KIRKEFROKOST og KAFFE


Kirkekaffe i våbenhuset

Der er nu mulighed for at få en kop kirkekaffe i våbenhuset lige efter gudstjenesten næsten hver søndag. Hvis det er vejr til det, kan man trække uden for med sin kaffe, og ellers kan man gå her ind i kirken igen. Man er også altid velkommen til at gå over i Kirkeladen.

Tanken med kirkekaffe i våbenhuset er, at man kan få lidt fællesskab med hinanden uden at det ta’r ret lang tid.

Vi vil i en længere forsøgsperiode tilbyde kirkekaffe de fleste søndage enten i våbenhuset eller i Kirkeladen. Der vil også som hidtil være kirkefrokost en gang om måneden eller der omkring.

Kirkefrokost

Efter gudstjenesten er der ca 1 gang om måneden kirkefrokost i Kirkeladen.

Se gudstjenestelisten under Kalender