index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 06.06.2018

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dknielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Peter Søde Jensen, Henrik Kilddahl og Frans Nederby Jensen er præster.).

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

I tilknytning til den hjemmeside er der også en BLOG, som hedder den3alder den3alder

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. Søg på Niels Peder Nielsen.

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie. (Billedet er fra min 60 års fødselsdag for over 9 år siden)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.

Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo C30 fra 2009 (Ruben og Hanne)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


Refleksioner

Jeg vil gerne dele med jer nogle reflektioner på baggrund af en opfordring fra Borgerkirken i Silkeborg om KIRKEN FYLDT AF LIV OG GODE RAMMER og jeg afholdt i maj 2018


I kirken er der en spænding mellem faste ydre rammer og Åndens frie virke, men hvordan navigerer vi sundt i dette spændingsfelt?

Eller - Kirken som (mur)sten og levende sten – om spændingen mellem rammer, liturgi, indhold og Åndens frie virke, og hvordan navigerer vi sundt i dette spændingsfelt? --------------


Kirken som bygning.

Kirken som liturgisk formidler

Kirkens mødesteder - det liturgiske, ordet, salmerne, sakramenterne

Kirken som stedet med de levende sten og hvor Jesus er og Helligånden virker.


Jeg tror det er overskrifter som jeg vil behandle i dag. 


Kirken som bygning.

Ordet kirke kommer af det græske kyriakós, "det som hører Herren til", og oversættes i reglen med Guds kirke flere steder (Matt 16, Ap. G. 20, 1. Kor. 15, Gal. 1, 1. Thim 3) og bruges til at betegne det græske ord ekklesia, som på græsk var en betegnelse for en ”forsamling af frie borgere”, eller som der står ordret i Ap. G. 19,39 ”-- den lovlige folkeforsamling”


Vi har i DK omkring 2500 kirkebygninger i folke- og frikirker. Over 1700 af dem er bygget 1100- 1500 og resten omkring (ca. 800) fra 1500 og fremad, og de ældste danske kirker er bygget i romansk stil, som er baseret på et firkantet meget spartansk skib og et kor


Kirkebyggeriet udviklede sig fra romansk stil med inspiration fra Sydeuropa til gotisk stil, en mere prangende stil under indflydelse af de øverste kirkemænds ønsker om at vise storhed og magt.

De gotiske kirker er typiske med hvælvede lofter som i Roskilde Domkirke og Århus Domkirke. Tænk på engelske, franske og italienske pragtværker af kirkebygninger.


Mig gør det noget ved, når jeg træder ind i en sådan pragtfuld kirke Kirken som liturgisk formidler

Selve kirkebygningen holder i reglen sin egen prædiken, og har - for den romanske kirkestil vedkommende - hentet sin inspiration i GT-templet med det hellige og det allerhelligste (forsamlingsrummet og koret med alteret m.m.) Det skyldes, at den kristne kirke overtog de officielle romerske basilikaer fra Romerriget, og basilikaens østende var den romerske kejserkults Sol Invictus, en syrisk solgud, som fra ca. 100 e.Kr. vandt stor udbredelse i Romerriget, og som dog blev erstattet af kristne symboler med Jesus på korset som det væsentligste, men også alteret, boden, lysene og senere den syvarmede lysestage, at frelsen udgår fra jøderne, .

Vi sidder vendt mod øst - mod Israel/Bethlehem/Golgata, (I østen stiger solen op) .

Vi sidder også og forventer Guds rige og Jesu genkomst/lyset fra det høje)Kirken er som et kompas med kirketårnet mod vest og koret (med alteret i) mod øst, og vi er alle på vej mod det ny Jerusalem.


Kirkens mødesteder – det liturgiske, ordet, salmerne og sakramenterne

Oprindeligt havde liturgi ikke en specifik religiøs betydning, men refererede til en offentlig handling eller tjeneste.

Liturgi er den betegnelse, man bruger om den kristne gudstjeneste og dens ritualers forløb. Når en gudstjeneste i Den Danske Folkekirke altid virker genkendelig, uanset hvor i landet den finder sted, er det fordi den følger de anvisninger, som er angivet i folkekirkens ritualbøger

Os, der lever i en kirketradition, der for en meget stor del er præget af Luther og den lutherske kirke kan det være godt at se, hvad reformatorerne i det lutherske bekendelsesskrift Confessio Augustana har sagt, og som er en del af folkekirkens bekendelsesgrundlag.Her står der, ”- at præster og biskopper må træffe anordninger, så det går sømmeligt til i kirken”. Det afgørende for reformatorerne er, at ordet bliver forkyndt, og sakramenterne bliver forvaltet - ikke hvilken form det sker under. I gudstjenesteordningen fra 1992 er der dog angivet adskillige muligheder for alternativer og variation for den enkelte præst og menighed for eksempel er der flere valgmuligheder, når det gælder tekstlæsning og gudstjenesteindledning, men den overordnede struktur skal altid være den samme, så gudstjenesten virker genkendelig for alle, der skulle dukke op i kirken.

Dog når det kommer til dåb, nadver, trosbekendelsen, Fadervor og velsignelsen, så ophører fleksibiliteten imidlertid, og det skyldes først og fremmest, at netop disse fem led i gudstjenesten skal garantere, at den apostolske og reformatoriske tradition bliver videreført i den danske gudstjeneste. 


Kirken som stedet med de levende sten og hvor Jesus er (bygger) og Helligånden virker (udruster).

Jesus er bygmester og den, der bygger.

Det er vigtigt at overveje, hvem, det er, der bygger kirke.Matt 16: 15f: ”Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« v16 Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« v17 Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. v18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.Jesus svarer: ”Jeg vil bygge!” Han er bygmester. Det er dog sandt nok, at der mange steder i Bibelen lyder et kald til at bygge, tjene og arbejde, men et af de vers, vi måske først tænker på i forbindelse med ordet ”bygge”, er måske et ord fra 1. Petersbrev, altså fra ham, som var sammen med Jesus, da Jesus sagde: ”På den klippe vil jeg bygge …”, og hvis nogen ved, hvad Jesus mente med disse ord, så må det jo være Peter. Peter skriver: ”Lad jer som levende sten opbygge til et åndeligt hus” (1 Pet 2,5).Her er vi ikke bygningsarbejdere, men de sten, der arbejdes med. Og Herren er den, som udfører arbejdet. Så, hvor selvfølgeligt det måske er, så er det allervigtigste, at Herren opbygger os. Peter siger i samme åndedræt: ”Hig efter ordets uforfalskede mælk, så I kan vokse op til frelse!” (1 Pet 2,2). Når vi samles i menighedens fællesskab, så er det vigtigste ikke, at vi arbejder, men at der arbejdes med os. Det er sådan, kirken bygges op. Det er sådan, vi bliver faste i troen, og vokser i troen, for som Peter fortsætter: ”Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud” (1 Pet 2,5). I sig selv er vores indsats uduelig. I sig selv er den blot stolthed og ære. Men takket være Jesus kan vi tages ind i tjenesten for Gud. ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Og den, der tjener skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort” (1 Pet 4,11). Så er Jesus altså bygmesteren. Og vi er dem, der bygges op, og ustandseligt må vi være sten i hans hænder, men samtidig får vi også lov til at tjene som arbejdsmænd på byggepladsen. Ikke som arkitekter, ikke som rådgivere, men som håndværkere. Og ligesom der på en byggeplads er en plan, tegninger og ledere, som sikrer, at byggeriet følger planen, sådan også i kirken. Her skal der igen og igen holdes byggemøder, så håndværkerne ikke udfører deres egne små projekter, men Bygmesterens plan. Helligånden er Guds ”værktøj”, det redskab, den talsmand Jesus har sendt og efterladt iblandt os til at udruste os ”til al god gerning”Åndens gerning er at gøre os til deltagere, frem for tilskuere - deltagerei troen, i håbet og i kærligheden - deltagere i al Kristi gerning.Biskop Athanasius sagde: ”Ordet blev kød for at vi skulle få Ånden”.Denne forening sker i og ved Ånden, der gør os deltagende i Guds frelse, Guds kærlighedsfylde og livsfornyende kræfter, så vi kan bære Åndens frugter og fyldes af Åndens nådegaver.Vor lytten til Ånden skal føre til, at vi bliver formet af hans kærlighed, så vi ikke giver nogen sten for brød eller kaster med dem. Vor lytten til Ånden skal give os styrke til at holde ud i vanskeligheder, så vi ikke forpasser en chance til at vidne om sandheden. Vor lytten til Ånden skal give sig udtryk i, at vi er interesseret i at stifte bekendtskab med den overleverede lære, får hjælp til at forstå den, mod til at forsvare den og samtidig får en realitetssans, gør det muligt for os at forkynde på den rigtige måde. Lederen af den græsk ortodokse kirke i Syrien og Libanon indtil 2012 - Ignatius Hazim - siger flg. om Åndens vitale betydning: ”Uden den hellige Ånd er Gud langt borte, er Kristus fastholdt i fortiden, er evangeliet døde bogstaver, er kirken kun en organisation, er autoritet dominans, (uden Helligånden) er liturgi magi, er mission propaganda, er kristne handlinger slavemoral”.    Sagt ganske enkelt (Morten Munch): ”Uden Ånden visner kirken – som et træ der ikke sætter nye skud – uden levesaft og kraft. Uden Ånden reduceres kristendommen til et erindringsfællesskab”.Helligånden er Gud i hans levende forbindelse med sin skabning; den kraft hvorved livet fra Faderen og Sønnen ledes ind i vore årer.Ånden gør Gud til troet og erfaret virkelighed. Men, men - Jesus siger et sted: ”Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget” (Luk 12,49). Jesus er kommet for at døbe med andet end vand; med Helligånd og ild.Når man læser om den første pinse, får man indtryk af, at her slippes Guds liv ud af boksen - et liv der af natur er voksende – et liv der vil ud til alle Guds skabninger  - ikke vil lukkes inde – ikke vil sættes under en skæppe - ikke vil tæmmes eller gøres tandløst.

Derfor siger Paulus: ”Udsluk ikke Ånden - ringeagt ikke profetisk tale - Prøv alt, hold fast ved det gode” (1 Tess 5,19-21).Vi skal altså ikke sætte grænser for det guddommelige og hellige oganderledes (ved at udslukke Ånden og ringeagte profetisk tale).Morten Munch: ”Det, vi derimod skal sætte grænser for (ved at prøve alt og holde fast ved det gode), er det menneskelige, når det vil gøre ånd til selvpromovering, gøre ånd til kødelighed, eller gøre ånd til lov og bogstav, til menneskelig fromhedspræstation”.I Paulus' 2. brev til Timoteus (1,7) defineres Ånden som ”krafts, kærligheds og besindigheds ånd” og ordet 'besindighed' kan også oversættes som 'sund fornuft'. Helligånden er altså: krafts, kærligheds og den sunde fornufts ånd! Det er vigtigt at sammenholde de tre ting og ikke adskille dem eller spille dem ud mod hinanden, for kraft, kærlighed og sund fornuft er alle kendetegn på Guds Ånd.Gud tænker og kan påvirke vor tænkningSl 139 v17: ”Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! v18 Tæller jeg dem, er de flere end sandet”


Gud føler og kan påvirke vore følelser.

Hebr. 5,2: ”Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske”


Gud har ønsker og planer for os, og vil inddrage vores vilje.

Sl. 40,9: ”Jeg ønsker at gøre din vilje, Gud, din lov er i mit indre.” Jer. 29,11: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb”.


Gud taler og inddrager os i den tale.

Mos 24,4: ”-således siger han, der hører Guds tale og skuer den Almægtiges syner, hensunken, men med øjnene åbne” (Bileam): 


Gud taler ofte til os, når vi beder.

For eksempel en gang, da de kristne tilbad Herren og fastede, sagde Helligånden: “ "Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til."  - Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted" (Ap.G. 13,2-3).Dog ved vi ikke nøjagtigt, hvordan Helligånden talte. Det var måske mens de bad, at tanken kom i deres sind. Det er en meget almindelig måde for Gud at tale på. Mennesker beskriver det sommetider som "indskydelser”, men vi skal være lidt forsigtige her og efterprøve sådanne tanker og følelser. Bill Hybels kalder det for ”Guds hvisken”


Helligånden stopper og sætter i gang.

Paulus og hans ledsagere bliver feks. korrigeret ved Ånden, da de planlægger at tage til Bitynien: "men det tillod Jesu ånd dem ikke" (Ap.G. 16,7), så de tog en anden vej. Vi ved ikke nøjagtigt, hvordan Ånden talte til dem, men det kan måske have været på én ud af mange måder.Apg. 13 v2 ”Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.«


Helligånden taler til os og bevæger os gennem profetisk tale

1. Kor. 14:3 - den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. v4 - den, der taler profetisk, opbygger menigheden. v5 Jeg ser gerne, at -  I taler profetisk --23.01.2018. Jeg skaber og føder nyt igen og igen og jeg vil vedblive med det indtil jeg kommer igen. Og selvom mørket trækker sig sammen om jer, er det kun mørke for jer. For mig er alt åbent og synligt, lyder det fra Herren 24.03.2018. I står foran en ny tid, en tid, hvor I ser mig gribe ind, forandrer hjerter, skaber nye veje, oprejser ledere, fylder mit folk med nådens og bønnens ånd. 29.09.2017. Jeg har planer, I ikke kender, men vær frimodige. I vil komme til at erkende stykkevis og erfare stykkevis, lyder det fra Herren.I skal sætte mig først, det er den vigtigste hindring for opblæsthed og forvirring. Jeg leder min kirke med nåde og kraft, lyder det fra Herren. 23.01.2018. Frygt ikke magter og myndigheder, dem har jeg under kontrol. Jeg leder med mine råd og stoler på jeres dømmekraft, lyder det fra Herren

Der skal komme dage, hvor I klapper i hænderne af fryd, og der skal komme dage, hvor bønnen er jeres styrke og jeres tilflugt imod magter og myndigheder, som jeg ganske vist har besejret, men I stadig mærker følgerne af, lyder det fra HerrenFrygt ikke du lille hjord, for min plan er stadig at give jer riget i arv og eje, for tid og evighed, lyder det fra Herren 16.04.2018. Vær med til at lede lederne ind i lovsang og tilbedelse, for hvad jeres ledere går foran med, smitter af på hele folket, for sådan virker den sociale orden. Ledelse og lederskab bestemmer udviklingen, lyder det fra Herren


Gud viser os ofte noget gennem en åbenbaring/syner og billeder.

Apg. 10,10: om Peter, der 3 gange ser en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden med alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle, og der lyder en røst: »Rejs dig, Peter, slagt og spis!« Og hedningemissionen tog sin begyndelse.Ap.G.16.9: Og om natten havde Paulus et syn: Der stod en mand fra Makedonien og bad ham: »Kom over til Makedonien og hjælp os!«Eks. fra mit liv: De små huse. Ungdomsmulden.


Gud taler også til os gennem direkte tale

1. Sam. 3 - om drengen Samuel, der hører Guds tale med sine fysiske ører – hele tre gange, og hvor den gamle profet Eli skønner at det er Gud, der taler.Den norske læge Ejnar Lundbye kunne lade sig lede af Gud i helt konkrete situationer: Jens-Petter Jørgensen - Når troen sætter spor.  (side 58)Jens-Petter Jørgensen – Stærk nok til at være svag. (side 101)Manden med selvmordstanker.Min egen historie fra 1969 om Guds tale – at jeg skulle være præstPPT Gud taler gennem tildragelser, situationer, ydre omstændigheder der lægger sig til rette.Her kan du sikkert selv finde mange gode eksempler


Gud bruger engle i sin kommunikation.

Vi er ikke så vandt til, at tale om engle som virkelighed, men der er mennesker, både omtalt i Bibelen og nutidsmennesker, der har oplevet engle på forskellige måder. Cornelius i Ap G. 10v3 En dag omkring ved den niende time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde: »Cornelius!«Peter i Ap.G. 12,7: ”Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puf i siden og sagde: »Skynd dig at stå op!« Da faldt lænkerne af hans hænder. v8 Og englen sagde til ham: »Bind kjortlen op og tag dine sandaler på!« Han gjorde, som der blev sagt, og englen sagde: »Tag din kappe på og følg mig!«. PPT Gud taler til os gennem drømme. Josef blev mindst 3 gange ledt af Gud gennem en drøm, både efter at Maria var blevet gravid, da Herodes ville slå Jesusbarnet ihjel og også en gang senere. Kan læses i Mathæusevangeliet.Min egen drøm omkring tidspunktet for pensionisttilværelsen


Gud har udstyret os med en sund fornuft

Som kristne er vi ikke kaldet til at give afkald på sund fornuft, tværtimod, Gud har selv givet os den sunde fornuft. Hvis ikke man bruger sin sunde fornuft, kan man komme ud i helt absurde situationer.


Gud bruger sine venner - ”de hellige” - til at virke og tale igennem.

Ords. 13:14 ”Den vises belæring er en kilde til liv” v20 Plej omgang med vise, så bliver du vís, den, der omgås tåber, går det ilde.Ords. 15,22: ”Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd, med mange rådgivere lykkes det”.Ords. 15:31: ”Den, der lytter til retledning om livet, får sin plads blandt de vise.”De bedste rådgivere er normalt dem, vi respekterer. Er der tale om store beslutninger, er det godt at tale med flere om det.


Forhast dig ikke.

Men der er i Bibelen gode eksempler på, at det krævede tålmodighed at vente på Guds svar, og at de ikke altid havde tro til at vente. Tænk på Abraham. Gud havde lovet ham, at han skulle blive far til et kæmpefolk, og så fik han og Sara ingen børn. 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere.

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden