MRmøder for 2007.

Onsdag den 24. januar,

Torsdag den l. marts,

Onsdag den 25 april syn med start kl. 16.00,

Onsdag den 23. maj,

Torsdag den 21. juni,

Onsdag den 29. august,

Onsdag den 26. september,

Onsdag 24. oktober,

Onsdag den 21. november,

Onsdag den 5. december julefrokost.

Alle møder er kl. 19.30 i Kirkeladen og er offentlige


Indkaldelse til Økonomi og Menighedsrådsmøde (ekstraord.)

Den 14-3-2007 kl. 19.00

Dagsorden.

1 Regnskab for 2006

2 Hvem kan attestere på konti
Kaffe inden Villy køre

3 Siden sidst.

4 Husketavlen

5 Organist og Kirke sanger Status

6 Ringning kl. 16 hele Året ??

7 Astas hjørne ( lidt fra kursus og om gravsten )

8 Præsternes hjørne

9 Meddelelser

10 Eventuelt