Hjarup

MINI-KONFIRMANDER

Minikonfirmanderne


MINI-KONFIRMANDUNDERVISNING PÅ SKANDERUP HJARUP FORBUNDSSKOLE.

Minikonfirmander på Forbundsskolen

Efter flere års ønske og med tilløb er det lykkedes at igangsætte en undervisning med et historisk “setup”.

De tre præster, der har minikonfirmander på Forbundskolen - Holger Haldrup (Skanderup sogn), Sven Thorgaard (Valgmenigheden) og Niels Peder Nielsen (Hjarup sogn) - har et spændende samarbejde om minikonfirmandarbejdet, sådan at forstå, at præsterne “låner” Forbundsskolens klasselokale for 4. klasserne, og i fornøden omfang lejer bus(ser) til at transportere til og fra kirkerne, når man vil vise dem kirken eller andet udenfor skolen (feks, Kirkeladen i Hjarup).

De tre præster deler tre hovedemner på skift.

1. Det gamle testamente

2. Det nye testamente

3. Kirkens højtider og liturgi

-------------------------------

Det er et historisk samarbejde, der til dato har været en stor succes, og en tak skal der lyde til skolen og forældrene for velvillighed overfor de “nye” tider (afhentning m.m.)


Undervisningen

Vi tror, det er godt for børnene tidligt at møde en præst, Kirken, dens gudstjeneste og liturgi, og hvad der ellers foregår i kirken, og undervisningen skal opfattes som en hjælpende hånd til forældrene, og være en hjælp til at svare på og forklare nogle af de spørgsmål, som dukker op i børnenes verden om troen, om Gud, om Jesus, om Helligånden og om Kirken.

Undervisningsmaterialerne er gratis (hæfter, tegninger, bøger, video m.m.), og de vil fortælle om Bibelens indhold i GT og NT, men også om ritualerne (dåb, nadver, gudstjenesten, vielse) osv - altsammen tilpasset børnenes niveau.

I den udstrækning man skal besøge en kirke vil bus eller Taxa blive benyttet.

Forældrene modtager en særlig indbydelse med en udførlig plan for minikonfirmandundervisningen.

Svend Thorgaard, Holger Haldrup og Niels Peder Nielsen.

Se holdet 2003. Tryk her

Se holdet 2004. Tryk her