Organisationer med en vision

Dansk Oase
Mange fra menigheden i Hjarup har hentet stor inspiration fra Dansk Oase og de initiativer og den inspiration, der udgår derfra

Se en lille lokal side på min egen  hjemmeside HER

YFC
YFC er en fælleskirkelig ungdomsbevægelse, der arbejder med at formidle den kristne tro og det kristne livs- og menneskesyn på en måde, der er relevant for unge.
YFC's arbejde foregår i samarbejde med lokale kirker, klubber og YFC's lokalgrupper.
YFC Danmark har over 1200 medlemmer. Den daglige ledelse foregår fra landskontoret i Århus hvor der p.t. er 7 ansatte. YFC Danmark er medlem af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd og har en årlig kontaktflade på mindst 14.000 unge.


Indre Mission
Læs om Indre Mission, Danmarks største kirkelige organisation

Troens Bevis, Norge
En vårdag i 1960 åpenbarte Gud sin vilje og plan med evangelist Aril Edvardsen, grunnlegger av Troens Bevis Verdens Evangelisering. Den Allmektige talte følgende; "Din livsoppgave skal være verdensvid evangelisering gjennom nasjonale vitner og gjennom nasjonale kirker". I dag når Troens Bevis daglig unådde folkeslag i 200 land.


Mission Øst
Mission Øst er en dansk international hjælpeorganisation, der hjælper nødlidende i Østeuropa og Asien, og som yder akut nødhjælp, realiserer langsigtede udviklingsprojekter og oplærer lokale organisationer til selvhjælp. Arbejdet er baseret på kristne værdier og forsøger altid at hjælpe de svageste uanset race, religion eller politisk ståsted.

Teleios
Kursusvirksomhed som arbejder med udvikling og træning af mennesker i relationer og selvindsigt.

SALT
Her er der et link til en alternativ teologisk uddannelse og hvor man som menighed kan hente ganske megen inspiration.Dansk Europamission

Historie

Dansk Europamissions virksomhed er orienteret mod lande, hvor kristne oplever hårde forfølgelser, og hvor evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang. Dansk Europamission hjælper de forfulgte kristne i lande som Nordkorea,Iran, Irak, Pakistan,Usbekistan, Turkmenistan,Egypten, Aserbajdsjan, Indien, Tajikistan, Indonesien, Tyrkiet, Kirgisistan, Syrien, Jordan, Sri Lanka og Marokko.


Missionen blev stiftet af pastor Hans Kristian Neerskov i 1964 og blev kendt for sit engagement i ad uofficielle kanaler at forsyne kristne bag Jerntæppet med bibler og kristen litteratur, samt for sit arbejde for at oplyse den danske offentlighed om brud på kristnes menneskerettigheder i de kommunistiske lande. Desuden arbejdede organisationen med bibeloversættelser, mediemission, evangelisering og lederuddannelse.


Med ansættelsen af islam- og mellemøstekspert Henrik Ertner Rasmussen i 1997 blev Dansk Europamissions virksomhed i høj grad orienteret mod den muslimske verden. Dansk Europamission hjælper således forfulgte kristne i Mellemøsten, Asien og Centralasien med projekter vedrørende nødhjælp og udvikling, bibeloversættelser, mediemission, evangelisering og lederuddannelse.
Læs om Dansk Europamissions projekter her...

Dansk Europamission har bestyrelsesmedlemmer fra flere kirkesamfund og er fælleskirkelig. Desuden er organisationen godkendt efter ligningsloven til at modtage fradragsberettigede gaverog har tilsluttet sig ISOBROsindsamlingsetiske retningslinier.

Åbne Døre
"Åbne Døre" er navnet på nogle nyhedsblade, som udgives på dansk, og som udkommer 11 gange om året. (De ligger fremme i Hjarup kirkes våbenhus)
Organisationen er en gren af Open Doors organisatioen stiftet af Broder Andres helt tilbage i 60erne, og de formidler nyheder om forfulgte kristne over hele verden, og bledene indeholder artikler om de generelle forhold for kristne i lukkede lande
På hjemmesiden kan man downloade nyhedsbladene


Aglow
Er en international og tværkirkelig bevægelse af kvinder og en af de største internationale kristne kvindeorganisationer i verden og ledes af en international bestyrelse, sammensat af ledere fra forskellige nationer i verden
Aase Nielsen, kendt fra vores menighed, er næstformand med særligt ansvar for konferencer og er desuden ansvarlig for PR og redaktør af AGLOWbladetCUR
Center for Ungdomsstudier (CUR) er et forskningscenter, der beskæftiger sig med de spørgsmål og udfordringer, som mange frivillige organisationer i dag står overfor. Vi beskæftiger os både med fremtidsforskning og postmoderne trends.


Glow
Glow Concerts er en koncertforening, startet i efteråret 2003 med henblik på at arrangere kristne koncerter i Danmark. Glow Concerts er også et "ekspertpanel", som foreninger og kirker kan henvende sig til og få gode råd og hjælp til planlægning af en koncert.

Niels Peder Nielsen © 2008 • Politik • Måden man bruger hjemmesiden

Niels Peder Nielsen.dk