Børn og gudstjeneste

Til (især) børnefamilierne

Benyt jer af muligheden for at gå over i Kirkeladen med børnene under feks prædikenen, hvis man "plages" af uro, kedsomhed osv. under en alm gudstjeneste.

Ovenstående lille indretning står hver søndag klar i køkkenet i Kirkeladen og alt hvad der sker i kirken transmitteres til Kirkeladen.


Kirkekaffe hver søndag!
Se og vide mere? Tryk her


GUDSTJENESTEFORMER
Menighedsrådet har debateret gudstjenestestrukturen. Sådan gik det: Læs mere her.


LITURGIEN I HJARUP KIRKE
Hvilken rækkefølge er der i en alm gudstjenesten i Hjarup?
Klik her og få en oversigt.

Dåbsritual

Vielsesritual


Debathjørnet

Catinetundersøgelse
En opinionsundersøgelse, som analyseinstituttet Catinet har lavet for Ritzau, tyder på, at op mod halvdelen af danskerne gerne ville gå mere i kirke, hvis gudstjenesteformen og præsterne havde fulgt mere med tiden.


Sidste udkald?

Jeg har nærlæst debatten i Jydske Vestkysten mandag den 12. marts 2007 og jeg har samlet alle indlæggene fra avisen i en fil, som man kan hente HER


Synspunkt

Af Egon Lausen (billedet), sognepræst, Fyn

Højmessen er død .. i hvert fald som det den er i sit oplæg og intention: en gudstjeneste for ALLE.. Men "alle" findes slet ikke mere, danskerne er ikke mere en homogen gruppe med fælles ideer, adfærd, drømme, tro, liv .. men en hel masse grupper / stammer. Det har man for længst i erhvervslivet, foreningslivet, skolelivet, det politiske liv opdaget, hvorfor man der målretter alle sine budskaber til de forskellige grupper, men i kirkelivet kører vi bare videre som om alt er som det var i 1880.


Højmessen er - synes jeg - en rigtig god, rigtig smuk, rigtig flot gudstjeneste, båret af megen grundfast tradition og passende nyskabelse, men den konkrete målgruppe er for længst udskiftet fra at være "ALLE" til at være en lille "kristelig sekt", som er fortrolig med meget i deres tro og som derfor finder den måde at holde gudstjeneste på glimrende. Højmessen er i mine øjne for mange år siden uplanlagt blevet en "særgudstjeneste for særligt indforståede", og det er jo fint nok. Men så skal vi bare glemme alt om at den er det centraleste i vores virke, og at den henvender sig til ALLE.


Moderne gudstjenesteliv skal efter min mening være en vifte: mangfoldige gudstjenestetyper til mangfoldige grupper .... men det kræver meget mere samarbejde præster, kirker og sogne imellem, fordi ingen jo kan bære så stor en arbejdsbyrde alene. Men kunne vi dele gudstjeneste-udbudene imellem os og henvise menighederne på kryds og tværs af sognegrænserne, så kunne vi måske kommer nogle skridt videre.


Gudstjenestetider dec 07 - jan 08

2. dec. 14 NPN 1. sø. i advent Børnegudstjeneste (*)
Arr. sammen med Landsbyforeningen. Skolekor og juletræstænding.

9. dec 10,30 NPN 2. sø. i advent

16. dec. 16 NPN/PMM 3. sø. i advent Børnegudstjeneste (*)
Risengrød bagefter i Kirkeladen (Julefest)

23. dec 16,30 NPN 4. sø. i advent Vejen til Bethlehem (film)

24. dec. 16 NPN Juleaften Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

25. dec. 10,30 NPN Juledag

26. dec. 10,30 PMM 2. juledag Fællesgudstjeneste for begge kirker afholdes i Vamdrup (10,30 PM)

30. dec. 10,30 NPN Julesøndag Fællesgudstjeneste for begge kirker afholdes i Hjarup.

1. jan. 14 STM Nytårsdag Fællesgudstjeneste for begge kirker afholdes i Vamdrup (14 STM)

6. jan. 10,30 NPN Hellig 3 Konger Jubilæumsgudstjeneste og reception. (Se inde i bladet)

13. jan. 10,30 STM Sidste sø. e. H3K KFUMspejdernes nytårsparade

20 jan. 14 NPN Septuagesima Afskedsgudstjeneste og reception

27. jan 10,30 PMM Seksagesima

3. feb. 13,30 PMM Fastelavn Fastelavnsgudstjeneste(*) Tøndeslagning m.m. Inds. til tvær-kulturelt arbejde i Kolding provsti

Prædikanter: STM: Stine Munch. NPN: Niels Peder Nielsen. PMM: Peter Martin Møberg

* og ** og *** Se her (Om gudstjenesteformerne i det hele taget)