Hjarup


Præstegårdsskoven er en udflugt værd.

En tur til Præstegårdsskoven.

Gå en tur i præstegårdsskoven.

Fra menighedsrådets univers.

Tryk her


NYT FRA MR

På denne side vil der blive informeret om det sidste nye, som er sket i MR, regi.

Det kan være referater fra MR

Det kan være inspirationskurser m.m. som menighedsrådet deltager i

Det kan være beslutninger og tiltag, som MR træffer og som vi gerne udbreder os om

------------------------------------------

Kalender for 2007.

Onsdag den 24. januar,

Torsdag den l. marts,

Onsdag den 14. marts kl. 19.00
Økonomi og Menighedsrådsmøde

Onsdag den 25 april syn med start kl. 16.00,

Onsdag den 23. maj,

Torsdag den 21. juni,

Onsdag den 29. august,

Onsdag den 26. september,

Onsdag 24. oktober,

Onsdag den 21. november,

Onsdag den 5. december julefrokost.

Alle møder er kl. 19.30 i Kirkeladen og er offentlige