Opdateret den 28. sept 2012
 
 


LivsMønstrekonceptet er otte konkrete hverdagsværktøjer, som kan hjælpe os til at leve vort liv, sådan som Gud havde tænkt sig det.
LivsMønstre er Jesu måde at leve et passioneret liv på. Han kom ikke bare for at undervise os, men også for at vise, hvordan man lever.

Her er en bog om efterfølgelse og passion i livet ".
Hvordan ser dit liv ud, hvis du skal være helt ærlig?
Lever du det liv, du har drømt om? Eller føles det, som om der mangler noget - noget, du ikke kan sætte fingeren på?
Mange mennesker er skuffede over, hvordan deres liv er blevet.
Men der er meget mere at hente, og ovenstående bog er en nøgle til noget mere.
LivsMønstre - om efterfølgelse og passion i livet åbner døren til en bedre virkelighed. I stedet for en uinspireret og planløs tilværelse får du lov at se Guds geniale plan for dit liv.
I denne bog præsenteres LivsMønstre - otte konkrete hverdagsværktøjer, som kan hjælpe dig til at leve dit liv, sådan som Gud havde tænkt sig det. LivsMønstre er ikke et program. Det er heller ikke en ny metode til at lære bibelvers udenad, udvikle gudstjenesten eller leve mere effektivt. LivsMønstre er Jesu måde at leve et passioneret liv på. Han kom ikke bare for at undervise os, men også for at vise, hvordan man lever.
LivsMønstre bruges allerede i flere menigheder rundt om i Norden og har vist sig at være et meget anvendeligt redskab til at hjælpe mennesker til at blive passionerede efterfølgere afJesus.
Læs om firkanten i næste spalte
Begge bøger kan købes hos http://shop.prorex.dk/
 
Læs her om:
Cirklen

Læs her om:

18. SEKS SIMPLE SÆTNINGER.

Om Fadervor
 

Hvor mange bøger om bøn har du? Hvor mange har du set på hylderne hos kristne boghandlere og tænkt, at dem burde du eje? Selv om vi alle sammen er enige om, at Gud vil have, at vi skal bede, og at vi også selv gerne vil bede, så er det stadig vanskeligt for mange af os.

Næsten alle bøger om bøn ser ud til at være skrevet af introverte!

Jeg (Mike) er ekstrovert. I disse bøger står der ting som: "For at have et effektivt bønsliv er det vigtigt at tilbringe fire timer alene." Jeg stammer chokeret: "Hvad var det for et ord, der stod efter "timer"? Alene? Hvad skal jeg lave?" Og svaret lyder: "Skriv i din åndelige dagbog." "Dagbog? Sidde stille og skrive? Hvorfor dog det?" Det er ikke den slags ting, en ekstrovert gør. Forestil dig nu, at jeg hører en ekstrovert forbeder sige noget i retning af: "Gå en tur.

Se på træerne." Jeg tænker: "Okay, det kan jeg godt klare!" "Og tag Gud med i dine samtaler." "Ja! Det kan jeg godt!" Bøn er noget, som vi alle sammen burde føle, at vi ikke bare kan overkomme, men endda gøre med glæde.

De tolv disciple var fuldtids studerende hos Jesus. Mesteren. De lærte praktisk tro ved at se Jesus i aktion. Jesus tilbragte megen tid i bøn. Det kunne disciplene ikke undgå at lægge mærke til. Der var noget ved den måde, som deres mester bad på, der var anderledes og gav dem lyst til at bede på samme måde.

 

Så disciplene kommer hen til Jesus og siger: "Herre, lær os at bede." Måske forventer de en lang, kompliceret samling lektioner og øvelser. Men Jesu svar var faktisk ret simpelt med en instruktion om at "bede sådan her." Jesus lærte os kun en måde at bede på. Vi kalder den Fadervor, og vi finder den i Matt 6 og Luk 11. Hvis nogen sagde til dig: "Sådan her skal du bede," så kunne du sige: "Jeg skal nok tage dine tanker med i mine overvejelser, men jeg er sikker på, at der også er mange andre måder at gøre det på, som jeg burde overveje." .Men når Jesus siger "Bed sådan her," så må vi høre efter og gøre, som han siger.

Gud er mest interesseret i relationen - en åben, vedvarende relation, som vi gennem hele Bibelen ser beskrevet som det at "vandre med Gud". Livet er at lære at vandre med Gud, lære at relatere til og kommunikere med Gud. Det er af a(gørende vigtighed for vores liv, hvordan vi vekselvirker med Gud. Når Jesus lærer sine disciple, hvordan de skal bede, viser han dem altså, hvordan de vandrer med Gud. Hvis det at vandre med Gud i sandhed er, hvad vores liv handler om, så er det at bede på den måde, som Jesus viser os, en meget stor del af vores liv.

Sekskanten lærer os om bøn. Den bøn, som Jesus lærte os, har seks elementer. Når vi lærer at bede disse bestanddele på den rigtige måde, lærer vi også at indrette vores liv efter Guds vilje med os.

 

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.

(Matt 6,9-13)

 

Faderens karakter

 

"Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,..." Jesus begynder med det simple ord "fader". Det aramaiske ord, han brugte, Abba, er et uformelt kaldenavn, som kan sammenlignes med det danske "farmand". Jesus brugte et intimt ord om vores intime Gud. Det var et chok for disciplene, som var vant til formelle hilsener, når man henvendte sig til Gud. De henvendte sig ikke længere til en guddom som var" deroppe et sted", men til en fader, en elsket far. Jesus indleder hele bønnen med at føre os direkte ind i den høje konges hal og fortælle os, at det er vores far. Og at vi kan tale direkte med ham.

 

De fleste af os ville have svært ved at indlede vores bøn med at sige: "Farmand." Skægt, ikke? Gud viser os gennem Jesu bøn, at han elsker os og ønsker, at vi skal elske ham, men det er os, der sætter mure op. Prøv at indlede din bedetid med det intime "Farmand" i et stykke tid og se, hvilken forskel det gør, når du taler med og lytter til vor Fader.

Vor Fader er "i himlene". Vi ved straks, at vi taler med en, som er nær ved os, men adskilt fra os. Gud er meget nær, og alligevel er han meget anderledes. Han er det store "JEG ER", den vældige Gud, evigheds Fader. Der er ingen anden som ham; intet andet væsen nærmer sig hans storhed. Ikke alene er han i himlen, han ejer himlen. Han har skabt den. Den er hans rige, og vi er inviteret ind i dette hellige sted for at tale på tomandshånd med dets hersker.

Jesus går videre til at minde os om Guds herlighed: "Helliget blive dit navn." Guds primære formål for os er at herliggøre Gud og glæde os over ham for evigt:

 

Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, alle, der kaldes med mit navn, dem jeg har skabt til min ære, dem jeg har dannet og skabt. (Es 43,6-7)

 

Det at herliggøre Gud var selve grunden til, at Jesus ofrede sig selv:

 

Nej. Det er derfor jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!

(Joh 12,27-28)

 

Når vi beder: "Helliget blive dit navn," anerkender vi, at Guds vigtigste formål er at blive holdt hellig, eller herliggjort, i alt, hvad vi gør. Vi indretter os efter Guds, vor Faders, vilje.

 

Faderens rige

 

"... komme dit rige, ske din vilje..." Er du parat til at træde ind i Faderens rige? Jesus siger: "Gud har adopteret dig ind i sin familie. Han vil gerne lære dig, hvem din far er." Og det første, vi skal vide om vores far, er, at han er kongen.

Ikke alene er vi blevet adopteret af en kærlig, vidunderlig fader - og vi må kalde ham far - men han er kongen. Ikke en konge, men kongen. Når du ved, hvem Gud er, kan du sige: "Jeg vil det, du vil, farmand." Guds rige er et storslået rige fyldt med lys og kærlighed, og vi ønsker, at hans rige skal have fremgang i denne verden af mørke og had. Vores længsel er den samme som kongens længsel:

at se enhver komme ud af denne syndens verden og ind i Guds tilgivelses rige. Vi beder: "Det, du har gjort i himlen for at fjerne synd og sygdom og sorg og smerte og alt det der - lad det blive set her på jorden." Det er jo det, Jesus mener, når han siger: "Guds rige er kommet nær." Den fremtid, vi venter på, er i færd med at bryde ind i vores her og nu. Når vi beder denne sætning, beder vi om, at fremtiden skal bryde ind i nutiden, så enhver kan se den.

 

Når vi siger "rige", kan vi også sige "kongedømme". Det er det samme ord på græsk. En konges kongedømme er hans vilje - den måde, han vil herske og regere på i sit rige. Guds kongedømme - hans vilje - er selve Guds væsen. Når vi beder denne del af Fadervor, inviterer vi kongen til at komme og herske i vores liv. Før i tiden, da krige blev udkæmpet med sværd i stedet for laserstyrede bomber, da en mand blev taget til fange af en anden, kunne den tilfangetagne gribe om bladet på sit sværd og række hæftet mod sin tilfangetager og på den måde vise, at han overgav sig. "Komme dit rige, ske din vilje" er vores overgivelse til kongen.

 

. Efter at jeg havde læst dette kapitel om bøn, følte jeg, at jeg meget bedre forstod, hvordan jeg skal bede.

Forestil dig at kalde Gud for "Farmand". Jeg spurgte min mor, hvor al denne viden kom fra, og hun svarede: "Bibelen". "Hvorfor er der så ikke nogen, der har lært mig det noget før?" spurgte jeg. Det er virkelig fedt det her!

Megan (14 år)

 

Faderens forsørgelse

 

"Giv os i dag vort daglige brød..." Faderen sørger rigeligt for os. Vi siger: "Fader, du er kongen. Jeg har behov. Jeg er afhængig af dig. Jeg sidder ved dit bord og tager af alt det, du har til mig. Jeg beder om, at alt, hvad jeg har brug for

 

til livet, vil du sørge for, uanset hvad det er. Du mangler ikke noget, så jeg ved, at jeg kan komme til dig og få alt, hvad jeg har brug for i dette liv." Vi mennesker har mange behov. Vi har behov på alle områder af vores liv; mad er kun et af dem. Vi har andre fysiske behov, der skal opfyldes dagligt: husly, tøj, penge til at betale for det alt sammen, arbejde til at tjene pengene. Vi har behov for sundhed i vores legeme.

Vi har behov for styrke i vores ånd. Alt dette er inkluderet i "vort daglige brød".

 

Læg mærke til, at vi ikke får at vide, at vi skal bede om alt, hvad vi vil få behov for resten af vores liv, men kun for i dag. Vi bliver altså nødt til at vende tilbage til ham igen og igen. Gud nyder at give os, hvad vi mangler - og vi mangler alt. Som tjenere er vi tomhændede.

Men mest af alt ønsker Gud vores opmærksomhed og hengivenhed.

Hvis han gav os nøglen til en enorm bankboks og sagde: "Her er alt, hvad du vil få brug for i dit liv," hvor tit ville vi så vende tilbage til ham? Vores behov driver os på knæ. Da israelitterne vandrede i ørkenen, fik de manna til hver dag. Hvis de tog for meget, nåede det, der var til overs, at rådne og blive fyldt af maddiker, før de kunne spise det næste dag. Hvis de glemte at samle manna om morgenen, var de nødt til at vente til næste dag for at finde mere. Vores brød fra Gud gives dagligt.

 

To ting beder jeg dig om, nægt mig dem ikke, så længe jeg lever: Hold løgn og løgneord borte fra mig.' Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jegfornægter dig og siger: "Hvem er Herren?" og for at jeg ikke skal forarmes og blive en tyv og krænke min Guds navn. (Ordsp 30,7-9)

 


 

Faderens tilgivelse

 

"... forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere..." Jesus går videre til at tale om synd. Han siger: "1 ved, at der er grænser for, hvad der er rigtigt og forkert, og I kommer til at overtræde de grænser fra tid til anden og gå ind på en andens territorium." Gud har givet os territorium, der er vores, og inden for det territorium sørger han for alt, hvad vi på nogen måde har brug for. Men af en eller anden grund går vi væk fra vores land og forsøger at tage noget, der ikke er vores. Vi trænger ind på vores nabos land. Alt det, vi har i vores liv, har vi fået af Gud. Når vi forsynder os mod en anden, siger vi: "Gud, det du har givet mig, er ikke nok." Og det må vi bede om tilgivelse for. Gud har opstillet en vej for os; han har kaldet os og givet os et endemål. I denne bøn beder vi Gud om at hjælpe os til ikke at forlade den plads, han har til os i sit rige, og om at han vil tilgive os, når vi gør det.

 

Når andre mennesker forlader deres vej og træder ind på vores og sårer os og udnytter os og volder os smerte, har vi brug for at tilgive dem, ligesom Gud har tilgivet os. "Bevar os, Herre, fra at komme i gæld til dig ved at holde tilgivelse tilbage fra andre." Faderens tilgivelse er uden ophør, men den er betinget, afhængig af vores villighed til at tilgive andre.

 

Faderens ledelse

 

"... og led os ikke ind i fristelse..." Indtil nu har bønnen handlet om vores forhold til Faderen og til mennesker omkring os. (For mere om Op- og Ind-relationer, se under Trekanten i kapitel 9 og 10.) Nu skifter bønnen til at handle om vores gang ud i verden med budskabet om Guds kærlighed og tilgivelse. "Fader, når du fører os ud i verden for at udføre dit bud, for at fremme dit rige, så sørg for at hjælpe os til ikke at falde i fjendens fælde." Vi har en fjende af vores sjæle, og et af hans onde påfund er fristelsen til at tage del i hans ondskab. Hvis vi bliver ført vild af hans fristelser, ender vi til sidst i hænderne på ham. Gud lover at lede os uden om fristelsen, så vi ikke bliver fanget. Prøvelserne og fristelserne i vores verden er ikke som at være i krig, de er at være i krig, en krig, som vi må udkæmpe hver dag. Så vær beredt på det, og tal med din Fader om kampstrategien.

 

Faderens beskyttelse

 

"... men fri os fra det onde." Bønnen ender som den begynder, med at anråbe Gud om at gribe ind i vores erfaring, presse mørkets rige tilbage og udbrede Himmeriget. Faderens beskyttelse bevarer os fra de myndigheder og magter, der søger at ødelægge os. Den onde kommer kun for at stjæle og slagte, siger Jesus. Han vil stjæle vores helbred, stjæle vores glæde, stjæle vores sjæle. Hvis han får succes med sit forehavende, går vi ind til en evig død, hvor vi i evighed vil være adskilt fra Kristi kærlighed. Vi beder om, at Gud vil beskytte os, når vi vover os igennem livet og prøver at gøre hans vilje.

 

Denne bøn er en ramme, som du kan fylde alle dit livs tanker og bekymringer ind i. Tag den ting, der brænder mest i dit hjerte i øjeblikket, og bed den igennem ved at bruge den bøn, som Jesus har lært os, som forbillede. På den måde kommunikerer du med Gud, sådan som han har lært os at gøre. Så enkelt er det faktisk.

 

19. FADERVOR I DET VIRKELIGE LIV

 

Når vi siger, at Jesus kun gav os en model for bøn, mener vi ikke, at vi kun beder netop disse ord og intet andet. Når vi siger, at denne model er simpel, mener vi ikke at den er overfladisk. Vi må få en voksende forståelse af de seks aspekter i denne bøn. Vi kan ikke blive ved med at have en statisk opfattelse af, hvordan Jesus lærte os at bede - hvor der ikke er nogen bevægelse, er der intet liv. (For mere om bevægelse, se under Syvkanten i kapitel 20.) Og alt for mange kristne oplever livløse bedestunder, især dem, der er blevet ved det overfladiske.

Hvis Jesus gav os besked på at bede på denne måde, gjorde han så selv det samme? Med andre ord: Fulgte Jesus modellen fra Fadervor, når han bad på andre tidspunkter?

Vi har kun småbidder af Jesu øvrige bønner nedskrevet i evangelierne. Han takker, før han uddeler brød og fisk til en stor gruppe.

Han råber i dødskval til sin far i haven før sin anholdelse. Og han råber til Gud, mens han hænger på korset.

Den eneste længere bøn af Jesus, som er nedskrevet i Bibelen, er i Johannesevangeliet kapitel 17. Her demonstrerer Jesus selv det, som han lærte sine disciple:

 

. Faderens karakter: "Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud" (Joh 17,3).

. Faderens rige: "Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til" (v. 5).

 

. Faderens forsørgelse: "Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig" (v. 7).

. Faderens tilgivelse: "Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning [menneskets frelse], du har givet mig at gøre" (v. 4).

. Faderens ledelse: "Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed" (v. 17).

. Faderens beskyttelse: "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde" (v. 15).

 

Jesus fulgte denne model for bøn. Husk at vi ikke kan gøre noget bedre end Jesus. Lad os se, hvordan vi kan omsætte den model, som Jesus gav os, i praksis på nogle konkrete måder.

 

Stoppesteder

 

Når du beder denne bøn igennem, så vær opmærksom og vent forvent, at Gud ønsker at tale til dig gennem et af disse områder.

Forestil dig bønnen som en flaske. Du kan bruge flaskebilledet på to måder i forbindelse med bøn. Den ene er at tage dine bedeemner og lade dem falde ned i flasken. Bed denne modelbøn igennem med dit bedeemne i tankerne, og se, hvad du standser ved. Du kan for eksempel bede for din dag:

 

"Far, jeg ved at du er min omsorgsfulde, kærlige, himmelske får. Du hersker over alting og vil passe på mig i dagfra din trone i himlen. Lad din herlighed blive set i alt, hvad jeg foretager mig i dag. Jeg ønsker at dit herredømme og din viije skal finde sted i alle mine tanker og handlinger i dag. Sørgfor alle mine behov i dag - åndelige, fysiske, økonomiske."

 

Forestil dig, at det er her, du går i stå: Du begynder at tænke på skuffen fuld af regninger, som du skal betale, men du er ikke sikker på, hvor pengene skal komme fra. Du gør ophold for at bruge tid i din bøn på at søge Gud med hensyn til det "daglige brød" til at betale det, du skylder. Du indser, at det er det område af dit liv, som du og Gud skal gennemgå sammen i dag.

 

I morgen standser du måske ved bønnen om tilgivelse eller om hjælp i fristelser. Hver dag vil der være mindst et sted, der står frem og fanger din opmærksomhed, når du hælder din bøn ned i flasken.

En anden måde at bruge dette mønster for bøn på, er at hælde bøn ud af flasken og ud over hvert bedeemne. Hvis du kender en, der er syg og har bedt dig om forbøn, kan du bede på denne måde:

 

"Far, dit herredømme i himlen rækker ned til os her på jorden. Lad din herlighed blive set i min vens liv. I dit rige er der ingen sygdom, ingen smerte. Lad dit rige komme i min vens liv og legeme i dag. Det daglige brød som du dagligt sørger for til os, o"!fttter også det at have et sundt legeme, så vi kan gøre din viije, så jeg beder dig, giv min ven et sundt legeme i dag. Tilgiv min ven, som han tilgiver andre; vi vedjo, at manglende tilgivelse i vores ånd også kan få vores legeme til at reagere. Lad ham ikke blive fristet til at vende sigfra dig, hans helbreder, på dette tidspunkt, hvor han er i nød. Og beskyt ham mod de magter og myndigheder, der vil skade ham. "

 

Efterhånden som du fortsætter med at praktisere denne bøn, bliver det meget lettere at indbyde Helligånden til at tilskynde dig til at standse op ved et område ad gangen, uanset om du beder for dig selv eller for en anden. Når du beder igennem Fadervor, kan det for eksempel være, at du beder:

 

'Jeg har virkelig problemer med den og den i min cellegruppe. Han har overskredet mine grænser igen og igen. Han er ude afsit eget territorium og inde på mit. Alligevel tilgiver jeg ham, Herre, ligesom du tilgiver mig, når jeg overskrider andres grænser."

 

Måske standser du ved "komme dit rige, ske din vilje", idet du tænker over det, der foregår i vores verden. Når du tænker på en grusomhed, der er blevet begået mod folk i et andet land, siger du:

 

''Herre, dette ligner ikke dit rige. Det er had, ikke kærlighed, der regerer der, og det er ikke rigtigt. Lad dit riges herredømme blive set lige nu i den situation, og lad de mennesker føle kærlighed, sådan som jeg ved, det er din vilje."

 

En sætning ad gangen

 

Tag en sætning fra Fadervor om dagen, og fokuser på den i din bede stund. Brug en dag på bare at tænke over, hvad det at kalde universets Gud for "Fader" i virkeligheden betyder. Hvis han virkelig er din far, hvilket ansvar har han så for dig? Hvilket ansvar har du i dit forhold til ham? Hvad vil det sige, at han er i himlen?

Hvis du beder om, at Guds rige må komme, hvad forventer du så, at der vil ske? Hvordan kan du demonstrere Guds rige på jorden? Hvis du stoler på, at Gud vil sørge for hver dags daglige brød, hvad har du så brug for at give slip på? Hvad går du i hemmelighed og rager til dig, fordi du ikke virkelig tror på, at Gud vil give dig, hvad du har brug for?

Og så videre. Bed igennem en af sætningerne hver dag. Brug den sætning til at bede for behovene i dit liv og i de menneskers liv, som er omkring dig. Hvis du føler, at du er nået til bunds i den sætning, at der ikke er mere tilbage i den, som du kan grave ud, så grav lidt mere. Alle de seks bestanddele i denne bøn er bundløse.

En anden måde at forstå Fadervor på er at se den som en cirkulær bøn, således at forstå, at hver sætning bliver udviklet til fulde af de andre. Tag en sætning, sæt et kolon efter den, og fortsæt så med de andre sætninger. Spørg, hvorledes denne del af bønnen bliver uddybet i resten af bønnen. Her er et eksempel:

 

"Komme dit rige, ske din vilje": . "Giv os i dag vort daglige brød." Guds kærlige vilje er at møde alle vores behov. I hans rige er der ingen mangel.

 

. "Forlad os vor skyld. "I Guds rige bliver vores synder vasket bort for aldrig at blive set igen.

 

. "Som også vi forlader vore skyldnere. " Når vi vandrer i Guds tilgivelses nåde, tilgiver vi andre. Vi har fået det for intet; vi giver det for intet. Det er loven for livet i Guds rige.

 

. "Led os ikke ind i fristelse." Det er Guds vilje, at vi vandrer ad den sti, som han har lagt til rette for os. I hans rige vil vi blive tilfredsstillet af alt det, han har til os, og vil ikke gå bort fra vejen for at søge en ringere, midlertidig tilfredsstillelse.

. "Fri os fra det onde." Guds rige er kun lys; i det forsvinder mørket. Magter og myndigheder, der hjemsøger os, har ingen magt i Guds rige.

 

. "Vor Fader, du som er i himlene!" Riget regeres af en konge - og kongen er vores far! Vi kan føle os hjemme i hans rige. Vi er ikke fremmede, men sønner og døtre. Vi hører til i Guds rige.

 

Nu er du nået hele vejen rundt. Begynd med en hvilken som helst af sætningerne, sæt et kolon for enden af den, og fortsæt så med at læse resten af sætningerne. Tænk over, hvordan denne bestanddel udspiller sig i dit liv i lyset af resten af bønnen.

 

. Min afdeling på jobbet mødes to gange om ugen for at bede for hinandens personlige og arbejdsrelaterede behov. Efter at have læst Mikes undervisning om, hvordan vi kan anvende Fadervor på vores daglige liv, foreslog vores afdelingsleder en morgen, at vi hver skulle fokusere på et bestemt aspekt af den bøn, mens vi var sammen. Vi mærkede straks en forskel. Til tider kan det være så vanskeligt at vide, hvad vi skal bede om i visse situationer - og så let at tumle forvirret rundt og forsøge at komme i tanker om, hvad vi nu skal sige. Men med de simple elementer fra Fadervor som vejledning havde vi en fornemmelse af et formål og en retning - en centrering af vores bønner omkring Gud. Er der nogen bedre måde at lære at bede på end fra det eksempel, Jesus gav os?

Holly

 

Gør det personligt

 

Vi har talt om at bede, indtil Helligånden standser dig. Brug denne metode, fokuser på det sted, hvor du stoppede op, og brug så det sted som udgangspunkt. Stil dig selv følgende spørgsmål: "I hvilket omfang har jeg valgt at handle som Gud på dette område?" Hvis du fokuserer på "dagligt brød", så tænk over, hvordan du sætter dig selv på Guds plads og stræber efter at opfylde dine egne behov. Se så til begge sider, på de sætninger, der står omkring. Se tilbage til "Helliget blive dit navn", og se fremad til "Giv os i dag vort daglige brød". På hvilke måder erstatter du Gud på disse områder? På hvilke måder forsøger du at gøre Guds arbejde i stedet for at stole på, at han kan gøre det for dig? Dette kan føre til en tid med syndsbekendelse, hvor vi bliver renset for de giftstoffer, der hober sig op i os, når vi påtager os Guds rolle. (Læs mere om dette princip under Syvkanten i kapitel 21.) Har du en mobiltelefon eller et armbåndsur med en alarm på, som du kan indstille? Jeg (Mike) programmerer min mobiltelefon til at give et lille bip seks gange i løbet af dagen. Hver gang minder den mig om at gøre ophold og bede en af sætningerne i Fadervor.

Så klokken seks om morgenen er det: "Vor Fader, du som er i himlene!" Klokken ni er det: "Komme dit rige." Ved middagstid er det "vort daglige brød". Mod slutningen af arbejdsdagen er det "tilgivelse" og senere "fristelse". Ved dagens afslutning er det en bøn om beskyttelse mod ondt.

Når min telefon bipper, er der ikke nogen, der tænker noget videre over det - måske er det en tekstbesked eller en telefonopringning, som jeg vil besvare senere. Hvis jeg føler mig meget bevæget, kan jeg forlade et møde et par minutter og gå ud og bede sætningen uden at forstyrre gruppen. Denne metode spreder sig, efterhånden som andre får øjnene op for, hvor nemt det er at give sig selv påmindelser.

Det behøver ikke at være på din telefon. Der var en mand, der besluttede, at hver gang han så et stopskilt, ville han bede en af sætningerne i Fadervor. Du kan finde din egen "udløser", din egen påmindelse om at bede.

Kan du huske Trekanten? Op, Ind og Ud? Hvis vi ser på de seks sætninger i Fadervor, kan vi let se hvordan de hører sammen i par, der minder os om trekanten:

 

Op Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn.

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

 

Ind Giv os i dag vort daglige brød.

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.

 

Ud Og led os ikke ind i fristelse.

Men fri os fra det onde.

 

Dette er blot nogle få måder, hvorpå vi kan udforske de seks korte sætninger, Jesus gav os som en model for vores bønner. Som du kan se, er der ingen ende på, hvordan vi kan vandre og tale sammen med Gud ved hjælp af denne model. Når du begynder at bruge principperne fra Sekskanten i dit personlige bønsliv, vil du uden tvivl opdage mange andre måder at anvende modellen på. Vi tror, at du vil se spændende forandringer i dit bønsliv.

Niels Peder Nielsen © 2008 • Politik • Måden man bruger hjemmesiden

Niels Peder Nielsen.dk