LOVSANG I MENIGHEDEN

Næste lovsangs- og forbønsgudstjeneste:

2007

Lørdag d. 20. jan
Hjarup kl. 19,30 NPN Lovsangs- og forbønsgudstjeneste (1)

Der findes også en serie af lovsangsgudstjenester på højmessens plads. Se Gudstjenestelisten HER


KOM LAD OS PRISE GUD

Ældsterådet og kirketræfudvalget vil gerne gøre, hvad det er muligt, for at vi kan mødes i tilbedelse og tak til Jesus, for hvem han er og hvad han har gjort for os.

På den praktiske side har vi flyttet alle Forbøns- og Lovsangsgudstjenester fra søndag til lørdag aften fra februar og frem. Gudstjenesteformen med bl.a. nadver bevares.

Vi vægter lovsangen højt i Hjarup kirke - både gennem vores kernesalmer, de åndelige sange samt de nyere lovsange. I gudstjenesten prøver vi at få plads til det hele, så vores musikstil bliver så relevant som muligt.

Lovsangsgruppen

- er en væsentlig del af dette. De leder os, når orgelmusikken skal suppleres.


LOVSANG

Vi har bedt tre skrive lidt om lovsang, som kan inspirere os og hjælpe os med at sætte fokus på lovsangens mange sider.

Erling Hybschmann siger:

Fem gode grunde til at synge lovsange:

· Jesus sang lovsange Matt. 26,30.

· Lovsang er bøn, der forstærkes gennem musikken så bønnen påvirker vores følelser. Den bøn vi synger, går dybere fordi den kommer til at inddrage vores følelser.

· Lovsangen, som bøn, går endda dybere end til vores følelser, den berører vores ånd og kan forløse sang i Ånden 1 Kor 14,15. Lovsang fremmer dit inderlige samvær med Gud. John 4,23-24. Lovsang er ikke en bestemt musikstil, men en holdning i hjertet 1 Sam 16,7

· Lovsangen i fællesskab, giver Guds nærvær Salme 22,4. Efs. 2,22. og i fællesskabet skal vi se mere af Gud; Efs. 3,18-19. 2 Krøn. 5,13.

· Vi er til for Gud, (John. Åbn. 4,11; Kol 1,16) og Gud ønsker vores lovsang både nu (salme 135,3) og i evighed John. Åbn. 4-8-11.

Anne Mette Vesterlund skriver:

Musik/sang er for mig en berigende udtryks-form...

Dette oplever jeg intenst ved lovsang. Jeg for-nemmer stærkt Guds nærvær, og føler stor glæ-de ved at jeg sammen med andre også kan tilbede Gud på en lidt mere nutidig måde end salmesan-gen.

Jeg synger ofte lovsange i bilen. Kan jeg ikke hu-ske teksten, synger jeg blot noget, jeg vil takke for eller bede om..

Rakel Mai:

Lovsangen er for mig uundværligt i mit fælles-skab med Gud. Lovsangen giver mig mulighed for at ære og tilbede Ham med sang og musik som personligt er min store passion. At synge og spille til Hans ære virker meget meningsfyldt for mig, fordi jeg ydmyger mig selv og flytter fokus fra mig selv til Gud, og ofte bruger jeg også min krop til at udtrykke mig i lovsangen. Når jeg beder kan fokusset let være på, hvad Gud kan gøre for mig, men i lovsangen er det ofte Gud der er fokus.

Lovsangen bliver ofte også en slags meditation over nogle få sætninger i stedet for en masse fi-ne ord. Så når jeg virkelig ønsker at tilbede Gud og have fællesskab med Ham bruger jeg lovsangen, netop fordi disse meditationsagtige tekster flytter mit fokus til Gud.