index

Niels Peder Nielsen.dk

Opdateret 02.01.2019

Her er jeg af min kone Irene lynskudt i nærheden af Firenze på vores ferie 2007

Velkommen

til min beskedne hjemmeside.

Jeg gik på pension 1. februar 2008, og fraflyttede den skønne præstegård i Hjarup, og sammen med min kone Irene flyttede vi ind i mere ydmyge forhold på Janus la Coursgade 4, st. tv, 8000 Århus, men i sept 2010 solgte vi lejligheden og flyttede 1. dec. 2010 til Fredensgade 52,1,th også i Århus C. og nu er vi så flyttet for tredje og forhåbentlig sidste gang - til Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg den 1. okt. 2011.

Vi kan træffes på flere telefonnumre:

NPN mobil: +45 21769397

Irene mobil: +45 26611069

(alle med svar)

Men jeg har samme e-mailadresse, så let og så enkelt som nielspedernielsen@mail.dknielspedernielsen@mail.dk

Jeg er pr. 1. marts 2009 blevet ansat som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke. (Det samme sted, hvor vores søn Ruben Dalsgaard var præst indtil 2017, og hvor Peter Søde Jensen, Henrik Kilddahl og Frans Nederby Jensen er præster.).

Se Silkeborg Oasekirkes hjemmeside HER

BLOG

Jeg har også en lille beskeden BLOG:

Niels Peder Nielsens blog

Hvad er så det vil en eller anden sikkert spørge?

Det bedste svar er nok, at det er en "åben" hjemmeside, som man kan gå ind på, skrive noget til - oprette en kommentar til, der så kan ses af alle andre.

Her vil du jævnligt kunne finde emner, jeg skriver noget om, emner, som jeg synes kan, bør og skal kommenteres.

ReFokus

Jeg har oprettet en lille hjemmeside mere.

Den kan du se Den kan du se Den kan du se HER

Denne hjemmeside er oprettet for at give krop og skikkelse til den vision, som vi tror kan komme til at betyde noget for en hel generation.

ReFokus er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

er stedet, hvor vi kan opmuntre hinanden, opflamme de nådegaver, Gud allerede har givet os, inspirere hinanden og i det hele taget have et dynamisk fællesskab, selv om man er kommet over de 50 år.

I tilknytning til den hjemmeside er der også en BLOG, som hedder den3alder den3alder

Facebook

Jeg har også en profil på Facebook. Søg på Niels Peder Nielsen.

Skype.

Jeg er også på Skype og mit Skypenr. er niels.peder.nielsen

En lillebitte forfatter

Jeg har skrevet et bidrag til Hjarup kirkes historie med særlig henblik på den betydning det karismatiske fik for menigheden.

Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes Det er 25 sider af en bog der hedder Karismatisk fornyelse i Danmark, og kan købes HER

Men jeg har en lille "snydeudgave" som PDF og her kan man fra side 75 læse om betydningen af det karismatiske og betydningen af Dansk Oase i særdeleshed.

PDFudgaven kan du downloade PDFudgaven kan du downloade HER !

Familieting

Når jeg får tid fortæller jeg lidt om vores efterhånden 19 mand store familie. (Billedet er fra min 60 års fødselsdag for over 9 år siden)

Ja, så er der et billede igen, 10 år senere. Jeg fejrede den 20. juni 2015 min 70 års fødselsdag og i den forbindelse gav børnene og børnebørnene mig et billede af hele familien

Familiens store sorg.

Læs også vores meget personlige beretning om Thomas Hermansens drukneulykke i august 2010, og om Casa Thomas projektet.

Lyt her til Elsebeth Hermansens fortælling om sorgen, der aldrig vil dø HER

Eller læs omtalen i Kristeligt Dagblad HER

Min Volvopassion.

Nogen vil vide, at jeg har en lille passion: Gamle Volvoer.

Dem har jeg haft nogen stykker af siden 1973, hvor jeg fik min første Volvo Amazon af min svigerfar. Det er så over årene blevet til forskellige modeller i 200 serien, og gennem 7 år var det en fra 700 serien.

Siden 2013 har det så været en V70 (2002 model)

Familiens Volvoer er nu:

Jeg ved ikke om jeg har en dårlig indflydelse på næste generation eller de også blot har øje for nogle gode egenskaber ved netop det bilmærke skal jeg ikke selv dømme om, men vi har i hvert fald PT i familien 

- en Volvo V70 fra 2001 (Sara og Keld)

- en Volvo V70 fra 2002 (Irene og NP)

- en Volvo C30 fra 2009 (Ruben og Hanne)

- en Volvo V70 fra 2010 (Ruben og Hanne)


Refleksioner

Julesøndag 30-12-2018


Tekstrække: Første række

Prædiken i Silkeborg Oasekirke 

 

 

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas:

Jeg vil prise Herrens trofasthed,

Herrens glorværdige gerninger,

alt, hvad Herren gjorde mod os,

hans store godhed mod Israels hus,

som han viste i sin barmhjertighed

og i sin store troskab.

Han sagde: De er jo mit folk,

børn, der ikke svigter.

Og han blev en frelser for dem

i al deres nød.

Det var ikke et sendebud eller en engel,

men ham selv, der frelste dem.

Fordi han elskede dem og ville skåne dem,

løskøbte han dem;

han løftede dem op og bar dem

alle fortidens dage. Esajas' Bog 63,7-9

 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.

For mine øjne har set din frelse,

som du har beredt for alle folk:

Et lys til åbenbaring for hedninger

og en herlighed for dit folk Israel.

Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.« Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Lukasevangeliet 2,25-40

 

 

Normalt er der mange gudstjenester her i julen!

Jeg læste tilfældigvis en gammel prædiken af Kaj Munk, hvor han blandt andet sagde dét, men så skyndte sig at tilføje at det var sandelig ikke en for mange.

 

Juleaften er måske mest børnenes, og den juleaftenstradition vi har er forholdsvis ny, begyndte for ca. 75 år siden, som børnegudstjenester.

 

Juledag er julebudskabet for os alle.

 

2. juledag er måske for de unge, med fortællingen om den unge Stefanus, der fuld af ildhu gik i døden for sin tro, og så er dagen i dag – julesøndag - de gamles.

 

Teksten i dag er fortællingen om de to oldinge Simeon og Anna, som begge er i firserne, men de er begge to gamle kærlige mennesker, fyldt med ro og værdighed og venlighed, og de lyser af ”aftenfred”.

 

Kaj Munk skriver: ”Der findes gamle mennesker, der af sommerens hede og efterårets storme er blevet dybt modnede og har over sig et skær af solnedgang - skæret fra slottet i Vesterled falder på deres opadvendte ansigter, og de kommer til at lyse, som om de på deres vandring mod den himmelske glans, nu er kommet den så nær, at dens første stråler allerede genspejler sig på dem.”

Der er nogen, der har fået den lykkelige gave at ældes med ynde, og det må vi vist sige, at den gave havde både Simeon og Anna fået.

 

For er ungdommen den energiske og udadrettede og aktive del af livet, så er alderdommen ofte noget andet, men den vil tabe i en kultur, der er så fikseret på f.eks. ungdom og skønhed, og i en ofte noget perspektivløs og ofte helt værdiforladt debat med flygtige begreber som ung, yngre yngst - stærk stærkere, stærkest - god, bedre, bedst o lign. – alt sammen debatter, hvor den gamle ofte må se sig slået, fordi (værdi)debatten næsten altid falder ud til fordel af den unge, den smarte, den stærke, den veluddannede, den raske, den kønneste osv.

Men dagens tekst derimod peger på en vinkel, hvor alderen ikke just er en hindring, netop fordi Åndens virke, livet med Gud, ikke nødvendigvis svinger op og ned alt efter hvor man er i livet – fordi det er helt andre parametre, der gælder.

I dagens tekst er vi så heldige at møde et par, som har deres værdier parkeret et andet sted end på de flygtige tings alter, og som kan “udfylde” den tid, den alderdom, der er deres - lige nu.

 

I parantes tænker jeg også, at min egen generation har grund til at rejse sig mod den mindreværdsfornemmelse, som let kan komme, når man føler sig sat udenfor det gode selskab i mødet med ord som ældrebyrde, negativt ladede ord som seniorpolitik, seniorordning og sejlivede myter, der går på, at alderdom er lig med sygdom og forfald.

Bibelen tegner et andet billede af, hvad det vil sige at være gammel og hvordan en gammel ser ud i Guds øjne.

 

PPT Job 32:v8 ”Men det er den ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem indsigt;

 

PPT Sl 92:15. Selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne,

 

PPT Ordspr. 2:6f For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; v7  han har forråd af fornuft til de retskafne, han er skjold for dem, der vandrer retsindigt; v8  han beskytter de rette stier og vogter sine trofastes vej. v9 Da forstår du retfærdighed, ret og retskaffenhed, alle de gode veje, v10 for visdom fylder dit hjerte, og kundskab gør dig godt. v11 Din omtanke vogter dig, forstandigheden beskytter dig;

 

Men tilbage til de to og den spiritualitet, vi kan udlede af teksten.

 

Simeon: Han er en lovprisningens mand, retfærdig, from, Helligånden er over ham og har åbenbaret sig for ham og tilskyndet ham til at møde Jesus.

 

Anna forlader aldrig templet, tjener Gud nat og dag med faste og bøn og fortæller om barnet til alle.

Wow siger jeg bare. Der er ikke mange, der har sådan et register at stærke åndelige ting

 

Men hvad er så fællesnævneren for disse to gamle, åndelige personligheder?

 

De kunne ”råbes op” af Helligånden

Hos Simeon er det noget så dagligdags, som en tilskyndelse til at gå hen i templet, og herefter forløses noget endnu vildere, (lidt senere)

Hos Anna er det også noget så dagligdags, som at opholde sig i templet - hele tiden.

For dem begge er det kendetegnende, at de kan lytte, at de går på det de ”hører” og ”finder” noget stort.

 

Simeon ”lytter” sig til, at – ”at han ikke skulle dø, før han havde set Herrens Salvede”.

 

NT indeholder historier om mange, der ”lytter” sig en besked - direkte fra Gud - fra Helligånden.

Her bare et par stykker (pinsedag +)

 

Pinsedag - Ap. G. 2,4: ”De talte alle hvad Ånden indgød dem at tale”.  – og 3000 omvendte sig og kirken blev født pinsedag

 

Kirkens første tid - Ap. G. 8,29: ”Da sagde Ånden til Filip” – og den etiopiske hofmand blev kristen og døbt.

Ap. G. 10,19: ”Og mens Peter grundede over synet, sagde Ånden: Se der er to mænd, som søger efter dig” - og hofmanden Cornelius, en romersk officer, en hedning, blev døbt, fyldt med Helligånden, hele hans hus blev frelst, - og hedningemissionen var indledt.

Wow siger jeg bare

 

Vi har i Bibelen over 100 eksempler på, hvad der sker, når Gud taler, både i GT og NT.

 

Lad os følge i deres kølvand i 2019 og lade det nye år være et år, hvor vi oprigtigt søger Gud for tilskyndelser, ord, billeder og profetier?

 

 

 

De kunne videregive, hvad Gud talte til dem om.  

Fra GT og NT kender vi rækker af profeter, som Gud prompter, ”kalder” og som handler på det, de modtager fra Gud.

Og sådan også med vores to gamle.

Simeon tog Jesusbarnet i favn, og bringer en profeti fra Gud - om Jesus og  - om Maria:

Om Jesus: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges

OmMaria: - ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag."

Klar og sand tale/profeti og begge gik i opfyldelse.

 

Jesus er sat til fald og oprejsning for mange.

Han blev og bli´r til frelse for mennesker (oprejsning) eller til dom - fortabelse (fald).

 

Maria selv oplevede som mor til Jesus svære tider, som oplevedes som at få et sværd stukket gennem hjertet.

 

Det profetiske og den profetiske tjeneste har ikke altid lige nemme kår, men det er noget vi hele tiden skal arbejde med.

Morten Munch delvis skrev og delvis redigerede i 2005 Oasehæftet KIRKENS PROFETISKE DIMENSION og jeg citerer lidt fra Morten Munchs undervisning.

 

Han kommenterer 1. Kor.14 hvor det profetiske har en række forskellige funktioner.

Det drejer sig om at opbygge (v.3), formane eller opmuntre (v.3), trøste (v.3), belære (v.31) og formidle Jesu nærvær (v.24f).

 

PPT Morten Munch: ”Det særlige ved profeti er, at disse funktioner sker på baggrund af og som regel i bevidsthed om en konkret tilskyndelse af Ånden, en åbenbaring i billede, syn, ord eller et indtryk i sindet.

Dette åbenbaringsaspekt giver opbyggelsen, formaningen, trøsten og belæringen særlig mulighed for at trænge ind til modtagerne og bringe forandring, også hvor der er modløshed, apati, vantro, synd og andre forhindringer”. (Citat slut)

 

Igen må vi spørge hinanden. Har vi oplevet at have nogle ord fra Gud til nogle mennesker, eller nogle billeder fra Gud til andre mennesker, noget som bringer opmuntringer, advarsler, hjælp og vejledning? Hvad med i 2019? Er det ikke det vi skal prøve i større udtrækning at gå efter?

 

Evnt mine ord fra lørdag morgen kl. 5, hvor det mange gange lød sådan: - ”men jeg har det imod dig, at du mangler kraften fra det høje”

 

De levede i bønnens kraftfelt.

Anna tjener Gud med - ”faste og bønner nat og dag” - og ”Hun trådte frem i samme stund, priste Gud”

 

Simeons bøn lyder sådan:  Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.

Bønnen er et udtryk for et levende, personligt forhold mellem Gud og mennesket – og det mest intime forhold i menneskelivet, og derfor kan også den spanske mystiker fra 1500tallet, Teresa af Avila, sige: "Bøn er venskab”

Men før et venskab kan udvikles, må parterne lære hinanden at kende.

Gud kender os, men mange kender ikke ham, og bønnen lærer os med tillid at nærme os den levende Gud og bede Ham om hjælp, vejledning, helbredelse, fred, lykke osv. og vi gør det på nogle løfterige ord af Jesus: ”Bed og der skal gives jer ... for enhver som beder, får" (Luk 11.9-10).

 

Lad mig slutte med nogle citater, som kan være med til at føre os selv og andre ind i en spiritualitet, som vi feks. møder gennem de to gamle - Simeon og Anna

 

Henry Nouwen (døde september 1996) en kendt kristen forfatter og tænker, anser det vigtigste vi som kristne kan foretage os i vores indre liv med Gud er: PPT "at vi i sandhed er mænd og kvinder med et brændende ønske om at dvæle i Guds nærhed, lytte til Guds stemme, skue Guds skønhed, røre ved Guds inkarnerede ord og smage Guds uendelige godhed", (citat slut)

Og i den forbindelse anviser han en "indre vej” - en vej, som omfatter fire stationer: Stilhed, bøn, eftertænksomhed og tilbedelse.

 

Jesuitten Gerard W. Hughes har skrevet en bog: Gud i et og alt - om menneskers længsel og Guds nærvær (Boedal 2005) og i den nævner han flere spændende udfordringer til vores liv med Gud, især bønnens udfordring, og minder om,

PPT Gerard W. Hughes

1.”- at for mange handler det om i en fortumlet verden at genvinde bønnens sprog, et sprog, som ofte er forstummet inden for vores ordrige menigheder”.

- at vi som kirke, menighed og fællesskaber må finde tilbage til bønnens sprog og kilder og bønnens praksis.

- at den, som ikke har tid til at leve i bøn, har heller ikke tid til at være kristen.

 

Her tænker jeg lidt som før: Hvorfor ikke lade 2019 være et år, hvor vi fylder os med et brændende ønske om ”at dvæle i Guds nærhed, lytte til Guds stemme, skue Guds skønhed, røre ved Guds ord og smage Guds uendelige godhed",  ---- og ”finde tilbage til bønnens sprog og kilder, genvinde bønnens sprog”

- i kirken og i fællesskaberne  og vise hinanden, at ”vi har tid til bøn og har tid til at leve som kristen”.

 

Simeon og Anna er et par gamle trossøskende og gennem deres liv viser Gud os, at han bruger almindelige mennesker til at gøre det værk han vil have gjort, og som vi har set, så sker det for deres vedkommende gennem

1. Helligåndens profetiske nærvær og kraft.

2. Bønnens trosopbyggende funktion.

 

“Hvad ser og hvad hører du for det nye år 2019”?

Amen

 

Læs andre refleksioner HER

Stedet hvor vi bor!

Grundtvigsvej 5

Vi flyttede 1. okt. 2011 ind på Grundtvigsvej 5 i Silkeborg, og vi nyder fantastisk meget det smukke hus, og de fine omgivelser i Balle, og hvor vi har gode lejere i "kælderen".

Havehuset, som vi anskaffede i 2016

 

I 2017 anskaffede vi os et sommerhus i Truust

Jeg er meget glad for min ansættelse som ulønnet hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke.

Klik HER og følg lidt med i hvad der foregår i "min" kirke!

Læs anmeldelsen og et par afsnit af bogen Lazaruslivet HER

Lazarus' historie fortæller om et liv fyldt med håb og fortvivlelse, forventning og skuffelse, død og liv. Stephen W. Smith tager læseren med på en indsigtsfuld rejse gennem Lazarus' liv mod afklaring og åndelig forvandling, skriver udgiveren Prorex.

Læs min anmeldelse af Magnus Malms bog:

Bag billedet - nu med "prøvesmagning" .

Her kan du også læse lidt nyt fra Magnus Malms bog Kendetegn

Der er vist i nærheden af 200 forskellige med alle mulige emner og temaer.

HER er en side med links til forskellige organisationer, nyttige links til opbyggelige sider m.m. 

HER er en beskeden lederside med små relevante tips for ledere.

Her kan du bl. a. se Morten Munchs artikel om  Profeti i Ny Testamente og i dag

HER kan man læse en spændende beretning om det, der foregår i den muslimske verden