især var det helt overvældende for mig at være med til et "vækkelsesmøde" i Valea MaceIarului, hvor vores nyopførte - og i aug. 2010 indviede multihus var helt fuldt, og hvor vi alle gennem sang og musik, taler og vidnesbyrd fra lokalt forankrede kristne sigøjnere fik en tydelig fornemmelse af, at Guds kald til forsamlingen var stærk og inderlig.

På et tidspunkt lød der et kald til at ville følge Jesus og lynhurtigt rakte en ganske ung pige ved siden af mig hånden op, hurtigere end vi andre kunne nå at tælle til 2.

Det gjorde indtryk, at "brødet blev fundet" af en, som ville lade sig mætte af livets brød.

Samme sted og samme aften gjorde det også et stort indtryk på mig, at en ung mand på måske 15 år i den grad havde musikalsk talent og kunne spille til den lovsang og de sange, som blev sunget så højt og så inderligt.

Jeg følte mig meget tilskyndet til at gå hen til ham bagefter og fortælle ham, at jeg troede at Gud havde en stor tjeneste til ham netop ved musikken, - at Gud ville velsigne ham rigt i tiden fremover, og at han skulle komme til at blive brugt meget af Gud i den indhøstning i Guds rige, som jeg tror vil komme blandt sigøjnere i Rumænien.

Åbne døre

Det var også godt at være med ved de mange "forhandlingsborde", som vi sad ved sammen med borgmestre og kommuneingeniører i Vladesti og andre byer, Vi mødtes af goodwill og vi fik muligheder for at udbygge vandprojekter, bygge huse til enkelte helt fattige familier, for indretning af en tandklinik m.m.; men "helt solgt" blev jeg, da vi mødte de sigøjnere, som vi bygger huse til i samarbejde med kommunen.

På rundturen bevilgede DBM endnu et hus til en meget fattig familie i Aninoasa. Familien har syv børn.

To steder så vi på nybyggerier og det ene sted mødte vi en fantastisk bedstemor og hendes børnebørn, og vi kunne se håb i deres øjne. Vi mødte også en sigøjner, der er ansat i den lokale administration. På det kærligste omfavnede hun den gamle bedstemor og viste hende og hendes barnebarn stor kærlighed.

Jeg græd af glæde og kunne ikke andet - i bilen derfra - end at nævne hendes kærlighed til de fattige sigøjnere som et billede på Guds kærlighed: Han som elsker os og vil os det bedste - nyt liv og evigt liv.

Nye multihuse

Jeg tror også, at der er et gennembrud på vej i forhold til at få lov til at bygge et par multihuse mere, og især et nyt hus i Dragoslavele er nært forestående.

Grunden er købt, og der afholdes møder to gange om ugen på grunden.

Da vi var der, kom der ca. 200 personer, omkring en fjerdedel afbyens beboere, og der var stor åbenhed overfor forkyndelsen.

Vi glædede os også over, at der kom nogle af de ledende sigøjnere fra en naboby - en by, som vi fører forhandlinger med om en grund til et tredje multihus.

Gud vil vise os sine veje

Jeg vil slutte med de skønne og forjættende ord i Prædikerens Bog kap. 11 vers 6: "Så dit korn om morgenen, og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt." - og - "Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; " - og så det alvorlige: - "men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. "

Niels Peder Nielsen


En prædiken om Jesu følsomme måde at møde os på!

Sept. 2011
Mark.7,31-37
Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede (på dem! Står der i den gamle oversættelse) og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: "Effatha!" - det betyder: "Luk dig op!" Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: "Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale."


Det er dejligt at læse om den særlige
omsorg Jesus giver hver enkel han kommer i nærheden af, som her den døve, der ikke kan høre sig selv tale, og derfor har vanskeligheder, når han vil forsøge at tale.
Vi skal i dag se nærmere på Jesu omsorg for den stumme, for gennem hans måde at møde mennesker lærer vi noget almengyldigt, som kan berige vort liv med Gud, og som vi kan bruge til at drage paralleller til vore egne situationer - i dag.

1. Jesus tager ham væk fra skaren.
Hvorfor spørger vi måske? Svært tunghøre ved noget om, hvor svært det er at sidde sammen med en masse mennesker, men tages han eller hun med på tomandshånd, så liver den tunghøre op, for så kan man overskue situationen.
Sådan også med den "åndelig tunghørhed" eller "åndelig døvhed" vi selv til tider kan kan lide af. Victor Hugo sagde engang, at den døvhed, der giver de største problemer, sidder ikke i øret, men i hjertet. Og Jesus var optaget af dem, der hører og hører og dog intet hører. Derfor sagde han ofte efter sine lignelser: Den, som har øren at høre med, han høre. At få givet evnen til det, er vel hver eneste gang et større mirakel end at få givet hørelse og talegaver.

Vi har sikkert alle forskellige situationer, hvor der var noget Gud ønskede af os: et vidnesbyrd, en tjeneste man skulle have gjort, noget man økonomisk skulle have støttet, en forbøn man “snød” for. Ja hvor ofte står vi ikke som den stumme her med et problem om "åndelig tunghørhed" eller "åndelig døvhed"
Da er det godt at vide, at Jesus i sin kærlighed og omsorg for os, ikke udstiller vor skam i flokken, men tager os afsides, for på tomandshånd at røre ved os og "helbrede" os for vor "åndelige tunghørhed eller døvhed". Den store læge har fortsat blik for os og vore åndelige svagheder, og ønsker at vi skal komme til ham.

2. Jesus lader ham opleve noget, som han forstår og kan forholde sig til. Lader ham opleve et slags tegnsprog.
Det er måske set med moderne øjne lidt upassende, at Jesus spytter på den døves ører, knap så upassende er det nok, at han rører ved hans tunge, ligetil og forståeligt, at han ser op mod himlen, sukker og siger "EFFATA". Men altsammen er det et medfølgende tegnsprog, som ender med og i et under.
Men hvorfor nu det med spyt? Er det ikke overtro at tro, at spyt kan have nogen gavnlig indvirkning! På Jesu tid ved vi, at spyt spillede en stor rolle i oldtidens lægekunst.

Og så sidder der da i øvrigt lidt tilbage også i os af denne overtro! Der er dem, som tror, at vorter kan fjernes ved, at man straks man vågner om morgenen væder dem med spyt. Vi ser også, at en mand spytter i næverne, før han går i gang med et stykke arbejde. Spørger vi ham, ved han næppe hvorfor. Og skærer vi os i hånden, eller brænder en finger ja, da fører vi uvilkårligt hånden eller fingeren op til munden. Hvorom alting er, Jesus benytter de midler, mennesker kender og bruger. Og når han tager dem i brug og fylder dem med sin kraft, sker underet.
Spørgsmålet er, om vi er blevet for kloge(!) til at lade Jesus komme ind i vores liv og tage hånd om vore problemer og vanskeligheder. Men vi skal være forberedt på, at når Jesus handler kan der ske upassende ting. I bogen Sign and Wonders (Når tegnene følger med) af John Wimber, får man fra Kirkens historie en detaljeret og grundig fremstilling af det vi vil kalde “højst upassende ting” - de ledsagende fænomener. Tegn som skyer, der sænker sig over folk, en tåge, der går gennem en kirke, En vind i en kirke, der blæser så kraftigt, at man falder om, og andre klamrer sig til kirkens piller, ild i bygninger og personer uden de brænder, en hel forsamling til et skovmøde, der falder omkuld, og ligger der ”som var de mejet ned af geværer”, som et øjenvidne siger det, rystelser i kroppen, gråd, latter, osv.

Højst upassende vil vi måske sige, men historien viser os, at i kølvandet på disse tegn og undere har vi de største åndelige berøringer og vækkelser, som Guds kirke har mødt, og som vi er præget af den dag i dag. Dette upassende "tegnsprog" er tilsyneladende en nødvendig bærer af underet, for vor forståelses skyld, for vor åndelige tungnemheds skyld.
Mere “passende”, måske fordi vi er vant til det, oplever vi en række velkendte situationer i vort kristenliv, men det er den samme struktur: Tegn og under. Brødet og vinen (tegnet) og underet (Jesu nærvær), vandet ved dåben (tegnet) og underet (genfødelsen), håndspålæggelsen ved absolutionen (tegnet) og underet (tilgivelsen). Håndspålæggelsen ved forbønssituationen (tegnet) og - måske - underet. Altsammen noget vi oplever i dag, men det er ikke længere upassende, fordi vi har vænnet os til det, men stadig kan Jesus i sin nåde finde på noget "upassende" med os.
Så lad os være frimodige og lad os ikke være bange for at blive ført bort fra skaren og møde Jesu særlige omsorg og kærlighed, uanset hans "behandling" kan være lidt uforståelig eller måske upassende, og tænk på, at det var ham, der lod sig føre bort fra hoben, flokken og det velkendte, det var ham, der oplevede underet.
Hvis ikke vi har mod til at gå med Jesus afsides, så skal vi i det mindste ikke stå tilbage og kritisere, at der ikke sker noget. Lad os gå med ham afsides og lad os forvente, at han griber ind.

3. Jesus fik ham til at tale rigtigt.
Jesus gør tingene helt færdig, og den døvstumme oplever ikke bare, at hans ører lukkede sig op og at båndene, som bandt hans tunge løsnedes. Det sidste led i underet er at manden pludselig kan tale klart.
Og det er det sidste vi skal tage med i dag. Formålet med at tage ham afsides, spytte på hans ører, osv. er at han skal få talens brug.
Hørte vi det? Her er vi måske ved det svære for os alle, eller i hvert fald for mange. Vi vil gerne opleve Guds indgriben og erfare hans undere, men får han også lov til at sætte vor tunge i frihed og bruge vor tunge?
Det må overveje hver især. Amen


August 2011
Jeg har arbejdet noget med en bryllupsprædiken til en af min gamle konfirmander, og jeg synes det er nioget jeg godt kan dele med en større gruppe her på min hjemmeside, så her får du en vielsestale.

1. Ægteskabet er en del af Guds skaberorden, og et rigtig godt sted at være.

Jeg har set frem til denne dag, glædet mig til den, tænkt en del på den og brugt nogle dage på at tænke over, hvad der kunne være godt at sige til jer to unge mennesker på tilsammen to snese år (2x20) år, nu, hvor I er på vej ind i jeres livs store eventyr, på vej ind i ægteskabets herlighed, og hvor alle de længsler og ønsker, Gud fra skabelsen af har nedlagt i vore hjerter – (indskudt sætning) længslen efter en kamp at vinde, en skønhed at se hen til - og ind i, et fælles eventyr at begive sig ud i - og ind i, garneret med ønsket om nærhed, kammeratskab og kærlighed (indskudt sætning slut) – kommer til udtryk, og som netop ægteskabet har de bedste muligheder for at realisere.

I er på grund af den kærlighed I tidligt har mødt hos hinanden, den kærligheden I endnu tidligere har mødt hos Jesus, på vej ind i et helt særligt univers af venskab og fællesskab som giver jer de bedste muligheder for at opleve livets største gaver på en forpligtende måde, og hvor I kommer til at opleve det uophørlige, daglige fællesskabs glæde og fryd og i tillæg - selvfølgelig - den seksuelle forenings glæde og fryd og i kølvandet af det forhåbentlig en hel række - fra starten - skønne og velopdragne børn, som I begge selv har været.

I får muligheden for sammen at opleve evangeliet om Jesus Kristus, der egent i dybeste forstand er det største af alt, som i sammen kan opleve i ægteskabet, fordi netop fællesskabet med Jesus, hans ord, hans kærlighed, hans Ånd, hans liv, hans død og opstandelse har til formål at løskøbe, forløse og genopbygge det smukkeste et menneske har, nemlig vore hjerter, for hjertet er skaberværkets største klenodie og herlighed, for som der står i Ordspr 4:23 ”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.” Og det er netop for vore hjerters skyld, at Gud Herren bekriger syndens og mørkets rige – også i jeres ægteskab.


2. Ægteskabet er til for vore hjerters velfærds skyld.

Og derfor skal vi sammen på denne vidunderlige dag her i den smukke og velkendte Hjarup kirke forstå og slå det fast for hinanden: Ægteskabet er hjertets særlige tilflugtssted og fristed.

I dit ægteskab Sara, i dit ægteskab, Jakob, får du et andet menneskes hjerte betroet. Uanset hvad dit livs store mission ellers vil indeholde af udfordringer, så har du/I hver eneste time af hver eneste dag til opgave at elske og forsvare det hjerte, der banker ved jeres side.

Ægteskabet har fået tildelt det privilegium og den ære at være stedet, hvor to hjerter kan leve så tæt på hinanden, som to mennesker kan komme.

Ingen andre i verden har så enestående muligheder for at trænge så dybt ind i hinandens hjerter som to ægtefæller.

I ægteskabet inviteres vi ind i vor ægtefælles hemmelige eksistens, ind i vort sandeste jeg.

Vi får et eksklusivt kendskab til hinandens nuancer, vores særlige smag, vores form for humor, vores yndlingsaversioner osv.

Vi bliver hinandens fortrolige og betror hinanden vores håb og drømme, vores sår og vores frygt.

Når vi lover at dele vores liv med hinanden, viser vi hinanden en stor ære og modtager samtidig et stort privilegium.

(Ekskurs: Jeg sad forleden og læste lidt fra en spøjs hjemmeside, der hedder: Unyttigviden.dk. – Her kan man læse følgende: Alle mennesker mister 600.000 hudpartikler hver eneste time. Det bliver til 48 kilo hud i løbet af 70 år. Eller: En ands rappen giver ikke noget ekko; der er ingen, der ved hvorfor. Eller: I løbet af et liv på 70 år vil man, mens man sover, spise 50 forskellige insekter og 10 edderkopper. Citat slut fra Unyttigviden.dk.
Men følgende viden er nyttig: Ægteskabet er bevisligt godt for et menneske (gifte mænd lever gennemsnitligt syv år længere end ugifte, og gifte kvinder tre år længere end ugifte), og gifte mennesker udtaler generelt større tilfredshed med deres liv end ugifte.

Mennesker, der lever i et ægteskab, er generelt sundere, og deres økonomi er sundere.

Et varigt ægteskabs indvirkning på børnene taler også sit tydelige sprog. Skilsmissebørn klarer sig ikke nær så godt her i livet som børn, der er vokset op i en intakt familie.)

(Ekskurs slut)

3. Ægteskabet er stedet hvor kærligheden får helt særlige betingelser

Hvorfor det? Fordi vi er skabt i Guds billede, i kærlighedens billede, og det er godt for os at være på plads her, for ægteskabet er under Guds særlige velsignelse.

Ægteskabet er et af stederne Gud har skabt som sted, som platform for det at elske og blive elsket, og ægteskabet er det perfekte miljø til kærlighed - vores bedste chance for virkelig at elske et andet menneske og blive elsket igen hele livet igennem.

Uden dig og din kærlighed vil din ægtefælle aldrig kunne blive den mand eller kvinde, Gud ønsker, at han eller hun skal være, og så vil Guds rige ikke få den fremgang, som er så nødvendig.

Din ægtefælles kærlighed spiller en fuldstændig afgørende rolle i dit liv, og du spiller med din kærlighed en fuldstændig afgørende rolle i din ægtefælles liv.

Ingen vil nogensinde øve samme indflydelse på din ægtefælles sjæl som du, fordi du elsker.

Ingen kan have samme direkte adgang til din ægtefælles hjerte, og det er en vældig ære og et stort ansvar at slippe kærligheden fri.

Prøv at stoppe op engang og tænke over dette, og lad denne sandhed synke helt til bunds:

Du er det menneske, der spiller den vigtigste rolle i din ægtefælles liv. Det er ikke din ægtefælles mor eller far, og det er heller ikke hans eller hendes foretrukne lærer eller forfatter eller præst.

Det er dig, fordi det er dig, der elsker, dig der har fået kærligheden til din ægtefælle betroet.

Gyser det lidt i dig ved tanken? Det er ikke så sært. Pludselig opdager du, at du står på hellig grund, på kærlighedens grund og at du betyder meget mere, end du troede, og at din kærlighed betyder mere end du tror, og at din kærlighed får alle de nævnte ting til at ske.


4. Ægteskabet er også en kampplads

Det koster dig alt at være gift. Tårer. Nattesøvn. Sårbarhed og opofrelse uden ende.

Ægteskabet tvinger dig til at se til bunds i dig selv, så hjerte, sjæl, længsler og personlighed blottes fuldstændig.

Det gør ofte ondt, og det er ikke nemt at håndtere. Men det burde ikke komme som nogen overraskelse for dig.

Du ved jo allerede, at kærligheden koster alt - se bare på korset, Jesu kors, og andres ”kors”.

Men kærligheden er det også altid værd.

Vi ved alle, hvor svært det kan være at elske, og hvor svært ægteskabet kan være, og det er fordi, ægteskabet modarbejdes af den Onde selv, for Djævelen hader ægteskabet og den kærlighed, der ligger gemt som en kostbar perle i ægteskabet.

Han hader også det smukke billede på Jesus og hans brud, som ægteskabet er.

Ja, han hader kærligheden og livet og skønheden i alle dens former.

Verden hader også ægteskabet. Den hader samhørighed og trofasthed og monogami.

Vores egen syndige natur er os heller ikke til nogen hjælp - den gør oprør, når vi prioriterer andre højere end os selv. Vores natur hader at dø væk fra os selv og vores egen egoisme.

Men Gud elsker ægteskabet!

Den hellige Treenighed ved ikke noget bedre end ægteskabet, for Gud elsker intimitet, venskab, samhørighed, selvopofrelse, latter, fornøjelse, glæde og det billede på Den Hellige Forening mellem Gud og mennesker, som du har mulighed for at vise verden noget med og i dit ægteskab, for Gud er med dig.

Han er på din side, og han befaler dig at elske og ære og lover, at med ham og i ham er alting muligt.

Ikke nødvendigvis nemt, men muligt.

Dit ægteskab vil kræve alt af dig, og derfor må du have en vision for det og fastholde visionen.

Sandheden om livet og om ægteskabet er altså, at vi lever midt i en stor kærlighedshistorie, der udspiller sig under en drabelig krig, og i denne krig har vi desperat behov for hinanden.

Vores kamp for kærlighedens praksis i ægteskabet skal vise verden, at kærligheden findes, og at den vil sejre.

Vi træder i ægteskabet frimodigt frem på verdens scene for at opføre Den Store, Evige Kærlighedshistorie.

--

Sådan ca. beskriver Stasi og John Eldridge ægteskabet i en bog, jeg i denne uge er begyndt at læse: Kærlighed og krig. (Vis bogen)

--
Men stedet, hvor den største lykke og herlighed er at finde, er derfor også det sted, hvor vi kan lide/gøre den største skade.

Gennem ægteskabet giver Gud os muligheden for at opleve den dybeste glæde og tilfredsstillelse her i livet, men hans modstander, Satan, prøver at misbruge ægteskabet til at ødelægge, og jeg vil i den forbindelse give jer et godt skriftsted, som jeg synes på mange måder er ladet med den kraft og energi, som der kræves nu til dags for at fuldende løbet i et ægteskab, udføre og leve i den stadig kamp som ægteskabet på mange måder udgør, og som jeg synes jeg gør bedst i at minde om, fordi der er så skræmmende mange ægteskaber der kører dårligt og som ender et andet sted, end det man håbede på da den store festlige bryllupsdag rullede hen over scenen.

Teksten er nogle vers fra Sl. 18: v29F
Du lader min lampe lyse, Herre,

min Gud spreder lys i mit mørke.

v30 Ved din hjælp stormer jeg volde,

ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

v31 Guds vej er fuldkommen,

Herrens ord er lutret,

han er skjold for alle,

der søger tilflugt hos ham.

v32 Hvem er Gud om ikke Herren?

Hvem er klippe om ikke vor Gud?

v33 Gud er den, der væbner mig med styrke

og gør min vej fuldkommen.

v34 Han gør min fod let som hindens

og giver mig fodfæste på højderne.

v35 Han opøver mine hænder til krig

og mine arme til at spænde kobberbuen.

v36 Du giver mig din frelse som skjold,

din højre hånd støtter mig,

din hjælp giver mig styrke.

v37 Du skaffer plads for mine skridt,

og mine ankler giver ikke efter.


5. Ægteskabet er også stedet, hvor man daglig praktiserer kærligheden med gode rutiner

Til hjælp for opbyggelsen af disse gode vaner/ritualer/rutiner har Irene og jeg købt en bog til jer: Gary Chapmans bog: Kærlighedens fem sprog, (vis den) - og den vil jeg til sidst citere lidt fra.

1. Anerkendende ord

Mark Twain har engang sagt: »Jeg kan leve to måneder på en kompliment.« Hvis vi tager ham helt bogstaveligt, ville seks komplimenter om året altså have kunnet holde hans kærlighedsbeholder i funktion. Din ægtefælle har sandsynligvis brug for mere.

En måde at give udtryk for kærlighed på er at sige ord, der opbygger. Salomon, forfatteren til så meget af den gamle hebraiske visdomslitteratur, skrev: » Liv og død er i tungens vold.« (18:21)
Mange ægtepar har aldrig lært, hvilken enorm kraft der ligger i at tale anerkendende til hinanden.

Salomon skrev også: »Bekymring knuger en mands hjerte, et opmuntrende ord gør ham glad.« (12:25) Komplimenter eller anerkendende ord er vældige formidlere af kærlighed.
Men læs selv om betydningen af opmuntrende ord, venlige ord, ydmyge ord og forskellige dialekter

2. Tid til hinanden:

3. At modtage gaver

4. Tjenester

5. Fysisk berøring.

Jeg citerer ordret fra bogen under afsnittet: Kroppen er beregnet til berøring

Alt, hvad jeg er, bor i min krop. At røre ved min krop er at røre ved mig. At trække sig tilbage fra den er at distancere sig følelsesmæssigt fra mig. - Hvis din hustrus primære kærlighedssprog er fysisk berøring, er det vigtigt at holde om hende, når hun græder.

- skriver Gary Chapman

---

Så kære -- Velkommen ind i rækken af mennesker, der fra Gud har fået nåden, kraften og kærligheden foræret, så ægteskabet kan blive til det, det skal, og bliver det for jer begge!

Amen

Søndagens prædiken:

Så er en forrygende sommer overstået, og siden jeg har skrevet noget sidst på min hjemmeside har jeg været en tur i Rumænien, været på SommerOase og oplevet en masse godt.
Ruben, vores præst i Oasefællesskabet i Silkeborg har fået bevilget et par måneders orlov og det har bl. a. betydet, at jeg fik tildelt en gudstjenste her i søndags (31. juli,) og den sætter jeg lige på hjemmesiden, fordi jeg synes den har et anliggende, som har sagt mig selv ret så meget

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: »Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.« Matt 5,20-26

Vi er midt i bjergprædikenen, denne store og vel nok mest betydningsfulde prædiken, der er afholdt på denne jord, og den prædiken, der har udfordret de fleste overhovedet.
Og en prædiken, som ikke blot er, for at citere Rubens prædiken fra SommerOasen, gode råd, men netop gode nyheder, som kan forvandle.
Uden at vende bjergprædikenen i sin helhed så skal det lige nævnes, at denne store og vidunderlige prædiken er spækket med nyhedsstof, der vedrører vort fællesskab med hinanden og vort fællesskab med Gud, og det afsnit, som de gamle har valgt som denne søndags tekst, tager temaer frem, som har tre gode nyheder i sig, som dog også giver os nogle udfordringer. Jeg har flere gange været fristet til at finde en anden tekst at prædike over, men så en nat og en morgen måtte jeg op af sengen og fik vist tre steder i Bibelen, og det har jeg så forfulgt i tre punkter

PP Rom 8: v1 Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. v2 For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. v3 Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud:

1. Ang. det loviske og vores evne til at tænke lovisk
Den jødiske lovgivning på Jesu tid var på afgørende punkter som vores lovgivning. Den mest markante forskel var dog, at lovgivningen var religiøs, fordi loven også dikterede den rette religiøse adfærd, menneskets forhold til Gud.
Lovgivningen på Jesu tid regulerede utallige sider af det menneskelige liv.
Der var regler for alt mellem himmel og jord, og ned i mindste detaljer næsten gik både Moseloven og de utallige cirkulærer og bekendtgørelser, som flittige embedsmænd og præster havde udarbejdet med udgangspunkt i det guddommelige lovgrundlag fra mosebøgerne, og der var både straffelov, bistandslov, færdselslov, lukkelov o.s.v., og der var talrige kringelkroge, undtagelser og smuthuller i det sindrige lovsystem, som farisæerne og de skriftkloge på Jesu tid levede efter.
Dengang som nu appellerede en så omfattende lovgivning til spekulation.
Og dengang handlede det ikke kun, som i dag, om at slippe lettest muligt og med det største udbytte fra livet med andre mennesker, det handlede også om at gøre det samme i forholdet til Gud. Slippe lettest muligt med det størst mulige udbytte.
Netop dette var farisæernes klare fejl, som Jesus opponerede imod, for de arbejdede med dette alene: Hvordan skal mit ”lovliv” leves, så jeg kan blive frelst?
De brugte loven og detaljerne i loven som regel og rettesnor for Guds vilje og vejen til frelse, men begik samtidig den store fejl, at livet med Gud, lydighed overfor Gud kun bestod i omgang med loven på den rigtige måde, og derfor blev det religiøse liv så egoistisk orienteret, så selvcentreret, som det blev.
Men Jesus sætter en bom op for farisæernes lovvej til Gud. Hvordan?
Ved at gå ind i en debat om lovdetaljer? Nej, men ved at stramme reglerne så voldsomt op, at enhver kan opdage, at den vej ikke er farbar!
Derfor virker teksten i dag så grotesk. Den er taget ud som en del af den omfattende lovgivning, Jesus beskæftiger sig med i bjergprædikenen: om almisser, bøn, faste o.s.v.-, men i dagens tekst hedder det: ”Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.”
Et andet sted nævner Jesus, at hvis man kaster et lystent blik på en andens hustru, så er det lige fuldt ægteskabsbrud.
Jesus bremser ikke farisæerne ved at debattere, om det nu er så´n eller så´n loven skal forstås. Genial som han er, gør han for så vidt to ting på én gang:
Han holder fast i den lov, der er -- og så fjerner han alle smuthuller og al mulighed for at bøje loven eller finde smuthuller i den ved at skærpe loven, så den også omfatter enhver vrede, skældsord, nedrakning, uforsonlighed.
Alt det trækkes med ind under loven om drab med samme alvor og gyldighed.
Den lukker for smutvejen, at vi kan blive frelst ved loven, for hvem kan her sige sig fri i forhold til Jesu krasse ord om torsk , idiot, eller det at kigge efter kønne piger i Bilka?
Loven som frelsesvej har aldrig været til stede i Bibelen, men det havde farisæerne dog sørget for med hjemmelavet farisæisk lovvej bestående af ca. 600 love, som skulle overholdes, og så var vejen til Himlen klar og farbar.
Grunden til at jeg tager det frem her i dag, er at det er utrolig let at falde i her med udsagn som: Du er ikke en god kristen, hvis ikke du læser i Bibelen hver dag. Du er ikke en ordentlig kristen, hvis ikke du beder ½ time hver dag. Du er ikke en ordentlig kristen, hvis ikke går i kirke, deltager i alt det, der foregår. Jo vi kan hurtigt – uden vi egnt vil det let opleve at vores kristendom bliver legalistisk, lovisk, noget vi skal, burde og skulle. Kender du noget til det? Rep evnt Rom 8. Vilhelm Becks stue på Himmelbjerget

PP Hebr 12v1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, v2 idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. v3 Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

2. Se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender
Hvordan bygger vi så en frimodig tro op, en bæredygtig tro, der ikke er tynget af loviske spekulationer? Jo ved hele tiden at have Jesus for øje, og vandre i en personlig tilegnelse af alt det, vi møder i mødet med Jesus, den retfærdighed, den rette færd Jesus selv levede ud, bundet i sit hjerte af kærlighed, sandhed, renhed, retfærdighed, tilgivelse, medfølelse og omsorg, for det viste og viser han så tydelig, når han på sin egen nådige, kærlige og omsorgsfulde måde mødte og møder mennesker, hvor de er, midt i deres liv, deres glæder, deres sorger, deres sygdomme, deres afmagt og død.
Hos Jesus mødte og møder det faldne menneske ikke blot løftede pegefingre, gode råd, henvisninger til lov nr. 443, nej hos Jesus mødte og møder de frelsen, lyset og kærligheden fra Gud, og disse livets og kærlighedens kræfter er ikke paragrafbestemte, lovbestemte - heldigvis, men nådesbestemte.
I Jesus møder vi ham, der elskede og elsker mennesket så ubetinget og hengivent, at det blev hans død, men også hans opstandelse og evigt liv, og vores også.
I Jesus mødte og møder vi Guds fremstrakte “lovløse” og paragrafløse hånd mod os mennesker, der intet har at byde på andet end fejl og svigt, og derfor kun har Guds nåde at se hen til, og hvorved troen på hans nåde og barmhjertighed i Jesus Kristus vokser i vore hjerter, og vi vokser i erkendelsen af ham. Når vi ser hen til ham, betragter hans liv, møder hans ord, så bygges vi op i vores tror, vores liv, vores nåde.

PP 1. Thes. 4:3 For dette er Guds vilje, at I skal helliges, at I helliggøres, står i den gamle oversættelse, -:7 - og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed (helliggørelse). - 5:23 Fredens Gud hellige (helliggøre) jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme! v24 Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.

3. Det er Guds vilje, at I helliggøres
Hvordan helliggøres vi, hvordan gøres vi hellige, hvordan lever vi så ret med den Jesus, vi har mødt og møder i vores tro på ham, nåden og den udfordring vores egen oplevelse af nåden udvirker?
Vi er nødt til at forstå nådens logik, at der er kræfter, åndelige og nåderige kræfter der skal mobiliseres i den enkelte kristnes liv, og det er først og fremmest Guds nåde, Guds kærlighed, Guds plan, Guds vej, Guds retfærdighed, Guds tilgivelse, eller sagt kort, nåden fra Gud i Jesus Kristus og en realisering af alle de lysets og livets kræfter, som kommer fra ham, og som han er ophav til. Hvordan sker det?

PP En tysk teolog ved navn Dietrich Boenhoffer har engang sagt: ”Vi skal finde Gud, i det vi erkender, at det er midt i livet, at Gud må erkendes, det er, når vi handler og ikke først når vi har syndet, at Gud vil erkendes"

PP Den nu afdøde svenske biskop Bo Giertz siger det sådan et sted: "Netop fordi jeg trods alt får tilgivelse for alt og så alligevel må være et Guds barn, netop derfor vil jeg af hjertet leve som et Guds barn og gøre min Faders vilje. Derfor tager jeg også alle Jesu formaninger alvorligt om hjertets renhed, om et trofast, livslangt ægteskab, om at kaste det fra sig, som fører til fald, uanset hvor kært det måtte være, og uanset hvor nødvendigt det kan synes. Og jeg begynder at forstå den salige hemmelighed: ikke gengælde en uret, men lønne ondt med godt. Jeg begynder at gøre det, som ellers ser ud til at være umuligt: elske en uven, bede for en forfølger og være ven med dem, jeg ellers ikke ville være ven med."
Og så slutter Bo Giertz med denne vigtige formaning: "Men husk: det er en følge, en frugt, et resultat af tilgivelsen. Ikke en betingelse for den."

Jesu “lovløse” kærlighed og frelse når os lovbundne, syndige mennesker med en kraft af så store dimensioner, at vi ikke kan andet end at omsætte dem i en retfærdighed, der langt overgår farisæernes.
Man kan ikke beskylde Jesus for ikke at være relevant helt op i vores liv eller beskylde ham for, at hans anliggender ligger helt udenfor vores perspektiver på tilværelsen.
Hør blot hvor let vi kan genkende følgende:
"Når du bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave."
Alt for godt forstår vi hans anliggende, for det handler om det såre kendte: uforsonlighed - en følge af, at mennesker til alle tider har følt sig - med rette eller urette - forsmået, krænket og tilsidesat –
Og det er her Jesus i sin kærlighed i dag sætter ind.
Han vil flytte vores selvkredsende opmærksomhed fra den uforsonlighed, vi bærer inde i os selv, til den uforsonlighed, vi er skyld i hos andre.!
Jesus siger ikke: "Når du ved alteret kommer i tanker om din vrede imod din broder."
Men derimod: "Når du ved alteret kommer i tanker om din brors vrede imod dig.!"
Med de ord vil Jesus have os til at flytte blikket fra den fortræd, vi føler, er overgået os, til den fortræd, vi har påført andre. En fortræd, som med sine hug og sine stik ofte er dødelig. Også når vi sagde, at sådan var det slet ikke ment.
Hvad er det så der afstedkommer denne uforsonlighed og som vi alle bærer ved til i rigtig mange situationer, og hvor Jesus vil pege på vores egen andel af og i den uforsonlighed, som bliver resultatet, og som Jesus vil lære os noget af alvoren ved?
- Jesus si´r (lidt omskreven): ”Enhver, som bliver vred på sin broder og taler ondt om ham og til ham, er ligeså skyldig som en morder."
Vi har ganske vist ikke myrdet nogen hverken med en æselkæbe som det første mord i verdenshistorien af Kain eller siden da og på det sidste som Anders Behring Breivik med våben på Utøia.
Men vi har alle myrdet med ord. Ord, som slukkede livsglæden i øjnene på den anden. Ord, som var så dødeligt sårende, at det fik noget i den anden og os selv og imellem os - til at dø.
Måske var det mangel på ord, en tavshed, hvor et ord ville have kunnet trøste.
Juridisk set er der selvfølgelig stor forskel på og langt imellem et ord og et mord, men Jesus minder os om, at kristeligt set er forskellen ofte kun et "m". Et ord kan være et mord blot uden "m". Og vi ved det godt. Også når vi slipper godt fra det. Onde ord. Hårde ord. Kolde ord. Tavse ord. Ord, som er mord blot uden "m".
Hvem hér tør stå frem og påstå, at sådanne ord har man aldrig haft i sin mund?!


 


Uge 9.

 

Jeg har afholdt et par gudstjenester. Den ene i Oasefællesskabet i Silkeborg og den anden i Missionsforbundet i Thisted, og sidste sted var temaet: Hvordan takler vi "ukrudtet"?

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så: Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem: Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml hveden i min lade.« Matt 13,24-30


+ Jesu udlægning:
v36 Da lod Jesus skarerne gå og gik hjem. Og hans disciple kom og bad ham: »Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken.« v37 Han svarede: »Den, der sår den gode sæd, er Menneskesønnen, v38 marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn, v39 og fjenden, der såede det, er Djævelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. v40 Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende: v41 Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, v42 og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren. v43 Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre!


Prædiken.
En nat: Kampen og Nåden
En nat mere: Nåden er, at I bærer Rigets frugt.
Kampen er ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter i himmelrummet, magter, som har overtaget i denne verden, i denne verdens børn - vredens børn.
Ang. jer selv: Alt kød har i sig, i hjerterne, det giftige rajgræs fra Fjenden - min og jeres fjende - og jeres kamp som Rigets børn består i forsagelse, at sige nej, at kæmpe, når fjenden kommer og vil så det giftige rajgræs i jeres hjerter, og det, der er der må I omgås med nådens kraft, sænke nåden ind over, lyder det fra Herren, for at I som Rigets børn kan bære rigets frugt, lyder det fra Herren og ikke lammes af fortvivlelse, afmagt og apati, lyder det fra Herren. (Nøgleordet er her kærligheden - den fra mig og den fra hinanden, lyder det fra Herren)
Og så skal du tale praktisk om hvordan kampen og nåden skal udfolde sig i mit folk, lyder det fra Herren


Der fandtes på Jesu tid en giftig svingelrajgræs, som ikke kunne skelnes fra hvede, før det stod i aks. Dets rødder var stærke og filtredes ind i hvedens rødder, så trak man rajgræsset op, trak man også hveden op. Der fandtes sågar en romersk lov med en strafbestemmelse for at så den slags i andres mark(er) - lidt ligesom vi har regler for flyvehavre, der ligner havre til forveksling, men som ikke har en ”rigtig” brugbar kerne, men dog har en frygtelig hårdfør kerne, der går gennem fuglemaver og kværne uden at blive ødelagt. 
Så Jesus tager altså afsæt i en for enhver jøde kendt situation. 


1. ”Marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn, og fjenden, der såede det, er Djævelen”.
Jeg må indrømme: Det kræver faktisk næsten mere mod end jeg har, at lade dette stå fuldstændig klokkeklart. Der er to slags mennesker i verden: Guds børn og den Ondes børn. De ligner ofte hinanden som to dråber vand, men de bærer forskellig frugt, og deres veje skilles en dag, og det vil vise sig, at de var forskellige. Deres endeligt bliver væsensforskellig, og de forenes så at sige med deres ophav.
Den Ondes børn vil ved verdens ende - ved dommedagen - blive samlet sammen og kastet i Helvede. Den evige fortabelse er vilkårene for Den Ondes børn. Helvede er nemlig ikke afskaffet, fordi vi ikke taler så meget om det, eller som nogen gør, nægter dets eksistens.
Og Rigets børn skal samles i lade på den store høstdag - de skal leve evigt i herlighed og ”deres ansigter skal stråle som solen i en ubeskrivelig glæde og jubel”.
Det er vores daglige og alvorlige univers.
Menneskesønnen elsker stadig verden, og for at udtrykke den kærlighed har han sat dig og mig, som hveden, der skal eksponere rigets nåde og kraft, mens vi til stadighed er omfiltret af giftig rajgræs, der slynger sine rødder omkring os.
På den slagmark af en verden er vi, og Jesus gør hvad han kan for at så sin hvede i denne verden, og fjenden, Djævelen, gør også alt hvad han kan for at så sit giftige svingelrajgræs, der til forveksling ligner hvede. Frækt, snedigt og underfundigt arbejder han og leder mennesker i det totale fordærv, og den frygtelige sandhed vil gå op for dem, når høstens tid er inde, og de af englene sorteres fra og brændes op i evige luer under stor jammer, gråd og tænderskæren.
Kan vi holde til at tænke på det? Nej vel?
Men hvor megen kamp vil vi lægge i tjenesten, hvor megen bøn, hvor megen nåde vil vi afsætte, for at det, hvor mærkeligt det end kan lyde, kan lykkes for sædemanden, menneskesønnen, Jesus, at så den gode hvede? – for jeg tror at vores aktive medvirken betyder rigtig, rigtig meget for ham.
”Kampen er ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter i himmelrummet, magter, som har overtaget i denne verden, i denne verdens børn - vredens børn” – lyder de profetiske ord.
Bøn for den verden.


2. Og selv om Jesu egen udlægning ikke siger det, så går det bestemt også an – ud fra en helhedsbetragtning - at sige at marken også er Guds kirke, Guds menighed, hvor Gud i sin nåde sår det gode ord, sår sin hvede, men Djævelen desværre også får held til at så sit giftige rajgræs.
Lige midt ind i kirken gør han det, men hveden vil overleve skal jeg sige, og vi må leve med det og forvente, at hveden overlever kvælningsforsøgene indtil Jesus kommer, og Gud høster og adskiller.
Jesus gør opmærksom på den skjulte åndelige side ved evangeliets vilkår i verden ved at sige, at hvor som helst hans ord udbredes, kommer også en ond fjende, der sår ukrudt, rajgræs i marken.
Der er noget, der ligner den ægte vare, men som ikke er hvede og ikke er noget værd.
For Jesu jødiske tilhørere var dette velkendt. Først taler Gud sit ord, så kommer slangen og siger: Mon Gud har sagt? Så taler Gud til udvalgte mennesker, til patriarkerne og senere til Moses og profeterne. Så kommer falske profeter, menneskelige opponenter, som siger det, der næsten er det samme. De vinder deres tilhængere, og ofte er Guds profeter og Guds folk de få, de trængte, de forfulgte.
Sådan vil det det også være med Jesu forkyndelse og det rige, der knytter sig til ham. Det skal modsiges af velmenende mennesker, som mener med deres protest mod Jesus at dyrke Gud og tjene ham.
Der var hele tiden en opposition til Jesus og ind imellem kom røsten mod Jesus fra hans nærmeste discipel og Jesus måtte afvise den med et: Vig bag mig Satan.
Jesus kaldte sin samtids åndelige ledere: Blinde vejledere for blinde og mente, de var genstand for en forførelse.
Det er ikke en hyggetekst at læse op til en festlig gudstjeneste, og den lægger en grundtone af alvor over vort liv og vor fremtid.
Men også her må vi tage kampen op og leve tæt på Jesus, kende og se hveden, den ægte vare, selv om det kan være vanskeligt, og det gælder om at være vågne, åndeligt vågne, for læg mærke til den lille alvorlige detalje i teksten – ordene: - mens folkene sov.”, for det er både en rammende og alvorlig sætning.
Hvem af os kan sige sig fri? Er der ikke ofte tider i vort kristenliv, hvor vi mest af alt ligner disse sovende tjenere, der ikke er vågne og som giver fjenden en mulighed for at så det giftige rajgræs?” - og mens folkene sov, kom hans fjende og såede giftigt rajgræs iblandt hveden og gik bort.»
Det er, hvad der altid sker, når Guds menighed sover og ikke er på vagt.
Da kommer fjenden, Guds og vor fjende. Og nej, han vækker ikke nogen på gården. Han banker ikke på dørene ind til de sovende. Han bare kommer stille og ubemærket i nattens mørke.
Og så gør han mørkets gerning. Og den går altid ud på det samme: at så - ikke den gode sæd, som gør mennesker til Guds børn - men giftigt rajgræs, denne onde sæd, der skader og ødelægger og gør mennesker til fortabelsens børn. Det er det, han altid benytter menighedens søvn til, sædemanden fra Helvede.
Men hvor megen kamp vil vi lægge i at være vågne? Vær derfor årvågne og bed!
Mark 13, 33f: Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde - -v36 lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. v37 Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!«
Ang. jer selv: Alt kød har i sig, i hjerterne, det giftige rajgræs fra Fjenden - min og jeres fjende - og jeres kamp som Rigets børn består i forsagelse, at sige nej, at kæmpe, når fjenden kommer og vil så det giftige rajgræs i jeres hjerter - lyder de profetiske ord.
Bøn for det at være vågen.


3. Selv om det heller ikke står i udlægningen, så er det dog ud fra andre vinkler og sider i Guds ord rimeligt i læ af denne lignelse også at tale om marken som mit eget hjerte, stedet, hvor Menneskesønnen sår sit gode ord, men hvor Djævelen desværre også får held til at så sit ukrudt, sit giftige rajgræs, i mit hjerte, og hvor hveden og det giftige rajgræs ofte til forveksling ligner hinanden - og deri er det djævelske i fjendens udåd, og Jesus sigter tydeligt til denne forvekslingsmulighed, hvor det ikke er til at skelne skidt fra kanel, eller for at blive på landet: havre fra flyvehavre, eller hos brugtbilhandleren: brugtbil fra brugtbil: Den ene kan være en drøm. Den anden et camoufleret lig. Det er den forveksling, som er vigtig og som gør ondt.
Den svære afgørelse - om det er hvede eller giftigt rajgræs - viser sig ofte ganske svært når vi skal vurdere mennesker, holdninger og meninger. Det er svært at skelne mellem fromme kristne syndere og ædle hedninger.
Så mit eget hjerte, mit eget liv vil ofte blive en dramatisk og voldsom scene og slagmark, hvor jeg kommer til at gå fjendens ærinde, og let bliver redskab for den onde, for Djævelen og ”kommer til” at så ligegyldighed, had, tvivl, bagvaskelse, utaknemmelighed, fornægtelse, ofte så djævelsk og snedigt, at det lykkes for os, at sætte en lavine i gang, og vi sår splid mellem mennesker.
Det onde midt blandt os har en kilde, som er aktiv og handlende. Og somme tider lykkes det selv de allerbedste at gå hans ærinde, somme tider bevidst, somme tider uforsætligt – og derfor taler Herrens broder Jakob om at kunne styre sin tunge, for, som det hedder: Jak 3v6  - også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede.
Jo den sidder her den lede tunge, der kan sætte vores egen verden i brand med alt muligt sygt fra helvedes forgård. 
Men Jesus møder virkeligheden i vort liv, og han kæmper mod fjenden og giver os ansvaret for os selv, for hinanden, for kampen. Han aflyser ikke kampen. Han fløjter den ikke af. Han tydeliggør den ved sin ånd. Alt er ikke lige meget. Alt er ikke lige godt. Alt er ikke lige gyldigt. Der er forskel. Noget er godt. Noget er skidt, og i mit liv gror hveden og det giftige rajgræs side om side, og jeg har her til sidst en lidt uortodoks måde at se på denne lignelse på, noget som kalder på vores kamp, vores bøn og ikke mindst vores nåde, for også denne lille detalje er værd at bemærke:
Der er altid nogen, der er klar til at give en hånd med: ”Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk?” spørger de.
Sådan er vi, Guds venner, altid klar til at give en hånd med, når der skal ryddes op.
Vi er altid parate til at vurdere, hvad der skal smides væk, og hvad der skal gemmes. Vi skal nok klare den sag.
Det gælder min kones vurdering af mit giftige rajgræs. Hun kan i hendes iver for at luge ud i ukrudtet, det giftige rajgræs, let skade hveden, som trods alt også findes i mit om end i begrænset mængde. Mit i pilleriet med ukrudtet kan man skade hveden.
Jeg kan som menneske let gå i stå, let blive mismodig, når der hele tiden er en par klør fem i min ukrudtbunke og det kan meget nemt ende med apati, stilstand, svaghed og stilhed i mit kristne liv.
Men heldigvis er min Irene en kvinde med stor nåde overfor sin sære mand, og det er måske hemmeligheden i hendes og mit liv: Bønnen for hinanden og nåden overfor hinanden og kærligheden giver den nødvendige frihed og rum, og den måde at agere på er et udtryk for den nåde som Jesus introducerer: ”Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten”.
Og se det kræver, bøn kamp og ikke mindst nåde, for det er vigtigt, at vi udviser stor nåde overfor hinanden, beder for hinanden for ikke at vi mister modet som kristne og falder hen i apati og lyst til at melde sig ud.
Hermed har jeg ikke sagt at fem og syv er lige i Irenes og mit forhold, men når hun viser stor nåde og kærlighed mod mig på trods af mængden af giftigt rajgræs og ukrudt, så sker der noget vidunderligt.
Så træder hun rundt i de samme varme og kærlige sko, som Jesus selv møder os i, også når jeg skal omgås hendes ukrudt, og hvis hun ikke skal miste modet i forhold til hendes eget ukrudt, så må jeg omgærde hende med min kærlighed, forbøn og nåde. Så vil hun blomstre allerede nu og stråle på forhånd, hvilket I jo også kan se hun gør.
Og det er nådigt, at Gud vil lade begge dele gro i os indtil høsten, og vi skal være varsomme med at ønske det anderledes, for synden har bidt sig fast i os og kan ikke skæres løs som en skålfuld kød, uden at vi går til derved, og det er ikke Guds vilje, at vi skal gå til.
Og kære venner. Det er lidt af en opskrift for os på, hvordan vi alle skal træde varsomt og omgås varsomt det ukrudt og den hvede, der er i vore liv, og at det kalder på vores nåde, vores kærlighed og kamp og ikke mindst bøn, hvis det skal lykkes for os at udleve den personlige kamp og udleve et liv fyldt af nåde, hvilket er så vigtigt så vigtigt for os at holde fast i indtil han kommer og samler hveden i lade og brænder ukrudtet.
Ang. jer selv: Alt kød har i sig, i hjerterne, det giftige rajgræs fra Fjenden - min og jeres fjende - og jeres kamp som Rigets børn består i forsagelse, at sige nej, at kæmpe, når fjenden kommer og vil så det giftige rajgræs i jeres hjerter, og det, der er der må I omgås med nådens kraft, sænke nåden ind over, lyder det fra Herren, for at I som Rigets børn kan bære rigets frugt, lyder det fra Herren og ikke lammes af fortvivlelse, afmagt og apati, lyder det fra Herren. (Nøgleordet er her kærligheden - den fra mig og den fra hinanden, lyder det fra Herren) lyder de profetiske ord
Bøn for ægteskaberne, fællesskaberne

Amen


Uge 8

 

Vi har lige været så VinterOaseLejr på Rudehøj i første weekend i Vinterferien, og jeg gengiver min prædiken, som er si. sø. e. H3K

Præludium: You oh Lord med Matt Redman

Skriftemål

Salme

Kollekt, læsning og trosbekendelse

Lovsang

Prædiken.

Forbøn for en 14 årig pige v Verner

Refleksion

Sara CD

Nadver

Sara CD

Altergang

CD musik

Salme

Offergang

Postludium In Christ alone

 

Forklarelsen på bjerget

 

Mt 17,1- 9:Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. v2Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. v3Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. v4Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« v5Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« v6Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. v7Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« v8Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

v9Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.«

 

Indledning
OPPE er som regel altid er ensbetydende med noget godt, mens NEDE derimod betegner noget dårligt.

Man kan for eksempel gå NED med flaget, hænge med hovedet eller være helt NEDE i kulkælderen, hvis man da ikke bare er sådan almindelig NEDtrykt over alle de NEDslående nyheder om NEDskæringer, der synes at ramme vores samfund i denne tid.

Helt galt går det for dem som ender NEDE i skidtet.

Se denne lille ordleg er blot for at illustrere, hvor godt vi alene ud fra vores sprog forstår historien om Jesus og de tre disciple på forklarelsens bjerg.

For hvem ville ikke gerne ha' været med den dag højt OPPE på bjerget med egne øjne ha' set lyset og ikke mindst hørt selveste Guds stemme.

Vi kan i hvert fald ikke bebrejde Peter, at han gerne ville forlænge øjeblikket og blive oppe på bjerget.
Hvem af os husker ikke øjeblikke af så stor skønhed, varme, glæde og intensitet at vi ville ønske, de kunne have varet ved.

 

1. Vi er en del af Guds store historie, og skal nyde det   

Jeg kan ikke helt vide Jesu bevæggrund for at tage sine nærmeste disciple med op på ”forklarelsens bjerg”, men en af grundene kunne udmærket være, at give dem en meget stor oplevelse.

I hvert fald må det have været en stor oplevelse for dem.

 

Peter stod ansigt til ansigt med Moses, den Moses, som har hørt Gud tale fra den brændende tornebusk; den Moses, som hentede de ti bud på de to stentavler i ørkenen på Sinai bjerg; den Moses, der havde været så tæt på Guds ansigt, at han arvede lidt af glansen af Guds lys, så hans ansigt strålede og lyste.

 

Og også ansigt til ansigt med Elias den Elias, der ved bjerget Horeb med tilhyllet ansigt talte med selveste Gud. Den Elias, som var den åndelige leder af Israel's profetskole.

Den Elias, som var den sidste tilbage af Herrens profeter - resten (flere hundrede) var ondskabsfuldt og systematisk blevet myrdet af dronning Jezabel, (kong Akabs kone) - og hvor Elias, som den sidste af profeterne, ene mand udfordrede de 450 Ba´als profeter og 400 Asjera profeter til en magt demonstration - deres gud imod Herren Elias´s Gud.

En for mennesker at se risikabel udfordring, for disse 850 mænd var de mest magtfulde i landet, for de spiste ved dronningens bord - men som Elias ene mand, ved Guds hjælp, vandt over og slog ihjel.

Den Elias, som på en ildvogn steg direkte op til Gud i himlen.

Ikke underligt, at Peter er højt OPPE tænk at være vidne til et sådant himmelsk topmøde. Ikke underligt, at han fik lyst til at bygge tre hytter, for at fastholde denne evige kolossale guddommelige magtdemonstration - beviset, så at sige, på Guds magt og herlighed på denne jord.

 

Fortæl hinanden om noget stort, du selv har oplevet, to og to

 

2. Kirken, som “hytten” for Jesus, skal afdække Jesu herlighed

Ordet »forklare« betyder: Gøre skinnende klar, kaste glans over, vise sig i en herligere skikkelse - og det er, hvad vi har behov for i forhold til Jesus.

Der har ingen vandret på denne jord, som Jesus Guds søn, og vi har alle behov for, at der kastes glans over ham.

Det fortjener han. Disciplene så Jesus som strålende og himmelsk smuk.

 

Når vi fortæller om vores tro på ham, så skal der i andres bevidsthed stå et lysende billede af, hvem han er.

Vi er alle sat til at gøre det skinnende, ja tindrende klart for hinanden, hvem Jesus er.

 

Vi har så senere valgt at bygge hytter, huse, kirker for at værne om det store, som vi har fået betroet i Jesus. Kirker spændende fra løvhytter i Afrika til store og imponerende kirker som Peterskirken i Rom.

Uanset størrelsen, så er kirkernes fornemste opgave at kaste lys over personen Jesus, “troens banebryder og fuldender” Hebr 12,2.

Der har ingen vandret på denne jord, som Jesus - Guds søn, og derfor skal hans herlighed igen og igen forklares og vi er som kirke sat til at kaste en særlig glans over Jesus..

Disciplene så dengang Jesus som strålende og himmelsk smuk, og når vi synger salmer, forkynder, læser og genfortæller historierne om ham, så er det alt sammen for at vi alle skal få et klart, smukt og lysende billede af, hvem Jesus er, og hans menighed skal til stadigvæk gøre alt hvad den kan for at billedet af Jesus er klart, smukt og tiltrækkende

 

Det er stadig vigtigt at høre hans ord.

Det har Gud selv befalet fra Himlen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!" 

Vi skal til stadighed lytte til Jesus, for når vi lytter til ham, så sker der noget med os, for han fortæller os om den frelse, han på korsets træ har vundet til os.

Han taler til os om vort liv. Han udfordrer vore tanker til at tænke anderledes. Han udfordrer vore talergaver/evner til at tale hans ord, og dele hans ord, hans verden og univers med andre, og hans ord kan stadig tale til vort indre, skænke tilgivelse og kærlighed og læge vore indre sår.

Hans ord udfordrer stadig vore fødder, så de ønsker at gå på hans veje.

Han udfordrer stadig vore følelser, så vi røres af hans mægtige ord, og sætter os i bevægelse som troens folk, som derved får et nyt værdisæt og et nyt livsfundament, som skal deles med andre.

Han udfordrer os til at tale med ham i bøn og gennem bøn modtage fra ham, modtage noget af den visdom han har.

Han taler til os om det evige, det evige liv, Himlen, at vi skal være sammen med alle vore kære i lysets og livets evige rige, og at vi der kan kende hinanden dybt og tale fortroligt med hinanden, og at vi alle der skal være venner og tale på lige fod med de ypperste kvinder og mænd, og Moses og Elias - ja alle, der er gået fra livet her til livet med Gud, for Jesus er gået bort for at gøre en plads rede for os, sikkert ikke blot en hytte, men uden tvivl en bolig af usigelig skønhed. Derfor ”Hør ham" siger Gud også til os i dag.  

 

Peter fik lyst til at bygge tre hytter, men heldigvis standses han, for ingen, absolut ingen skal dele pladsen med Jesus Kristus. Ej heller skal Jesus begrænses af nogle, der tager patent på ham, og bygger en hytte til ham. Nej. Han alene skal være alt i alle. Han alene er vejen, sandheden og livet. Han alene er lyset, ordet, det levende vand. Her er ikke længere brug for Moses, for Jesus er lovens afslutning for enhver, som tror. Her er heller ikke længere brug for Elias, for Jesus er kommet for at fuldkomme loven og profeterne i vort sted, og blive ramt af både vreden, dommen og forbandelsen i vort sted, for at vi kan opleve herligheden.

Derfor rummes hele evangeliet i dette: Men da de så op, så de ingen uden Jesus alene.

Lovens og dommens tid er forbi.

Jesus alene er den, der fuldt ud kan frelse enhver, der tror på hans stedfortrædende død på korset.

Jesus alene er den, der ved sit ord og sin Ånd kan forvandle vore liv, så vi mere og mere kommer til at ligne ham.

Jesus alene er den, der fylder enhver med sin Helligånd og dermed giver kraft til at være vidne for ham.

Jesus alene er den, der viser kristendommens inderste og eneste, og som gør, at hans menighed for alvor kan blive ét, så verden omkring os kan komme til tro. 

 

Vi forstår godt hans lyst til at bygge hytter.

Vi har Operaen, et hus, der skal værne om, demonstrere tilstedeværelsen af de to skønne kunstarter: Operaen og balletten, og vores tænkning går også i retningen, som Peter går i, for en bygning er en god ramme om noget stort.

Peter fik dengang ikke lov til at bygge de tre hytter, men hans fokus blev rettet til, et nødvendigt fokus på det allerstørste: Jesus alene. 

 

3. Vi kan let bygge huse til det forkerte

Midt i denne utrolige situation foreslår Peter noget, som på en måde kan synes vældig uskyldigt.

Han vil i gang med at bygge tre bytter, en til Moses, Elias og Jesus. Peter syntes, at disse tre mænd tilsammen er det absolut maksimale. Her har han det hele.

Moses med lovens bud, Elias med dommens ild, og Jesus med nåden og tilgivelsen.

Kombinationen af de tre mænd på bjerget passer nemlig på mange måder utrolig godt til vor menneskelige natur. I Moses finder vi Loven, altså krav, bud og regler, som vi kan leve op til og på den måde fortjene os til Guds hjælp og godhed.

Der er mange, der synes, det er langt lettere med en kristendom, hvor Moses regerer.

Kun plads til den, der kan præstere noget.

Hans betingelsesløse kærlighed og tilgivelse bare ved at tro på Jesus, er for letkøbt. Man kan da ikke åbne Guds Riges døre for hvem som helst.

Så lad os endelig få bygget den hytte til Moses.

Kender vi Petersindets lyst til at bygge en hytte for det loviske?

 

Og Elias, den hytte skal vi have med også.

Er der noget, vi behøver i dag, så er det, at Gud må komme med dommens ild over hele denne syndige og urene verden.

Vi kan jo gå hen og blive besmittede og vore børn med.

Jo, lad os få bygget hytten til Elias, så ilden kan fortære alle de ugudelige.

Kender vi Petersindets lyst til at bygge en hytte for det dømmende, det fordømmende, for dommen?

 

Men heldigvis standser den almægtige Gud ham, som en mægtig demonstration af, at fra nu af skal ingen, absolut ingen dele pladsen med Jesus Kristus.

Han alene skal være alt i alle.

I lufthavnen i går hørte jeg flere gange A final call, og et final call skal jeg slutte med:

Men da de så op, så de ingen uden Jesus alene.

Hvor alene er Jesus i dit og mit liv?

Han alene ønsker pladsen

Trinitatistiden 2011

På søndag begynder en lang undervisningtid i kirkens rytme, en tid, der løber helt hen til advent, og jeg lægger en prædiken fra 2003 på min hjemmeside, fordi jeg synes den på mange måder er dækkende for den periode, som begynder, at vi som Nikodemus altid søger Jesus og lytter til ham, og lever et liv i discipelskabets dynamik (lytter, lærer og praktiserer Guds Rige)

Så er teksten en Nikodemus
Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?" Jesus svarede: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden."
Nikodemus spurgte ham: "Hvordan kan det gå til?" Jesus svare-de: "Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham."
Joh.3,1-15

Normalt bruger vi natten til at sove i, og under normale omstændigheder er natten også tidspunktet for hvile og afslapning, men natten kan dog også bruges til andet.
Det sker, at når vi har slukket sengelampen, når stilheden sænker sig, når dagens trummerum, når dagens travlhed er slut, så kan vore tanker få et særligt spillerum på godt og ondt.
Det kan være tanker om, hvordan morgendagen skal forlø-be, hvad vi skal nå, hvad vi skal købe ind og have til mid¬dag, hvad vi skal klæde os i, og hvordan kontoen har det.
Men ofte melder de store tanker melder sig - også. Og det er alle dem, der drejer sig om dét, vi næsten ikke kan sætte ord på og næsten ikke kan tænke til ende - eller tør tænke til ende. Det kan være tankerne om de store og ufattelige ting. Alt det, vi ikke kan styre. Skæbnen, livet, døden, Gud, hvad meningen med det hele i grunden er.
Jo, natten er tit tankernes tid, og en tid, hvor tankerne kan føre til et gennembrud i vore liv.
I dagens tekst møder vi Nikodemus, en mand, som de fleste af os nok også har noget tilfælles med. Han er et fint menneske. Velanskrevet, velanset, medlem af jødernes regering, klog, én man regner med, én der sad i den tids Højesteret. Han hørte til en af de 70 mest betydningfulde og indflydelsesrige personer - i hvert fald så længe det er dagslys og alles øjne hviler på ham.

For så vidt ligner han os, det moderne, veluddannede menneske, der sidder inde med megen viden, klogskab og anseelse.
Men i dag møder vi ikke Nikodemus i dagslys. Vi møder ham om natten. På den tid døgnet, hvor det kan ske at man særligt bliver indhentet at sine tanker.
Nikodemus er blevet ganske urolig over nogle nagende spørgsmål fra sit hjertes inderste, og som kommer af det, han har hørt og set om Jesus og han har vurderet, at det Jesus gør, indeholder en lærdom og nogle tegn fra Gud. Men samtidig befinder han sig i noget af en kattepine, fordi han udmærket ved, at hans kolleger og de fleste andre mener, at Jesus er en plattenslager, en frådser, en dranker og en gudsbespotter og det de mindst af alt kan li´, er at han hele tiden går rundt og siger, at han er ét med faderen og at ingen kommer til faderen uden ved ham, at han er opstandelsen og livet, vejen sandheden og livet, livets brød osv., og alt dette gør Nikodemus urolig, ligesom det også kan gøre os urolige. Nikodemus har ligget der i natten, har ofte vendt sig uroligt, men pludselig ta´r han en en beslut-ning, rejser sig fra sin seng og opsøger Jesus for at bli´ klar på nogle af de mange nattens tanker, som fylder ham med sin uro.

Måske havde han regnet med at bli´ sin uro kvit, men her i Jesu nærhed, i Guds nærhed, bli´r Nikodemus blot ført længere ind i den verden, som Jesus altid frembringer, når han får lov til at tale til os.
Jesu svar gør ham alt andet end rolig, og det er måske godt nok, for når vi søger ro, så søger vi jo ofte at få vores eget verdensbillede bekræftet, og vi vil gerne stryges lidt med hårene og have at vide, at alt er godt som det er, at alt er i den skønneste orden og at vi har tjek på alting, og at det vi mener er det helt rigtige, og det er aldrig særligt beroligen¬de at få vendt op og ned på sit liv og sin verden, og det er lige bestemt det Jesus gør for Nikodemus, for han fratager ham hans selvklogskab, i hvert fald på den måde han har været vant til at være det i sine tanker om Gud.
Jesus siger til ham: Den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.
En ny fødsel si´r Jesus er nødvendig, og på samme måde som en fødsel er alvorlig og glædelig et under skabt af Gud - så er den nye åndelige fødsel det, at noget nyt bli´r til. Noget nyt, som skabes af Gud i vore hjerter. Noget nyt bliver til. Guds Ånd, Guds nærvær, Helligånden, er blæst ind i vore næsebor som på skabelsens morgen, og vi modta¬ger et nyt liv, et troens liv, får en ny natur, og det nye liv og den nye natur udvikles og præges af den opstandne og ophøjede Jesus, hans ord, hans kærlighed, hans kraft.

Jesus taler om at blive født af vand og Ånd. Af - vand og Ånd betyder, at Gud i dåbens rensende vand tilsiger os sin tilgivelse, nåde og Helligåndens gaver. Livet er en gave - det er det nye liv, troens liv, også - endda en evig gave, og den skal modtages i tro og med et åbent sind.
Det nye liv er et liv, hvor vi orienterer os mod - opsøge det hellige uanset om vi gør det lidt i det skjulte - gør det i ly af et eller andet. En familiefest, en dåb f.eks. Vigtigst er det, at vi finder og modtager det nye liv, og begynder at turde omgås Gud også i fuld offentlighed.
Vi skal som Nikodemus turde opsøge Jesus. Se hen til ham, som de slangebidte stakler i ørkenen, som vi hørte om for lidt siden de skulle også løfte hoved og blik mod kobber-slangen for at blive helbredt. Og det var da ikke særligt meget forlangt.
Vi skal turde løfte hoved og hjerte mod det hellige.
Lad det bare ske det, som stod i Kr. Dagblad i et interview. Det havde overskriften: "Kald mig bare, Nikodemus."
Det handlede om en mand, der var glad for at gå i kirke. Eller det var han blevet. Egentlig havde han vel altid gerne villet, men det er lige det der med at komme i gang. Der er så mange mere eller mindre tåbelige fordomme, man er nødt til at sætte sig ud over. Og hvad vil naboerne tæn¬ke? Vil de give sig til at spørge sig selv og endnu værre hinanden, om den mand nu er blevet hellig? Det er nemlig blevet et skældsord. At være hellig.

Men manden begyndte at gå i kirke, da hans barn skulle konfirmeres. Og så blev han hængende. Han turde opsøge Jesus, og han fandt, at han var værd at bruge sin tid og sit liv på.
Amen


Fastereflektioner 2011

Vi går i Oaasefællesskabet ind i fastetiden med en særlig forventning, og vi opretter på askeonsdag tre særlige spor, som man kan læse om HER.

-------------

Fasten står for døren, og jeg tror mange kan have glæde af at læse Peter Halldorfs bog om fasten. Den er vistnok udsolgt fra forlaget, men du kan læse bogen nedenfor. Læs også i højre spalte om de tre "fastespor"

Vejledning om Fasten


HVORFOR FASTE?

At faste er en menneskelig nødvendighed.

I den kristne historie _ såvel som den jødiske _ har fasten altid haft en naturlig plads. Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert menneske hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også mulighed for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl.

Den kristne brug af fasten hviler på erkendelsen af menneskets svimlende kapacitet. Vi er i stand til at gøre det mest forfærdelige. Men vi bærer også Guds billede. Hvad der bliver ud af vores liv, har dog intet at gøre med vores evne til at tage os selv i nakken, men kun med hvilke magter vi allierer os. Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave.

Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os der vælger hvordan vi vil forvalte dem.

Det er her fasten kommer ind i billedet.

At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave det er at være menneske.

DEN GLÆDESFYLDTE FASTE

Er det så underligt at mange ser frem til fastetiden med en utålmodig glæde?

Det hænger sammen med det fasten gør ved os. Bagagen bliver lettere, målet klarere og længselen mere inderlig. Fasten er en åndelig rejse, hvis mål er påsken _ eller i overført betydning: et liv der er gennemlyst af Kristi opstandelse.

Men vi kan stadig tvivle. Hvem vil ikke gerne deltage i glæden, festen, triumfen?

Men kampen? Fasten? Vi strækker os så langt som muligt for at gøre noget seriøst med vores liv, bryde med destruktive livsmønstre og gøre op med vores synd. Det giver mening. Vi kan godt indse, at det skal gøres, men dovenskab får os til at udskyde det til senere.

Fasten udgør en del af det Bibelen kalder »den gode strid« (2 Tim 4,7) eller »arbejdet på frelsen«) Fil 2,12. Det er en nødvendig kamp, for uden den kan et menneske ikke bevare troen i denne verden og modnes til at blive det han er: et billede af sin skaber.

BESKÆRING AF LIVET

Et af de billeder der tydeligst belyser hvad fasten indebærer, er beskæringen. Enhver haveejer ved at det svære ved beskæring er at den skal foretages på de gode planter. Det er ikke ukrudt vi taler om når vi skal beskære, men derimod de planter vi ønsker at have i vores have. Det drejer sig om ikke at være sentimental på dette område. Hvis ikke vi gør noget, vil vi få en jungle af vækster der kæmper som rasende med hinanden om lys, vand og plads.

At beskære er at acceptere begrænsningens princip. Det er nødvendigt at tilpasse mængden af planter til det område vi har til rådighed, ellers bliver høsten knap og ynkelig. Det samme gælder i den indre have. Det jordstykke der er vores liv, kan ikke rumme et ubegrænset antal planter.

Vi kan ikke være alt, nå alt, omgås med alle og dyrke alle de interesser vi kunne ønske. At beskære i bunkerne af ulæste bøger, i listen med ønskede rejsemål eller ligefrem blandt alle de mange bekendtskaber der kræver vores tid og opmærksomhed _ ikke af foragt for det sociale liv, men for at kunne fordybe sig i virkeligt venskab. Alt dette hører ind under fastens område.

Når Jesus siger at »et er fornødent« (Luk 10,42), så udfordrer han den gode mangfoldighed i vores liv og kalder os til at søge den salige enfoldighed.

»Når I faster...« De ord bruger Jesus som indledning til sin vejledning om fasten i Bjergprædikenen (Matt 6,16_18).

Dermed placerer han fasten midt i det kristne liv. Fasten er altid frivillig, ikke en pligt eller et krav. Men den er samtidig nødvendig. At faste er lige så naturligt som at bede og at give. Det er ikke et spørgsmål om, men et spørgsmål om hvornår.

Bibelens vejledning om faste indeholder altså ingen eksklusivitet, som om det var en slags særligt pensum for åndeligt fuldvoksne.

Fasten er en selvfølgelig del af livet for en kristen, et tilbagevendende indslag i vores livsrytme, hvilket også var tilfældet blandt de første kristne. I urkirken gjorde man onsdag og fredag til fastedage. At det lige var de ugedage havde en frelseshistorisk baggrund: onsdag var den dag Jesus blev forrådt, fredag var dagen han døde.

Denne praksis havde sin baggrund i det jødiske miljø hvor den første kristne menighed voksede frem. Jøderne fastede regelmæssigt på mandage og torsdage.

Jesu skarpe kritik af den jødiske faste gjaldt det faktum at tyngdepunktet var blevet forskubbet: Fra at have haft sin plads i det personlige rum, »så du ikke faster synligt for mennesker« (Matt 6,18), var den blevet flyttet ud på gadehjørnerne hvor man søgte publikum til sine åndelige øvelser. Selvom man kan have fælles tider for faste, hører den alligevel altid til i det skjulte liv.

NÅR ÅNDEN LEDER OS

Jesus fulgte selv de jødiske fasteregIer, men han fastede også ved andre lejlighed o o er, frem for alt nar Anden ledte ham til det. »Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen« (Matt 4,1), fortæller Matthæusevangeliet. Her skulle fasten virke forberedende før en opgave som ventede.

Under de fælles fastetider støtter vi hinanden i den åndelige fordybelse og kamp.

Men den personlige faste eller askese som vi hver især ledes til af Helligånden, er lige så uundværlig. Her kan det handle om at søge klarhed eller åndelig kraft før vigtige valg eller beslutninger, under kriser eller ved konflikter. I mødet med usædvanlig stærk dæmonisk aktivitet siger Jesus: »Den slags fordrives kun ved bøn og faste« (Matt 1 7 ,21).

Hvornår er det så rigtigt at faste? Og hvordan bør en sund faste se ud? Af og til o o kan det være klogt at forsøge at fa Andens røst klargjort sammen med en erfaren sjælesørger: Hvad vil være det bedste at gøre for mig i den livs situation jeg er i lige nu? Hvilken »medicin« er den rigtige?

Den klassiske vejledningstradition understreger at friheden må råde på fastens område. »Hvor Herrens Ånd er, der er der frihed« (2 Kor 3,17). Paulus' ord gælder alt i det kristne liv _ også fasten.

Det betyder at hvis en vælger at afstå fra noget, må han samtidig kunne kæmpe for andres ret til det han selv vælger fra. Det område vi faster på, kan forandre sig fra tid til anden og fra person til person. Det samme gælder formen. Her er der brug for visdom, varsomhed og vejledning fra Helligånden.

Af og til kan vi mærke en stærk indre tilskyndelse til at faste uden nogen synlig o o eller bemærkelsesværdig årsag. Anden der udforsker Guds og menneskers tanker, tager os i sin tjeneste, og først senere forstår vi hvorfor vi skulle faste på det tidspunkt.

Men ofte kan hjertets længsel være årsag nok. Når hungeren efter Gud bliver stærk, lader vi med glæde de naturlige behov stå tilbage for at kunne søge den uforgængelige føde med større iver.

FASTETIDEN OG KIRKEÅRET

Allerede i 300_tallet kom den særlige tid på året som vi kalder fastetiden, til at tage sin form. I vores kirkeår indledes den med askeonsdag seks uger før påske. Muslimernes ramadan har sit udspring i denne faste som havde en selvfølgelig plads hos de kristne da islam opstod i 600_tallet. Forbilledet for fastetiden er J esu fyrre dage lange kamp i ørkenen, men også Israels fyrre år lange vandring gennem ørkenen. Grunden til at den indledes en onsdag, er at søndagene er fritaget for faste; de er altid »opstandelsesdage«. Og for at seks uger skal blive til fyrre dage, skal der lægges fire dage til. Askeonsdag har fået sit navn efter den praksis der var allerede i Det gamle Testamentes tid, når folket fastede i »sæk og aske«. Asken er et billede på boden, et synligt tegn på hjertets sønderknuselse hos den der er nået frem til at indse at hans egen »retfærdighed« kun er aske over for Gud. Asken vidner om »syndens løn«: død og forgængelighed. Under fasten bekender vi vores delagtighed i verdens ondskab og omvender os til den Gud som alene kan give liv hvor alt håb er ude.

Fastetiden i kirkeåret er samtidig et billede på de vilkår der gælder alt kristent liv: Intet kan vindes uden forberedelse og kamp. Nåden er gratis, men den sæd Gud lader gro i vores liv, har brug for beskyttelse og omsorg for at modnes. Letsindighed og overmod kvæler den frugt der er i vente.

I kirkeårets vandring i Kristi efterfølgelse findes en vekslen mellem smerte og glæde, mellem kamp og triumf. Det afspejler livets realitet. Man behøver ikke kunne give udtryk for alt det der hører til den kristne tro, på en gang. Alt har sin tid.

Uden renselse, ingen oplysning. Uden tårer, ingen lovsang. Uden faste, ingen fest.

Her er en af »pointerne« _ både for menigheder og for den enkelte kristne _ ved at følge kirkeårets rytme: Den giver mig konkret støtte til at fordybe mig i forskellige sider af det kristne liv i forskellige perioder. Prædikanterne får hjælp til at komme ud af vanen med at vende bunken og tvinges til at trænge ind i andre bibeltekster end deres favoritter. Den enkelte kristne kan meditere over og blive udfordret af hele rigdommen i Guds plan for verden og mennesket.

l løbet af fastetiden støtter vi hinanden i mådehold, vi skærper blikket og får værktøjer til at arbejde med både krop og sjæl. Fastetiden kalder mig til at tage fat på arbejdet i den del af Guds vingård som er mit liv, med større intensitet.

AT TRÆKKE EN GRÆNSE FOR SIT LIV

Faste hører af og til sammen med et andet centralt begreb i den tidlige kristne vejledningstradition, nemlig askese. Ordet kommer fra græsk, den unge kirkes sprog, og betyder »øvelse«. Mens askese i vores opfattelse har fået en negativ klang og ofte forbindes med at sulte sig og plage og foragte sin krop, blev ordet oprindeligt brugt i helt profane sammenhænge, fx inden for idræt eller i militæret. Dets betydning er slet og ret træning. Ved at bruge dette ord i den 'åndelige vejledning viser ørkenfædrene i 300_tallet at virkelig fremgang forudsætter øvelse. Det gælder alt i livet ikke mindst kærligheden! _ og burde egentlig være selvfølgeligt. Uden askese er det ikke muligt at vokse i kærligheden som er målet for alt menneskeligt liv.

Askese er i denne sammenhæng et godt ord fordi det gør det klart at al øvelse indebærer at man trækker en grænse for sit liv. Og det er i forhold til det gode i livet vi har behov for at trække grænser. Når vi taler om at faste eller om askese, så handler det altså ikke om at sige nej til det en kristen opfatter som »synd«. Al faste tager sit udgangspunkt i kroppens og sindets behov. Det der er givet af Gud i skabelsen og beriger livet, skal ikke belægges med skyld: søvn, mad, klæder, seksualitet, relationer, syn, hørelse, tale og meget andet.

Men hvis de naturlige behov bliver brugt forkert eller bliver konkurrenter til vores dybere åndelige behov, så virker de imod deres hensigt; så bidrager de ikke til et godt og rigt liv.

Derfor begynder enhver faste med at vi ser på vores liv og vores måde at leve på.

Vi stiller spørgsmål til os selv: Hvad i mit liv risikerer at tage for meget plads? Hvad trækker mig let i en retning jeg ikke ønsker? Hvad et det der må dø en lille smule for at jeg skal kunne leve mere helhjertet?

De svar jeg kommer frem til, hjælper mig med at udskille de områder hvor jeg har behov for at faste _ det vil sige at trække en grænse for mit liv.

EN LET FASTE

»Jeg vælger hellere en let faste som varer længe, end en som er byrdefuld i begyndelsen og hurtigt holder op,« sagde en af ørkenfædrene. De erfarne ved hvad de taler om. De ved at den største årsag til at mange af os nybegyndere mislykkes i vores åndelige øvelser, er at vi lægger for hårdt ud. Vi vil jo så meget. Vi længes så varmt. Vi bliver udfordret af en inspirerende prædikant eller noget vi har læst i fastens begyndelse og tænker: »Nu skal der virkelig ske noget!« Så strækker vi os efter noget vi ikke kan nå. Og det eneste der bliver tilbage, er en dårlig samvittighed.

Den åndelige erfaring understreger mådeholdet, ikke mindst når det gælder fasten, og advarer mod de alt for ambitiøse åndelige projekter. Bag disse lurer hovmodet nemlig, og de bliver oftest kortlivede.

Hemmeligheden ved al faste ligger i det der står tilbage og bliver en vane i mit liv.

Lidt velovervejet mådehold bliver da uendeligt meget mere virksomt end en storslået indsats som bare er en engangsforeteelse. Som en anden af ørkenfædrene udtrykker det: »Alt overdrivelse kommer fra dæmonerne.«

HVORDAN BEGYNDER MAN?

Begrebet faste kan forstås på flere måder selvom vi med »faste« normalt mener at man i en kortere eller længere periode afstår fra mad, og at det kan praktiseres helt eller delvist. Den der faster helt, bør ikke begynde med flere dage. Måske ikke en gang med en hel dag. Begynd med at afstå fra et måltid.

Da man i den unge kirke gjorde onsdag og fredag til fastedage, indebar det at man fastede fra om morgenen og indtil klokken 15 eller 17 på disse dage.

En »partiel« faste indebar at man skar ned på nogle bestemte ting. Blandt mange kristne er det almindeligt at afstå fra kød i fasteperioderne. Ved kun at spise vegetarisk mad i fastetiden vender man tilbage til verdens »paradisiske« tilstand _ før syndefaldet. Så enkle ting som at afstå fra pålægget på brødet, desserten efter middagen, kaffen efter maden, chips foran fjernsynet kan være en anden måde at være tilbageholdende under fasten.

Foragt ikke den lille, målbevidst gennemførte forandring! Så påminder du din sjæl om og vænner din krop til at »mennesket ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund« (Matt 4,4).

EN LÆNGERE FASTE

Den der har øvet sig på fastens vej og dermed har lært kroppens reaktioner at kende, kan med tiden prøve at faste i flere dage. I det tilfælde kan det være klogt at nedtrappe fødetindtagelsen et par dage før man indleder selve fasten. På den måde mindskes en del af det første ubehag der ellers er normalt i fastens første dage, fx hovedpine og utilpashed noget der er en følge af at kroppen under en faste gennemgår en »renselsesproces« når den tømmes for affaldsstoffer.

Efter cirka to_tre dage indtræder normalt et velbefindende hvor man føler sig lettere i tanken og bedre kan koncentrere sig. Nu høster man frugten af sin faste. I kombination med et mere intenst bønsliv og en større fordybelse i Bibelens tekster og kristen litteratur bidrager fasten til at det indre menneske »udvider sig«. Gud bliver større, og en positiv »Iigegyldighed« indfinder sig i forhold til meget af det der hører til i den forgængelige verden.

Hvis man vælger en længere fasteperiode er det vigtigt at man er ved godt helbred, såvel fysisk som mentalt. Den der tager medicin eller er syg, bør rådføre sig med sin læge inden han begynder en faste.

ØRETS OG ØJET'S FASTE

En god ven fortalte hvordan han på den første dag i fasten, askeonsdag, trak stikket ud til fjernsynet og stillede det ind i et skab. En anden sagde: »Under fasten rationerer jeg avislæsningen til to dage om ugen.« I den unge kirke lagde man frem for alt vægt på mavens og tungens faste _ to områder hvor der næsten altid kan findes anledning til mådehold. Frådseri nævnes ofte først blandt dødssynderne og tungen beskrives i Bibelen som »fuld af dødbringende gift« (Jak 3,8).

I vores tid er øjets og ørets faste mindst lige så vigtig. Medierne som forgifter

vores hjerner, flimmeret af billeder som fylder sindet med brudstykker, er måske en lige så stor årsag til det fænomen der kaldes »udbrændthed« som længere arbejdsdage.

Larm er en af de største trusler imod det åndelige liv. Det berøver os den stilhed som er uundværlig for at kunne opfatte »sølvtonen« i Jesu stemme. Måske er det ikke en tilfældighed at Bibelens sidste bog _ den der handler om tidens ende _ gang på gang opfordrer: »Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne!« (Åb 2,7). At fylde ørerne med (u) lyde er en sikker måde til at blive åndelig tunghør.

Faste kan også være at undlade brugen af radio, computer, TV, reklamer, video, aviser _ og endda at udøve en vis tilbageholdenhed med hvem vi omgås. Ikke af foragt for mennesker, men af respekt. Faste på disse områder hjælper os til større nærvær i forhold til os selv og andre: At høre os selv tænke, at se på den der taler til os.

Et af Skriftens vigtigste åndelige råd finder vi i Salmernes Bog 46,11: »Vær stille, og kend at jeg er Gud« (svensk oversættelse 1917). Under alle former for faste bør vi søge at omgive os med mere stilhed end normalt. Stilhed er talens faste. Ordenes fyld bliver skrællet væk, og der opstår en ny klarhed i det sagte.

Ørerne renses, og vi begynder at høre hvad der menes med det, der bliver udtalt.

BEHOV ELLER BEGÆR?

Fasten er en vej til større selvindsigt. Når jeg gør et forsøg på at afstå fra noget, lærer jeg hvad der har et stærkere eller svagere greb om mit liv. Noget kan vi afstå fra uden problemer, mens vi har det sværere med at undvære andre ting.

Såvel gode som dårligere sider af livet bliver grundlagt gennem vaner. Hvis jeg vænner mig til altid at småspise mellem måltiderne eller have TV'et kørende, bliver det med tiden noget jeg har svært ved at undvære. Behovet er blevet et begær. På samme måde fungerer den gode »afhængighed« eller vaner. Den der motionerer eller mediterer regelmæssigt, udvikler en positiv afhængighed af det der opbygger.

Den kristne undervisning har en vigtig skelnen mellem behov og begær: behovet er noget godt, det er en del af mig som jeg ikke behøver fornægte eller fortrænge.

Men et behov der bliver rettet mod noget forkert eller får en fejlagtig proportion i mit liv bliver til et begær. Kroppens og sindet s behov behersker mig i stedet for at berige mit liv.

Et misbrug eller overdreven brug af faste og askese har af og til let ved at udvikle sig til en foragt for kroppen og dens behov.

Men de veltrænede asketer i den kristne tradition kan ikke uden videre opfattes som krops fjendske. Ofte har de været blandt dem der har taget kroppen mest seriøst. De sammenligner kroppen med en mark der er givet os af Gud _ hvor vi kan arbejde og blive rige. Denne mark kan dog også lægges brak, blive ubrugelig og få en dårlig jordbund uden mulighed for at bære god frugt. Den der ikke ved Åndens hjælp lærer sig at beherske kroppens og sindets behov, bliver i Bibelen kaldt for et menneske der er styret af »kødets lyst« (Gal 5,16).

FASTEN SOM VEJ TIL FRIHED

Vi kan altså se hvordan friheden i vores liv er forbundet med fasten. Man er kun fri i forhold til det man formår at afstå fra. Regelmæssig faste kan derfor blive en måde at opnå en større grad af frihed. Ved at afstå fra det vi har ret til, undgår vi at blive afhængige af behov der i og for sig er gode.

Behov vi aldrig siger nej til, kan med tiden blive til laster som tynger os ned og gør sjælen overmæt og sløv og berøver os vores indre frihed. I klassisk sjælesorg taler man om de »otte laster« der modsvares af de »otte dyder«. Lasterne og dyderne repræsenterer områder i vores liv der rummer både en tendens til selviskhed og et potentiale til godhed. Det er denne tendens til selviskhed Paulus kalder »kødet«, og den modsvarer »viljen til det ~ode« i vores hjer!e. »For kødets lyst står Anden imod, og Anden står kødet imod.

De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad l vil« (Gal 5, l 7). Et menneske kan aldrig blive mere end et menneske, men han kan bliver mere menneske. Det vil sige mere menneskelig i modsætning til umenneskelig. De åndelige øvelser sigter på at tæmme det selviske gen vi bærer inden i os, så vi i stedet kan leve i kærlighed til Gud, vores næste, o ja, hele skabningen. Ved at lade Anden lede os (Gal 5, 16) er vi ikke længere udleveret til kroppens og sjælens lidenskaber så de kan gøre med os hvad de vil. Og hvad er så Åndens frugt? Det er »kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og se\vbeherskelse« (Gal 5,22).

FASTEN S FRISTELSER

»Nå, så du faster«.

Hvor let sker det ikke at det hele er spildt? Hvor svært er det ikke at være tilfreds med det ingen ser? Ingen ud over Gud.

I sin vejledning til fasten, indskærper Jesus, at den hører til vores »hemmelige liv«. Og som advarende eksempel nævner han dem der gør fasten til en åndelig opvisning _ »de har allerede fået deres løn« og giver råd om hvordan man bør leve mens man faster: »så du ikke faster synligt for mennesker« (Matt 6,18).

Fristelsen til at gøre indtryk følger al åndelighed som en skygge. Det kan ligge snublende nær at gøre fasten til et redskab man styrker sin egen selvfølelse med; man bilder sig ind at man endelig er kommet et par skridt foran de andre i ens omgivelser.

Der findes ingen mere effektiv måde at gøre ende på sine åndelige erfaringer på end at brede dem ud for alverden. Hvis man vidt og bredt eller med spidsfindige antydninger taler om sine åndelige erfaringer, så er det i øvrigt en meget virksom måde at få andre til at føle sig åndeligt underlegne. Som prædikanten og forfatteren Emil Gustafson plejede at sige det: »Den, der har meget at sige om sig selv, har endnu aldrig set Gud!« Marias eksempel er tidløst: hun »gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem« (Luk 2,19).

»Gå ind i dit kammer« (Matt 6,6), siger Jesus når han taler om vores liv med Gud.

Kammeret er billede på de steder og erfaringer i vores liv som andre ikke har indsigt i, det vi allerhøjst betror vores sjælesørger.

Hvert menneske bar brug for sådan et »kammer«. Et sted hvor vi kan lukke omgivelserne ude. Der hører fasten til.

FASTEN OG NÅDEN

Tæt op ad fristelsen til at imponere med sin faste ligger en anden faldgrube. Følelsen af at være en »bedre« kristen kommer snigende. Og det behøver ikke handle om at imponere andre; oplevelsen af at have vundet Guds velbehag via fasten trøster os. Men det er en falsk trøst. I det øjeblik det sker, er fasten blevet et mål i sig selv, en fortjeneste i forhold til Gud.

En ørkenbroder der havde sammenlignet sine øvelser med Antonios, udbrød frustreret: »Jeg faster mere end dig, og alligevel bliver alle ved med at komme til dig.« Og Antonius svarede stille: »Det er fordi jeg elsker Gud mere end dig.« Grundlaget for al faste i kristenlivet må være erkendelsen af at alt er af nåde.

Ingen bliver mere hellig af at faste. Helligheden i vores liv er Guds værk, ikke frugten af vores anstrengelser.

Men hvorfor skal jeg så overhovedet faste?

En discipel spurgte sin åndelige fader:

»Hvad er bedst: fasten eller den indre årvågenhed?« Han fik svaret: »Mennesket er et træ. Den indre årvågenhed er frugten. Fasten er løvet.« Fasten er altså et af de redskaber vi bruger for at værne om den frugt der er på vej, frugten aflydhørhed og Kristuslighed. Det er Anden der får det til at vokse i vores liv. Vores ansvar er at fjerne »vildskud« som hindrer frugten i at modnes og Kristi billede i at træde frem.

FASTENS LØN

Jesus lover at en ret faste der er skjult for omverdenen s blikke, bliver belønnet (Matt 6,18).

Hvad er så fastens løn?

Det har vi lige konstateret: At livet får sin oprindelige renhed og enkelhed tilbage så mennesket kan se Gud _ »Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud« (Matt 5,8) _ og dermed se på vores næste og os selv i kærlighedens lys.

Mennesket er en visuel skabning. Kærligheden er blik _ at se den anden og at lade sig blive set. l et dybsindigt ord i sin bjergprædiken lader Jesus os ane at øjet er det vigtigste hos mennesket: »Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst« (Matt 6,22).

Troen sidder ikke i tanken, den sidder i øjet. Ved at se Gud begynder mennesket at ligne Gud (1 Joh 3,2).

Fordi frelsens store mål er lighed med Gud, kan man sige at uden faste _ askese er det ikke muligt at blive bevaret i frelsen.

Hvert menneske er skabt i Guds billede.

Gudsbilledet er uudsletteligt, men skæmmet af denne verdens aflejringer. Alligevel er det der hele tiden. Guds billede i mennesket udgør et potentiale og vidner om vores store mulighed. l en vis forstand er vi potentielle »guder«. Er vores inderste identitet en afglans af Gud, har vi i selve vort væsen et kim til at ligne Gud. Denne forvandling er målet for helliggøreisens rejse. Og vi behøver ikke blive noget andet end det vi er _ vi er i Kristus allerede mere end hvad vi er blevet _ vi behøver kun at blive renset så man kan begynde at se hvem vi er.

Fasten er en del af renselsen. Vi træder ind i Guds værksted hvor billedet begynder at træde frem igen. Det afgørende i forvandlingen er øjet eftersom det der renser, er at se Gud _ ikke fasten i sig selv.

Johannes skriver: »Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren« (1 Joh 3,2_3). Paulus skriver om samme tema: »Og alle vi som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer« (2 Kor 3,18).

Derfor råder de erfarne: Giv dig selv hele dage og korte stunder hvor du lader øjet hvile fra billeder, indtryk og sansninger.

Når øjets omflakkende bevægelser stilner af, bliver hjertet som en klar og ren vin.

BØN UNDER FASTE

Lad os opsummere det vi tidligere har set:

når vi vælger noget fra, er det ikke af foragt for kroppens og sindets behov. I fastetiden afstår vi fra noget godt til fordel for det større gode. Vi er mådeholdne når det gælder søvn, samtale og mad for at kunne rette opmærksomheden mod det der opflammer længslen efter Gud og hans gaver.

Derfor indebærer fastetiden ikke alene at vi skærer ned på bestemte ting, men især også at vi med større iver bruger de konkrete hjælpemidler som skænker sjælen skønhed. Blandt disse værktøjer finder vi frem for alt bønnen.

Fastetiden opmuntrer os til at genoptage de bønner der er forstummet i vores liv. At gennemgå vores daglige bederytme, udvide stunderne med stilhed og deltage i menighedens bønner og gudstjenester med større regelmæsighed.

Også her gælder det dog om at undgå de alt for storslåede ambitioner. Vi skal lære at bede og må stille os tilfredse med at »gå i skole«. Med til øvelsen hører ikke mindst det at blive nærværende. Det er bønnens store hemmelighed. Vi behøver aldrig råbe til Gud eller bevæge ham med vores bønner. Den Usynlige er altid nærværende. Det er os der har det svært med nærvær. Tankerne vil ikke rigtig falde til ro på sine strejftog. Fasteperioderne kalder os til at opsøge det uforstyrrede sted hvor vi kan lære os at stave: »Gud og jeg, alene i hele verden!«

Det er kun Gud der er den absolut tvingende nødvendighed i vores liv, siger Simone Weil. Kun i ham finder vores sjæl ro, ja, sin dybeste bekræftelse, lærer Salmernes Bog os. Vores faste er en meget konkret måde at søge efter den indsigt. Den er en af de måder som hjælper os til at finde vejen til bønnens hemmelige mødested med Gud.

DEN ÅNDELIGE LÆSNING

Via åndelig læsning får vi del i livets brød under fasten. Det er en lyttende form for læsning af især Bibelen. Hvad har Gud at sige til mig? Formålet med læsningen er altså ikke at forøge lærdommen, men at forvandle hjertet. Denne læsemåde er i familie med bønnen og bevæger sig ofte ubemærket over i bøn. En af de sikreste måder at blive ven med Bibelen er netop ved at bede med dens ord. Så læser vi ikke for at finde argumenter for troen, men fordi læsningen skal gøre noget med os.

At fx gennemlæse et helt skrift i Bibelen langsomt og forfra _ kan være en udmærket målsætning for fasten. En anden kan være at følge en bibellæseplan. Det hjælper mig til at vende øret mod Gud på en meningsfuld måde under fasten. Desuden er det godt at læse en (en er nok) anden kristen bog som du måske længe har tænkt på at læse, men ikke har taget dig tid til. Læs langsomt _ korte stykker ad gangen _ så ordene kan synke ind i hjertet.

TÅRER OG SOLIDARITET

Under fasten smager vi smerten og sorgen over det forræderi vi alle har del i. Indsigten i vores ufuldkommenhed, vores delagtighed i det bedrageri som forvandlede jorden fra et paradis til en dødens dal, kan fylde vores øjne med tårer.

Fasten er tårernes tid. Når vi for alvor ser vores egen halvhed og lunkenhed; at begæret ofte er langt stærkere end kærligheden i vores liv _ hvordan skulle vi da kunne andet end græde?

Men det er ikke en gråd, der fører til dysterhed og bedrøveiser. Hjertets sønderknuselse er en Guds gave. Dets sorg er bundet uadskilleligt med håbet og den trøst det giver. Når de der faster, græder over sig selv, er det ikke en bunke forskellige synder det drejer sig om_ det er en sorg over det faktum at vi er syndere.

Verden har mistet sin oprindelige tilstand af renhed.

I fasten får denne sorg konkrete udtryk.

Vi afstår fra noget småt og finder ud af hvor ofte begæret har kvalt den gode frugt i vores liv. Men vi afstår også i solidaritet med vores brødre og søstre over hele jorden som dagligt ser Paradisets lukkede porte spejle sig i tomme tallerkener og stum lidelse.

Fasten som solidaritetshandling med den der lider nød, må få praktiske konsekvenser. Det kan fx komme til udtryk ved at vi dagligt giver noget til menighedens mission eller til andre indsatser for mennesker i nød.

Hver aktiv »fastehandling« som er med til at »løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte undertrykte i frihed, og bryde hvert åg« er et sandt udtryk for det som profeten Esajas kalder den faste Gud ønsker (Es 58,6).

GLIMT AF PARADISET

Den store faste i kirkeåret _ de fyrre dage før påske _ er en pilgrimsfærd, en rejse i frelseshistorien: fra lysthavens træer og det tabte paradis til korsets bjælker og opstandelsens lys.

»Salige er de, som sørger, for de skal trøstes« (Matt 5,4). Nu skimter vi målet i det fjerne. Påskens glæde og det nye liv, ja, den dag hvor døden ikke findes længere.

Visionen af det genoprettede paradis forvandler fasten til en »lys sorg«. Tårerne

bliver taknemlighedstårer. Fastens anstrengelser bliver et »åndeligt forår«.

Natten kan være mørk og lang, men i horisonten gryr en ny dag.

Den største af alle tragedier skal forvandles til en endelig sejr. Derfor holder vi ud i kampen en tid endnu _ i den faste der aldrig er forgæves.

DE TRE HELLIGE DAGE

Den fyrre dage lange fastetid kulminerer i »de tre hellige påskedage«. Tiden fra skærtorsdag aften til påskedags aften er kirkeårets højdepunkt og hele historiens brændpunkt.

At »fejre påske« ved at deltage i påskens gudstjenester og lade påskedagene blive præget af det der nu udspiller sig i JerusaJern, er mere end bare at minde sig selv om at det er sket. Det er at blive styrket i sin tro og fornyet i sin dåb; dåben som i enhver luistens liv har vævet Jesu historie sammen med vores egen. Ved at deltage i påskefejringen bliver vi delagtige i det der sker _ hvilket er betydningen af det hebraiske ord for påmindelse.

Samtidig med at påsken er fastetidens mål i kirkeåret, så er påsken også med i enhver kristen faste uanset hvornår den foregår. Gennem død til liv, fra kamp til sejr _ det er det stadigt gentagne mønster som bliver gjort tydeligt i fasten. De tre hellige dage findes skjult i al kristen erfaring. Her rummes den åndelige modning og livsforvandlingens hemmeligheder.

SKÆRTORSDAG

På skærtorsdag _ ordet »skær« betyder ren og kommer af at det oprindeligt var en bodsdag _ bliver nadveren indstiftet. Det er »fæUesskabets« måltid og sammen med dåben det ydre tegn på den pagt Gud har indgået med menneskeheden. Hvis der er noget tidspunkt på året hvor vi bør opmuntre hinanden til at gå til alters, så er det denne aften hvor gudstjenesten fejres i stille glæde og stærk forvisning om at Jesus er lige så nærværende som da han fejrede måltidet med sine disciple aftenen før sin lidelse.

I mange kirker læses hele Jesu afskedstale (Joh 14_17) efter aftensgudstjenestens nadver. Denne læsning kan også afslutte skærtorsdag i en forlænget personlig andagt mens vi holder ud med ham som siger til os: »Bliv her og våg med mlg.«

LANGFREDAG

Langfredag er den gode dag hvor Gud og menneske forsones. For at smage dybden af det offer Gud har givet, er det vigtigt at denne dag bliver behandlet som en sorgens dag i vores kirker. Alteret har været afklædt siden skærtorsdag aften. Måske er der stadig fem røde roser for Jesu fem sårmærker. Lysene er slukket, orgelet er stille og gudstjenesten _ ligesom det personlige liv _ præges af stilhed og enkelhed.

Langfredag er en fastedag.

Denne dag ved vi at Gud i sin ufattelige kærlighed har delt al menneskelig lidelse, han har været længst nede i selve dødsriget for at plyndre det for bytte. Vi mærker syndens tyngde og alvor, for vi er også gået vild, vi har også råbt: »korsfæst, korsfæst«.

Man kan deltage i en »korsvandring« på Via Dolorosa langfredag morgen. Der følger man Jesus mens han bærer sit kors.

Man kan også holde en kort andagt ved den tredje, sjette og niende time som en måde at forene sig med den lille skare af kvinder og mænd som fulgte Jesus på den sidste strækning til Golgata. Klokken ni bliver Jesus naglet fast til korset. Klokken tolv kommer mørket over hele jorden.

Klokken femten opgiver Jesus ånden.

Hele universet bæver og venter.

OPSTANDELSENS DAG

»Kristus er opstanden!« »Ja, han er sandelig opstanden!« Påskenattens hilsen som indleder den gudsteneste der fejres sent påskeaften eller påskedags morgen _ årets mest meningsfulde gudstjeneste _ forkynder Kristi sejr over død og ondskab. l nattens mørke sker den hemmelighed som kun Gud ser:

Jesus forlader graven. Nu lyder lovsangen over hele jorden, og Guds folk råber igen Halleluja!

For den som har deltaget i fastetiden og levet sig ind i lidelseshistorien, dag for dag, stråler opstandeIsens lys med større klarhed i påskenatten. Nu er det svært at sidde ned under gudstjenesten! I de gamle kirker fejredes gudstjenesterne altid stående under hele den efterfølgende påsketid. Påskenattens eller påskedags gudstjeneste var også altid en dåbsgudstjeneste dengang, ligesom der var en mulighed for at blive fornyet i sin dåbspagt. Påskedag giver hver kristen anledning til at meditere over sin egen dåb: Jesus er stået op fra de døde, opfaret til sin herlighed og gennem dåben er vi forenet med ham!

Dette er årets største festdag for den kristne kirke; lovsang og jubel, fest og glæde præger både gudstjeneste og måltider. Korset _ »symbolet for smerte og skam« _ er blevet »vores glæde og vores ære« .

PETER HALLDORF er præst i den svenske pinsebevægelse, retræteleder og redaktør af tidsskriftet Pilgrim. Han er forfatter til adskillige bøger hvoraf flere er udkommet på dansk: »Det fædrene ophav _ historien om 21 kirkefædre« (2002), »Drik dybt af Ånden«, (2003) og »Uberørt land« (2004).

Originaltitel: »En liten vagledning til fastan« udgivet af Bokforlaget Cordia, Sverige 2002.

Copyright @ Peter Halldorf & Bokforlaget Cordia

Copyright @ for dansk udgave: Credo Forlag 2004

Oversættelse: Roar W. Jørgensen Omslag: Linea Lykkehøj
Sats: Credo Forlag
Tryk og indbinding: Frederiksberg Bogtrykkeri

Udgivet ar Credo Forlag, Ryesgade 105, st., 2100 København ø.

33 43 83 83.

credo@kfs.dk www.credo.dk

ISBN 87 72422793

En prædiken
At bede Guds bønner

2011 er et år, som vi i Oasefællesskabet har udråbt til en særligt bønnens år, hvor vi gennemfører en "Plan Be´ og hvor vi på mange måder og med mange vinkler lader bønnen få fokus.

I min gamle bibel fandt jeg en trykt tale om bøn med temaet: At bede Guds bønner. Forfatteren er Peter Tinggaard fra UMO. Vi fik udleveret talen en aften han underviste ved en klyngeledersamling i ArenaCentret

Samtidig vil jeg citere Annalise Højrup for i den forbindelse at sige: "Gud har aldrig tænkt, at vores bønnemøder skulle afholdes med Ham på sidelinjen."

At bede Guds bønner
(af Peter Tinggaard)

En af de allervigtigste ting at lære i bøn er at bede Guds bønner. Men desværre har vi ofte et forkert udgangspunkt, som hæmmer os fra at opleve denne uudtømmelige kilde af liv.
Vi behandler bønnemøderne som menneskets andel af Gudsrigets arbejde, fordi det menneskelig set virker underligt, at Gud også skulle tage sig af bønnen. Det er hans ansvar at besvare bønnerne, tænker vi, men det er vores ansvar at bede dem.
Vi siger det sjældent så direkte, men det er alligevel sådan de fleste af os tænker. Således placerer vi billedlig talt Gud på sidelinjen ved vores bønnemøder, og vælger i stedet at bede vores egne personlige bønner.

Derfor har vi desværre et genkendeligt mønster ved de fleste af vores bønnemøder.
Når en gruppe samles til bøn har hver enkelt en lang række ting på sit hjerte og i sine tanker. Og så snart nogen har indledt mødet, begynder en omgang spredt fægtning, hvor forbederne "skyder" i alle mulige forskellige retninger ud fra det, den enkelte har på sit hjerte. Evangelisten beder for sjæle, hyrden for de syge og sårede, en moder for sit vildfarne barn, og alt dette krydres så med en lang række - pligtbønner, Vi skal jo huske at nævne missionærerne og præsterne og de andre kirker i byen og så videre ….
Alt i alt bliver bønnemødet til en forvirrende samling, hvor bønnen springer fra det ene emne til det andet, og hvor fællesskabet i bøn primært udfoldes i andres "amen" og "ja" tilkendegivelser under bønnerne. Og ærlig talt, giver det os nogle kedelige og ret frustrerende bedemøder.

Men Gud havde aldrig tænkt, at vores bønnemøder skulle afholdes med ham på sidelinjen.
Faktisk ønsker han, at gennemsyre hvert eneste bønnemøde, vi holder. Han vil både vise os, hvad vi skal bede om, og han vil endda udøse sin kærlighed i vores hjerter, så vi kan bede hans bønner med lidenskab og iver. Og alt dette vil han gøre igen og igen og igen. I Guds tanker er bønnen både det sted, hvor vi mødes med ham og det sted, hvor der er allermest kraft til at forvandle hele verden. Hvis der er noget sted, hvor der virkelig er grundlag for at forvente Guds ledelse og nærvær, så er det på vores bønnemøder.

Hør dog, hvad Gud lover os i sit ord: Rom 8,26-27: "Og også Ånden kommer os ti! hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vi!, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje."

Når v. 26 udtrykker, at han "går i forbøn for os", kan det let misforstås - som om Helligånden beder for os uden at inddrage os. Men ordene "for os" står ikke i den græske grundtekst og derfor burde verset snarere oversættes: "Men Ånden selv går i forbøn med uudsigelige sukke ... ". Det er nemlig os. Han beder igennem. Tidligere i kapitlet står der klart og tydeligt, at det er dem, der har Ånden som førstegrøde, der selv sukker i forventning om barnekår. Det er altså dem, der har Ånden, som drives til at sukke efter forløsningen. Således også her i V. 26-27. Det er Ånden, der beder og virkelig opflammer bønnerne for de hellige, men han beder igennem os. Igennem vores hjerter og munde.

Bibelen lover os således i ovenstående vers (Rom 8,26-27), at der endda vil være tider, hvor han giver os en sådan nød for ting, at vi drives til at "sukke med uudsigelige sukke ".
Når det sker, vil ingen kunne være i tvivl. Sådanne bønner findes slet ikke i vores menneskelige hjerter. Nej, de strømmer direkte fra Guds hjerte. Det vil kun være sjældent, at vi oplever en sådan intensitet i vores bønnetider, men vi bør dog forvente, at alle bønnestunder "krydres" med inspiration og liv fra himmelen. For Ånden er særdeles lidenskabelig for at bede igennem os. Han vil lære os at bede ''for de hellige efter Guds vilje" med en sådan brand og intensitet, at Gud selv bliver nærværende igennem vores bønner. Tænk på. det, Paulus skrev om Helligånden i Rom 5,5b: ",.. for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os."
Når Guds hjerte bliver udgydt i vores hjerter, gør vi langt mere end at bede Guds bønner med ord. Når det sker, vil vores bønner virkelig være antændt af Guds egen kærlighed.
Et andet sted i Romerbrevet kommer Paulus med et forbavsende skarpt udsagn om den kristne:
"For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn." (Rom 8,14). Guds børn er altså dem, der drives af Ånden. For det at ledes af Ånden er en uundværlig del af den kristne vandring. Ja, det er faktisk så vigtigt, at Paulus gør det til en definition på det at være Guds barn. Hvordan genkender man et Guds barn? Det er et menneske, som styres af Anden. Hvad så med dem, der ikke ledes af Gud?
Tjaa, ville Paulus sige, de vandrer i hvert fald ikke, som Gud havde tænkt. Jesus sagde om de sande troende i Joh 3,8: "Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.” Jesus siger præcist som Paulus - at en kristen er en, som føres af Helligånden. Den kristne er billedlig talt ligesom et blad eller en gren, der styres af vinden. Du ser ikke vinden, men dens effekt er tydelig på bladene og grenene.
Husk på Jesu eksempel. Han var det ypperste menneske, der nogensinde har vandret på jorden.
Og han sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre afsig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; For hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. " (Joh 5,19) og senere "Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, ... " (Joh 5,30a). Jesus demonstrerede, hvorledes et menneske burde leve ved konstant at være i kontakt med Faderen ved Helligånden.
Han gjorde kun det, Ånden ledte ham til at gøre og han sagde kun det, Ånden ledte ham til at sige.
Og dette fantastiske nærvær forsvandt ikke lige pludselig, hver gang han skulle bede. Nej, Ånden bad igennem Jesus, som var blevet et menneske. Den ubegrænsede Gud bad igennem et begrænset menneske og gjorde derved bønnens muligheder ligeså ubegrænsede, som Gud selv er. Det var derfor der skete så mange fantastiske mirakler omkring Jesus. Og det er præcist sådan Gud ønsker at bede igennem os.
På et tidspunkt kom disciplene og sagde til Jesus: "Giv os mere tro!" De havde forstået, at troen var det, som gjorde alle ting muligt (jf fx Mar 9,23). Derfor ville de gerne have mere tro. Jesus svarede dem med disse ord: "Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker: bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal! sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. " (Luk 17,6-10).

Disse vers bliver ofte misforstået. Den store tro tolkes som en stærk, befalende tro, som dikterer de ting, som skal ske. Ligesom en herre, der befaler sin tjener at gøre noget. Men problemet med denne tolkning er, at den placerer os på den forkerte plads. I afslutningen af lignelsen viser Jesus tydeligt, at den kristne ikke er herren, men tjeneren. Jesus siger IKKE, at vejen til en større tro går gennem at råbe højere, eller at være mere selvsikker, eller lignende. Han viser, at den større tro kommer af større lydighed mod Herren. Altså handler det ikke om at puste sig op, men om lydigt at følge alt, hvad Gud leder os til at gøre. Dette gælder selvfølgelig også for vores bønnemøder. Den vej, som fører til store og fantastiske forandringer i vores land, er lydighedens vej.

Ud fra min personlige erfaring med bønnemøder kan jeg sige, at Helligånden leder os på mange forskellige måder. Han giver tanker og ideer. Han giver billeder, som forklarer ting, eller sange, man kan synge. Han planter konkrete bønner i folks hjerter (ofte blot en sætning eller en enkelt ide), som han ønsker de skal bede. Han giver forskellige fornemmelser og lader også nogle gange en eller flere mærke Guds følelser i en sag. Og i hvert tilfælde bliver den enkelte placeret overfor et valg.
Tør jeg tro på, at det er Helligånden, der har givet mig dette? Og videre: Tør jeg gøre det, Helligånden beder mig om at gøre?
Guds livsforvandlende kraft er altså hele tiden inden for vores rækkevidde. For de indskydelser og tanker, som Ånden giver os, kan vi med rette betragte som Åndens stille "banken" på vore hjerters døre. Ved at følge dem åbner vi døren for Åndens kraft og liv. Dog vil det sjældent være så let, som det umiddelbart lyder. Desværre. For vejen til Åndens kraft er en vej med mange hindringer: Der er menneskefrygt, tvivl, usikkerhed, menneskelig modstand, dæmonisk modstand, diverse følelsesmæssige op- og nedture og meget mere. Desuden må man indstille sig på, at bønnemødet ikke længere vil være et sted, hvor man kan nøjes med at bede "som man selv har lyst”.
Hvis vi virkelig ønsker at få mere af Guds kraft og liv i vores bønnemøder, er der en pris, vi må betale. Vi må hver især lære at skrue ned for det, som kommer fra os selv, og rette alle vores tanker mod Gud. Vi må lære at lytte mere end vi egentlig beder. Vi må lære at følge efter, i stedet for blot at gå derhen, hvor vi selv vil. Vi må lære at underlægge os Gud ved at underlægge os den eller dem, som leder bønnemødet. Og mest af alt må vi lære at acceptere, at bønnen er Guds ansvar. Det er ham, som er Herren og vi er blot hans trofaste og lydige tjenere. De store gennembrud i bøn vil først komme, når vi virkelig begynder at leve denne sandhed ud. Han er bønnens Herre, og vi er hans tjenere. Han er den store Konge og vi er sat hernede for at kundgøre, hvad Kongen befaler. Han har nemlig udvalgt os til at bede Guds bønner.

mellem påske og pinse 2011

Det er altid godt at have noget at lave, og det synes jeg, at jeg har, selv om jeg er pensioneret, og jeg har i mine mange gøremål forsømt det, jeg også gerne vil - skrive lidt på min hjemmeside.
Det råder jeg bod på med nogle reflektioner over Jesu ypperstepræstelige bøn - her midt i en tid, hvor bønnen er i fokus i den menighed, jeg er ansat i : Oasefællesskabet i Silkeborg.

Hvor mange ser tegnefilm med den godmodige bjørn Peter Plys og hans ven Grislingen? Et sted da hedder det:
"Ninus er meget klog," si´r Plys eftertænksomt.
"Ja", si´r Grislingen, "Ninus er meget klog."
"Og han har et godt hoved", si´r Plys.
"Ja", si´r Grislingenen, "Ninus har et godt hoved."
Der hersker så en længere pause.
"Det er vel derfor", si´r Plys, "at han aldrig forstår noget."

Ja, det er det nemlig nok. Og det er også det, der er vores problem. Vi er nået så langt, så langt på så mange områder der sidder nogle gode hoveder på os. Og jo bedre hovederne er, des mindre forstår vi måske, og des mindre vil vi måske acceptere.
Og noget af det mange har rigtig svært ved, er at forstå, hvor vigtigt det er at bede. Vi tænker nytter det noget at bede? Nytter det noget at bede for hinanden? Ja det gør. Jesus beder selv for os: Hør her hvordan det lyder:
Jeg beder for dem! – for dem, du har givet mig, for de er dine; — Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.

Men her er Jesu bøn
Johannes: Kapitel17 Jesu sidste bøn
v1Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, v2ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. v3Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. v4Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. v5Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
v6Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. v7Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. v8For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.

v9Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; v10alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. v11Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi. v12Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse. v13Nu kommer jeg til dig; og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. v14Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. v15Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. v16De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. v17Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. v18Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. v19Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. v20Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, v21at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. v22Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, v23jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
v24Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. v25Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; v26og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«

Der findes en del mere eller mindre selvgjorte versioner af vendingen Vis mig - - . En er: Vis mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig hvem du er. En anden er: Vis mig din fritid, og jeg skal sige dig, hvad du går op i. Osv
Jeg opfinder en til brug for i dag. Vis mig din bøn, og jeg skal sige dig, hvad dit hjerte indeholder og hvad du for alvor brænder for.
I hvert fald har vi i dag mulighed for at “se” med og lytte med, når Jesus beder.
Vi ved, at han ofte gik op i bjergene for at bede, men hvad han beder om, ved vi ikke helt, men i dag møder vi en lang samlet bøn af Jesus. Et helt kapitel er der brugt på det - kap 17 i Johannes evangeliet. Hele 26 vers.
Vis mig din bøn, spurgte jeg.
Jesus viser os den, og viser os derved, hvad hans hjerte indeholder og hvad der er i centrum for hans tanker og hvad han focuserer på.
Og det bliver yderligere forstærket af, at det man som noget af det sidste gi´r fra sig, mens man er i verden - det er vel også noget meget vigtigt, og husk på, at Jesus beder denne bøn, som noget af dedt sidste, før han bli´r taget til fange, lider og dør.
-----

Det er ikke så tit jeg hører en kollega prædike, men jeg bed mærke i, hvad Anders Kingo, præst i Ullerup v. Sønderborg engang sagde: Vi skal have modet til at gå tilbage, tilbage til udgangspunktet, og dér spørge, hvad kristendom egentlig er for noget. Det er nemlig et arbejde, kirken bestandig må udføre! , og så føjer han disse tankevækkende ord til: Historien viser, at kirken kun kan gå frem - ved at gå tilbage. Gentag. Så vidt Anders Kingo.
Det er vigtig for os, at gå tilbage og samle alt det væsentlige op, så at sige samle kronjuvelerne i den kristne tro op. Jesu sidste bøn indeholder bønner, som er med til at rette vores focus ind på det vigtigste overhovedet for og i den kristne kirke.
Men hvad er så kronjuvelerne i kirken i ly af Jesu bøn?

1. Vi begynder med starten af Jesu bøn og møder 1 kronjuvel. (Herliggørelsen og ophøjelsen af Jesus)
- Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, beder Jesus og senere kommer i alt 6 lidt forskellige variationer af samme sag.
Se nu er vi ikke så vante til ordkombinationen - herliggøre - for det meste kun første halvdel af ordet - herlig.
Nudansk Ordbog - fortæller os, at herlig betyder: noget godt for sanserne, hvilket vi sikkert alle nikker genkendende til. En herlig dag, en herlig fest osv, og hvor sanserne har været på oplevelse - på skovtur, så at sige.
Et bibelleksikon derimod forklarer, at ordet herlig betyder, at noget er bærer af Guds fylde, af Guds vælde og af Guds nærvær.
Tænk hvor stort, at Jesus beder om, at Han må være bærer af Guds fylde, Guds vælde og Guds nærvær
Og det er også den kristne kirkes erfaring, at Jesus er bærer af Guds fylde og at denne fylde er for vores skyld! (Hvem ellers?)

Når Jesus er i centrum, så har menigheden fat i en af dens kronjuveler.
Derfor er det så vigtigt for os, at Kirken/menigheden
1. - altid har en levende historie om Jesus, hans ord, hans kærlighedgerninger - hvordan Jesus helbredte de syge - uddrev dæmoner - opvakte døde - gav de sultne mad og altid stod fast i sin kamp for livet og for sandheden - osv
2. - men også altid har en historie om det fantastiske, der møder os mennesker i den opstandne, den himmelfarne, den levende og nærværende Jesus, der sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd og som samtidig er nær her i dag, nær hos hver enkel, fordi han elsker os.
Når alt dette igen og igen gøres levende, så får Jesus ære, så herliggøres Jesus, så erfarer vi Guds fylde, Guds vælde og Guds nærvær, og opfylder hans plan, at hvert eneste menneskebryst så at sige skal fyldes med “luften”, kraften, kærligheden og nærværet af Jesu herlighed - og opleve det, som det virkelig er - det som Nudansk Ordbog kalder: Noget godt for sanserne, noget pragtfuldt, og som bibelordbogen kalder Guds fylde, vælde og nærvær. og at enhver kristen skal lade troen på Jesus være “godt for sanserne” - godt for det hele menneske - lade Jesus være den herlige, den ophøjede i sit eget personlige liv.
Denne stadige formidling om alt det Jesus har sagt, gjort, betydet og betyder for os som Guds folk er med til at “herliggøre ham” som den frelser og Herre han er.

2. Vi lytter videre i hans bøn og kommer til anden kronjuvel (Kirkens enhed):

- for at de kan være ét ligesom vi." (v12)
Gennem vor enhed i dag skulle verden se, hvem du er - lyder det i en lille sang fra 70erne.
Denne bøn handler ikke om at Jesu vilje er en enhedskirke en åndelig elite- eller superkirke, men den handler om at vi som kristne skal bevares i en enhed med den og de, som bekender, at Jesus er Herre.
Så lad der være nogle kulturelle barrierer mellem os. Det hører til i den jordiske småtingsafdeling, og tænk på at i himlen er der slet ingen småtingsafdeling. Kun afdelinger for store ting.
Hånden på hjertet - det hører da til i småtingsafdelingen om vi har hænderne foldet i skødet eller vi har dem rakt i vejret. Om vi sidder ned og synger eller står op. Om vi klapper eller lader være. Om vi spiller på trompet, orgel, guitar eller trommer. Om der er lidt larm fra børn eller stilhed osv. Den slags ting skal placeres, hvor det hører hjemme: Under troen på den opstandne og herliggjorte Jesus - og i småtingsafdelingen.
Hvor Guds Ånd er, er der frihed.
Bemærk derimod dette. Enhed manifesterer sig i en pegen udad - og bærer med sig og i sig et vidnesbyrd om det som Guds folk vil.
Lad os ikke være smålige og derved ødelægge fællesskabet i den store kristne familie.

Vi lytter videre og kommer til 3 kronjuvel (Glæden):
- for at de fuldt ud må have min glæde i sig. (v 13)

At glæde sig i Herren gør mig stærk- lyder et lille bibelkor. I lignelsen om vintræet slutter Jesus med at sige: Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer og jeres glæde kan blive fuldkommen Johs 15,11.
Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde, flyder Luther over af.
Storm P.´siger det sådan: Hvis du er glad er det din egen skyld, for der er nok at være ked af.
Jesus vil at glæden skal bo i hans folk. Glæden over alt det, som bliver os til del i troen på Jesus

Vi lytter videre og kommer til 4 kronjuvel (Trygheden):
-- men at du vil bevare dem fra det onde. v. 15

Åh for et hjertelag. Jesus i forbøn for sit folk, at de må bevares fra det onde, fordi han ved at Djævelen lusker rundt som en brølende løve og ser hvem han kan opsluge. Går rundt, står der om løven, og det fortæller om en systematisk indkredsen af byttet, for så i rette øjeblik at kaste sig over byttet. Sådan en taktik benytter Guds modstander sig af, men Jesus beder for os og stiller sig ind i denne Djævelens kredsende cirkelgang for at hindre eller hæmme hans virkning og Jesus slås kun ud af kurs når du og jeg rækker modstanderen en lillefinger eller leger med synden og lever i uopgjort synd og ulydighed.

Vi lytter igen og møder 5 kronjuvel (Sandheden):
-- Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed (v. 17)

Her er vi så ved Jesu bøns cresendo. Det er bolværket og værnet mod “magterne og myndighederne i himmelrummet.” Guds ord, sandhedens ord. Værnet over alle værn mod vranglære, trosforfalskning, kødelighed, åndeligt overmod, åndelig slaphed og åndelig ligegyldighed i lære og liv.

Jesu bøn afdækker, hvad Jesus brænder for til gavn for os:
1. At Jesus må blive stor og betyde alt for os.
2. At alt Guds folk er eet folk
3. At glæden er vort personligheds bærende kraft
4. At vi forstår at ondskaben er under Guds kontrol
5. At vort liv bygger på Guds sandhed, Guds ords sandhed

Amen.
UGE 3

Vi er gået ind i bønnens år for Oasefællesskabets vedkommende og i den forbindelse kom jeg i tanker om en undervisningsaften jeg havde i ReFokus tilbage i 2009:

Udgangspunktet for undervisningen var Tips om bøn af Ellen G. White.

Ellen White 1827-1915 fik sit kald og sine første syner omkring 1844-1846.

Ellen White boede i USA, men i 1885-1887 var hun i Europa - og besøgte Danmark tre gange.

En af hendes artikler er Bønnens velsignelse, og fra nettet har jeg hentet inspiration til nedenstående undervisning.

Niels Peder

Gud er på en måde næsten synlig for os gennem naturen og ikke mindst gennem Ordet, hans åbenbarede ord, gennem sin kærlige omsorgs ledelse og sin ånds indflydelse.

Men en af måderne at modtage disse velsignelser i forstærket grad er bønnens liv, at vi må også udøse vore hjerter for ham, og på den måde stå i en levende forbindelse med vor himmelske Far.

Vel vort sind kan føle sig draget til ham, vi kan grunde på hans gerninger, hans nåde og hans velsignelse, men det er ikke nødvendigvis det samme som at bede, at have gode og velsignede samtaler med ham og hvor vi siger noget til ham om vort liv, som det er.

Bøn er at lukke sit hjerte op for Gud som for en ven, for bønnen både bringer Gud ned til os, men løfter os også op til ham.

Da Jesus var på jorden, lærte han sine disciple, hvordan de skulle bede. Han opfordrede dem til at omtale deres behov for Gud hver dag og kaste al deres sorg på ham. Og den forsikring, han gav dem om bønhørelse, er også en forsikring til os.

Jesus selv bad ofte, da han var hernede, Jesus stillede sig på lige fod med os i vor nød og svaghed; han søgte i bøn at få ny styrke fra sin Fader, for at han kunne beredes til at opfylde sine pligter og møde de prøver, der stod foran ham. Og på den måde er Han vort eksempel i alle ting. Han er en broder i vore svagheder, forsøgt i alle måder i lighed med os, dog uden synd siger Bibelen.

Hans menneskelige natur gjorde bønnen til en nødvendighed og en velsignelse. Han fandt trøst og glæde i samtale med sin Fader, og dersom Guds egen søn, følte trang til bøn, hvor meget mere bør da svage, syndige mennesker føle nødvendigheden af inderlig, stadig bøn?

Vor himmelske Fader er altid villig til at skænke os sin velsignelses fylde. Det er vor forret at drikke dybt af hans uendelige kærligheds kilde.

Hvor er det underligt, at vi ikke beder mere, end vi gør! Gud er rede og villig til at høre oprigtige bønner fra de ringeste af sine børn. Og dog er vi så alt for slappe og tilbageholdende med hensyn til at fortælle Gud om vore liv, vore behov og vore længsler.

Hvad mon himmelens engle tænker om arme hjælpeløse mennesker, som er udsat for alle slags fristelser, og dog beder så lidt og har så lidt tro, når Guds evige kærligheds hjerte tolkes over dem og er rede til at give dem mere, end de kan bede om eller tænke? Englene bøjer sig med glæde for Gud; de fryder sig over at være i hans nærhed. De betragter samfundet med Gud som den største oplevelse, sikkert, og dog synes vi, støvets børn, som meget mere behøver den hjælp, Gud alene kan give, at være tilfredse med at leve lidt i vores egen verden, uden Guds egen ledsagelse, uden Guds Ånd og nærvær!

PP Ellen G. White siger det ligeud: De, der undlader at bede omsluttes af Satans mørke. Fjendens hemmelige fristelser lokker dem til synd, og alt dette kommer af, at de ikke benytter de velsignelser, Gud har givet dem i bønnens guddommelige anordning. Hvorfor skulle Guds sønner og døtre være uvillige til at bede, når bønnen er den nøgle i troens hånd, der åbner himmelens forrådshus, hvor den Almægtiges uudtømmelige hjælpekilder findes? Uden stadig bøn og flittig årvågenhed står vi i fare for at blive ligegyldige og afvige fra den rette vej; modstanderen søger hele tiden at lægge hindringer i vejen til nådestolen, for at vi ikke ved alvorlig bøn og tro skal få kraft til at modstå fristelse.

Der er visse sider ved vores natur, som vi skal være opmærksomme på.

PP 1. Vi må opleve behov for hjælp.

Han har lovet: »Jeg udgyder vand på det tørstende, strømme på det tørre land.« Es. 44,3.

De, der hungrer og tørster efter retfærdighed og længes efter Gud, kan være forvissede om, at deres behov vil blive mættet, når hjertet er åbent for Åndens påvirkning og vi ønsker at tage imod Guds velsignelse.

Tænk på Jesu rige forjættelser: Han sagde simpelthen: "Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer." Matt 7,7f

Jesus må have set, at disciplene var lidt skeptiske, for han gentager det på forskellige måder: "Søg, så skal I finde."

Og igen siger han tredje gang: "Bank på, så skal der lukkes op for jer."

Han kender den menneskelige natur, så han fortsætter med en fjerde gang: "For enhver, som beder, han får."

De er stadig ikke overbevist, så han siger det femte gang: "den, der søger, finder."

Igen sjette gang: "den, der banker på, lukkes der op for."

Hvorfor siger han det seks gange? Fordi han ved, hvordan vi er. Vi synes, det er meget svært at tro, at Gud vil give os hvad som helst - også noget så usædvanligt og vidunderligt som hans Helligånd og de gaver, som kommer sammen med Ånden.

PP 2. Der må være en naturlig, bodfærdig og ydmyg ånd til stede hos os og i os

Jeg tror personlig, at hvis vi bevidst nærer onde tanker i vore hjerter, hvis vi holder fast ved bevidst synd, så kan det være en hindring for at Guds velsignelse flyder frit

Det er godt og vigtigt at kommer til ham med vor synd og lader ham rense os, lader ham rense os i sit blod. Når vi kommer til Gud og beder om nåde og velsignelse må vi nære kærlighedens og tilgivelsens ånd i vore egne hjerter. Hvordan kan vi bede: »Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere« (Matt. 6,12). og dog have et uforsonligt sind? Hvis vi venter, at vore egne bønner skal blive bønhørt, må vi tilgive andre på samme måde og i samme udstrækning, som vi håber at få forladelse.

PP 3. Der må være hos os en form for forventning om, at han hører bøn

»v6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Heb. 11,6.« Jesus sagde til sine disciple: »Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror.« Matt. 21,22.

Forjættelsen er omfattende og ubegrænset, og han er trofast, som har givet den. Om vi ikke får netop de ting, vi beder om, på den tid, vi beder, skal vi alligevel tro, at Herren hører os, og at han vil besvare vore bønner. Vi er så uforstandige og kortsynede, at vi undertiden beder om noget, som ikke ville blive til velsignelse for os, og vor himmelske Fader svarer i sin kærlighed på vore bønner derved, at han giver os det, som bliver til vort gavn det, som vi selv ville ønske, om vore øjne var oplyst af Gud, så at vi kunne se alle ting, som de virkelig er. Når det synes, som om vore bønner ikke besvares, skal vi holde fast ved forjættelsen; thi den tid, da vi bliver bønhørt, vil visselig komme og vi vil få den velsignelse vi trænger mest til. Men at gøre fordring på, at bøn altid skal besvares netop på den måde, vi i øjeblikket ønsker, er formasteligt. Gud er for vis til at tage fejl og for god til at holde noget tilbage fra dem, som vandrer oprigtigt. Frygt derfor ikke for at forlade dig på ham, selv om du ikke ser noget øjeblikkeligt svar på dine bønner. Stol på hans sikre forjættelser

PP 4. En tiltro til at han berører os, når vi beder

Dersom vi venter med at tro, indtil vi hat rådført os med vor tvivl og frygt eller søgt at udgrunde hver eneste ting, som ikke er klar for os, vil vanskelighederne blot forøges og forstørres. Men kommer vi til Gud, hjælpeløse og afhængige, som vi virkelig er, og i ydmyg tillidsfuld tro fremfører vor trang for ham, hvis kundskab er ubegrænset, for ham, som ved alle ting og styrer alle ting ved sin vilje og ved sit ord, så kan og vil han lytte til vort råb og lade lyset skinne ind i vore hjerter. Gennem oprigtig bøn bringes vi i samfund med den evige Gud. Vi har måske ikke netop på den tid noget særskilt bevis for, at vor Frelsers ansigt er vendt mod os i medlidenhed og kærlighed; men ikke desto mindre er dette tilfældet. Vi mærker måske ikke hans legemlige berøring; men hans hånd hviler på os i kærlighed og øm medfølelse.

PP 5. Udholdenhed i bøn er også et vilkår vi må indstille os på.

Vi må altid bede dersom vi vil vokse i tro og erfaring. Paulus opfrodrer os

Rom. 12,12“Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.«. Kol. 4,2: “ Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak”.

Peter formaner de troende til at være ( 1Pet. 4,7.) »Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede;«

Og videre siger Paulus Fil. 4,6: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.« Judas siger Jud. 20,21.: »Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. v21 Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv.«;

Vedholdende bøn betyder sjælens uafbrudte forening med Gud, så at liv fra Gud flyder ind i vort liv, og renhed og hellighed strømmer tilbage til Gud fra vort liv.

Det er nødvendigt at være vedholdende i bøn. Lad intet hindre dig i dette. Bestræb dig på enhver måde for at bevare samfundet mellem Jesus og din egen sjæl. Søg enhver anledning til at samles med andre til bøn. De, som virkelig søger efter samfund med Gud, vil komme til bønnemøder og trofast opfylde deres pligt. De vil vise en alvorlig længsel efter at få alle de velsignelser, de kan. De vil benytte enhver anledning til at stille sig der, hvor himmelens lysstråler kan skinne på dem.

6. Vigtigt med fællesbøn,

Vi lider et stort tab, når vi forsømmer at samles for at styrke og opmuntre hverandre i Herrens tjeneste. Hans ords sandhed taber deres klarhed og betydning for os. Vore hjerter bliver ikke oplyste eller opvækkes ikke af deres helliggørende indflydelse, og vort åndelige liv svækkes. I vor indbyrdes omgang som kristne taber vi meget ved mangel på medfølelse for hverandre. Den, som slutter sig inde i sig selv, fylder ikke den stilling, Gud har anvist ham. En passende udvikling af vor selskabelige natur bevirker i os interesse og medfølelse for andre, og er et middel til at udvikle og styrke os i Herrens tjeneste.

PP (Ellen G. White citat) Dersom kristne ville komme sammen og tale med hverandre om Guds kærlighed og forløsningens dyrebare sandheder, ville deres egne hjerter blive vederkvægede og de ville vederkvæge hverandre.

PP 7. Men også solobønnen lønkammerbønnen er vigtig

Vi bør bede i familien, ja og fremfor alt ikke glemme bønnen i lønkammeret; thi den er sjælens liv. Det er umuligt for sjælen at vokse i nåden, når bønnen forsømmes. Offentlig bøn eller familiebøn alene er ikke tilstrækkelig; man må i enerum åbne sit hjerte for Guds ransagende øje. Bøn i lønkammeret bør alene høres af Gud, som giver agt på bønner. Intet nysgerrigt øre bør gøres bekendt med disse begæringer. Under lønlig bøn er sjælen fri for omgivende indflydelser og forstyrrelser. Rolig, men dog inderligt rækker den sine arme ud efter Gud. En himmelsk, varig indflydelse vil udgå fra ham, der ser i løndom, hvis øre er åbent for de bønner, der opstiger fra hjertet. Ved stille, enfoldig tro har sjælen samfund med Gud og samler stråler fra det guddommelige lys hvormed den kan styrkes og opholdes i kampen mod Satan. Gud er vor stærke borg.

Bed i dit lønkammer og opløft ofte dit hjerte i bøn til Gud, når du går i dit daglige arbejde. Det var således, Enok vandrede med Gud. Disse tavse bønner stiger op som dyrebar røgelse for, Guds trone. Satan kan ikke overvinde den, hvis hjerte således forlader sig på Gud.

Der er intet sted og ingen tid, hvor det er upassende at opsende en bøn til Gud. Der er intet, der kan hindre os fra at opløfte vore hjerter til Gud i inderlig bøn. I folkemængden på gaden og midt under vore sysler kan vi bede om guddommelig vejledning ligesom Nehemias, da han fremlagde sit andragende for kong Artaxerxes. Et lønkammer til samtale med Gud kan findes, hvor vi end er. Vi bør stadig holde hjertets dør åben og indbyde Jesus til at komme og bo i sjælen som en himmelsk gæst.

Fremlæg din trang, din glæde, din sorg, dine bekymringer og din frygt for Gud. Du kan ikke besvære ham, du kan ikke trætte ham. Han, som tæller hårene på dit hoved, er ikke ligegyldig for sine børns trang. » - for Herren er barmhjertig og rig på nåde..« Jak. 5,11. Vore sorger, ja endog blot det at vi nævner dem, rører hans kærlige hjerte. Gå til ham med alt, hvad der besvære dit sind. Intet er for tungt for ham at bære; thi han opholder verdener, styrer verdensaltet. Intet, der på nogen måde angår vor fred, er for lidt for ham at lægge mærke til. Der er intet kapitel i vort livs historie, som er for mørkt for ham at læse; ingen besværlighed er for vanskelig for ham at udrede. Ingen ulykke kan komme over den ringeste af hans børn, ingen ængstelse kan plage sjælen, ingen glæde opmuntre den, ingen oprigtig bøn udgå fra læberne, uden at vor himmelske Fader lægger mærke til det og øjeblikkeligt interesserer sig derfor. »Han læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår..« Sl. 147,3. Forholdet mellem Gud og hver eneste sjæl er så klart og fuldstændigt, som om der ikke fandtes nogen anden sjæl, for hvem Gud har givet sin elskede søn.

PP 8. Bønnen er som et pust fra himlen

Vi trænger til at få et klarere syn på Jesus og en fuldere forståelse af, hvad de evige virkeligheder er værd. Hellighedens prydelse bør fylde Guds børns hjerter, og for at dette kan ske, må vi bede Gud om at åbenbare de himmelske ting for os.

Oplad sindet og vend det mod det høje, så at Gud kan give os en forsmag på den himmelske atmosfære. Det er muligt for os at holde os så nær til Gud, at vore tanker i enhver uventet prøve vil vende sig mod ham lige så naturligt, som blomsten vender sig mod solen.

PP 9. Bønnen forstærkes af vort engagement i verden

Det er ikke Guds mening, at nogen af os skal blive eremitter eller munke og trække os tilbage fra verden for at kunne tjene Gud. Livet må være som Kristi liv bøn i lønkammeret og arbejde blandt mængden. Den, der ikke bestiller andet end at bede, vil snart holde op dermed, eller hans bønner vil blive en vanemæssig formssag. Når et menneske unddrager sig al omgang med sine medmennesker og søger at undgå sine kristelige pligter og kors, når han ophører at arbejde flittigt for Mesteren, som arbejdede så flittigt for ham, så taber bønnen sit indhold for ham, og han har intet, der kan tilskynde ham til andagt. Hans bønner bliver personlige og egennyttige. Han kan ikke bede med menneskehedens trang eller Kristi riges fremgang for øje og søge Herren om kraft til at udføre arbejdet.

PP 9 Sammenhængen mellem det vi er optaget af og beder om

Om vi blot ville tænke på Gud lige så ofte som vi har beviser på hans omsorg for os, ville vi altid have ham i vore tanker og glæde os ved at tale om ham og prise ham. Vi taler om jordiske ting, fordi vi interesserer os for dem, Vi taler om vore venner fordi vi elsker dem; vore glæder og sorger samler sig om dem. Men vi har uendelig meget større grund til at elske Gud end til at elske vore jordiske venner, og det burde være det mest naturlige for os i denne verden at lade Gud være først i alle vore tanker, at tale om hans godhed og forskende hans magt. Hensigten med de dyrebare gaver, som han har skænket os, var ikke, at de skulle optage vore tanker og vor kærlighed i den grad, at vi ikke kunne have noget af give Gud igen. De bør besindig minde os om ham og binde os med kærlighedens og taknemmelighedens bånd til vor himmelske Velgører. Vi dvæler for meget ved jordens lave egne. Lad os opløfte vore øjne til helligdommens åbne dør histoppe hvor Guds herligheds lys oplyser Kristi åsyn. »Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem«. Heb. 7,25.

Vi trænger til at prise Gud mere » De skal takke Herren for hans trofasthed

og for hans undere mod mennesker,«. Sal. 107,8. Vore andagtsøvelser bør ikke bestå udelukkende i at bede og modtage. Lad os ikke altid tænke på vort behov, men lad os også erindre de velsignelser, vi modtager. Vi beder ikke for meget, men vi er for sparsommelige med vor taksigelse. Vi er stadig genstand for Guds nåde; men hvor alt for lidt giver vi ikke udtryk for vor taknemmelighed, hvor lidt priser vi ham dog for, hvad han har gjort for os!

10 Bøn skaber lovsang og tilbedelse

Når Israelitterne fordum samledes til gudstjeneste sagde Herren: » Så skal I holde måltid dér for Herren jeres Guds ansigt, og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet, det Herren din Gud har velsignet dig med.« 5 Mos. 12,7.

Det, der gøres til Herrens ære bør gøres med glæde, ned lovsang og taksigelse, ikke med bedrøvelse og tungsind.

Vor Gud er en barmhjertig, nådig fader. Hans tjeneste bør ikke betragtes som noget tungt og besværligt. Det bør være en lyst at tilbede Herren og tage del i hans gerning Gud ønsker ikke, at hans børn, som han har bragt så stor en frelse, skal handle, som om han var en streng fordringsfuld opsynsmand. Han er deres bedste ven, og mår de tilbeder ham, vil han være med dem for at velsigne og trøste dem og fylde deres hjerter med glæde og kærlighed. Herren ønsker, at hans børn skal glæde sig i hans tjeneste og finde mere lyst end besvær i hans gerning. Han ønsker, at de der kommer for at tilbede ham, skal gå bort med dyrebare tanker om hans omhu og kærlighed for, at de kan blive opmuntrede hver dag i alle livets sysler og få nåde til at handle ærligt og oprigtigt i alle ting.

Vi må samles omkring korset. Kristus og ham korsfæstet bør være emnet for vore betragtninger og vor samtale, vort hjertes største glæde, Enhver velsignelse, vi modtager af Gud, bør vi bevare i vore tanker, og når vi betænker hans store kærlighed, bør vi villigt overlade alt i de hænder, som blev naglet til korset for os.

På lovprisningens vinger kan sjælen stige nærmere op mod himmelen. Gud tilbedes med sang og musik i de himmelske sale, og når vi udtrykker vort hjertes taknemmelighed for ham, forener vi os med de himmelske hærskare i deres tilbedelse. Sl. 50,23»Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse« siger Herren. Eller Es. 51,3 “Ja, Herren trøster Zion, trøster alle hendes ruiner; han gør hendes ørken som Eden, det øde land som Herrens have. Fryd og glæde skal der lyde, takkesang og klingende spil.«.;

Frit efter E.G.White.

Se en Powerpointserie HER

Uge 1. 2011

Vi er gået ind i det nye år, og i Oasefællesskabet i Silkeborg er det samtidig en indgang i en år med bøn, og i den anledning "genudsender" jeg en undervisning jeg i 2009 (30. marts 2009) havde i Re-Fokus om bøn med inspiration fra Bob Gordon

Bøn er fællesskab med Gud – tovejskommunikation, hvor vi taler til Gud, og han taler til os, og derfor har bøn mange facetter som f. eks.

· At vente på Herren (Es.40. 31, Salme 6. 1,10, Salme 27, 14)

· At gå i forbøn for andre (Ezek. 22.30, 1.1im. 2.1, Es.59. 16) ,

· At bede Gud om det, vi behøver .(Matt. 7)

· At lytte til Gud (Johs. 10. 27)

· At stå i en åndelig krigsførelse (Ef. 6. 10,18)

· At takke Gud (1. Tes. 5. 18, 1.Tim. 2. 1)

· At ofre lovprisning til Gud (Hebr. 13. 15)

· At bede Gud tilgive vore synder (1. Johs. 1. 9, Matt. 6. 12)

Bønnen sætter os i stand til at vokse åndeligt. Den udløser:

· tilgivelse,

· styrke,

· fred,

· ledelse,

· Helligånden i vore liv.

Bøn sætter os i stand til at samarbejde med Gud.

· Gud har forpligtet sig til at handle, som svar på bøn (Luk. 11.9,10)

· Gud er villig til at ændre sine planer som svar på vor bøn (1. Mos. 18. 20,32, 2. Mos. 32. 9,14, 2.Kong. 20. 1,6)

· Gennem bøn kan Guds rige blive bedre etableret på jorden (Matt. 6. 10)

· Mulighederne i bønnen er grænseløse, fordi den Gud, som vi beder til, ikke har nogen grænser (Rom. 8. 32)

· Gennem bøn kommer vi til at kende Gud, og således kan vi opbygge et fællesskab med ham. Des mere tid vi bruger sammen med ham, desto bedre vil vi kende ham, og desto bedre vil vi kende og forstå Guds veje og planer (Ap. G. 10. 1.21).

· Bøn giver Gud Faderen ære (Johs. 14. 13)

· Vi er blevet opmuntret til at bede uafbrudt (1. Tes. 5. 17)

· Gennem bøn kan vi ændre omstændighedeme og situationer, så de kommer på linie med Guds vilje og Guds hjerte (Ez. 22. 30)

· Gennem bøn kan vi velsigne andre, så de bliver frelst (2. Kong. 4. 8.17, 1. Sam. 12. 19)

· Ikke at bede er at synde (1. Sam. 12. 23). Når vi ikke beder, svigter vi Gud, fordi han siger: »Bed mig« (]ohs. 14. 13.14, ]ak.4. 2)

· Vi må være involveret i forbøn (Ezek. 22.30, Es. 59.1). Det er bønner, hvor vi står i gabet mellem Gud og den eller det, som vi beder for. Vi må mene det alvorligt, når vi kommer til ham med vore byrder og behov, og endog kæmpe med Gud i bøn (1. Mos. 32. 26).

Hindringer for effektiv bøn .

· Utilgivelighed (Mark. 11.25).
· v25 Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser. v26 Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser.«

· Vantro (Hebr. 11. 6).
· v6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham

· Tvivl/mangel på tro (]ak. 1. 6,8).
· v6 Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. v7 Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, v8 tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

· Dovenskab (]ak. 4. 2).
· v2 I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder;

· Forkerte motiver (]ak. 4. 3).
· v3 eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.

· Ubekendt synd (1. Johs.1.7,9, Es.59. 1.2).
· v7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. v8 Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. v9 Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.

· Overlagt synd blokerer fællesskabet med Gud og giver Satan en vej ind i vore liv. Bekend enhver synd, som Helligånden viser dig på dette tidspunkt og modtag Guds tilgivelse (1. Johs. 1.9).

· Vi må også tilgive andre, som har gjort uret mod os, lige meget hvor smertefuldt det er, og hvilken uret, de har gjort (Matt. 6. 12, Luk. 6. 37.38). Jesus tilgav os meget, og han forventer, at vi skal tilgive andre uden at bære nag. Når vi bekender og tilgiver, kan vi modtage Guds renselse og vide, at vi har et rent hjerte for ham.

Satan er bange for bedende mennesker FORDI:

· Bøn virker, og den bringer Guds kraft ind i vore liv som Jesu disciple.

· Bedende mennesker kan modstå djævelen og besejre hans hensigter, når de forstår den autoritet, de har i Kristus (]ak. 4. 7, 1. ret. 5. 8.9).

· Djævelen vil ikke møde dem uforberedt, som våger og beder (Matt. 26.41).

· Bøn medfører, at Guds vilje sker og modarbejder Satans vilje.

· Bøn bringer os ind i et dybere fællesskab med Gud, som er netop det, Satan ikke ønsker! Satan prøver derfor at få dræbt vort bønsliv eller i det mindste at gøre det ineffektivt.

· De redskaber , han bruger, indbefatter: distraktion, fristelser, ugudelige tanker, fordømmelse, opmuntring til tvivl, frygt og fortvivlelse osv.

Faste er grundlæggende afholdenhed og at lægge noget til side for et større formål. Den ekstra tid, kan bruges til at fokusere på bøn.

"Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert mennesker hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også muligheden for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl... Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave. Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os, der vælger, hvordan vi vil forvalte dem. Det er her, fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave, det er at være menneske.”

Ekskurs om faste
(Peter Halldorf i bogen: Vejledning om fasten)

ØRETS OG ØJET'S FASTE
Fra bogen En vejledning om fasten

En god ven fortalte hvordan han på den første dag i fasten, askeonsdag, trak stikket ud til fjernsynet og stillede det ind i et skab. En anden sagde: »Under fasten rationerer jeg avislæsningen til to dage om ugen.« I den unge kirke lagde man frem for alt vægt på mavens og tungens faste - to områder hvor der næsten altid kan findes anledning til mådehold. Frådseri nævnes ofte først blandt dødssynderne og tungen beskrives i Bibelen som »fuld af dødbringende gift« (Jak 3,8).

I vores tid er øjets og ørets faste mindst lige så vigtig. Medierne som forgifter vores hjerner, flimmeret af billeder som fylder sindet med brudstykker, er måske en lige så stor årsag til det fænomen der kaldes »udbrændthed« som længere arbejdsdage.

Larm er en af de største trusler imod det åndelige liv. Det berøver os den stilhed som er uundværlig for at kunne opfatte »sølvtonen« i Jesu stemme. Måske er det ikke en tilfældighed at Bibelens sidste bog - den der handler om tidens ende -_ gang på gang opfordrer: »Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne!« (Åb 2,7). At fylde ørerne med (u) lyde er en sikker måde til at blive åndelig tunghør.

Faste kan også være at undlade brugen af radio, computer, TV, reklamer, video, aviser - og endda at udøve en vis tilbageholdenhed med hvem vi omgås. Ikke af foragt for mennesker, men af respekt. Faste på disse områder hjælper os til større nærvær i forhold til os selv og andre: At høre os selv tænke, at se på den der taler til os.

Et af Skriftens vigtigste åndelige råd finder vi i Salmernes Bog 46,11: »Vær stille, og kend at jeg er Gud« (svensk oversættelse 1917). Under alle former for faste bør vi søge at omgive os med mere stilhed end normalt. Stilhed er talens faste. Ordenes fyld bliver skrællet væk, og der opstår en ny klarhed i det sagte.

Ørerne renses, og vi begynder at høre hvad der menes med det, der bliver udtalt.

Konklusion

Bøn og sandheden i Guds ord er uadskilleligt forbundet, fordi vi er blevet lovet, når vi beder ifølge Guds vilje som angivet i hans ord eller ved Helligånden i bøn, så vil vi se svaret {1. Johs. 5. 14,15, Rom. 8.26,27). Det er af vi tal betydning, at vi tilbringer tid med Gud og hans ord som Jesu disciple. Husk, enhver kan bede for hvad som helst, når som helst. Bøn kan nå ethvert behov hvor som helst. Bøn forbinder os med Guds ubegrænsede muligheder (Jer. 33. 3, Salme 2. 8).

Efter en ide af Bob Gordon

En lille øvelse.

· Hvis Jesus var her i dag. Sad ved siden af os, hvad ville vi så sige til ham og hvad ville han sige til os?

Vi vil bede ind i det, som du og jeg kommer frem til?

Niels Peder Nielsen © 2008 • Politik • Måden man bruger hjemmesiden

Niels Peder Nielsen.dk